Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Ewidencja księgowa wynagrodzeń - aspekty praktyczne

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ewidencja księgowa wynagrodzeń – aspekty praktyczne

Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Składniki pozapłacowe na liście płac i korekty. Ewidencja bilansowa kosztów wynagrodzeń. Ewidencja składników pozapłacowych ujmowanych na liście płac.

Ewidencja bilansowa kosztów wynagrodzeń. Szkolenie dla księgowych. Ewidencja obciążeń z tytułu wynagrodzeń w praktyce. Rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów w aspekcie wypłat wynagrodzeń. Ewidencja składników pozapłacowych ujmowanych w liście płac. Dowiesz się, jak księgować korekty list płac.

 

Ewidencja list płac w praktyce dla księgowych


✔️ Prawidłowo zaksięgujesz listę płac wraz ze wszystkimi obciążeniami

✔️ Bez trudu rozpoznasz koszty uzyskania przychodów

✔️ Zrozumiesz rolę Miejsc Powstania Kosztów przy rozdzielniku wynagrodzeń

✔️ Sprawdzisz, jak ostatnie zmiany przepisów (Polski Ład) wpływają na listy płac

 

Ewidencja księgowa wynagrodzeń - Szkolenie online


Warsztaty dla księgowych prowadzi ekspert i praktyk – Maciej Derwisz

 

Idea i cel szkolenia. Szkolenia ma na celu przygotowanie do księgowania kosztów wynagrodzeń w różnych układach ewidencji kosztów operacyjnych w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie bilansowym i i podatkowym.

 

Co omówimy podczas warsztatów? Podczas praktycznych warsztatów dla księgowych dotyczących ewidencji składników list płac wyjaśnimy:

  1. Jak ewidencjonować wynagrodzenia w różnych układach kosztów operacyjnych?
  2. Jak organizować ewidencyjnie koszty wg miejsc powstania przy księgowaniu wynagrodzeń?
  3. Jak księgować różnego rodzaju potrącenia w liście płac?
  4. Jak ewidencjonować pozapłacowe składniki list płac?
  5. Jak księgować korekty list płac i rozdzielników wynagrodzeń?

 

Program warsztatów dla księgowych


EWIDENCJA BILANSOWA I PODATKOWA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ

 

1. Elementy wynagrodzeń, pojęcia

Elementy wynagrodzeń z punktu widzenia ewidencji księgowej (pojęcia: wynagrodzenie brutto, obciążenia publiczno-prawne, wynagrodzenia netto, potrącenia z tytułu wynagrodzeń, zasiłki z tytułu ubezpieczeń).

 

2. Rodzaje działalności a struktura wynagrodzeń

Struktura i schematy ewidencji wynagrodzeń w zależności od formy działalności przedsiębiorstwa.

 

3. Wynagrodzenia a układ rodzajowym kosztów

Ewidencja wynagrodzeń w układzie rodzajowym kosztów.

 

4. Koszty operacyjne według miejsca powstania

Ewidencja wynagrodzeń w jednostkach stosujących koszty operacyjne z podziałem na miejsca powstania kosztów.

 

5. Wynagrodzenia w układzie kalkulacyjnym kosztów

Ewidencja księgowa wynagrodzeń w układzie kalkulacyjnym kosztów.

 

6. Klucze podziałowe kosztów pośrednich wynagrodzeń

Klucze podziałowe stosowane przy podziale kosztów pośrednich w odniesieniu do wynagrodzeń.

 

7. Wynagrodzenia a koszty wyrobów

Koszty pośrednie i bezpośrednie w kalkulacji kosztów wynagrodzeń w odniesieniu na wyroby gotowe i wyroby w toku.

 

8. Uzasadniony koszt pośredni a rozliczenia płac

Pojęcie uzasadnionego kosztu pośredniego przy rozliczeniu i ewidencji wynagrodzeń i jego wpływ na zmianę stanu produktów.

 

9. Potrącenia na liście płac

Ewidencja księgowa potrąceń obowiązkowych i nieobowiązkowych na liście płac.

 

10. Pracownicze Plany Kapitałowe

Ewidencja wpłat i rozrachunków z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 

11. Płace – narzuty kosztów

Ewidencja narzutu kosztów pracodawcy (brutto brutto).

 

12. Korekty na liście płac

Ewidencja korekt list płac za okresy poprzednie.

 

13. Korekty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Ewidencja korekt list płac jako ewidencja zdarzenia po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

 

14. Płace podatkowo – koszty uzyskania przychodów

Ewidencja wynagrodzeń z punktu widzenia prawa podatkowego – koszty uzyskania przychodów i koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów.

 

15. Dokumentacja ewidencji wynagrodzeń

Dokumentacja księgowa ewidencji wynagrodzeń.

 

Jak wyglądają internetowe warsztaty dla księgowych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z bogatej eksperckiej wiedzy wykładowcy – Macieja Derwisza

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Maciej Derwisz. Wykładowca - Polbi: Szkolenia i kursy,


Maciej Derwisz to doświadczony trener, wykładowca i praktyk.

 

Mile widziana znajomość podstaw księgowości. Szkolenie dotyczące ewidencji kosztów wynagrodzeń powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Zapraszamy na warsztaty osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Praktyka ewidencji listy płac. W trakcie warsztatów poruszone zostaną zagadnienia związane z kalkulacją kosztów wynagrodzeń oraz układem planu kont dostosowanym do miejsc powstania kosztów.

 

Wynagrodzenia na gruncie podatkowym. Podczas szkolenia poruszany jest również aspekt podatkowy związany z ewidencją wynagrodzeń.

