Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2022

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2022

Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diety i należności za czas delegacji pracowniczych, dokumentowanie kosztów przejazdu i noclegów – kompendium wiedzy

Szkolenie odpowiadające na pytania: co to są podróże służbowe, wyjazdy i delegacje a co jest oddelegowaniem pracownika. Jak ustalić należności za czas wyjazdów i delegacji, ile wynoszą diety i ryczałty dla pracowników, osób współpracujących jak również przedsiębiorców i właścicieli firm odbywających podróż służbową?

 

Delegacja lub wyjazd służbowy – refundacja kosztów i przysługujące diety


✔️ Będziesz umiał ustalić czas podróży służbowej i przysługujące diety

✔️ Będziesz wiedział jak dokumentować wydatki ponoszone podczas delegacji

✔️ Poznasz różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem pracownika

✔️ Sprawdzisz, na zwrot których kosztów przejazdu i noclegów można liczyć

 

Zapraszam na moje warsztaty

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 


Podróże służbowe. Szkolenie on-line z rozliczania wyjazdów i delegacji. Diety i ryczałty.


Podróże służbowe i wyjazdy nie będące podróżami służbowymi kierowców

 

Idea szkolenia: delegacje, wyjazdy i podróże służbowe. Szkolenie przybliżające obowiązujące i planowane regulacje prawne z zakresu rozliczania wyjazdów służbowych, potwierdzania odbycia podróży i delegacji służbowych pracowników, osób współpracujących jak również przedsiębiorców i właścicieli firm. Zajęcia omawiające podatki dochodowe – PIT (PDOF), CIT (PDOP) i podatek VAT związane z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Kurs przybliżający zagadnienia ryczałtów za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych oraz rozliczania jazd lokalnych odbywane prywatnymi samochodami pracowników.

 

Krajowe jak i zagraniczne podróże służbowe 2022, wyjazdy szkoleniowe i pozostałe rodzaje wyjazdów – właściwa dokumentacja i prawidłowe rozliczanie kosztów przejazdów, noclegów lub wyżywienia, zwolnienia od podatku dochodowego (PIT) diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika – O tym wszystkim mówimy podczas szkolenia.

 

Program szkolenia


PODRÓŻE SŁUŻBOWE, WYJAZDY I DELEGACJE PRACOWNIKÓW 2022

 

I. Pojęcie podróży służbowej i podstawowe zagadnienia

 1. Regulacje podróży służbowej w Kodeksie pracy
 2. Podróż służbowa a oddelegowanie pracownika
 3. Podróż służbowa a wyjazd na szkolenie
 4. Miejsce świadczenia pracy a podróż służbowa
 5. Komu nie można zlecić podróży służbowej
 6. Podstawy prawne zlecania wyjazdu służbowego pracownika
 7. Forma i treść polecenia wyjazdu w podróż służbową
 8. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową
 9. Zasady wypłacania należności z tytułu podróży służbowych

 

II. Rozliczanie podróży służbowych

 1. Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 2. Pracownicy zatrudnieni jednostkach sfery budżetowej
 3. Pracownicy spoza sfery budżetowej
 4. Diety w podróży służbowej
 5. Koszty noclegu
 6. Koszty dojazdu i przejazdów lokalnych
 7. Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika
 8. Rozliczanie podróży służbowej kierowcy
 9. Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w podróży służbowej
 10. Zaliczki na przewidywane koszty podróży służbowe
 11. Termin rozliczenia kosztów podróży służbowej

 

III. Krajowe podróże służbowe

 1. Poszczególne składniki należności z tytułu podróży służbowej
 2. Diety w podróży krajowej – sposób obliczania
 3. Zapewnienie pracownikowi wyżywienia w podróży służbowej
 4. Rozlicznie kosztów noclegu i ryczałt za nocleg
 5. Koszty dojazdów i przejazdów w podróży krajowej
 6. Czas trwania krajowej podróży służbowej
 7. Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, działalność gospodarcza)
 8. Zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejsca zamieszkania

 

IV. Podróż zagraniczna

 1. Ustalenie czasu podróży zagranicznej i mieszanej
 2. Zasady rozliczania i dokumentowania zagranicznej podróży służbowej
 3. Diety w podróży zagranicznej – sposób obliczania
 4. Koszty noclegu i ryczałt za nocleg za granicą
 5. Ryczałt a nocleg w kabinie kierowcy
 6. Koszty przejazdu różnymi środkami transportu
 7. Więcej niż jedno państwo docelowe
 8. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej
 9. Choroba, wypadek i śmierć pracownika w podróży zagranicznej
 10. W jakiej walucie należy wypłacać zaliczki na wydatki w podróży zagranicznej
 11. Po jakim kursie należy przeliczać zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w podróży zagranicznej

 

V. Ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych

 1. Prawo do odliczania VAT przez pracodawcę
 2. Zasady zaliczania wydatków związanych z podróżą służbową do kosztów pracodawcy
 3. Zwolnienie od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika
 4. Nadwyżka diety ponad limit
 5. Zwolnienie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego należności z tytułu podróży służbowej

