Polbi

Czas pracy 2023 – kompendium wiedzy o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy

SZKOLENIE O CZASIE PRACY


Praktyczne warsztaty od podstaw o wymiarze, systemach i rozkładach oraz tajnikach planowania i rozliczania czasu pracy.

 

Czas pracy. Szkolenie - Polbi.

 

Czy wszystkie czynności zawodowe są wliczane do czasu pracy?


Będziesz znał pojęcia, normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku

Poznasz prawidłowe zasady tworzenie harmonogramów czasu pracy

Dowiesz się, jak korzystnie wybrać i stosować systemy czasu pracy

Z łatwością poprowadzisz ewidencję i rozliczenia czasu pracy zatrudnionych

 

Zmiany prawa pracy to także zmiany w czasie pracy


W 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w Kodeksie Pracy, dotyczą one także czasu pracy.

  • Zmiany to m.in. elastyczny czas pracy na wniosek pracownika, dodatkowe dni wolne od pracy, szkolenia pracownika poza rozkładowymi godzinami pracy wliczane do czasu pracy.
  • Na szkoleniu zostaną omówione zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i różnych okresach rozliczeniowych.

 

Czas pracy w teorii i praktyce – Idea szkolenia


Szkolenie dotyczące rozliczania czasu pracy prowadzone jest od podstaw. Kurs ma za zadanie ugruntować i zaktualizować posiadaną wiedzę prawną związaną z czasem pracy wynikającą z dotychczasowej praktyki oraz zapoznać ze wskazówkami jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Podpowiemy o czym warto pamiętać i na co zwracać szczególną uwagę podczas planowania i rozliczania czasu pracy.

 

Rok 2023 to 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy


Zdobądź wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu tworzenia systemów i rozkładów czasu pracy, planowania i ustalania wymiaru czasu pracy a także okresów odpoczynku zatrudnionych pracowników jak również wyliczania wynagrodzeń i dodatków za pracę. Zostań specjalistą do spraw planowania i rozliczania czasu pracy

 

Czas pracy – praktyczne warsztaty i ćwiczenia, case study


Celem szkolenia „Czas pracy” jest przedstawienie wszystkich kluczowych zagadnień dotyczących czasu pracy, sposobu prowadzenia rozliczeń i ewidencji czasu pracy. Wspólnie przećwiczymy tworzenie harmonogramów i ewidencji czasu pracy oraz przeprowadzimy wyliczanie wynagrodzeń i dodatków za pracę.

 

Główne punkty agendy szkolenia o czasie pracy


Pojęcia i definicje czasu pracy, pracy zmianowej, doby pracowniczej i tygodnia pracowniczego.

Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy, rozkłady czasu pracy i ustalanie harmonogramów czasu pracy.

Okresy odpoczynku dobowego, tygodniowego, odpoczynek równoważny i przerwy wliczane do czasu pracy.

Systemy i rozkłady (harmonogramy) czasu pracy, w tym podstawowy, równoważny, system pracy w ruchu ciągłym lub przerywanym oraz system zadaniowy czasu pracy jak również ruchomy rozkład czasu pracy i praca zmianowa.

Czas pracy i praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej i dodatki za pracę w porze nocnej oraz zakaz zatrudniania w porze nocnej.

Praca w niedziele i święta, dopuszczalność i zakazy pracy w niedziele i święta, rekompensaty, dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień dostępny jest w zakładce – Program

 

Adresaci zajęć dotyczących czasu pracy


Zajęcia adresowane są przede wszystkim do pracowników działów kadrowo-płacowych:

  • odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy,
  • zajmujących się rozliczaniem czasu pracy, jak również do osób planujących i tworzących harmonogramy pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymasz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

Praktyczne warsztaty – Jak prawidłowo rozliczać czas pracy?


➤ Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, ekspert w zakresie spraw pracowniczych

➤ Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 9/25/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
26 września 2023
Wtorek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.