Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

KPA – nowelizacja od lipca 2021 roku, przepisy o doręczeniach elektronicznych.

Szkolenie on-line dotyczące stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce organów administracji publicznej.

KPA – Szkolenie on-line dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone dla pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnych, inspekcji weterynaryjnej a także zakładu ubezpieczeń społecznych. Webinarium prowadzi Kamil Miśtal.

 

KPA w administracji publicznej – nowelizacja ustawy. Doręczenia elektroniczne.


Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.


KPA - Szkolenie online. Stosowanie w organach administracji publicznej. Szkolenie online – webinarium.


Webinarium, Interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00 – 15:30

Cena 410 zł za osobę (VAT zw.)

 

 

Cel szkolenia online – KPA w administracji


Celem internetowego szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej. Szkolenie będzie oparte na dużej nowelizacji przepisów KPA wynikającej z uchwalenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2021 roku i zmienią całkowicie system doręczeń w postępowaniu administracyjnym a także uregulują nieznane dotychczas instytucje w prawie administracyjnym.
Szkolenie będzie wartością dodaną dla pracowników organów administracji publicznej, który w bieżącej pracy komunikują się z klientem. Omówieniu będą podlegały także projekty dalszych zmian w prawie, będące konsekwencją cyfryzacji w administracji.

 

Adresaci szkolenia


Webinarium dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych. Podmioty do których adresujemy szkolenie on-line to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych i inne.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ | Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

KPA – nowelizacja przepisów od 1 lipca 2021 r. Doręczenia elektroniczne.

 1. Zmiana formy załatwienia sprawy.
 2. Podpisywanie pism generowanych automatycznie.
 3. Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.
 4. Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.
 5. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 6. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 7. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 8. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 9. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 10. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 11. Adresy doręczenia.
 12. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.
 13. Instytucja wzoru podania.
 14. Sporządzanie odpisu dokumentu.
 15. Sposoby doręczania decyzji administracyjnej
 16. Usunięcie z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.
 17. Forma wydania zaświadczenia.
 18. Planowane zmiany w postępowaniu administracyjnym w związku z sytuacją epidemii COVID 1.

 

Prowadzący webinarium „KPA w administracji publicznej”


Kalmil Miśtal - KPA, szkolenia i webinaria.

Kamil Miśtal

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Więcej o wykładowcy …

 

Efekty, rezultaty szkolenia


Dzięki uczestnictwu w interaktywnych i zdalnych warsztatach internetowych osoby biorące w nich udział poszerzą i ugruntują swoją wiedzę na temat stosowania przepisów KPA po nowelizacji od 1 lipca 2021 roku przez jednostki administracji publicznej.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik internetowego szkolenia on-line poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium. | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | 🖥️ 🌐 Webinaria, szkolenia on-line.

KPA w admonistracji. Szkolenie online (webinarium).

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja szkolenia


Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem


Szkolenie on-line: Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) w administracji publicznej - kontakt.Koordynator webinarium

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

 

Program

KPA – nowelizacja przepisów od 1 lipca 2021 r. Doręczenia elektroniczne.

 

 1. Zmiana formy załatwienia sprawy.
 2. Podpisywanie pism generowanych automatycznie.
 3. Załatwienie sprawy z wykorzystaniem usług online.
 4. Uchylenie przepisów o pełnomocnictwie elektronicznym.
 5. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 6. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 7. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 8. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 9. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 10. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 11. Adresy doręczenia.
 12. Data doręczenia a dzień wszczęcia postępowania.
 13. Instytucja wzoru podania.
 14. Sporządzanie odpisu dokumentu.
 15. Sposoby doręczania decyzji administracyjnej
 16. Usunięcie z KPA przepisów o środkach komunikacji elektronicznej.
 17. Forma wydania zaświadczenia.
 18. Planowane zmiany w postępowaniu administracyjnym w związku z sytuacją epidemii COVID 1.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie online?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium: KPA – nowelizacja od 1 lipca 2021.


Organizacja szkolenia on-line: KPA w administracji publicznej.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Webinarium, szkolenie online prowadzi Kamil Miśtal.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-05-25

Webinarium: 1 dzień w godz. 10.00-15:30.

Cena dla osoby: 410 zł 315 zł *

Cena dla wielu osób: 370 zł / os. 315 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content