Jak księgować wynagrodzenia? Aspekty praktyczne ewidencji kosztów wynagrodzeń.

Program szkolenia dla księgowych o ewidencji bilansowej i podatkowej kosztów wynagrodzeń


 1. Elementy wynagrodzeń z punktu widzenia ewidencji księgowej (pojęcia: wynagrodzenie brutto, obciążenia publiczno-prawne, wynagrodzenia netto, potrącenia z tytułu wynagrodzeń, zasiłki z tytułu ubezpieczeń).
 2. Struktura i schematy ewidencji wynagrodzeń w zależności od formy działalności przedsiębiorstwa.
 3. Ewidencja wynagrodzeń w układzie rodzajowym kosztów.
 4. Ewidencja wynagrodzeń w jednostkach stosujących koszty operacyjne z podziałem na miejsca powstania kosztów.
 5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń w układzie kalkulacyjnym kosztów.
 6. Klucze podziałowe stosowane przy podziale kosztów pośrednich w odniesieniu do wynagrodzeń.
 7. Koszty pośrednie i bezpośrednie w kalkulacji kosztów wynagrodzeń w odniesieniu na wyroby gotowe i wyroby w toku.
 8. Pojęcie uzasadnionego kosztu pośredniego przy rozliczeniu i ewidencji wynagrodzeń i jego wpływ na zmianę stanu produktów.
 9. Ewidencja księgowa potrąceń obowiązkowych i nieobowiązkowych na liście płac.
 10. Ewidencja wpłat i rozrachunków z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.
 11. Ewidencja narzutu kosztów pracodawcy (brutto brutto).
 12. Ewidencja korekt list płac za okresy poprzednie.
 13. Ewidencja korekt list płac jako ewidencja zdarzenia po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
 14. Ewidencja wynagrodzeń z punktu widzenia prawa podatkowego – koszty uzyskania przychodów i koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów.
 15. Dokumentacja księgowa ewidencji wynagrodzeń.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/29/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
30 września 2024
Poniedziałek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.