Polbi

Lista płac 2023. Warsztaty naliczania wynagrodzeń za pracę

Jak prawidłowo dokonywać naliczania wynagrodzeń i rozliczyć jego składniki? Lista płac w praktyce.


 • Szkolenie dotyczące zasad sporządzania list płac po zmianach przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.
 • Nowa kwota wolna od podatku, skala podatkowa z nowym progiem podatkowym, nowe zasady ustalania i odliczania składki zdrowotnej w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz oskładkowanie osób niebędących pracownikami.

 

Szkolenie - Lista płac, zmiany w sporządzaniu

 

Rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac


 • Poznasz najnowsze zmiany podatkowo-składkowe wpływające na rozliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie listy płac.
 • Będziesz wiedział, co nowego w naliczaniu wynagrodzeń pracowników pojawiło się po zmianach wprowadzanych przez Nowy Polski Ład.
 • Przećwiczysz ustalanie zaliczek i składek od wypłat. Zaliczki na podatek PIT, składka ZUS, składka zdrowotna, kwoty wolne oraz uwzględnianie ulgi i zwolnień dla pracowników wykazywanych na liście płac.
 • Pokażemy, jak ustalić wynagrodzenie netto i całkowite koszty zatrudnienia pracownika jakie ponosi pracodawca.

 

Naliczanie wynagrodzeń za pracę – Lista płac 2023


Zapraszamy na zajęcia omawiające prawidłowe rozliczanie składników wynagrodzeń prowadzone jako warsztaty płacowe: podatek dochodowy i zaliczki, skala podatkowa PIT i kwoty wolne, ulgi, koszty uzyskania przychodów, ustalanie składek na ubezpieczenie społeczne i podstawy wymiaru oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Główne punkt agendy szkolenia z naliczania wynagrodzeń


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 • Podatek PIT – Obliczanie podatku dochodowego. Nowe zasady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,  nowe progi podatkowe i ulgi.
 • Podstawa obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych według nowych zasad. Nowa skala podatkowa, rezygnacja z odliczania kosztów uzyskania przychodów, ustalanie składki zdrowotnej.
 • Zaliczki na podatek i składki. Pobór przez pracodawców zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ustalenie podstawy opodatkowania i oskładkowania.

 

Zajęcia o rozliczaniu list płac poprowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Polbi – Warszawa. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec.

Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Przeprowadziła już setki kursów, szkoleń i warsztatów dzieląc się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą i doświadczeniem przybliżając zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

 

Idea szkolenia – Wynagrodzenia na liście płac


Nowy Polski Ład wprowadził kompleks zmian, które wpływają na system naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PDOF/PIT i składki zdrowotnej na listach płac. Zmiany mają bezpośredni wpływ na sposób sporządzania listy płac. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami, które zaprezentujemy i omówimy podczas warsztatów: Lista płac – Naliczania wynagrodzeń za pracę.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie poruszające zagadnienia ujmowania wynagrodzeń i ich obciążeń podatkowo składkowych na liście płac adresujemy do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników:

 • pracowników działów kadrowych i płacowych,
 • specjalistów działów kadr i płac,
 • pracowników działów księgowości,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • pracowników działów finansowych.

 

Praktyczny charakter warsztatów płacowych


Szkolenie adresowane jest do praktyków. Wykładowca omawia zagadnienia na przykładach, przedstawia wzory nowych wniosków i oświadczeń przewidzianych przez Nowy Polski Ład oraz dokonuje przykładowych rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych na listach płac. Przeprowadzimy analizę i praktyczne wyliczenia wynagrodzenia za pracę od kwoty brutto do wartości netto.

 

Szkolenie: Lista płac 2023 – najnowsze zmiany, aktualne problemy


 • Lista płac 2023, warsztaty płacowe z rozliczania wypłat pracowniczych w ujęciu praktycznym
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy
 • Kurs dla rozliczających listy płac, szkolenie z naliczania wynagrodzeń za pracę
 • Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, specjalistka z zakresu spraw pracowniczych
 • Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 398 zł (VAT zw.)
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie PDF
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie  – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Zbliżone tematy szkoleń można znaleźć w kategorii – Prawo pracy, ZUS
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/17/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
20 kwietnia 2023
Czwartek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.