Polbi

Ewidencja księgowa wynagrodzeń – aspekty praktyczne

Ewidencja bilansowa kosztów wynagrodzeń w praktyce


Szkolenie dla księgowych uczące prawidłowych zasad ewidencji obciążeń z tytułu wynagrodzeń, właściwego rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w aspekcie wypłat wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji składników pozapłacowych ujmowanych na liście płac oraz księgowania korekty list płac.

 

Ewidencja księgowa wynagrodzeń - Szkolenie online

 

Ewidencja list płac w praktyce dla księgowych


 • Prawidłowo zaksięgujesz listę płac wraz ze wszystkimi obciążeniami
 • Nauczysz się organizować ewidencjonowanie płac wg miejsc powstania kosztów
 • Zaewidencjonujesz wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych
 • Bez trudu rozpoznasz koszty uzyskania przychodów
 • Zrozumiesz rolę Miejsc Powstania Kosztów przy rozdzielniku wynagrodzeń
 • Sprawdzisz, jak ostatnie zmiany przepisów wpływają na prowadzenie listy płac

 

Idea i cel szkolenia o ewidencji wynagrodzeń


Szkolenia ma na celu przygotowanie do księgowania kosztów wynagrodzeń w różnych układach ewidencji kosztów operacyjnych w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie bilansowym i i podatkowym.

 

Co omówimy podczas kursu?


Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących ewidencji składników list płac wyjaśnimy:

 • Jak ewidencjonować wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych?
 • Jak organizować ewidencyjnie koszty wg miejsc powstania przy księgowaniu wynagrodzeń?
 • Jak księgować różnego rodzaju potrącenia w liście płac?
 • Jak ewidencjonować pozapłacowe składniki list płac?
 • Jak księgować korekty list płac i rozdzielników wynagrodzeń?

 

Główne punkty szkolenia o prowadzeniu ewidencji bilansowej i podatkowej kosztów wynagrodzeń i księgowaniu list płac


Skrócony program warsztatów dla księgowych o księgowaniu wynagrodzeń w różnych układach rodzajowych kosztów. Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu znajduje się w zakładce – Program.

 • Wynagrodzenia z punktu widzenia ewidencji księgowej, pojęcia, elementy wynagrodzeń, obciążenia, potrącenia z wynagrodzeń.
 • Struktura i schematy ewidencji oraz układ rodzajowy kosztów wynagrodzeń w zależności od formy prowadzenia działalności.
 • Koszty operacyjne z podziałem na miejsca powstania kosztów oraz ewidencja księgowa wynagrodzeń w układzie kalkulacyjnym kosztów.
 • Klucze podziałowe kosztów pośrednich, koszty pośrednie i bezpośrednie wynagrodzenia a koszty wyrobów.
 • Uzasadniony koszt pośredni przy rozliczeniu płac, wpływ na zmianę stanu produktów.
 • Potrącenia na liście płac oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), narzuty kosztów pracodawcy.
 • Korekty na liście płac za okresy poprzednie i ewidencja po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 • Prawo podatkowe w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodów i wydatki nie będące kosztami uzyskania.
 • Dokumentacja księgowa ewidencji wynagrodzeń.

 

Wykładowca – Maciej Derwisz


Maciej Derwisz - Wykładowca PobiPolbi – Warszawa. Kurs ewidencji wynagrodzeń.

 

MACIEJ DERWISZ

Wykładowca, praktyk i ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i ewidencji płac. Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych. Zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc od lat zajęcia szkoląc przyszłych pracowników działów kadrowo-płacowych i księgowości.

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości


Szkolenie dotyczące ewidencji kosztów wynagrodzeń powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Praktyka ewidencji listy płac


W trakcie warsztatów poruszone zostaną zagadnienia związane z kalkulacją kosztów wynagrodzeń oraz układem planu kont dostosowanym do miejsc powstania kosztów.

 

Wynagrodzenia na gruncie podatkowym


Podczas szkolenia poruszymy również aspekty podatkowe związane z ewidencją wynagrodzeń.

 

Kluczowe informacje o szkoleniu – Księgowa ewidencja wynagrodzeń


 • Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji księgowej wynagrodzeń
 • Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw rachunkowości
 • Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert w zakresie księgowej ewidencji płac
 • Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej – Szkolenie przydatne dla praktyków
 • Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Najniższa cena szkolenia z ostatnich 30 dni przed aktualną obniżką – 398 zł.
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Polecamy pozostałe propozycje naszych szkoleń z kategorii – Prawo pracy, ZUS
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/21/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
25 kwietnia 2023
Wtorek, w godz. 9:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Szkolenia dla księgowych
Uczymy tego, na czym się znamy.