Inwentaryzacja ciągła

Program szkolenia o inwentaryzacji ciągłej


  1. Zasady odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.
  2. Inwentaryzacja ciągła jako szczególna forma inwentaryzacji.
  3. Plusy i minusy przy inwentaryzacji metodą ciągłą.
  4. Zakres składników majątku, który może podlegać inwentaryzacji ciągłej.
  5. Uwarunkowania organizacyjne inwentaryzacji ciągłej.
  6. Szczególne obowiązki pionu księgowego związane z inwentaryzacją ciągłą.
  7. Opracowanie harmonogramów w zakresie inwentaryzacji ciągłej.
  8. Koordynacja działań w trakcie realizacji inwentaryzacji metodą ciągłą.
  9. Dokumentacja spisowa.
  10. Dokumentacja rozliczeniowa i poinwentaryzacyjna.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.