Odpowiedzialność materialna pracowników oraz kary porządkowe i pieniężne

Szkolenie o odpowiedzialności pracowników i nakładaniu kar


Zapraszamy na intensywne szkolenie dotyczące odpowiedzialności pracowników. Skupimy się na określonych rodzajach kar, ich skutecznym nałożeniu i konsekwencjach. Dowiesz się, jak prawidłowo stosować upomnienia, nagany i kary finansowe. Omówimy szczegółowo przesłanki do nałożenia każdej z kar oraz istotne terminy. Przeanalizujemy proces nakładania kar, prowadzenie wysłuchania pracownika, a także ewentualne postępowanie sądowe.

 

Kary i odpowiedzialność pracowników – Szkolenie

Praktyczna Wiedza o Karach Porządkowych i Materialnych


Spotkanie poświęcone odpowiedzialności pracowników na zasadach odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej prowadzone jest przez praktyka, więc każdy z przepisów będzie poparty wiedzą praktyczną i rzeczywistymi przykładami.

Jak uregulowana jest odpowiedzialność pracowników w prawie pracy? W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, zrozumienie kluczowych aspektów odpowiedzialności materialnej pracowników jest niezbędne dla efektywnego zarządzania zespołem. Nasze szkolenie gwarantuje pełne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy i dyscypliną personalną, skupiając się na praktycznych aspektach kar porządkowych i pieniężnych. Dla pełnego obrazu poruszymy także temat odpowiedzialności materialnej pracowników, działań w ramach dopuszczalnego ryzyka. Przeanalizujemy najbardziej powszechne błędy, wskażemy sposoby jak ich unikać.

Praktyczna wiedza, liczne przykłady. Skorzystaj z w praktycznej wiedzy prowadzącej zajęcia, opartej na autentycznych przykładach. Po ukończeniu szkolenia będziesz z łatwością rozpoznawać różne typy kar i umiejętnie prowadzić procesy skutecznego zarządzania karami w środowisku pracy.

Szkolenie o Odpowiedzialności Materialnej Pracowników


Nasz kurs wprowadzi Cię w skomplikowany świat regulacji prawnych o odpowiedzialności materialnej pracowników i przepisów obowiązujących w 2024 roku. Naszą uwagę skupimy na zagadnieniach prawnych związanym z postępowaniami dyscyplinarnymi, a także omówimy najnowsze trendy w kwestiach prawnych dotyczących kar porządkowych i pieniężnych.

Co omawiamy na szkoleniu?


Przesłanki do Nałożenia Kar

  • Analizujemy warunki i sytuacje uzasadniające nałożenie sankcji. Uwzględniamy najnowsze regulacje dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników.
  • Terminy i procedury związane z różnymi rodzajami kar, z naciskiem na precyzyjne aspekty prawne.

Proces Nakładania Kar

  • Skrupulatnie rozpatrujemy ścieżkę od upomnienia po nałożenie kary finansowej, kładąc szczególny nacisk na proceduralne i praktyczne aspekty.

Odpowiedzialność Materialna Pracowników

  • Czym jest odpowiedzialność materialna?
  • Za co pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną?
  • Finansowy aspekt odpowiedzialności pracowników, z uwzględnieniem ryzyka prawnego.
  • Działania w ramach dopuszczalnego ryzyka i eliminacji powszechnych błędów.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Dla kogo jest szkolenie o odpowiedzialności pracowniczej?


Szkolenie adresowane jest dla wszystkich, tj. zarówno osób, które dopiero zapoznają się z przepisami o karach porządkowych i pieniężnych dla pracowników i odpowiedzialności materialnej pracowników, jak również osób, które znają przepisy, ale chciałby zapoznać się z tymi zagadnieniami szczegółowo.

Kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu?


Do udziału w zajęciach zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli działów personalnych, ale również przełożonych pracowników, którzy nakładają kary porządkowe. Szkolenie kierujemy do kadry zarządzającej odpowiedzialnej za efektywne zarządzanie personelem, uwzględniając aspekty odpowiedzialności materialnej pracowników.

Jak wyglądają internetowe zajęcia online na żywo?


  • Zapraszamy na wartościowe zajęcia prowadzone online na żywo w czasie rzeczywistym.
  • Masz bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia i możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Podsumowanie informacji o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Akademia HR: Kary i odpowiedzialność materialna pracowników

Wykładowca: Prawnik i ekspert prawa pracy – Katarzyna Gospodarowicz

Czas szkolenia: 5 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Inne szkolenia: Polecamy pozostałe propozycje szkoleń z kategorii – Prawo pracy, ZUS

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.