Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie. Whistleblowing.

Poznaj wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwach. Podczas szkolenia dowiesz się jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Poznasz narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dyrektywę o sygnalistach i przepisy krajowe oraz  rolę sygnalisty w organizacji prezentuje Kamil Mistal.

 

Sygnalista. Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sygnaliści - szkolenie online.

 

Czy już wiesz, jak i kiedy wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów?


✔️ Przybliżymy tematykę whistleblowingu w administracji i w przedsiębiorstwach.

✔️ Wyjaśnimy i omówimy wszystkie definicje sygnalisty zawarte w przepisach.

✔️ Dowiesz się, kto jest odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy.

✔️ Poznasz środki ochrony sygnalistów i obowiązki wobec osób dokonujących zgłoszeń.

✔️ Wskażemy i nauczymy, jak opracować procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości?

 

Zapraszam na moje szkolenie

Kamil Miśtal

 

 

Sygnaliści – Ważne terminy


17 grudnia 2021 roku to termin do wprowadzenia mechanizmu ochrony sygnalistów. 17 grudnia 2021 roku to również termin dla polskiego ustawodawcy na wprowadzenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

 

Od kiedy stosować przepisy o sygnalistach?


Od 17 grudnia 2021 roku nowe przepisy powinny stosować:

 • podmioty prywatne zatrudniające powyżej 249 pracowników,
 • podmioty publiczne, kanały wewnętrzne i zewnętrzne (z tym że, Polska może podjąć decyzję o zwolnieniu z tego obowiązku gminy mającej mniej niż 10 000 mieszkańców lub podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników).

Od 17 grudnia 2023 roku przepisy o sygnalistach obejmą podmioty prywatne zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

 

Dla kogo?


Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie. Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

 

Adresaci szkolenia


Na zajęcia zapraszamy:

a) pracowników urzędów, inspekcji i inspektoratów, w szczególności:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miast,
 • starostw powiatowych,
 • urzędów marszałkowskich,
 • urzędów wojewódzkich,
 • inspektoratów nadzoru budowlanego,
 • inspekcji sanitarnej,
 • inspekcji weterynaryjnej,
 • zakładów ubezpieczeń społecznych,

oraz

b) przedstawicieli i pracowników podmiotów prywatnych.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie sygnalisty nie ogranicza się w przypadku przedsiębiorców tylko do pracowników, ale również  do osób współpracujących w ramach B2B, wspólników i członków zarządu oraz osób realizujących zlecone zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Jak wyglądają warsztaty o ochronie sygnalistów?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Kamila Miśtala

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Prezentacje, przykłady i wspólne tworzenie dokumentacji

 

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Pytania, na które odpowiemy podczas zajęć


 1. Kto powinien obowiązkowo wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości naruszenia prawa Unii?
 2. Na czym polegają obowiązki instytucji, organizacji, urzędów i przedsiębiorców wobec osób dokonujących zgłoszeń?
 3. Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 4. Jak opracować procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach?
 5. Jakimi sposobami skutecznie chronić sygnalistów?
 6. Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 7. Z jakimi sankcjami za nieprzestrzeganie postanowień Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii trzeba się liczyć?

 


 

Uwaga – Implementacja przepisów UE – Dyrektywa o ochronie sygnalistów podobnie jak np. przepisy o RODO mogą być stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że te regulacje nie wymagają implementacji w drodze przepisów krajowych.

 

Co zrobiono w sprawie implementacji Dyrektywy 2019/1937  – Aktualnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (M.P. z 3 grudnia 2020 roku, poz. 1112) przekazano ministrowi właściwemu do spraw pracy do załatwienia sprawę przeprowadzenia na etapie rządowym prac legislacyjnych mających na celu implementację Dyrektywy 2019/1937. Obecnie nie trwają prace legislacyjne mające na celu uchwalenie polskiej podstawy prawnej dla przepisów o sygnalistach.

 


Sygnaliści - Whistleblowing - Compliance - Szkolenie, Polbi.

 

Metoda prowadzenia szkolenia – Metoda warsztatowa szkolenia pozwoli na właściwe podanie gotowych rozwiązań w omawianej materii. Całość szkolenia będzie wzbogacona o przykłady dobrych praktyk w tworzeniu dokumentacji wymaganej przez dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – (sygnalista / whistleblower).

