Polbi

Odpowiedzialność materialna pracowników oraz kary porządkowe i pieniężne

Kary i odpowiedzialność pracowników – Szkolenie

 

Zapraszamy na intensywne szkolenie dotyczące odpowiedzialności pracowników! Skupimy się na określonych rodzajach kar, ich skutecznym nałożeniu i konsekwencjach. Dowiesz się, jak prawidłowo stosować upomnienia, nagany i kary finansowe. Omówimy szczegółowo przesłanki do nałożenia każdej z kar oraz istotne terminy. Przeanalizujemy proces nakładania kar, prowadzenie wysłuchania pracownika, a także ewentualne postępowanie sądowe.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, zrozumienie kluczowych aspektów odpowiedzialności materialnej pracowników jest niezbędne dla efektywnego zarządzania zespołem. Nasze szkolenie gwarantuje pełne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy i dyscypliną personalną, skupiając się na praktycznych aspektach kar porządkowych i pieniężnych.

Dla pełnego obrazu poruszymy także temat odpowiedzialności materialnej pracowników, działań w ramach dopuszczalnego ryzyka. Przeanalizujemy najbardziej powszechne błędy, wskażemy sposoby jak ich unikać.

Skorzystaj z w praktycznej wiedzy prowadzącej zajęcia, opartej na autentycznych przykładach. Po ukończeniu szkolenia będziesz z łatwością rozpoznawać różne typy kar i umiejętnie prowadzić procesy skutecznego zarządzania karami w środowisku pracy.

Szkolenie o Odpowiedzialności Materialnej Pracowników


Nasz kurs wprowadzi Cię w skomplikowany świat regulacji prawnych o odpowiedzialności materialnej pracowników i przepisów obowiązujących w 2024 roku. Naszą uwagę skupimy na zagadnieniach prawnych związanym z postępowaniami dyscyplinarnymi, a także omówimy najnowsze trendy w kwestiach prawnych dotyczących kar porządkowych i pieniężnych.

Praktyczna Wiedza o Karach Porządkowych i Materialnych


Spotkanie poświęcone odpowiedzialności pracowników na zasadach odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej prowadzone jest przez praktyka, więc każdy z przepisów będzie poparty wiedzą praktyczną i rzeczywistymi przykładami.

Co omawiamy na szkoleniu?


Przesłanki do Nałożenia Kar

  • Analizujemy warunki i sytuacje uzasadniające nałożenie sankcji. Uwzględniamy najnowsze regulacje dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników.
  • Terminy i procedury związane z różnymi rodzajami kar, z naciskiem na precyzyjne aspekty prawne.

Proces Nakładania Kar

  • Skrupulatnie rozpatrujemy ścieżkę od upomnienia po nałożenie kary finansowej, kładąc szczególny nacisk na proceduralne i praktyczne aspekty.

Odpowiedzialność Materialna Pracowników

  • Czym jest odpowiedzialność materialna?
  • Za co pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną?
  • Finansowy aspekt odpowiedzialności pracowników, z uwzględnieniem ryzyka prawnego.
  • Działania w ramach dopuszczalnego ryzyka i eliminacji powszechnych błędów.

Dla kogo jest szkolenie o odpowiedzialności pracowniczej?


Szkolenie adresowane jest dla wszystkich, tj. zarówno osób, które dopiero zapoznają się z przepisami o karach porządkowych i pieniężnych dla pracowników i odpowiedzialności materialnej pracowników, jak również osób, które znają przepisy, ale chciałby zapoznać się z tymi zagadnieniami szczegółowo.

Kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu?


Do udziału w zajęciach zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli działów personalnych, ale również przełożonych pracowników, którzy nakładają kary porządkowe. Szkolenie kierujemy do kadry zarządzającej odpowiedzialnej za efektywne zarządzanie personelem, uwzględniając aspekty odpowiedzialności materialnej pracowników.

Jak wyglądają internetowe zajęcia online na żywo?


  • Zapraszamy na wartościowe zajęcia prowadzone online na żywo w czasie rzeczywistym.
  • Masz bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia i możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.
  • Otrzymujesz bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


468 zł568 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/16/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
18 kwietnia 2024
Czwartek, w godz. 9:30-14:30
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz
Uczymy tego, na czym się znamy.