Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie zgłaszających naruszenia prawa. Whistleblowing.

Sygnalista – Obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów


Jeżeli chcesz wiedzieć kto to jest sygnalista i jak jest rola sygnalisty w organizacji, jak powinno przebiegać wdrożenie przepisów dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, kogo dotyczy ustawa o sygnalistach i jakie są prawne aspekty ochrony sygnalisty, od kiedy zaplanowane jest wejście w życie ustawa o sygnalistach i jak przebiegają prace i konsultacje nad przepisami ustawy implementującej unijną dyrektywę w takim razie zapraszamy szkolenie – Sygnaliści, whistleblowing w firmie i w urzędzie, compliance w organizacji.

 

Sygnalista – Szkolenie o sygnalistach

Jak wygląda przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów?


W programie szkolenia o sygnalistach znajdziesz omówienie organizacji systemu przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, regulaminy  związane z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa, kanały raportowania i aspekty RODO w przypadku sygnalistów.

 • Poznasz wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Podczas szkolenia dowiesz się jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwach.
 • Poznasz narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości.
 • Dyrektywę o sygnalistach i przepisy krajowe oraz  rolę sygnalisty w organizacji prezentuje Kamil Mistal.

Co z przepisami ustawy o sygnalistach?


Wciąż trwają prace nad polskimi przepisami o sygnalistach. Jakie są perspektywy ich wejścia w życie omówimy podczas szkolenia. W trakcie zajęć:

 • Przybliżymy tematykę whistleblowingu w administracji i w przedsiębiorstwach
 • Wyjaśnimy i omówimy wszystkie definicje sygnalisty zawarte w przepisach
 • Dowiesz się, kto jest odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy
 • Wskażemy, jak opracować procedury zgłaszania nieprawidłowości
 • Poznasz środki ochrony sygnalistów i obowiązki wobec dokonujących zgłoszeń

Główne punkty szkolenia o dyrektywie o ochronie sygnalistów


 1. Zakres obowiązywania dyrektywy, podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych przepisów.
 2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 3. Etapy wdrożeniowe i terminy wdrożeniowe przepisów o ochronie sygnalistów.
 4. Typologia i definicje sygnalisty, utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości, rodzaje nieprawidłowości , zgłoszenia fałszywe i pieniacze.
 5. Środki ochrony sygnalistów, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń, zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 6. Kontakt z sygnalistą, ochrona danych osobowych sygnalistów, tajemnice prawnie chronione, zabezpieczenie kanałów zgłoszeń naruszeń.
 7. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty, konsekwencje wykrycia naruszenia.
 8. Jak napisać procedurę dotyczącą obszaru zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów?
 9. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach, błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji, eliminacja działań odwetowych, audyt systemu ochrony sygnalistów oraz opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Czy wiesz, jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów?


Poznaj obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów  w jednostkach publicznych i prywatnych. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie. Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

Kim są adresaci szkolenia ochronie sygnalistów?


Na zajęcia zapraszamy:

a) pracowników urzędów, inspekcji i inspektoratów, w szczególności:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miast,
 • starostw powiatowych,
 • urzędów marszałkowskich,
 • urzędów wojewódzkich,
 • inspektoratów nadzoru budowlanego,
 • inspekcji sanitarnej,
 • inspekcji weterynaryjnej,
 • zakładów ubezpieczeń społecznych,

oraz

b) przedstawicieli i pracowników podmiotów prywatnych.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie sygnalisty nie ogranicza się w przypadku przedsiębiorców tylko do pracowników, ale również  do osób współpracujących w ramach B2B, wspólników i członków zarządu oraz osób realizujących zlecone zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wygląda szkolenie o ochronie sygnalistów?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o wdrożeniu dyrektywy o ochronie zgłaszających naruszenia prawa to:

 • szkolenie online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Pytania, na które odpowiemy podczas zajęć


 • Kto powinien obowiązkowo wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości naruszenia prawa Unii?
 • Na czym polegają obowiązki instytucji, organizacji, urzędów i przedsiębiorców wobec osób dokonujących zgłoszeń?
 • Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 • Jak opracować procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach?
 • Jakimi sposobami skutecznie chronić sygnalistów?
 • Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 • Z jakimi sankcjami za nieprzestrzeganie postanowień Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii trzeba się liczyć?

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.