Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

KPA 2022 - Prowadzenie postępowania administracyjnego, praktyczne aspekty

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA 2022 – Prowadzenie postępowania administracyjnego, praktyczne aspekty

Postępowanie administracyjne, zasady prowadzenia w świetle najnowszych zmian w KPA 2022, stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce organów administracji.

KPA 2022 – Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone dla pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, ośrodków pomocy społecznej, a także organów centralnych i terenowych oraz służb, inspekcji i straży.

 

Prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian


✔️ Analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego

✔️ Co zmienia się w przepisach dotyczących ponaglenia

✔️ Wszystko o doręczeniach elektronicznych

✔️ Jak zmieniają się procedury doręczenia właściwego i zastępczego

✔️ Wpływ nowych przepisów na prowadzenie postępowania administracyjnego

 

Zapraszam na moje szkolenie

Kamil Miśtal

 


KPA - Szkolenie. Prowadzenie postępowania administracyjnego


Warsztaty poprowadzi prawnik i ekspert – Kamil Mistal

 

KPA – Cel szkolenia. Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej. Zajęcia odnoszą się do najnowszych  zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne.

 

Unikanie błędów i dobre praktyki KPA. Podczas warsztatów omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych. Zajęcia będą zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA a ich częścią składową będzie podanie gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej.

 

Program szkolenia


PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W KPA – AKTUALIZACJA 2022

 

 1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania.
 3. Strona postępowania administracyjnego.
 4. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 5. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 6. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
 7. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym.
 8. Pełnomocnictwa – charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 9. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.
 10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
 11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 12. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 13. Obliczanie terminów.
 14. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 15. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 16. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 17. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 18. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 19. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 20. Adresy doręczenia.
 21. Wezwania.
 22. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA.
 23. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 24. Mediacja – czy zawsze stosowana?
 25. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone.
 26. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
 27. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki.
 28. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne.
 29. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 30. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.
 31. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej.
 32. Decyzje organu odwoławczego.
 33. Związanie organu decyzją administracyjną.
 34. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
 35. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

 

 

Prowadzący warsztaty „KPA w administracji publicznej”


Kalmil Miśtal - KPA, szkolenia i webinaria.

Kamil Miśtal

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Więcej o wykładowcy …

 

Kogo zapraszamy na zajęcia? Webinarium dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych.

 

Adresaci szkolenia. Podmioty, do których adresujemy szkolenie to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych i inne.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z koordynatorem szkolenia: KPA - prowadzenie postępowaniaKPA 2022 – prowadzenie postępowania

 

Polbi Contact Center: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Program

 1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania.
 3. Strona postępowania administracyjnego.
 4. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 5. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 6. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
 7. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym.
 8. Pełnomocnictwa – charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 9. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.
 10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
 11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 12. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 13. Obliczanie terminów.
 14. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 15. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 16. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 17. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 18. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 19. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 20. Adresy doręczenia.
 21. Wezwania.
 22. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA.
 23. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 24. Mediacja – czy zawsze stosowana?
 25. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone.
 26. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
 27. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki.
 28. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne.
 29. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 30. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.
 31. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej.
 32. Decyzje organu odwoławczego.
 33. Związanie organu decyzją administracyjną.
 34. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
 35. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

KPA 2022 – PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Organizacja szkolenia: KPA prowadzenie postępowania administracyjnego


9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

14:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Poznaj praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego

 

Cel szkolenia. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej. Szkolenie będzie oparte na nowelizacji przepisów KPA w aspekcie regulacji o doręczeniach elektronicznych.

 

Efekty, rezultaty szkolenia. Dzięki uczestnictwu w warsztatach osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania przepisów KPA przez organy administracji a w szczególności zapoznają się z obowiązującymi regulacjami w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, zdobędą wiedzę z zakresu z aktualnych zmian w KPA i zorientują się w praktycznych rozwiązaniach wynikających z najnowszego orzecznictwa oraz najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego.

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z zakresu KPA (prowadzenie postępowania administracyjnego) to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu z zasad prowadzenia postępowania administracyjnego wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 9:00 – 14:00. Rozpoczęcie zajęć dotyczących postępowania administracyjnego następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. KPA - doręczenia elektroniczne   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

KPA – Prowadzenie postępowania administracyjnego w praktyce | Renomowany wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo w formie on-line | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 30-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 05-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 03-10-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 9:00-14:00

Szkolenie online, Kamil Miśtal

KPA | Warsztaty online | Październik 2022

Termin: 09-12-2022

Piątek, zajęcia w godz. 9:00-14:00

Szkolenie online, Kamil Miśtal

KPA | Warsztaty online | Grudzień 2022

Skip to content