Polbi

Ewidencja księgowa wynagrodzeń – aspekty praktyczne

Ewidencja bilansowa kosztów wynagrodzeń w praktyce

 

Ewidencja księgowa wynagrodzeń - Szkolenie online

 

Ewidencja list płac w praktyce dla księgowych


➤ Prawidłowo zaksięgujesz listę płac wraz ze wszystkimi obciążeniami

➤ Nauczysz się organizować ewidencjonowanie płac wg miejsc powstania kosztów

➤ Zaewidencjonujesz wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych

➤ Bez trudu rozpoznasz koszty uzyskania przychodów

➤ Zrozumiesz rolę Miejsc Powstania Kosztów przy rozdzielniku wynagrodzeń

➤ Sprawdzisz, jak ostatnie zmiany przepisów wpływają na prowadzenie listy płac

 

Idea i cel szkolenia o ewidencji wynagrodzeń


Szkolenia ma na celu przygotowanie do księgowania kosztów wynagrodzeń w różnych układach ewidencji kosztów operacyjnych w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie bilansowym i podatkowym.

 

Co omówimy podczas kursu?


Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących ewidencji składników list płac omówimy, wyjaśnimy i przećwiczymy:

  • Jak ewidencjonować wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych?
  • Jak organizować ewidencyjnie koszty wg miejsc powstania przy księgowaniu wynagrodzeń?
  • Jak księgować różnego rodzaju potrącenia w liście płac?
  • Jak ewidencjonować pozapłacowe składniki list płac?
  • Jak księgować korekty list płac i rozdzielników wynagrodzeń?

 

Główne punkty szkolenia o prowadzeniu ewidencji bilansowej i podatkowej kosztów wynagrodzeń i księgowaniu list płac


Skrócony program warsztatów dla księgowych o księgowaniu wynagrodzeń w różnych układach rodzajowych kosztów.

Wynagrodzenia z punktu widzenia ewidencji księgowej, pojęcia, elementy wynagrodzeń, obciążenia, potrącenia z wynagrodzeń.

Struktura i schematy ewidencji oraz układ rodzajowy kosztów wynagrodzeń w zależności od formy prowadzenia działalności.

Koszty operacyjne z podziałem na miejsca powstania kosztów oraz ewidencja księgowa wynagrodzeń w układzie kalkulacyjnym kosztów.

Klucze podziałowe kosztów pośrednich, koszty pośrednie i bezpośrednie wynagrodzenia a koszty wyrobów.

Uzasadniony koszt pośredni przy rozliczeniu płac, wpływ na zmianę stanu produktów.

Potrącenia na liście płac oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), narzuty kosztów pracodawcy.

Korekty na liście płac za okresy poprzednie i ewidencja po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Prawo podatkowe w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodów i wydatki nie będące kosztami uzyskania.

Dokumentacja księgowa ewidencji wynagrodzeń.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości


Szkolenie dotyczące ewidencji kosztów wynagrodzeń powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Praktyka ewidencji listy płac


W trakcie warsztatów poruszone zostaną zagadnienia związane z kalkulacją kosztów wynagrodzeń oraz układem planu kont dostosowanym do miejsc powstania kosztów.

 

Wynagrodzenia na gruncie podatkowym


Podczas szkolenia poruszymy również aspekty podatkowe związane z ewidencją wynagrodzeń.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

➤ Polecamy pozostałe propozycje naszych szkoleń z kategorii – Prawo pracy, ZUS

 

Kluczowe informacje o szkoleniu – Księgowa ewidencja wynagrodzeń


➤ Praktyczne aspekty prowadzenia ewidencji księgowej wynagrodzeń

➤ Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw rachunkowości

➤ Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej – Szkolenie przydatne dla praktyków

➤ Wykładowca – Maciej Derwisz, ekspert w zakresie księgowej ewidencji płac

➤ Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 11/14/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
17 listopada 2023
Piątek, w godz. 9:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.