Dokumentacja medyczna, jak właściwie sporządzać i prowadzić?

Szkolenie online – Dokumentacja medyczna w praktyce


Jak sporządzać i jak prowadzić dokumentację medyczną? Podczas szkolenia uczymy, jak unikać niepotrzebnych błędów w dokumentacji medycznej. Szkolenie to wiedza z zakresu prowadzenia, udostępniania, przechowywania i niszczenia dokumentacji medycznej w placówce medycznej.

 

Dokumentacja medyczna, szkolenie

Zajęcia dla pracujących z dokumentacją medyczną


Szkolenie przeznaczone jest dla osób działających w szpitalach, przychodniach, klinikach oraz gabinetach i mających na co dzień do czynienia z dokumentacją medyczną.

Pełna wiedza o dokumentach pacjentów – czego uczymy?


W trakcie szkolenia nauczysz się o tym co musi być w dokumentacji medycznej, uzyskasz wskazówki i rady jak podpisywać dokumentację medyczną oraz poznasz praktyczne aspekty pracy z dokumentacją medyczną widziane okiem praktyka. Zapoznasz się z prawami pacjenta zagwarantowanymi w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

ABC dokumentacji medycznej – Co należy wiedzieć?


Pracujesz w ochronie zdrowia i prowadzisz dokumentację medyczną? Zapraszamy na szkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy i kompetencji, które są niezbędne do właściwego procesu prowadzenia dokumentacji medycznej. Zajęcia dedykowane są dla wszystkich osób prowadzących dokumentację medyczną w szpitalach, przychodniach czy prywatnych gabinetach.

Szkolenie Dokumentacja Medyczna w Podmiotach Leczniczych


Kompleksowe szkolenie „Dokumentacja Medyczna” poświęcone aspektom związanym z prowadzeniem i zarządzaniem dokumentacją medyczną to:

 • przygotowanie do prawidłowego prowadzenia i zarządzania dokumentacją medyczną,
 • dokładne omówienie procedur prawidłowego sporządzania i archiwizacji dokumentacji medycznej,
 • praktyczne metody zarządzania przepływem dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem przypadków związanych z kontrolą, certyfikacją i zgodnością z regulacjami branżowymi,
 • wartościowe wykłady specjalistów z obszaru ochrony zdrowia, obejmujące praktyczne i teoretyczne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • ćwiczenia praktyczne koncentrujące się na sporządzaniu, korekcie i archiwizacji dokumentów związanych dokumentacją medyczną.

Jak wygląda proces powadzenia dokumentacji medycznej?


Czas szkolenia spożytkujemy na zaprezentowanie i omówienie całego procesu powstawania oraz w dalszej kolejności prowadzenia, udostępniania, przechowywania oraz  niszczenia dokumentacji medycznej. A wszystko to widziane okiem praktyka. Na program szkolenia składają się zagadnienia:

Dokumentacja medyczna – Dowiesz się m.in. jaka jest rola dokumentacji medycznej i jej znaczenie, poznasz rodzaje dokumentacji medycznej oraz zasady jej prawidłowego prowadzenia. Otrzymasz wskazówki w jaki sposób uniknąć posądzenia o fałszowanie dokumentacji medycznej i co zrobić jeśli dokonasz błędnego wpisu.

Weryfikacja danych pacjenta – W trakcie szkolenia nauczysz się jak prawidłowo weryfikować tożsamość pacjenta i jakie należy pobrać od niego oświadczenia. Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo udostępniać i niszczyć dokumentację medyczną. Wskażemy na co zwraca uwagę Rzecznik Prawa Pacjenta.

Udostępnianie informacji medycznej – Uzyskasz odpowiedź na pytanie jakie są formy udostępnienia dokumentacji medycznej, jak należy prawidłowo zrealizować wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz czy placówka może pobrać opłatę za jej udostępnienie?

Najczęstsze błędy przy udostępnianiu dokumentacji medycznej – Omówimy prawne aspekty związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej i najczęstsze błędy dotyczące tego aspektu, które zgłaszane są do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgody i oświadczenia pacjentów – Nauczysz się, jak prawidłowo przyjmować oświadczenia pacjentów i zgody medyczne oraz postępować z dokumentacją dostarczaną przez pacjenta. Podpowiemy jakie dane powinny znaleźć się w oświadczeniach.

Szkolenie dla wszystkie typów placówek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych, m.in. szpitali, klinik i przychodni oraz gabinetów lekarskich.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na szkolenie o dokumentacji medycznej?


Szkolenie dotyczące dokumentacji medycznej skierowane jest do osób:

 • prowadzących dokumentację medyczną w szpitalach, przychodniach czy gabinetach,
 • odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych i medycznych pacjentów,
 • udostępniających informacji o stanie zdrowia leczonych osób,
 • przetwarzających dane osobowe pacjentów.

W szczególności udział w zajęciach z dokumentacji medycznej rekomendujemy:

 • kadrze zarządzającej podmiotami medycznymi,
 • inspektorom ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych,
 • pracownikom medycznym POZ i AOS,
 • pracownikom zajmujących się prowadzeniem dokumentacji medycznej i  jej udostępnianiem,
 • fizykoterapeutom, lekarzom i pielęgniarkom prowadzącym indywidualne praktyki.

Czego się nauczysz na szkoleniu z dokumentacji medycznej?


 • zasad prawidłowego sporządzania i archiwizacji dokumentacji medycznej,
 • interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych pacjentów,
 • skutecznego zarządzania przepływem dokumentacji medycznej,
 • zasad etyki zawodowej w obszarze dokumentacji medycznej.
 • procedur prawidłowego sporządzania dokumentacji medycznej,
 • zasad zabezpieczania i archiwizacji danych pacjentów,
 • organizacji efektywnego obiegu dokumentacji medycznej,
 • etycznych aspektów związanych z dokumentacją medyczną.

Jak wyglądają zajęcia o dokumentacji medycznej?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o dokumentacji medycznej to:

 • ciekawe zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • praktyczna i rzetelna wiedza o prowadzeniu dokumentacji medycznej,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Podsumowanie najistotniejszych informacji o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Kurs z dokumentacji medycznej,  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Wykładowca: Ekspert, od lat związana z ochroną zdrowia – Natalia Wieczorkiewicz

Czas szkolenia: 4 godziny z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.