Amortyzacja bilansowa a amortyzacja podatkowa – metody obliczeniowe, ewidencja i wpływ na wynik finansowy i podstawę opodatkowania

Szkolenie o różnicach amortyzacji bilansowej i podatkowej


Czym różni się amortyzacja bilansowa od amortyzacji podatkowej? Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

 • nauczysz się metod i zastosowania amortyzacji podatkowej środków trwałych
 • będziesz znać metody i zastosowanie amortyzacji bilansowej składników majątku trwałego
 • zrozumiesz wpływ rodzaju amortyzacji na wynik finansowy jednostki
 • ustalisz odroczony podatek dochodowy w związku z poszczególnymi metodami amortyzacji
 • nabędziesz wiedze związaną z wpływem rodzaju amortyzacji na wycenę bilansową

 

Szkolenie o różnicach w amortyzacji bilansowej i podatkowej

Amortyzacja bilansowa a podatkowa – Poznaj różnice


Poznaj niuanse amortyzacji środków trwałych wynikające z zasad rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz oddziaływanie dokonywanej amortyzacji na wynik finansowy podmiotu i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Weź udział w szkoleniu!

Jakie zagadnienia omawiamy na szkoleniu o amortyzacji?


 1. Definicje środków trwałych, różnice w ustawie o rachunkowości i  prawie podatkowym, wartość początkowa, składniki nieamortyzowane bilansowo i podatkowo, amortyzacja jednorazowa.
 2. Amortyzacja bilansowa, zasady amortyzacji bilansowej, ustalenie okresu amortyzacji i momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zmiany wartości środków trwałych i korekty amortyzacji bilansowej.
 3. Amortyzacja podatkowa, metody amortyzacji podatkowej, amortyzacja jednorazowa i amortyzacja według metody de minimis.
 4. Porównanie amortyzacji bilansowej i podatkowej w tym samym okresie, ewidencja księgowa amortyzacji, dokumentacja, amortyzacja a koszty uzyskania przychodów.
 5. Przypadki szczególne amortyzacji, np. likwidacja i sprzedaż środków trwałych, ulepszenia i odłączenia, czasowe zawieszenie użytkowania środków trwałych, różnice kursowe i amortyzacja środków trwałych w ramach ustalania kosztu wytworzenia produktu.
 6. Wybrane środki trwałe, problemy z ustalaniem odpisów umorzeniowych i amortyzacji w przypadku budynków i lokali, samochodów użytkowanych w prowadzonej działalności gospodarczej, inwestycji w obcych środkach trwałych oraz środków używanych w oparciu o metody leasingowe.
 7. Odpisy aktualizujące wartość bilansową środków trwałych i ich wpływ na wyliczenie amortyzacji, odroczony podatek dochodowy a odrębna amortyzacja podatkowa i bilansowa.
 8. Symulacja metod amortyzacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel na przykładach.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na szkolenie o amortyzacji według zasad prawa bilansowego i podatkowego?


 • Pracownicy działów księgowości, rachuby i administracji biurowej
 • Samodzielni i Główni Księgowi
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Księgowi sporządzający samodzielnie sprawozdanie finansowe
 • Księgowi uczestniczący pomocniczo w ramach procesu zamykania ksiąg rachunkowych

Udział w zajęciach jest rekomendowany księgowym z minimalnym doświadczeniem.

Co zyskujesz, korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?


Biorąc udział w naszym szkoleniu zyskujesz:

 • gruntowną wiedzę niezbędną do zastosowania metod amortyzacji
 • poznasz zalety i możliwości stosowania oddzielnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
 • możliwość prawidłowego sporządzania SF, ustalania WF i sporządzania informacji dodatkowej
 • rozszerzysz możliwość pracy o jednostki posiadające duże zbiory środków trwałych
 • samodzielność w pracy na kluczowych stanowiskach w księgowości
 • szansę kolejnego awansu

Jak wyglądają zajęcia o amortyzacji środków trwałych?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o różnicach w amortyzacji środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym, to:

 • ciekawe zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym
 • konkretna i rzetelna wiedza o funkcjonowaniu amortyzacji
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


Zadzwoń – Telefon: 721 547 750

Napisz do nas: biuro@polbi.com.pl

Wypełnij – Formularz kontaktowy

Zobacz zakładkę – Informacje dodatkowe

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.