Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Przebieg egzekucji administracyjnej po najnowszych zmianach.

Egzekucja administracyjna w praktyce. Prezentujemy zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, etapy postępowania i przebieg egzekucji administracyjnej. Egzekucja administracyjna po najnowszych zmianach w prawie.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Szkolenie online.

 

 

Egzekucja administracyjna – Idea szkolenia

Szkolenie ukazuje w klarowny sposób zasady postępowania egzekucyjnego w administracji w świetle aktualnej praktyki i orzecznictwa sądowego. Uczestnicy szkolenia będą mogli przy pomocy metody warsztatowej przyswoić prawidłowy tok egzekucji administracyjnej – ta umiejętność okaże się niezwykle przydatna dla wszystkich, którzy w urzędzie odpowiadają za tok prowadzonej egzekucji.

 

Adresaci – Kogo zapraszamy na zajęcia?

Warsztaty dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji oraz prezentujące przebieg egzekucji administracyjnej kierujemy do:

 1. pracowników działów egzekucyjnych i egzekutorów,
 2. kierowników jednostek egzekucyjnych,
 3. pracowników działów prawnych,
 4. inspektorów celnych i skarbowych,
 5. osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

Program szkolenia


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. PRZEBIEG EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

 

1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – co zmieniło się ostatnio w przepisach?

2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.

5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.

6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.

8. Tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

9. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.

10. Zbieg egzekucji.

11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.

12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.

14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych w ostatnim okresie na mocy ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

 

Prowadzący warsztaty „Postępowanie egzekucyjne w administracji”


Kalmil Miśtal - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia i webinaria.

Kamil Miśtal

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Więcej o wykładowcy …

 

 

Jak wygląda zajęcia dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Kamila Miśtala

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Cel szkolenia o egzekucji administracyjnej


  Szkolenia ma na celu kompleksowe omówienie przebiegu egzekucji administracyjnej. Analizie zostaną poddane znowelizowane przepisy a także treść zupełnie nowych aktów wykonawczych. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu będzie poznanie całkowicie odmienionych instytucji prawnych oraz prześledzenie zmienionych form prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z koordynatorem szkolenia: Postępowanie egzekucyjne w administracji.Postępowanie egzekucyjne w administracji

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

 

Najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach.

 

 

 1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czego dotyczą najnowsze zmiany przepisów?
 2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
 3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
 5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
 6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
 7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
 8. Nowe tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
 10. Zbieg egzekucji.
 11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
 12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
 13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
 14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
 15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. PRZEBIEG EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

 

Organizacja szkolenia – Egzekucja administracyjna


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Poznaj zasady egzekucji długów publiczno-prawnych na gruncie przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

Certyfikat ze szkolenia (zaświadczenie), materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik szkolenia „Postępowanie egzekucyjne w administracji” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach omawiającym całokształt zagadnień dotyczących przebiegu egzekucji administracyjnej prezentowanych na gruncie najnowszych zmianach regulacji prawnych.

 

Warsztaty, kontakt z trenerem. Podczas panelu dyskusyjnego wykładowca będzie do dyspozycji uczestników zadających pytania i zainteresowanych wyjaśnieniem pojawiających się wątpliwości.

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu problematyki postępowania egzekucyjnego w administracji i zagadnieniom dotyczącym przebiegu egzekucji administracyjnej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Zapraszamy na warsztaty w godz. 10:00 – 15:30. Rozpoczęcie zajęć dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Postępowanie egzekucyjne w administracji   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji | Przebieg egzekucji administracyjnej |Doświadczony wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo online | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5,5 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content