 

VI. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 1. Ustalenie czas pracy pracownika w podróży służbowej
 2. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 3. Ewidencja czasu pracy w podróży służbowej
 4. Czas dojazdu i powrotu z podróży przypadającej poza harmonogramowymi godzinami pracy
 5. Prawo do odpoczynku po zakończonej podróży służbowej
 6. Czas pracy i odpoczynku podczas podróży służbowej
 7. Nadgodziny w podróży służbowej i sposób rekompensaty nadgodzin

 

VII. Orzecznictwo, interpretacje, praktyczne przykłady

Czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Porady, wskazówki  i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w zajęciach. Okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie z zakresu praktyki ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas krajowych i zagranicznych  podróży służbowych.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak – doświadczony wykładowca i specjalista prawa pracy


Szkolenie - Delegacje i podróże służbowe prowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące podróży służbowych i delegacji?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Praktyczne warsztaty kompleksowo omawiają tematykę delegacji i podróży służbowych

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Agnieszki Wałęki-Kaliszczak

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Kogo zapraszamy na zajęcia? Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych,  kadry kierowniczej firm i przedsiębiorstw oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych.

 

Adresaci szkolenia. Na zajęcia zapraszamy: księgowych i głównych księgowych, pracowników księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych, pracowników działu kadr odpowiedzialnych za rozliczenia pracowników, osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie podróży służbowych odbywanych na terenie kraju i poza jego granicami, osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające wyjazdy służbowe.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt (szkolenie). Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje.Podróże służbowe i delegacje pracownicze

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

 1. Regulacje podróży służbowej w Kodeksie pracy
 2. Podróż służbowa a oddelegowanie pracownika
 3. Podróż służbowa a wyjazd na szkolenie
 4. Miejsce świadczenia pracy a podróż służbowa
 5. Komu nie można zlecić podróży służbowej
 6. Podstawy prawne zlecania wyjazdu służbowego pracownika
 7. Forma i treść polecenia wyjazdu w podróż służbową
 8. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową
 9. Zasady wypłacania należności z tytułu podróży służbowych

 

 1. Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 2. Pracownicy zatrudnieni jednostkach sfery budżetowej
 3. Pracownicy spoza sfery budżetowej
 4. Diety w podróży służbowej
 5. Koszty noclegu
 6. Koszty dojazdu i przejazdów lokalnych
 7. Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika
 8. Rozliczanie podróży służbowej kierowcy
 9. Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w podróży służbowej
 10. Zaliczki na przewidywane koszty podróży służbowe
 11. Termin rozliczenia kosztów podróży służbowej

 

 1. Poszczególne składniki należności z tytułu podróży służbowej
 2. Diety w podróży krajowej – sposób obliczania
 3. Zapewnienie pracownikowi wyżywienia w podróży służbowej
 4. Rozlicznie kosztów noclegu i ryczałt za nocleg
 5. Koszty dojazdów i przejazdów w podróży krajowej
 6. Czas trwania krajowej podróży służbowej
 7. Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, działalność gospodarcza)
 8. Zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejsca zamieszkania

 

 1. Ustalenie czasu podróży zagranicznej i mieszanej
 2. Zasady rozliczania i dokumentowania zagranicznej podróży służbowej
 3. Diety w podróży zagranicznej – sposób obliczania
 4. Koszty noclegu i ryczałt za nocleg za granicą
 5. Ryczałt a nocleg w kabinie kierowcy
 6. Koszty przejazdu różnymi środkami transportu
 7. Więcej niż jedno państwo docelowe
 8. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej
 9. Choroba, wypadek i śmierć pracownika w podróży zagranicznej
 10. W jakiej walucie należy wypłacać zaliczki na wydatki w podróży zagranicznej
 11. Po jakim kursie należy przeliczać zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w podróży zagranicznej

 

 1. Prawo do odliczania VAT przez pracodawcę
 2. Zasady zaliczania wydatków związanych z podróżą służbową do kosztów pracodawcy
 3. Zwolnienie od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika
 4. Nadwyżka diety ponad limit
 5. Zwolnienie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego należności z tytułu podróży służbowej

 

 1. Ustalenie czas pracy pracownika w podróży służbowej
 2. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 3. Ewidencja czasu pracy w podróży służbowej
 4. Czas dojazdu i powrotu z podróży przypadającej poza harmonogramowymi godzinami pracy
 5. Prawo do odpoczynku po zakończonej podróży służbowej
 6. Czas pracy i odpoczynku podczas podróży służbowej
 7. Nadgodziny w podróży służbowej i sposób rekompensaty nadgodzin

 

Czas na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczącego podróży służbowych, wyjazdów i delegacji. Porady, wskazówki  i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w zajęciach. Okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie z zakresu praktyki ustalania oraz rozliczania dla celów podatkowych należności za czas krajowych i zagranicznych  podróży służbowych.

