Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Szkolenie on-line: Przebieg egzekucji administracyjnej po najnowszych zmianach.

Egzekucja administracyjna w praktyce. Szkolenie internetowe (on-line) prezentujące zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, etapy postępowania i przebieg egzekucji administracyjnej. Egzekucja administracyjna po najnowszych zmianach w prawie. Webinarium prowadzi Kamil Miśtal.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach przepisów


Warsztaty prowadzi  Kamil Miśtal


Postępowanie egzekucyjne w administracji - Szkolenie online.

 

Cel szkolenia internetowego


Szkolenia prowadzone w formie zdalnej (on-line) ma na celu kompleksowe omówienie zmian w przebiegu egzekucji administracyjnej. Analizie zostaną poddane znowelizowane przepisy a także treść zupełnie nowych aktów wykonawczych. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu będzie poznanie całkowicie odmienionych instytucji prawnych oraz prześledzenie zmienionych form prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Adresaci webinarium


Webinarium, czyli zdalne zajęcia prowadzone na żywo dotyczące zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prezentujące przebieg egzekucji administracyjnej kierujemy do:

 1. pracowników działów egzekucyjnych i egzekutorów,
 2. kierowników jednostek egzekucyjnych,
 3. pracowników działów prawnych,
 4. inspektorów celnych i skarbowych,
 5. osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

Warsztatowa forma zajęć


Szkolenie on-line ukazuje w klarowny sposób zasady postępowania egzekucyjnego w administracji w świetle aktualnej praktyki i orzecznictwa sądowego. Uczestnicy szkolenia będą mogli przy pomocy metody warsztatowej przyswoić prawidłowy tok egzekucji administracyjnej – ta umiejętność okaże się niezwykle przydatna dla wszystkich, którzy w urzędzie odpowiadają za tok prowadzonej egzekucji.

 

Najnowsze przepisy – omówienie krok po kroku


Każda dokonana zmiana w przepisach zostanie szczegółowo omówiona przez prowadzącego. Dodatkowo podczas panelu dyskusyjnego wykładowca będzie do dyspozycji uczestników zadających pytania i zainteresowanych wyjaśnieniem pojawiających się wątpliwości.

 

Webinarium - Przebieg egzekucji administracyjnej.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

Najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach.

1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czego dotyczą najnowsze zmiany przepisów?
2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
8. Nowe tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
10. Zbieg egzekucji.
11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wykładowca, prowadzący zajęcia internetowe


Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. | ➡️ Kamil Miśtal – Więcej o wykładowcy.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie online - Kamil Miśtal.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Certyfikat ze szkolenia (zaświadczenie), materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia on-line pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji – najnowsze zmiany przepisów.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w webinarium omawiającym całokształt zagadnień dotyczących przebiegu egzekucji administracyjnej prezentowanych na gruncie najnowszych zmianach regulacji prawnych. | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Postępowanie egzekucyjne w administracji.Postępowanie egzekucyjne

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia - Postępowanie egzekucyjne w administracji.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

 

Najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach.

 

 

 1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czego dotyczą najnowsze zmiany przepisów?
 2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
 3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
 5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
 6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
 7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
 8. Nowe tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
 10. Zbieg egzekucji.
 11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
 12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
 13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
 14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
 15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Egzekucja administracyjna.


Organizacja szkolenia online: Postępowanie egzekucyjn w administracji.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Szkolenie online dotyczące egzekucji administracyjnej prowadzi Kamil Miśtal.

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content