Polbi

Katarzyna Gospodarowicz – Radca prawny, ekspert, wykładowca

Katarzyna Gospodarowicz – Radca prawny, prawnik i partner kancelarii – SDZLEGAL SCHINDHELM. Ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowca prowadząca liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych i autorka licznych specjalistycznych publikacji branżowych.

 

Katarzyna Gospodarowicz – Wykładowca, ekspert prawa pracy


Katarzyna Gospodarowicz - Radca prawny, wykładowca i prelegent.

Polbi – Warszawa, Katarzyna Gospodarowicz, wykładowca

 

mec. KATARZYNA GOSPODAROWICZ

Mecenas Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, LL.M. German and Polish Law, partner w kancelarii – SDZLEGL SCHINDHELM.

Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Wspiera i doradza jednostkom samorządu terytorialnego. Ekspert, praktyk, wykładowca i prelegent.

Prowadzi liczne szkolenia i uczestniczy w konferencjach.

 

 


Ekspert i praktyk prawa pracy ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Gospodarowicz doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

 


Radca prawny. Mecenas Katarzyna Gospodarowicz jest radcą prawnym w 2012 roku wpisaną na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (Numer wpisu: WR-2402). Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

 


Partner kancelarii – SDZLEGAL SCHINDHELM. Katarzyna Gospodarowicz od 2010 roku jest prawnikiem w kancelarii – SDZLEGAL SCHINDHELM.

 


Legalizacja pobytu i pracy w Polsce. Katarzyna Gospodarowicz świadczy pomoc klientom zagranicznym w zakresie uzyskania zezwoleń na pracę, pozwoleń pobytowych i innych decyzji związanych z pobytem i pracą na terenie Polski. Prowadzi szkolenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców czy praktycznych aspektów delegowania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem delegowania do Niemiec.

 


Wsparcie dla samorządowców. Z uwagi na znajomość zagadnień dotyczących pracowników samorządowych wspiera i doradza jednostkom samorządu terytorialnego.

 


Studia prawnicze. Katarzyna Gospodarowicz studiowała prawo na Europejskim Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 


Autorka liczny publikacji. Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Pracownika Samorządowego, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Personelu Plus, Serwisu Prawno-Pracowniczego czy Portalu Centrum Rekrutacyjne | Zobacz publikacje

 


Wykładowca i prelegent. Katarzyna Gospodarowicz prowadzi liczne szkolenia i uczestniczy jako prelegent w konferencjach podczas których prezentując zagadnienia i wyjaśniając wątpliwości pracowników firm różnego szczebla oraz pracodawcom. Specjalizuje się w problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

 


Realizowane tematy szkoleń. W ramach współpracy z naszą firmą Katarzyna Gospodarowicz realizuje m.in. następujące szkolenia:

 

Katarzyna Gospodarowicz – Korzystaj z wiedzy eksperta


Zapraszamy do w szkoleniach, które prowadzi w Polbi Katarzyna Gospodarowicz. Aktualne propozycje znajdziesz w kategorii szkoleń – Prawo pracy i ZUS