Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Dokumentacja medyczna

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna według nowych przepisów – Nowe obowiązki, dokumenty i nazwy. Omawiamy zmiany związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej (EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) przez wszystkie typy placówek ochrony zdrowia, w tym przez szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej w praktyce.

 

Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest już zasadą


✔️ Dokumentacja medyczna – Poznasz rodzaje dokumentacji, sposoby prowadzenia oraz zasady i okresy przechowywania dokumentacji medycznej.

✔️ Udostępnianie informacji o stanie zdrowia – Dowiesz się, komu można udostępniać dokumentację medyczną i wyniki badań pacjenta.

✔️ Zgody i oświadczenia pacjentów – Nauczysz się, jak prawidłowo przyjmować oświadczenia pacjentów i zgody medyczne oraz postępować z dokumentacją dostarczaną przez pacjenta.

✔️ Dokumentacji indywidualna i zbiorcza – Omówimy właściwy zakres medycznej dokumentacji indywidualnej i dokumentacji zbiorczej.

 

Zapraszam na moje szkolenie

Jakub Rzymowski

 


Dokumentacja medyczna – Szkolenie

 

Spotykamy się 2 czerwca 2022 roku – czwartek, w godz. 9-16


Warsztaty dotyczące dokumentacji medycznej prowadzi dr Jakub Rzymowski

Szkolenie dla działających w szpitalach, przychodniach i gabinetach. Poznaj nowe zmiany w przepisach związanych z dokumentacją medyczną. Rodzaje dokumentacji, udostępnianie i oświadczenia pacjentów. Wszystko co musisz wiedzieć poznasz na tym szkoleniu.

 

Program szkolenia


DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

1. Dokumentacja medyczna

Rodzaje dokumentacji medycznej.

 

2. Przechowywanie dokumentacji medycznej

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej.

 

3.EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz występujące wyjątki.

 

4. Udostępnianie dokumentacji medycznej

Warunki dla systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej.

 

5. Udostępnianie dokumentacji i informacji o pacjencie

Warunki dla systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku:

 • udostępniania dokumentacji medycznej,
 • przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 • udostępnianie wyników badań.

 

6. Podpisywanie dokumentacji i składane oświadczenia

Podpisywanie dokumentacji medycznej i oświadczenia pacjenta w dokumentacji:

 • zgody medyczne,
 • problem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • problem powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjenta.

 

7. Numerowanie stron dokumentacji

Zasady i technika prawidłowego numerowania stron dokumentacji medycznej.

 

8. Pacjent nieznany

Jak postępować w przypadku braku niezbędnych informacji o pacjencie?

 

9 .Dokumentacja dostarczona przez pacjenta

Jak postępować z dokumentacją medyczna będącą w posiadaniu pacjenta?

 

10. Skanowanie dokumentacji

Zasady skanowania dokumentacji medycznej.

 

11. Dokumentacja indywidualna

Zakres indywidualnej dokumentacji medycznej.

 

12. Dokumentacja zbiorcza

Zakres prowadzonej zbiorczej dokumentacji medycznej.

 • Dokumentacja podmiotu leczniczego (udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, historia zdrowia i choroby, treść historii choroby, dokumentacja indywidualna zewnętrzna).
 • Dokumentacja zbiorcza (różnica między prowadzeniem w postaci papierowej i elektronicznej, wykaz przyjęć, wykaz pracowni diagnostycznej,  wykaz zabiegów, wykaz świadczeń udzielanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, karta przebiegu ciąży).

 

13. Szpitala – dokumentacja podmiotu

Dokumentacja podmiotu leczniczego – dokumentacja prowadzona przez szpitale.

 

14. Lekarz – prowadzona dokumentacja

Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej.

 

15. Fizjoterapeuta – prowadzona dokumentacja

Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej.

 

16. Opieka zdrowotna nad uczniami

Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

 

17. Zakłady opiekuńczo-lecznicze – prowadzona dokumentacja

Dokumentacja w zakładach opiekuńczo leczniczych i podobnych.

 

18. Ratownictwa medyczne

Dokumentacja związana z ratownictwem medycznym.

 

19. Protetyka stomatologiczna i ortodoncja

Prowadzenie dokumentacji w przypadku pracowni protetyki stomatologicznej i pracowni ortodoncji.

 

20. Zakłady rehabilitacji leczniczej

Dokumentacja zakładu rehabilitacji leczniczej.

 

Kogo zapraszamy na warsztaty? Szkolenie dotyczące dokumentacji medycznej skierowane jest do osób:

 1. odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji medycznej w szpitalach, przychodniach i gabinetach,
 2. odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych pacjentów,
 3. udostępniających informacji o stanie zdrowia leczonych osób,
 4. przetwarzających dane osobowe pacjentów,
 5. odpowiedzialnych za ochronę osobowych danych medycznych.

W szczególności udział w zajęciach z dokumentacji medycznej rekomendujemy:

 • kadrze zarządzającej podmiotami medycznymi,
 • inspektorom ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych,
 • pracownikom podmiotów ambulatoryjnych – lekarzy,
 • pracownikom zajmujących się prowadzeniem dokumentacji medycznej i  jej udostępnianiem,
 • fizykoterapeutom, lekarzom i pielęgniarkom prowadzącym indywidualne praktyki.