 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zasadom prawidłowego wdrażania dyrektywy o sygnalistach oraz  omawiającego rolę sygnalisty w organizacji otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu z obszaru whistleblowingu i compliance wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00 – 15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Program do pobraniaSygnaliści (sygnalista – z ang. whistleblower) – (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy.Sygnaliści – Whistleblowing w organizacji

Koordynator warsztatów  – Zenobia Krych

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Polbi, Warszawa. Kontakt w sprawie szkolenia: Sygnaliści - Wdrożenie dyrektywy o ochronie.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Poznaj wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Narzędzia umożliwiające sygnalizowanie wewnętrznych nieprawidłowości.

 

Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sygnaliści - szkolenie online.

 

 

Szczegółowy program szkolenia


 1. Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 3. Etapy wdrożeniowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku.
 4. Terminy wdrożeniowe dla nowych regulacji prawnych.
 5. Typologia i definicje sygnalisty zawarte w przepisach.
 6. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów.
 7. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.
 8. Środki ochrony sygnalistów.
 9. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.
 10. Ochrona danych osobowych sygnalistów.
 11. Przepisy RODO a dyrektywa o sygnalistach.
 12. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.
 13. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.
 14. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe.
 15. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.
 16. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.

 

 


Sygnaliści - Uczymy tego na czym się znamy. Polbi - Szkolenie: Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwie.

 


Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia. Oferujemy odroczone terminy płatności! Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie – Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Sygnalista i jego rola. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwie. Compliance w organizacji. EU Whistleblowing Directive.

 

Organizacja szkolenia – Sygnaliści, ochrona i wdrożenie dyrektywy


Organizacja szkolenia online: Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Cel szkolenia o sygnalistach


Celem internetowego szkolenia jest zapoznanie z nową regulacją prawną, jaką są przepisy dyrektywy o sygnalistach. Ze względu na konieczność zapewnienia jej bezpośredniego stosowania określone podmioty winny dokonać terminowego i prawidłowego jej wdrożenia. Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe założenia przepisów dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przedstawiony zostanie przykładowy plan wdrożenia omawianej dyrektywy o sygnalistach w organizacji.

 

Zakres szkolenia o sygnalistach ( z ang. whistleblower)


 1. Skuteczna ochrona sygnalistów. Omówimy zakaz działań odwetowych w stosunku do sygnalistów, wskażemy środki ochrony przed działaniami odwetowymi wobec zgłaszających naruszenia prawa Unii, przeanalizujemy sposoby i środki wsparcia dla sygnalistów.
 2. Pokażemy jak wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów. Szczegółowo przybliżymy tematykę whistleblowingu w administracji i w przedsiębiorstwach. Powiemy jak rozumieć compliance w organizacji.
 3. Zaprezentujemy prawidłową organizację wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłaszania przez sygnalistów informacji o potencjalnych nieprawidłowościach. Powiemy jak prowadzić dialog lub kontakt zwrotny z sygnalistą. Przeanalizujemy procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach oraz  sposoby archiwizacja zgłoszeń i dokumentacji.

 

Zapewnij bezpieczny i anonimowy System Ochrony Sygnalistów zgodny z Dyrektywą 2019/1937


Przekonaj się, jak praktycznie wdrożyć w organizacji (publicznej lub prywatnej) skuteczny systemu dla „sygnalistów”, jak zapewnić sobie wsparcie ze strony firm szkoleniowych i oferujących specjalistyczne oprogramowanie. Chroń swoją firmę lub instytucję dzięki anonimowym, dwustronnym, bezpiecznym i prostym w obsłudze systemom do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

 

Co zyskujesz?


Sygnaliści – Compliance. Poznasz obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów oraz procedury związane z wdrożeniem regulacji dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Będziesz wiedział kim jest sygnalista i kto nim może zostać, jak w praktyce realizować kwestie poufności i anonimowości gwarantowanej sygnalistom oraz jaką dokumentację związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości należy opracować wdrożyć i posiadać.

 

Podstawowe akty prawne omawiane podczas szkolenia on-line


 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne (2016/2224(INI)), Dz.U.UE.C.2018.346.143.
 2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.U.UE.L.2019.305.17.
 3. Zarządzenie nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (M.P. z 2020 r. poz. 1112)

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom roli sygnalistów w organizacji oraz ich ochrony otrzymuje bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych oraz | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem szkolenia


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje o szkoleniu: Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwach. Compliance w organizacji. | Renomowany wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo w formie online – profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 15:00 | Cena katalogowa: 599 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
599 zł 498 zł *

Cena dla jednej osoby:
599 zł

Wybierz edycję:

Termin: 30-11-2021

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Kamil Miśtal

Online - Listopad 2021

Termin: 20-12-2021

Poniedziałek, zajęcia w godz. 10.00-15:00

Szkolenie online, Kamil Miśtal

Online - Grudzień 2021

Skip to content