 

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne i kursy online.

 


Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje krajowe i zagraniczne

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa

Program szkolenia opracowała Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Prawnik, wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz online z firmą POLBI od wielu lat.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Polbi - Warszawa. Logo firmowe.Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

 

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz ordynacji podatkowej i szeroko rozumianego prawa podatkowego. Jako wykładowca prowadzący kursy, specjalistyczne warsztaty i szkolenia online wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy.

DELEGACJE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ORAZ WYJAZDY KRAJOWE I ZAGRANICZNE


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT – Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Podróże służbowe – Ustalanie i rozliczanie dla celów księgowych i podatkowych należności za czas delegacji służbowych.

 

Organizacja szkolenia – Podróże służbowe i delegacje pracownicze


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Program szkolenia do pobrania –  Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje (PDF)

Diety i ryczałty w wyjazdach krajowych i zagranicznych – ujecie podatkowe oraz na gruncie ubezpieczeń społecznych.

 

Cel szkolenia. Szkolenie ma na celu przekazanie kompletnej wiedzy z zakresu tematów związanych z opodatkowaniem wyjazdów służbowych pracowników lub osób niebędących pracownikami jak i wskazanie obowiązków podatkowych istniejących po stronie firmy. Podczas zajęć niezbędne informacje prezentowane są poprzez wskazanie obowiązujących przepisów, wyjaśnień organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

 

Rezultaty, efekty szkolenia. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i wiadomości dotyczące wymagań związanych z zebraniem właściwej dokumentacji jakiej wymagają podróże służbowe. Szkolenie prezentuje przykłady najbardziej kontrowersyjnych problemów rozliczania delegacji oraz sugestie i propozycje rozwiązań występujących problemów.

 

Podróż służbowa – pojęcia, definicje, regulacje prawne. Regulacje dotyczące podróży służbowych zawarte w prawie pracy, diety i ryczałty w świetle regulacji podatkowych. Interpretacje i orzecznictwo sądowe i  aktualności.

 

Podatki PIT i CIT, VAT – Aspekty podatkowe wyjazdów służbowych. Kurs obejmuje zasady ustalania i rozliczania kosztów podróży służbowych w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT oraz zasady ewidencjonowania wydatków towarzyszących delegacjom na terenie kraju jaki i zagranicznym wyjazdom służbowym.

 

Czas podróży służbowej, dopuszczalny czas trwania podróży. Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej. Czy czas dojazdu i powrotu z podróży służbowej przypadającej poza godzinami pracy jest wliczany do czasu pracy? Czy pracownikowi po odbyciu podróży służbowej przysługuje dodatkowy czas na odpoczynek? Czy można mówić o pojawianiu się nadgodzin w trakcie trwania delegacji i czy ewentualnie należy je rekompensować?

 

Należności i zwrot kosztów wyjazdów, diety i ryczałty. Jak ustalać i rekompensować koszty przejazdów, noclegów. Zasady wypłaty diet i ryczałtów. Wydatki na leczenie w trakcie podróży służbowej, wyjazdy szkoleniowe. W jakich sytuacjach osobie będącej w delegacji przysługuje rzeczywisty zwrot kosztów a kiedy tylko ryczałt?

 

Zaliczki pieniężne związane z wyjazdami służbowymi. Dowiedz się, czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku służbowej podróży krajowej lub delegacji zagranicznej? Jeżeli pracownik potrzebuje zaliczki na służbową podróż zagraniczną to czy pracodawca wypłaca ją w walucie obcej czy polskiej? Jaki kurs walut należy przyjmować przy rozliczaniu zwrotu kosztów poniesionych w trakcie zagranicznego wyjazdu służbowego?

 

Samochód osobowy w firmie. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników i podróże służbowe odbywane samochodem stanowiącym własność pracodawcy. Rozliczenia ryczałtowe a zwrot faktycznie poniesionych kosztów – kiedy jest to korzystniejsze dla pracownika?

 

Materiały szkoleniowe. Uczestnik szkolenia poświęconego tematyce podróży służbowych, wyjazdów i delegacji otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Szkolenie zamknięte. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zamówienia szkolenia wewnętrznego. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zamkniętego szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów dotyczących odbywania, ewidencjonowania i rozliczania podróży służbowych, wyjazdów i delegacje pracowników i właścicieli firm, to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Metoda prowadzenia warsztatów. Wykłady i ćwiczenia na zdalnym szkoleniu Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje 2022 prowadzone są w oparciu o autorski program. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. Omawiane na szkoleniu zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00. Zajęcia dotyczące delegacji i podróży służbowych rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z działem szkoleń – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Podróże służbowe i delegacje pracownicze.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje | Doświadczony wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 21-06-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 30-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 25-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 24-06-2022

Piątek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Warsztaty online | Czerwiec 2022

Termin: 04-10-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Warsztaty online | Październik 2022

Termin: 29-11-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Warsztaty online | Listopad 2022

Skip to content