 

Jak wyglądają zajęcia dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Jakuba Rzymowskiego

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Jakub Rzymowski - Wykładowca i trener Polbi.


Jakub Rzymowski – Doświadczony trener, dr nauk prawnych, ekspert

 

Zmiany w dokumentacji medycznej. W związku ze zmianami prawa dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej, konieczne jest dostosowanie się podmiotów zobowiązanych do jej prowadzenia do nowych wymogów wynikających z rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Warsztaty w godz. 9:00-16:00 – Zajęcia związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej rozpoczynamy o 9-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

Kontakt z koordynatorem szkolenia: Dokumentacja medyczna.Dokumentacja medyczna

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

I. Dokumentacja medyczna – rodzaje.

II. Przechowywanie dokumentacji  (okresy przechowywania dokumentacji).

III. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej (obowiązek prowadzenia i wyjątek).

IV. Elektroniczna dokumentacja medyczna (obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej – EDM).

V. Warunki dla systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej (udostępnianie dokumentacji medycznej, udostępnianie informacji o stanie zdrowia).

 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 2. Udostępnianie wyników badań.

VI. Podpisywanie dokumentacji (oświadczenia pacjenta w dokumentacji).

 1. Zgody medyczne.
 2. Problem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Problem powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VII. Numerowanie stron.

VIII. Pacjent nieznany.

IX. Dokumentacja dostarczona przez pacjenta.

X. Skanowanie dokumentacji.

XI. Zakres dokumentacji indywidualnej.

XII. Zakres dokumentacji zbiorczej.

 1. Dokumentacja podmiotu leczniczego (udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, historia zdrowia i choroby, treść historii choroby, dokumentacja indywidualna zewnętrzna).
 1. Dokumentacja zbiorcza (różnica między prowadzeniem w postaci papierowej i elektronicznej, wykaz przyjęć, wykaz pracowni diagnostycznej,  wykaz zabiegów, wykaz świadczeń udzielanych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, karta przebiegu ciąży).

XIII. Dokumentacja podmiotu leczniczego – dokumentacja szpitala.

XIV. Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej.

XV. Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej.

XVI. Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

XVII. Szczególne rodzaje dokumentacji.

XVIII. Dokumentacja w zakładach opiekuńczo leczniczych i podobnych.

XIX. Dokumentacja związana z ratownictwem medycznym.

XX. Dokumentacja pracowni – Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji.

XXI. Dokumentacja zakładu rehabilitacji leczniczej.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne i kursy online


Dokumentacja medyczna

Zajęcia kierowane do placówek ochrony zdrowia, w szczególności do szpitali, przychodni i gabinetów

Organizator szkolenia Polbi – Warszawa

Program opracował dr Jakub Rzymowski

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener, autor i współautor artykułów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Jakub Rzymowski – Ekspert, wykładowca, trener


Jakub Rzymowski - Wykładowca, ekspert. Polbi - Warszawa.

Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski - Ekspert, wykładowca, trener, dr nauk prawnych.JAKUB RZYMOWSKI

 

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka. Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

 

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych. Jakub Rzymowski – Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)  i medycznych danych pacjentów, podpisu elektronicznego, dokumentacji medycznej prowadzonej przez wszystkie typy placówek ochrony zdrowia oraz informatyzacji administracji.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA, EDM, PROWADZENIE I UDOSTĘPNIANIE


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Warsztaty dotyczące dokumentacji medycznej kierowane do placówek ochrony zdrowia, w szczególności do szpitali, przychodni i gabinetów. EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

 

Organizacja szkolenia – Dokumentacja medyczna


9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

PROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

EDM – Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej stało się już zasadą. Prowadzenie dokumentacji na papierze nabiera charakteru wyjątkowego. Wiele dokumentów otrzymuje nowe nazwy.

 

Co nowego w prowadzeniu dokumentacji medycznej? Jak uproszczono zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, jak można podpisywać dokumentację medyczną prowadzą w formie elektronicznej, jakie warunki musi spełniać system informatyczny aby można prowadzić w nim dokumentację medyczną i właściwie ją zabezpieczać?

 

Cel szkolenia dotyczącego dokumentacji medycznej. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych aspektów prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej przez wszystkie typy placówek ochrony zdrowia. Podczas zajęć omówiona zostanie dokumentacja medyczna oraz proces udzielania świadczeń zdrowotnych i zapisywania w zbiorze danych informacji dotyczący leczenia będących potwierdzeniem udzielonych świadczeń zdrowotnych i odzwierciedleniem procesów diagnostyczno-leczniczych pacjenta.

 

Jak wyglądają zajęcia? Prezentujemy materiał wideo przedstawiający przebieg realnych zajęć dotyczących zasad i formy prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. | Zobacz fragment wykładu  (plik video)

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie).  Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień związanych z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjenta po zmianie przepisów otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia omawiającego zmiany związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu poświęconemu dokumentacji medycznej wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Dokumentacja medyczna - Szkolenie.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Dokumentacja medyczna (EDM) | Renomowany wykładowca – dr Jakub Rzymowski | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Szkolenie stacjonarne – Warszawa | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 7 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 25-05-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 02-06-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 9:00-16:00

Szkolenie online, dr Jakub Rzymowski

02.06.2022 | Warsztaty online

Skip to content