Czas pracy – kompendium wiedzy o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy

Czas pracy w praktyce - Szkolenie online

Czas pracy to jednodniowe szkolenie online stanowiące pomoc w opanowaniu kompetencji i umiejętności samodzielnego planowania i rozliczania czas pracy pracowników. Szkolenie obejmuje kwestie obowiązujących norm i wymiarów czasu pracy oraz wiedzę o zagwarantowanych pracownikom okresach odpoczynku dając podstawy do prawidłowego sporządzania grafików czasu pracy. Uczestnicząc w szkoleniu nauczysz się, jak wypełniać karty ewidencji czasu pracy, jak rozliczać nadgodziny oraz pracę w dni ustawowo wolne a także jak ewidencjonować różnorakie nieobecności pracowników.

Program szkolenia - Czas pracy


1. Czas pracy - podstawowe definicje

 • Pojęcie czasu pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Pracownicy zarządzający.
 • Doba pracownicza.
 • Tydzień pracowniczy.

2. Normy i wymiar czasu pracy

 • Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy.
 • Norma dobowa i tygodniowa czasu pracy.
 • Rozkłady czasu pracy.
 • Ustalanie harmonogramów czasu pracy.
 • Czas pracy – okresy rozliczeniowe.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych (wymiar czasu pracy w 2023 r. i w okresach rozliczeniowych: miesięczny, kwartalny, 4-miesięczny i półroczny).

3. Okresy odpoczynku

 • Okresy odpoczynku dobowego.
 • Okresy odpoczynku tygodniowego.
 • Odpoczynek równoważny.
 • Skutki przerwania odpoczynku pracownika.
 • Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 • Najnowsze zmiany w przerwach pracowniczych.
 • Szkolenia i podróże służbowe pracownika – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do okresu odpoczynku.

4. Systemy i rozkłady (harmonogramy) czasu pracy

 • Podstawowy system czasu pracy.
 • Równoważny system czasy pracy.
 • System pracy w ruchu ciągłym.
 • System przerywanego czasu pracy.
 • System zadaniowego czasu pracy.
 • System skróconego tygodnia czasu pracy i system „weekendowy”.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Ruchomy rozkład czasu pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Elastyczny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika.

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Definicja godzin nadliczbowych.
 • Zasady ustalania nadgodzin zatrudnionego w niepełnym wymiarze.
 • Ustalenie nadgodzin w równoważnym systemie czasu pracy.
 • Rodzaje nadgodzin – nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.
 • Zlecanie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Limity godzin nadliczbowych.
 • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Nadgodziny w podróży służbowej.
 • Dyżur pracowniczy.
 • Ewidencja czasu pracy.

6. Praca w porze nocnej

 • Definicja pory nocnej.
 • Czas pracy zatrudnionego w nocy.
 • Zakaz zatrudniania w porze nocnej.
 • Dodatki za pracę w porze nocnej.
 • Waloryzacja wysokości wskaźników za pracę w godzinach nocnych w styczniu i lipcu 2023 roku.
 • Ryczałt za pracę w porze nocnej.

7. Praca w niedziele i święta

 • Dni wolne od pracy.
 • Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Ustalenie ram czasowych niedzieli i święta.
 • Zakaz pracy w niedziele i święta.
 • Dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
 • Święto przypadające w niedzielę – zasady rozliczania
 • Rekompensata za pracę w niedzielę i święto.
 • Dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę.
 • Dodatek za pracę w dniu wolnym.

8. Podsumowanie, orzecznictwo i interpretacje

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Pracy i stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy oraz Resortu Pracy na tle praktycznych przykładów dotyczących czasu pracy.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/11/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
12 września 2024
Czwartek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.