Polbi

DPD w hurtowni farmaceutycznej od podstaw

DPD – Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej od podstaw


Dobra Praktyka Dystrybucyjna – zasady realizacji wytycznych, wszystkie najważniejsze obszary Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zakres obowiązków i uprawnienia kierownictwa a także personelu podmiotu dokonującego hurtowego obrotu wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi.

 

Szkolenie - DPD w hurtowni farmaceutycznej (Dobra Praktyka Dystrybucyjna)

 

DPD w hurtowni farmaceutycznej – idea szkolenia


Wyjaśnimy, co to jest Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Zapoznamy z rozporządzeniem w sprawie DPD – praktycznie omówimy wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) oraz zasady ich realizacji w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

 

Realizacja DPD przez dystrybutorów wyrobów farmaceutycznych


Poznasz obowiązujące w obrocie hurtowym produktami leczniczymi, ich dystrybucji, magazynowaniu i transporcie zasady DPD/GDP, w tym:

 • wymagania dla systemu jakości i zarządzania zadaniami zlecanymi
 • zasady przeglądu skuteczności systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej
 • obowiązki i uprawnienia Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej
 • sposoby prowadzenie kontroli wewnętrznych, działania naprawcze i korygujące
 • zasady zarządzania dokumentacją i dokumentowania procesów i operacji

 

O czym szczegółowo powiemy podczas warsztatów DPD


W programie zajęć przeznaczonych zasadniczo dla początkujących znajdziesz m.in.:

 • zasady zarządzania jakością w hurtowni farmaceutycznej,
 • obowiązki i uprawnienia Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni farmaceutycznej,
 • wymagania dla pomieszczeń i sprzętu w hurtowni farmaceutycznej,
 • zasady zarządzania dokumentacją oraz dokumentowania procesów i operacji,
 • proces postępowania ze zwrotami i reklamacjami produktów leczniczych,
 • sposoby postępowania z produktami wycofanymi i podejrzanymi o sfałszowanie,
 • wymagania dla procesu transportu wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

ANNA LIGNAR – EKSPERT DPD, AUDYTOR

Praktyk łączący ogromną wiedzę wyniesioną z pracy w firmach farmaceutycznych z doświadczeniem zdobytym w inspekcji farmaceutycznej (Dyrektor Departamentu Nadzoru w GIF). Była kierownikiem hurtowni farmaceutycznej, Składu Konsygnacyjnego, Działu Zarządzania Jakością i Działu Operacyjnego ds. Jakości. Jest audytorem Wiodącym IRCA i ISO 9001:2015. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

 

Cel warsztatów dotyczących DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej


Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami obowiązującymi w obrocie hurtowym produktami leczniczymi, ich dystrybucji, magazynowaniu i transporcie wynikającymi z regulacji prawnych dotyczących wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP) oraz przepisów prawa farmaceutycznego.

 

Kogo szczególnie zapraszamy na zajęcia?


Do udziału w kursie dotyczącego wymagań DPD szczególnie zachęcamy:

 • Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości
 • Kierowników / Pracowników Magazynów
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki
 • Pracowników rozpoczynających pracę w hurtowni farmaceutycznej
 • Osoby planujące rozpoczęcie pracy w hurtowni farmaceutycznej

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – DPD w hurtowni farmaceutycznej od podstaw


 • Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowni farmaceutycznej dla początkujących
 • DPD od podstaw dla zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych, pracowników działów zarządzania i zapewnienia jakości, kierowników i pracowników magazynów i działów logistyki
 • Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar
 • Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.