Polbi

Kurs Kadrowy Polbi

Kurs kadrowy, szkolenie

 

Kurs kadrowy – Specjalista ds. kadr to szkolenie od podstaw. Praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, zatrudniania pracowników, obsługi kadrowej i administracji personalnej.

Kurs dla kadrowych – Specjalista do spraw kadr


 • Prawo pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Zatrudniania pracowników, obsługa kadrowa i sprawy personalne
 • Czas pracy, urlopy pracownicze i uprawnienia rodzicielskie
 • Ubezpieczenia społeczne i opłacanie składek za pracowników

Kadry i administracja personalna w praktyce


W trakcie zajęć szczegółowo omówimy:

 • Nawiązanie stosunku pracy i rodzaje umów o pracę
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek
 • Sposoby rozwiązania lub wygaśnięcie umowy o pracę
 • Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia
 • Dokumentację pracowniczą – akta osobowe, szkolenie i badania oraz świadectwo pracy
 • Czas pracy, pracę w godzinach nadliczbowych
 • Urlopy pracownicze i uprawnienia wynikające z rodzicielstwa
 • Pracownicze Plany Kapitałowe i pozostałe fundusze

Zostań specjalistą ds. kadr i spraw personalnych


Postaraj się o lepszą pracę lub awans, jeśli pracujesz w kadrach. Po kursie możesz:

 • podjąć pracę w dziale kadrowo-płacowym,
 • objąć stanowisko specjalisty ds. kadr i spraw personalnych.

Ramowy program Kursu Kadrowego Polbi (80h)


 1. Podstawowe definicje i zasady prawa pracy
 2. Stosunek pracy
 3. Formy zatrudnienia
 4. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 7. Dokumentacja pracownicza
 8. Czas pracy
 9. Praca w godzinach nadliczbowych
 10. Urlopy pracownicze
 11. Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 12. Lista płac część 1 – ćwiczenia
 13. Lista płac część 2 – ćwiczenia
 14. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 15. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek
 16. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
 17. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 18. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z rodzicielstwem
 19. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 20. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty

Jak wygląda kurs specjalisty kadr i spraw personalnych?


 • Zajęcia i warsztaty online na żywo, bezpośredni kontakt z wykładowcą
 • Liczne, praktyczne zadania i przykłady, nieograniczona możliwość zadawania pytań

 

Certyfikat zawodowy – Specjalista ds. kadr (kod 242307)


Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz:

 1. Bezterminowy certyfikat zawodowy poświadczający kompetencje – Specjalista ds. kadr
 2. Koszt egzaminu certyfikującego (150 zł) zawarty w cenie kursu kadrowego
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu spełniające wymagania formalne MEN – Więcej informacji …

 

Kiedy uczestniczysz w zajęciach na kursie dla kadrowych?


Harmonogramy zajęć na poszczególnych edycjach kursu dla kadrowych:

 

Raty – Dogodne warunki płatności za kurs


Dajemy możliwość płatności za kurs kadrowy w trzech wygodnych ratach. Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem kursu. W sprawach płatności pytaj – jacek@polbi.com.pl

Cena regularna kursu kadrowego – 1780 zł. Raty: 980 zł / 400 zł / 400 zł.

Cena promocyjna kursu kadrowego – 1380 zł. Raty: 580 zł / 400 zł / 400 zł.

 

Kontakt w sprawie kursu kadrowego


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa: biuro@polbi.com.pl, tel. 721 547 750

Opiekun kursu kadrowego – Jacek Jakisz, jacek@polbi.com.pl

1380 zł1780 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 3/1/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na kurs
Termin
4 marca 2024 - 15 maja 2024
Poniedziałki i środy w godz. 17:30-20:45
Lokalizacja
Kurs kadrowy online
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Sprawy kadrowe.
Raty
Możliwość zapłaty w ratach: 580 zł / 400 zł / 400 zł
Harmonogram zajęć
Pobierz harmonogram zajęć
Uczymy tego, na czym się znamy.