Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA 2021 – Przepisy o doręczeniach elektronicznych

KPA – Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone dla pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnych, inspekcji weterynaryjnej a także zakładu ubezpieczeń społecznych.

 

KPA - Szkolenie online. Stosowanie w organach administracji publicznej. Szkolenie online – webinarium.

 

Już od października nowe przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych


✔️ Dowiedz się, kiedy w końcu i jak zmieniają się przepisy.

✔️ Poznaj zasady wykorzystywania usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

✔️ Oceń wpływ nowych przepisów na postępowania administracyjne i postępowanie egzekucyjne.

Zapraszam na moje szkolenie – Kamil Miśtal

 

 

Adresaci szkolenia


Webinarium dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych. Podmioty do których adresujemy szkolenie to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych i inne.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


KPA – po nowelizacji przepisów. Doręczenia elektroniczne.

 

 1. Zmiana formy załatwienia sprawy.
 2. Podpisywanie pism generowanych automatycznie.
 3. Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.
 4. Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.
 5. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 6. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 7. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 8. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 9. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 10. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 11. Adresy doręczenia.
 12. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.
 13. Instytucja wzoru podania.
 14. Sporządzanie odpisu dokumentu.
 15. Sposoby doręczania decyzji administracyjnej.
 16. Usunięcie z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.
 17. Forma wydania zaświadczenia.
 18. Zmiany w postępowaniu administracyjnym w związku z sytuacją epidemii COVID.

 

Prowadzący webinarium „KPA w administracji publicznej”


Kalmil Miśtal - KPA, szkolenia i webinaria.

Kamil Miśtal

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Więcej o wykładowcy …

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie


Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Konto bankowe i faktury


Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT. | Płatności

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 10:00 – 15:30


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: KPA 2021 - Doręczenia elektroniczne.KPA – doręczenia elektroniczne

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: KPA 2021 - Doręczenia elektroniczne.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

KPA – nowelizacja przepisów od 1 lipca 2021 r. Doręczenia elektroniczne.

 

 1. Zmiana formy załatwienia sprawy.
 2. Podpisywanie pism generowanych automatycznie.
 3. Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.
 4. Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.
 5. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 6. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 7. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 8. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 9. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 10. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 11. Adresy doręczenia.
 12. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.
 13. Instytucja wzoru podania.
 14. Sporządzanie odpisu dokumentu.
 15. Sposoby doręczania decyzji administracyjnej
 16. Usunięcie z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.
 17. Forma wydania zaświadczenia.
 18. Planowane zmiany w postępowaniu administracyjnym w związku z sytuacją epidemii COVID 1.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi


Polbi - Szkolenia - KPA   Polbi   |   ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek   ✔ Oferujemy odroczone terminy płatności

Szkolenie dotyczące stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce organów administracji publicznej.

 

Organizacja webinarium: KPA po nowelizacji – doręczenia elektroniczne


Organizacja szkolenia on-line: KPA w administracji publicznej.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Cel szkolenia online – KPA w administracji


Celem internetowego szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej. Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2021 roku i zmienią całkowicie system doręczeń w postępowaniu administracyjnym a także uregulują nieznane dotychczas instytucje w prawie administracyjnym.
Szkolenie będzie wartością dodaną dla pracowników organów administracji publicznej, który w bieżącej pracy komunikują się z klientem. Omówieniu będą podlegały także projekty dalszych zmian w prawie, będące konsekwencją cyfryzacji w administracji.

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Webinarium, szkolenie online prowadzi Kamil Miśtal.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Dzięki uczestnictwu w interaktywnych i zdalnych warsztatach internetowych osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania przepisów KPA po nowelizacji od 1 lipca 2021 roku przez jednostki administracji publicznej.

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – KPA (2021)  Przepisy o doręczeniach elektronicznych | Renomowany wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo w formie on-line | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 15:30 | Cena katalogowa: 499 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content