Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.

Szkolenie on-line: Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Sygnalista i jego rola w organizacji.

Poznaj wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podczas szkolenia on-line dowiesz się jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Poznaj narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe. Webinarium o roli sygnalisty w organizacji prowadzi Kamil Mistal.

 

PROGRAM SZKOLENIA – SYGNALISTA


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Ochrona sygnalistów. Jak wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów? W jaki sposób chronić zgłaszających naruszenia prawa Unii?

 1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 3. Etapy wdrożeniowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku.
 4. Terminy wdrożeniowe dla nowych regulacji prawnych.
 5. Typologia i definicje sygnalisty zawarte w przepisach.
 6. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów.
 7. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.
 8. Środki ochrony sygnalistów.
 9. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 10. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
 11. Przepisy RODO a dyrektywa o sygnalistach.
 12. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
 13. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
 14. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe.
 15. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.
 16. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.

 

Sygnalista. Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sygnaliści - szkolenie online.

 

Podstawowe akty prawne omawiane podczas szkolenia on-line


 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne (2016/2224(INI)), Dz.U.UE.C.2018.346.143.
 2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.U.UE.L.2019.305.17.

 

Ważne terminy


17 grudnia 2021 roku to termin do wprowadzenia mechanizmu ochrony sygnalistów.

17 grudnia 2021 roku to również termin dla polskiego ustawodawcy na wprowadzenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

UWAGA:
Dyrektywa o ochronie sygnalistów podobnie jak np. przepisy o RODO mogą być stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że te regulacje nie wymagają implementacji w drodze przepisów krajowych. Obecnie nie trwają prace legislacyjne mające na celu uchwalenie polskiej podstawy prawnej dla przepisów o sygnalistach.

 

Cel szkolenia o sygnalistach


Celem internetowego szkolenia jest zapoznanie z nową regulacją prawną, jaką są przepisy dyrektywy o sygnalistach. Ze względu na konieczność zapewnienia jej bezpośredniego stosowania określone podmioty winny dokonać terminowego i prawidłowego jej wdrożenia. Podczas zajęć prowadzonych w zdalnej formie omówione zostaną podstawowe założenia przepisów dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przedstawiony zostanie przykładowy plan wdrożenia omawianej dyrektywy o sygnalistach w organizacji.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Metoda warsztatowa szkolenia on-line pozwoli na właściwe podanie gotowych rozwiązań w omawianej materii. Całość szkolenia będzie wzbogacona o przykłady dobrych praktyk w tworzeniu dokumentacji wymaganej przez dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 

Webinarium prowadzi Kamil Miśtal

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Dla kogo


Szkolenie on-line skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie.  Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

 

Adresaci szkolenia


Na zajęcia zapraszamy pracowników urzędów, inspekcji i inspektoratów, w szczególności:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miast,
 • starostw powiatowych,
 • urzędów marszałkowskich,
 • urzędów wojewódzkich,
 • inspektoratów nadzoru budowlanego,
 • inspekcji sanitarnej,
 • inspekcji weterynaryjnej,
 • zakładów ubezpieczeń społecznych,

oraz

 • przedstawicieli i pracowników podmiotów prywatnych.

 

Od kiedy stosować przepisy o sygnalistach


Od 17 grudnia 2021 roku nowe przepisy powinny stosować:

 • podmioty publiczne, kanały wewnętrzne i zewnętrzne (z tym że, Polska może podjąć decyzję o zwolnieniu z tego obowiązku gminy mającej mniej niż 10 000 mieszkańców lub podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników),
 • podmioty prywatne zatrudniające powyżej 249 pracowników.

Od 17 grudnia 2023 roku przepisy o sygnalistach obejmą podmioty prywatne zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

 

Pytania, na które odpowiemy podczas webinarium


 1. Kto powinien obowiązkowo wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości naruszenia prawa Unii?
 2. Na czym polegają obowiązki instytucji, organizacji, urzędów i przedsiębiorców wobec osób dokonujących zgłoszeń?
 3. Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 4. Jak opracować procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach?
 5. Jakimi sposobami skutecznie chronić sygnalistów?
 6. Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 7. Z jakimi sankcjami za nieprzestrzeganie postanowień Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii trzeba się liczyć?

 

Sygnalista - Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa. Sygnaliści - szkolenie online (webinarium).

 

Szkolenie on-line


Zajęcia prowadzone jest w formie zdalnej i mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać wykładowcy pytania, zgłaszać uwagi i sugestie za pośrednictwem czatu. | 🖥️ 🌐 Webinaria, szkolenia on-line.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia: Sygnaliści - ochrona i wdrożenie dyrektywy.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

joanna@polbi.com.pl

Program

🖥️ Szkolenie on-line | 🌐 Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Poznaj wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Narzędzia umożliwiające sygnalizowanie wewnętrznych nieprawidłowości.

 

Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sygnaliści - szkolenie online.

 

 1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 3. Etapy wdrożeniowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku.
 4. Terminy wdrożeniowe dla nowych regulacji prawnych.
 5. Typologia i definicje sygnalisty zawarte w przepisach.
 6. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów.
 7. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.
 8. Środki ochrony sygnalistów.
 9. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 10. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
 11. Przepisy RODO a dyrektywa o sygnalistach.
 12. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
 13. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
 14. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe.
 15. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.
 16. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.

 

 

Polbi - Działamy na rynku szkoleń od lat.


Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium.

 

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Sygnaliści, ochrona i wdrożenie dyrektywy


Organizacja szkolenia online: Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom roli sygnalistów w organizacji oraz ich ochrony otrzymuje bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych oraz | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-06-02

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-15:00.

Cena dla osoby: 410 zł 315 zł *

Cena dla wielu osób: 370 zł / os. 315 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content