Polbi

Inwentaryzacja – Procedury, metody i organizacja

Inwentaryzacja – Spis z natury i inne metody inwentaryzacji. Praktyczne szkolenie odpowiadające na pytanie – jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić inwentaryzację?


Kurs dla przeprowadzających inwentaryzację w podmiotach gospodarczych i jednostkach budżetowych. Poznasz procedury, metody i zasady organizacji inwentaryzacji na dzień bilansowy (inwentaryzacja roczna), inwentaryzacji doraźnej oraz inwentaryzacji kontrolnej i zdawczo-odbiorczej. Jak właściwie dokonać weryfikacji prowadzonej ewidencji środków trwałych ze stanem rzeczywistym.

 

Szkolenie - Inwentaryzacja. Spis z natury. Procedury i metody inwentaryzacji.

 

Inwentaryzacja nie musi być wyłącznie przykrym obowiązkiem


 • Nauczysz się prawidłowo przeprowadzać spis z natury
 • Właściwie przygotujesz się do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 • Dowiesz się, jaka jest kolejność czynności towarzyszących inwentaryzacji
 • Poznasz różnice pomiędzy inwentaryzacją na dzień bilansowy a doraźną
 • Nabędziesz umiejętność ustalania i księgowania różnic inwentaryzacyjnych

 

Inwentaryzacja – Idea szkolenia


Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości rokrocznie należy przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury istotnej grupy pozycji prezentowanych w bilansie w celu ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. W zakresie procedur z tym związanych często popełniane są błędy, co powoduje, że proces inwentaryzacji (spis z natury) przebiega wolno i powoduje opóźnienia w pracy działów finansowo-księgowych.

Warto dowiedzieć się, jak prawidłowo, sprawnie i szybko przeprowadzić inwentaryzację.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego inwentaryzacji


 

Szkolenie o inwentaryzacji prowadzi Andrzej Kępa


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.Polbi – Warszawa. Wykładowca, Andrzej Kępa

 

ANDRZEJ KĘPA

Wykładowca i praktyk, doświadczony dydaktyk.

Specjalista z zakresu rachunkowości. Ekspert z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wycena, wartość początkowa, ewidencja, amortyzacja i umorzenia oraz inwentaryzacja – aspekty podatkowe i księgowe).

 

Kogo zapraszamy na zajęcia dotyczące inwentaryzacji?


Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji. W kursie z zakresu inwentaryzacji powinni wziąć udział:

 • pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji,
 • osoby dokonujący spisu z natury,
 • osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,
 • pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych,
 • pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji,
 • księgowi i główni księgowi oraz przedsiębiorcy i właściciele firm,
 • osoby, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji.

Zapraszamy pracowników zatrudnionych w podmiotach gospodarczych oraz osoby z jednostek sektora finansów publicznych, szczególnie państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.

 

Szkolenie: Inwentaryzacja – Jak przygotować i przeprowadzić?


 • Webinar: Inwentaryzacja – Procedury, metody i organizacja
 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za środki trwałe i ich inwentaryzację
 • Inwentaryzacja roczna (na dzień bilansowy), doraźna, kontrolna i zdawczo-odbiorcza
 • Procesy inwentaryzacyjne w podmiotach gospodarczych i jednostkach budżetowych
 • Wykładowca – Andrzej Kępa, ekspert w zakresie środków trwałych
 • Czas trwania – 6 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Cena regularna: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do swoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.