Polbi

Jak księgować wynagrodzenia? Aspekty praktyczne ewidencji kosztów wynagrodzeń.

Ewidencja księgowa wynagrodzeń

 

Szkolenie o księgowaniu wynagrodzeń – jak w praktyce prowadzić ewidencję bilansową kosztów wynagrodzeń? Podczas szkolenia powiemy jak księgować: wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych, koszty wynagrodzeń wg miejsc powstania, różnego rodzaju potrącenia w liście płac, pozapłacowe składniki list płac, korekty list płac i rozdzielników wynagrodzeń?

Ewidencja list płac w praktyce dla księgowych


Szkolenia ma na celu przygotowanie do księgowania kosztów wynagrodzeń w różnych układach ewidencji kosztów operacyjnych w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie bilansowym i podatkowym.

 • Prawidłowo zaksięgujesz listę płac wraz ze wszystkimi obciążeniami
 • Nauczysz się organizować ewidencjonowanie płac wg miejsc powstania kosztów
 • Zaewidencjonujesz wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych
 • Bez trudu rozpoznasz koszty uzyskania przychodów
 • Zrozumiesz rolę Miejsc Powstania Kosztów przy rozdzielniku wynagrodzeń
 • Sprawdzisz, jak ostatnie zmiany przepisów wpływają na prowadzenie listy płac

Co omówimy na szkoleniu o ewidencji wynagrodzeń?


Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących ewidencji składników list płac omówimy, wyjaśnimy i przećwiczymy:

 • Jak ewidencjonować wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych?
 • Jak organizować ewidencyjnie koszty wg miejsc powstania przy księgowaniu wynagrodzeń?
 • Jak księgować różnego rodzaju potrącenia w liście płac?
 • Jak ewidencjonować pozapłacowe składniki list płac?
 • Jak księgować korekty list płac i rozdzielników wynagrodzeń?

Co w programie szkolenia o ewidencji bilansowej i podatkowej kosztów wynagrodzeń i księgowaniu list płac?


 1. Wynagrodzenia z punktu widzenia ewidencji księgowej, pojęcia, elementy wynagrodzeń, obciążenia, potrącenia z wynagrodzeń.
 2. Struktura i schematy ewidencji oraz układ rodzajowy kosztów wynagrodzeń w zależności od formy prowadzenia działalności.
 3. Koszty operacyjne z podziałem na miejsca powstania kosztów oraz ewidencja księgowa wynagrodzeń w układzie kalkulacyjnym kosztów.
 4. Klucze podziałowe kosztów pośrednich, koszty pośrednie i bezpośrednie wynagrodzenia a koszty wyrobów.
 5. Uzasadniony koszt pośredni przy rozliczeniu płac, wpływ na zmianę stanu produktów.
 6. Potrącenia na liście płac oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), narzuty kosztów pracodawcy.
 7. Korekty na liście płac za okresy poprzednie i ewidencja po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 8. Prawo podatkowe w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodów i wydatki nie będące kosztami uzyskania.
 9. Dokumentacja księgowa ewidencji wynagrodzeń.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Mile widziana znajomość podstaw księgowości


Szkolenie dotyczące ewidencji kosztów wynagrodzeń powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Uczymy praktycznych aspektów ewidencji listy płac. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości. W trakcie warsztatów poruszone zostaną zagadnienia związane z kalkulacją kosztów wynagrodzeń oraz układem planu kont dostosowanym do miejsc powstania kosztów. Podczas szkolenia poruszymy również aspekty podatkowe związane z ewidencją wynagrodzeń.

Jak wyglądają zajęcia online o ewidencji wynagrodzeń?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o praktycznych aspektach ewidencji księgowej wynagrodzeń  to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.