Podstawy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w obrocie produktami leczniczymi

DPD w hurtowni farmaceutycznej - Szkolenie online

Podstawy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w obrocie produktami leczniczymi to jednodniowe, specjalistyczne szkolenie online omawiające od podstaw wymagania i wytyczne DPD niezbędne do realizacji w hurtowniach farmaceutycznych i u wytwórców leków. Spotkanie ze specjalistką, farmaceutką, certyfikowanym audytorem, doradcą i doświadczonym szkoleniowcem Katarzyną Kęsik-Olędzką pomoże również poznać możliwości wykorzystania obowiązków wynikających z DPD jako narzędzia do zapewnienia poprawności i bezpieczeństwa przyjmowania, transportowania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

Program szkolenia o podstawach DPD


1. Najważniejsze elementy systemu jakości

Na początku wspólnie zastanowimy się po co wprowadzamy systemy jakości? Omówimy najważniejsze zagadnienia, które obejmują strukturę organizacyjną, procesy, dokumentację, zasoby.

2. Personel hurtowni farmaceutycznej – obowiązki OO, szkolenia, higiena

W tej części omówimy rolę Osoby Odpowiedzialnej i innych pracowników hurtowni, wymagane kompetencje, obowiązek ustawicznego szkolenia, zasady zachowania higieny.

3. Nadzór nad dokumentacją w systemie jakości

Omówimy wymagane procedury i wskażemy jak je właściwe stworzyć. W tym punkcie powiemy również jak dokumentować działania związane z obrotem produktami leczniczymi.

4. Procesy zachodzące w hurtowni farmaceutycznej

Przeanalizujemy krytyczne procesy zachodzące w hurtowni farmaceutycznej: przyjęcie, przechowywanie, wydawanie, kwalifikacje dostawców/odbiorców, transport. Wskażemy newralgiczne punkty każdego z nich.

5. Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń

Przedyskutujemy co mówi rozporządzenie DPD na temat pomieszczeń, segregacji produktów oraz nadzoru nad sprzętem wykorzystywanym w hurtowni.

6. Postępowanie z reklamacjami i sfałszowanymi produktami leczniczymi oraz podczas wstrzymania/wycofania

Omówimy rolę Osoby Odpowiedzialnej w tym zakresie oraz czynności, które należy podjąć w hurtowni farmaceutycznej.

880 zł680 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/24/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
25 września 2024
Środa, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Kęsik-Olędzka
Uczymy tego, na czym się znamy.