Polbi

Podstawy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w obrocie produktami leczniczymi

Szkolenie o DPD w hurtowni farmaceutycznej

 

Szkolenie – Dobra Praktyka Dystrybucyjna w hurtowym obrocie produktami leczniczymi. Szkolenie online od podstaw o DPD w hurtowni farmaceutycznej i u wytwórców leków. Wyjaśnimy, co to jest Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Zapoznamy z rozporządzeniem w sprawie DPD, omówimy wymagania i wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz zasady ich realizacji w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Zastanowimy się, jak Dobrą Praktykę Dystrybucyjną wykorzystać jako przydatne narzędzie zapewniające bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie o DPD w obrocie lekami


W trakcie zajęć Dobra Praktyka Dystrybucyjna prezentowana jest od podstaw. Poruszamy zagadnienia związane z dystrybucją leków, omawiamy regulacje DPD w transporcie i procesie magazynowania produktów leczniczych. Zasady DPD (Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) przedstawione będą z perspektywy praktycznej, co pozwoli uczestnikom spotkania na wykorzystanie nowo zdobytej wiedzy w codziennej pracy w hurtowni farmaceutycznej czy wytwórni

Szkolenie o Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej  dla hurtowni farmaceutycznych i wytwórców leków


Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD), które powinny być stosowane przez hurtownie farmaceutyczne i wytwórców produktów leczniczych.

Co omawiamy podczas szkolenia o podstawach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w obrocie produktami leczniczymi?


 1. Najważniejsze elementy systemu jakości, cel wprowadzania systemu jakości,  najważniejsze zagadnienia (struktura organizacyjna, procesy, dokumentacja, zasoby).
 2. Personel hurtowni farmaceutycznej, wymagane kompetencje, obowiązki Osoby Odpowiedzialnej, rola pracowników hurtowni, szkolenia personelu, zasady zachowania higieny.
 3. Dokumentacja systemu jakości, tworzenie i nadzór nad dokumentacją, wymagane procedury, dokumentowanie działań związanych z obrotem produktami leczniczymi.
 4. Procesy zachodzące w hurtowni farmaceutycznej, newralgiczne punkty dotyczące przyjęcia, przechowywania, wydawania, kwalifikacji dostawców/odbiorców, transportu.
 5. Pomieszczenia i urządzenia, jakie wymagania muszą spełniać, i co przepisy DPD mówią na temat pomieszczeń, segregacji produktów oraz nadzoru nad sprzętem wykorzystywanym w hurtowni farmaceutycznej.
 6. Reklamacje, sfałszowane produkty lecznicze, postępowanie w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia oraz podczas wstrzymania lub wycofania produktu leczniczego, rola Osoby Odpowiedzialnej w zakresie tych czynności.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Kogo szczególnie zapraszamy na zajęcia o DPD?


Do udziału w kursie dotyczącym wymagań DPD, które powinny być realizowane przez podmioty uczestniczące w wytwarzaniu i dystrybucji produktów leczniczych szczególnie zachęcamy:

 • Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości,
 • Kierowników / Pracowników Magazynów,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 • Pracowników rozpoczynających pracę w hurtowni farmaceutycznej,
 • Osoby planujące rozpoczęcie pracy w hurtowni farmaceutycznej.

 

Jak wyglądają zajęcia o regulacjach DPD?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie o DPD to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.