Kody UDI, baza Eudamed, okresy przejściowe

Program szkolenia – Kody UDI, Eudamed


1. Kody UDI

 • Założenia UDI zgodnie z MDR i polską ustawą o wyrobach medycznych
 • Struktura i znaczenie kodu UDI: UDI-DI (w tym Basic UDI–DI), UDI-PI
 • Identyfikator Basic UDI-DI
 • Uprawnienia, zasady i odpowiedzialność za proces nadawania kodu UDI
 • Formaty danych
 • Zasady zarządzania UDI-DI
 • Etapy nadawania kodu UDI dla wyrobu medycznego będącego już w obrocie oraz dla wyrobu nowego (wymagania przed wprowadzeniem do obrotu)

2. Eudamed i okresy przejściowe

 • Obowiązki związane z rejestracją podmiotów gospodarczych (producentów, upoważnionych przedstawicieli i importerów) w bazie danych EUDAMED
 • Terminy zastosowania obowiązku rejestracji w EUDAMED
 • Rejestracja podmiotów gospodarczych w EUDAMED - krok po kroku
 • Numer SRN – jak go uzyskać i co zrobić gdy URPL zwleka z jego wydaniem?
 • Rejestracja wyrobów medycznych w EUDAMED - jakie są zasady i co należy przygotować
 • EUDAMED a zgłoszenia
 • Rejestry krajowe w pigułce
 • Przegląd okresów przejściowych pod kątem dokumentacji i oznakowania
 • Nieważne certyfikaty, nieprawidłowa klasyfikacja, braki w etykiecie i IFU – konsekwencje

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.