Polbi

Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie. Whistleblowing.

Poznaj obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów  w jednostkach publicznych i prywatnych


Poznaj wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwach. Podczas szkolenia dowiesz się jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Poznasz narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dyrektywę o sygnalistach i przepisy krajowe oraz  rolę sygnalisty w organizacji prezentuje Kamil Mistal.

 

Sygnaliści - Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Whistleblowing – Szkolenie

 

Czy już wiesz, jak i kiedy wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów?


 • Przybliżymy tematykę whistleblowingu w administracji i w przedsiębiorstwach
 • Wyjaśnimy i omówimy wszystkie definicje sygnalisty zawarte w przepisach
 • Dowiesz się, kto jest odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy
 • Wskażemy, jak opracować procedury zgłaszania nieprawidłowości
 • poznasz środki ochrony sygnalistów i obowiązki wobec dokonujących zgłoszeń

 

Główne punkty agendy szkolenia o dyrektywie o ochronie sygnalistów


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu znajduje się w zakładce – Program.

 • Zakres obowiązywania dyrektywy, podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów.
 • Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Etapy wdrożeniowe i terminy wdrożeniowe przepisów o ochronie sygnalistów.
 • Typologia i definicje sygnalisty, utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości, rodzaje nieprawidłowości , zgłoszenia fałszywe i pieniacze.
 • Środki ochrony sygnalistów, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń, zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 • Kontakt z sygnalistą, ochrona danych osobowych sygnalistów, tajemnice prawnie chronione, zabezpieczenie kanałów zgłoszeń naruszeń.
 • Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty, konsekwencje wykrycia naruszenia.
 • Jak napisać procedurę dotyczącą obszaru zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów?
 • Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach, błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji, eliminacja działań odwetowych, audyt systemu ochrony sygnalistów oraz opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.

 

Kamil Miśtal – Wykładowca, prawnik, ekspert prawa administracyjnego


Kamil Miśtal - Wykładowca Polbi

Polbi - Kamil Miśtal, wykładowca

 

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Dla kogo?


Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie. Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

 

Adresaci szkolenia ochronie sygnalistów


Na zajęcia zapraszamy:

a) pracowników urzędów, inspekcji i inspektoratów, w szczególności:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miast,
 • starostw powiatowych,
 • urzędów marszałkowskich,
 • urzędów wojewódzkich,
 • inspektoratów nadzoru budowlanego,
 • inspekcji sanitarnej,
 • inspekcji weterynaryjnej,
 • zakładów ubezpieczeń społecznych,

oraz

b) przedstawicieli i pracowników podmiotów prywatnych.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie sygnalisty nie ogranicza się w przypadku przedsiębiorców tylko do pracowników, ale również  do osób współpracujących w ramach B2B, wspólników i członków zarządu oraz osób realizujących zlecone zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Pytania, na które odpowiemy podczas zajęć


 • Kto powinien obowiązkowo wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości naruszenia prawa Unii?
 • Na czym polegają obowiązki instytucji, organizacji, urzędów i przedsiębiorców wobec osób dokonujących zgłoszeń?
 • Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 • Jak opracować procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach?
 • Jakimi sposobami skutecznie chronić sygnalistów?
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Z jakimi sankcjami za nieprzestrzeganie postanowień Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii trzeba się liczyć?

 

Szkolenie: Sygnaliści – Whistleblowing w organizacji


 • Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.
 • Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwach. Compliance w organizacji.
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Cena katalogowa za osobę: 598 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Szkolenia i kursy o podobnej tematyce znajdziesz w kategorii – Administracja i samorząd
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.