 

Szkolenie – Księgowa ewidencja wynagrodzeń


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Szkolenia przygotowujące do księgowania kosztów wynagrodzeń w różnych układach ewidencji kosztów operacyjnych w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie bilansowym i i podatkowym.

 

Program warsztatów dla księgowych


EWIDENCJA BILANSOWA I PODATKOWA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ

 

Elementy wynagrodzeń z punktu widzenia ewidencji księgowej (pojęcia: wynagrodzenie brutto, obciążenia publiczno-prawne, wynagrodzenia netto, potrącenia z tytułu wynagrodzeń, zasiłki z tytułu ubezpieczeń).

 

Struktura i schematy ewidencji wynagrodzeń w zależności od formy działalności przedsiębiorstwa.

 

Ewidencja wynagrodzeń w układzie rodzajowym kosztów.

 

Ewidencja wynagrodzeń w jednostkach stosujących koszty operacyjne z podziałem na miejsca powstania kosztów.

 

Ewidencja księgowa wynagrodzeń w układzie kalkulacyjnym kosztów.

 

Klucze podziałowe stosowane przy podziale kosztów pośrednich w odniesieniu do wynagrodzeń.

 

Koszty pośrednie i bezpośrednie w kalkulacji kosztów wynagrodzeń w odniesieniu na wyroby gotowe i wyroby w toku.

 

Pojęcie uzasadnionego kosztu pośredniego przy rozliczeniu i ewidencji wynagrodzeń i jego wpływ na zmianę stanu produktów.

 

Ewidencja księgowa potrąceń obowiązkowych i nieobowiązkowych na liście płac.

 

Ewidencja wpłat i rozrachunków z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 

Ewidencja narzutu kosztów pracodawcy (brutto brutto).

 

Ewidencja korekt list płac za okresy poprzednie.

 

Ewidencja korekt list płac jako ewidencja zdarzenia po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

 

Ewidencja wynagrodzeń z punktu widzenia prawa podatkowego – koszty uzyskania przychodów i koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów.

 

Dokumentacja księgowa ewidencji wynagrodzeń.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Ewidencja księgowa wynagrodzeń


Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do księgowania kosztów wynagrodzeń w różnych układach ewidencji kosztów operacyjnych w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Organizator warsztatów dla księgowych – Polbi, Warszawa

Program opracował Maciej Derwisz

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Maciej Derwisz – Kursy i warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz to ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów i obsługi programów finansowo-księgowych.

 

Doświadczony wykładowca, specjalista, praktyk i ekspert


Maciej Derwisz - Warsztaty dla księgowych

Maciej Derwisz – Kursy i szkolenia

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.   Maciej Derwisz

 

Wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów.

Specjalizuje się w prowadzeniu kursów i warsztatów dla księgowych.

Wyłącznie praktyka – bez zbędnej teorii.

Kursy i warsztaty dla księgowych – Uczymy tego, na czym się znamy


Maciej Derwisz zdobył bardzo duże doświadczenie prowadząc nieprzerwanie od kilkunastu lat zajęcia z zakresu rachunkowości szkoląc przyszłych pracowników działów księgowości. Jego rzetelność i umiejętność przekazywania wiedzy jest podstawą sukcesów rynkowych naszych kursów i szkoleń z rachunkowości.

WARSZTATY – EWIDENCJA KSIĘGOWA WYNAGRODZEŃ


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem:

  • przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu,
  • jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu,
  • osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach – Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT – Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie? Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie (certyfikat) o ukończenia szkolenia.

Ewidencja bilansowa i podatkowa kosztów wynagrodzeń w różnych schematach organizacyjnych. Szkolenie dla księgowych.

 

Organizacja szkolenia – Księgowanie wynagrodzeń


  • 9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
  • 13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

 

EWIDENCJA BILANSOWA I PODATKOWA KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ. JAK KSIĘGOWAĆ KOREKTY LIST PŁAC I CO WNOSI POLSKI ŁAD?

 

Metoda prowadzenia. Szkolenie omawiające zasady księgowania kosztów wynagrodzeń w różnych układach ewidencji prowadzone jest w formie zdalnej. Zajęcia na żywo to bezpośredni kontakt z wykładowcą. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie.

 

Kogo zapraszamy? Szkolenie przeznaczone dla księgowych, którzy zajmują się tematyką ewidencji list płac w przedsiębiorstwie. Grupa docelowa to: księgowi, księgowi bilansiści, pracownicy biur rachunkowych, osoby w trakcie zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego.

 

Wymagana znajomość podstaw księgowości. UWAGA: Szkolenie powstało z myślą o zagadnieniach księgowych. Zapraszamy zatem na nie osoby ze znajomością podstaw księgowości.

 

Warsztatowa forma zajęć. Kurs poświęcony zasadom prawidłowej ewidencji księgowej wynagrodzeń ma formę warsztatów. Nie tylko wysłuchasz wartościowych wykładów, ale też weźmiesz udział w realizacji wielu praktycznych zadań. Wspólnie przećwiczymy liczne przykłady i przeanalizujemy problemy, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe). Każdy uczestnik szkolenie poruszającego zagadnienia związane m.in. z kalkulacją kosztów wynagrodzeń, księgowaniem potrąceń na liście płac oraz korekt list płac otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat (zaświadczenie). Uczestnikom praktycznych warsztatów dotyczących ewidencji księgowej wynagrodzeń wydajemy zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Kluczowe informacje. Ewidencja księgowa wynagrodzeń, aspekty praktyczne | Akademia księgowego – mile widziana znajomość podstaw księgowości | Doświadczony wykładowca – Maciej Derwisz | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 4 godzin | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content