logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Postępowanie egzekucyjne w administracji – najnowsze zmiany przepisów. Szkolenie on-line.

Webinarium - Przebieg egzekucji administracyjnej po najnowszych zmianach.

Egzekucja administracyjna w praktyce. Szkolenie internetowe (on-line) prezentujące zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, etapy postępowania i przebieg egzekucji administracyjnej. Egzekucja administracyjna po najnowszych zmianach w prawie. Webinarium prowadzi Kamil Miśtal.

 

🖥️ | SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Postępowanie egzekucyjne w administracji – najnowsze zmiany przepisów.

Prowadzący warsztaty: Kamil Miśtal.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-15:30.

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Szkolenie online.


Możesz wybrać również | 🖥️ SZKOLENIE STACJONARNE

 

Cel szkolenia internetowego


Szkolenia prowadzone w formie zdalnej (on-line) ma na celu kompleksowe omówienie zmian w przebiegu egzekucji administracyjnej. Analizie zostaną poddane znowelizowane przepisy a także treść zupełnie nowych aktów wykonawczych. Dodatkową korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu będzie poznanie całkowicie odmienionych instytucji prawnych oraz prześledzenie zmienionych form prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Adresaci webinarium


Webinarium, czyli zdalne zajęcia prowadzone na żywo dotyczące zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prezentujące przebieg egzekucji administracyjnej kierujemy do:

👤👥 pracowników działów egzekucyjnych i egzekutorów,
👥👤 kierowników jednostek egzekucyjnych,
👤👥 pracowników działów prawnych,
👥👤 inspektorów celnych i skarbowych,
👥👤 osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

Warsztatowa forma zajęć


Szkolenie on-line ukazuje w klarowny sposób zasady postępowania egzekucyjnego w administracji w świetle aktualnej praktyki i orzecznictwa sądowego. Uczestnicy szkolenia będą mogli przy pomocy metody warsztatowej przyswoić prawidłowy tok egzekucji administracyjnej – ta umiejętność okaże się niezwykle przydatna dla wszystkich, którzy w urzędzie odpowiadają za tok prowadzonej egzekucji.

 

Najnowsze przepisy – omówienie krok po kroku


Każda dokonana zmiana w przepisach zostanie szczegółowo omówiona przez prowadzącego. Dodatkowo podczas panelu dyskusyjnego wykładowca będzie do dyspozycji uczestników zadających pytania i zainteresowanych wyjaśnieniem pojawiających się wątpliwości.

 

Webinarium - Przebieg egzekucji administracyjnej.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ 🌐 | Szkolenie on-line | Webinarium | Zajęcia na żywo

 

Najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach.

1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czego dotyczą najnowsze zmiany przepisów?
2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
8. Nowe tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
10. Zbieg egzekucji.
11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wykładowca, prowadzący zajęcia internetowe


Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. | ➡️ Kamil Miśtal – Więcej o wykładowcy.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie online - Kamil Miśtal.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Certyfikat ze szkolenia (zaświadczenie), materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia on-line pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji – najnowsze zmiany przepisów.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w webinarium omawiającym całokształt zagadnień dotyczących przebiegu egzekucji administracyjnej prezentowanych na gruncie najnowszych zmianach regulacji prawnych. | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem, koordynator webinarium


Kontakt w sprawie szkolenia online: Postępownie egzekucyjne w administracji. Polbi – Warszawa.

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88

szkolenia@polbi.pl

Program

 

Najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach.

 

 

 1. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – czego dotyczą najnowsze zmiany przepisów?
 2. Możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
 3. Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 4. Zmiany w instytucji upomnienia. Nowe elementy upomnienia.
 5. Zmiany w trybie postępowania Wierzyciela.
 6. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
 7. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach w ustawie i w świetle nowych rozporządzeń.
 8. Nowe tytuły wykonawcze. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
 10. Zbieg egzekucji.
 11. Zmiany w przysługującej Wierzycielowi skardze na przewlekłość postępowania.
 12. Nowelizacja instytucji umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
 13. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.
 14. Prezentacja pozostałych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
 15. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego w świetle ustawy z dnia z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkolenie on-line

Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji. Webinaria to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Interaktywny i stały kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą: poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia, potwierdzimy termin webinarium, prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe, udostępnimy materiały szkoleniowe oraz wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie szkoleniu.

 

Co powinieneś zrobić – krok po kroku?


Szkolenia on-line. E-learning. Webinarium: Polbi - Warszawa.

Dokonaj zgłoszenia – zapisz się na szkolenie.

E-mailem potwierdzimy dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępnimy link do szkolenia.

Korzystając z linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Logowanie na webinarium


 

Wirtualna poczekalnia – internetowy pokój spotkań


 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

Webinarium – szkolenie on-line na żywo


 

Stały kontakt z prowadzącym – zadawanie pytań


 

 

🖥️ 🌐 | WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Zdobywaj i uaktualniaj wiedzę i umiejętności oraz podnoś swoje kompetencje bez wychodzenia z domy czy biura!

 

Szkolenia on-line, webinaria

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 


Kamil Miśtal to absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.


Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia (on-line) – Egzekucja administracyjna.


Organizacja szkolenia online: Postępowanie egzekucyjn w administracji.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Szkolenie online dotyczące egzekucji administracyjnej prowadzi Kamil Miśtal.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content