Polbi

Lista płac, naliczanie wynagrodzeń za pracę, nowości 2024

Szkolenie - Lista płac

Lista płac – Szkolenie o rozliczaniu składników wynagrodzeń


Szkolenie poświęcone jest przećwiczeniu naliczania wynagrodzeń i omówieniu najnowsze zmian w rozliczaniu składników płacowych. Podczas szkolenia wyjaśnimy jak rozliczać wynagrodzenia i pozostałe przychody ze stosunku pracy?

Szkolenie online – Lista Płac 2024

Szkolenie to praktyczne warsztaty sporządzania listy płac. Zajęcia uczą jak sprawnie i prawidłowo naliczać wynagrodzenia i rozliczać składniki płac. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników.

Co powinna zawierać lista płac?

Zapraszamy na szkolenie wyjaśniające co powinna zawierać lista płac i prezentujące praktyczne zasady jej sporządzania. Na licznych przykładach rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów na listach płac zaprezentujemy praktyczne rozwiązania w aspekcie podatkowo-składkowym uwzględniając trudne przypadki i sytuacje budzące wątpliwości.

Czego dowiesz się na szkoleniu?

W trakcie szkolenia omówimy zasady i technikę naliczania wynagrodzeń w ramach listy płac, wskażemy pozapłacowe składniki wynagrodzeń i ich wpływ na wyliczenia oraz metodykę ustalania podstawy naliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warsztaty płacowe – praktyka pracy z listą płac

Lista Płac to kurs dla osób z działów kadr i płac. W trakcie spotkania dokonamy przykładowych wyliczeń z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych. Zwrócimy uwagę na najnowsze zmiany będące rezultatem ostatnich aktualizacji przepisów. Szkolenie „Lista płac” to warsztaty płacowe z rozliczania wypłat pracowniczych w ujęciu praktycznym.

Specjalny bonus – Co otrzymasz dodatkowo?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje całkowicie nieodpłatnie pełną wersję zaawansowanego „Kalkulatora wynagrodzeń 2024”. Program m.in. umożliwia naliczanie i drukowanie listy płac w różnych wariantach, obliczenie narzutu kosztów pracodawcy, naliczenia PPK, wyliczenia wartości za nadgodziny, naliczenia wynagrodzenia urlopowego oraz wyliczenia PFRON.

Lista płac 2024 – Jak naliczyć wynagrodzenie?


Poznasz najnowsze zmiany podatkowo-składkowe wpływające na rozliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie listy płac.

Będziesz wiedział, co nowego w naliczaniu wynagrodzeń pracowników pojawiło się po zmianach wprowadzanych w ostatnim czasie.

Przećwiczysz ustalanie zaliczek i składek od wypłat. Zaliczki na podatek PIT, składka ZUS, składka zdrowotna, kwoty wolne oraz uwzględnianie ulgi i zwolnień dla pracowników wykazywanych na liście płac.

Pokażemy, jak ustalić wynagrodzenie netto i całkowite koszty zatrudnienia pracownika jakie ponosi pracodawca.

Rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac


Co omawiamy w trakcie szkolenia z naliczania wynagrodzeń?

 1. Omówienie zasad naliczania wynagrodzeń w ramach Listy Płac
 2. Przedstawienie składników obowiązkowych oraz fakultatywnych wynagrodzeń
 3. Przykłady składników pozapłacowych i ich wpływ na naliczanie wynagrodzeń
 4. Technika szczegółowa naliczania List Płac (od brutto do netto)
 5. Ustalanie podstawy naliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 6. Przykłady szczególnych przypadków w ramach wyliczeń List Płac
 7. Omówienie wpływu Pracowniczych Planów Kapitałowych na rozliczenie wynagrodzeń
 8. Przedstawienie dokumentacji pracowniczej mającej wpływ na naliczanie wynagrodzeń

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Jak wygląda praktyka naliczania wynagrodzeń za pracę?


Zapraszamy na szkolenie omawiające prawidłowe rozliczanie składników wynagrodzeń prowadzone jako warsztaty płacowe. Podczas zajęć szczegółowo omawiamy podatek dochodowy i zaliczki, skalę podatkową PIT i kwoty wolne, ulgi, koszty uzyskania przychodów, przeprowadzamy symulację ustalania składek na ubezpieczenie społeczne i podstawy wymiaru oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czego się nauczysz na szkoleniu z naliczania wynagrodzeń?


 • Dowiesz się jak wyliczać wynagrodzenia od brutto do netto w ramach Listy Płac
 • Nauczysz się ustalać podstawy dla wyliczeń składek ZUS i podatku PIT
 • Poznasz zasady ujmowania składników pozapłacowych w liście płac
 • Rozpoznasz szczególne przypadki wpływające na rozliczenie wynagrodzeń
 • Naliczysz składki PPK i uwzględnisz je w liście płac
 • Poznasz dokumentację pracowniczą wpływającą na naliczanie wynagrodzeń

Kogo zapraszamy na szkolenie o rozliczaniu płac?


Szkolenie poruszające zagadnienia ujmowania wynagrodzeń i ich obciążeń podatkowo składkowych na liście płac adresujemy do osób zajmujące się wyliczeniami list płac i odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

W szczególności na zajęcia o dokonywaniu rozliczeń wynagrodzeń zapraszamy:

 • pracowników działów kadrowych i płacowych,
 • specjalistów działów kadr i płac,
 • pracowników działów księgowości,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • pracowników działów finansowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problematyki naliczania wynagrodzeń.

Jak wyglądają zajęcia o rozliczaniu wynagrodzeń?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


398 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 2/28/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
1 marca 2024
Piątek, w godz. 9:00-15:45
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz - ZUS i wynagrodzenia
Uczymy tego, na czym się znamy.