Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie. Whistleblowing.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie. Whistleblowing.

Poznaj wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwach. Podczas szkolenia dowiesz się jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Poznasz narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dyrektywę o sygnalistach i przepisy krajowe oraz  rolę sygnalisty w organizacji prezentuje Kamil Mistal.

 

Czy już wiesz, jak i kiedy wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów?


✔️ Przybliżymy tematykę whistleblowingu w administracji i w przedsiębiorstwach

✔️ Wyjaśnimy i omówimy wszystkie definicje sygnalisty zawarte w przepisach

✔️ Dowiesz się, kto jest odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy

✔️ Wskażemy, jak opracować procedury zgłaszania nieprawidłowości

✔️ Poznasz środki ochrony sygnalistów i obowiązki wobec dokonujących zgłoszeń

 

Zapraszam na moje szkolenie

Kamil Miśtal

 


Sygnaliści - Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Whistleblowing - Szkolenie


Warsztaty poprowadzi prawnik i ekspert – Kamil Mistal

 

Sygnaliści – Ważne terminy. 17 grudnia 2021 roku to termin wprowadzenia mechanizmu ochrony sygnalistów.

 

Od kiedy stosować przepisy o sygnalistach? Od 17 grudnia 2021 roku nowe przepisy powinny stosować:

 • podmioty prywatne zatrudniające powyżej 249 pracowników,
 • podmioty publiczne, kanały wewnętrzne i zewnętrzne (z tym że, Polska może podjąć decyzję o zwolnieniu z tego obowiązku gminy mającej mniej niż 10 000 mieszkańców lub podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników).

Od 17 grudnia 2023 roku przepisy o sygnalistach obejmą podmioty prywatne zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

 

Dla kogo? Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie. Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

 

Adresaci szkolenia. Na zajęcia zapraszamy:

a) pracowników urzędów, inspekcji i inspektoratów, w szczególności:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miast,
 • starostw powiatowych,
 • urzędów marszałkowskich,
 • urzędów wojewódzkich,
 • inspektoratów nadzoru budowlanego,
 • inspekcji sanitarnej,
 • inspekcji weterynaryjnej,
 • zakładów ubezpieczeń społecznych,

oraz

b) przedstawicieli i pracowników podmiotów prywatnych.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie sygnalisty nie ogranicza się w przypadku przedsiębiorców tylko do pracowników, ale również  do osób współpracujących w ramach B2B, wspólników i członków zarządu oraz osób realizujących zlecone zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Jak wyglądają warsztaty o ochronie sygnalistów?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Kamila Miśtala

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Prezentacje, przykłady i wspólne tworzenie dokumentacji

 

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

 

Pytania, na które odpowiemy podczas zajęć


 1. Kto powinien obowiązkowo wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości naruszenia prawa Unii?
 2. Na czym polegają obowiązki instytucji, organizacji, urzędów i przedsiębiorców wobec osób dokonujących zgłoszeń?
 3. Jak zorganizować wewnętrzne kanały zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach?
 4. Jak opracować procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach?
 5. Jakimi sposobami skutecznie chronić sygnalistów?
 6. Jakie działania następcze należy prowadzić w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa?
 7. Z jakimi sankcjami za nieprzestrzeganie postanowień Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unii trzeba się liczyć?

 


 

Uwaga – Implementacja przepisów UE – Dyrektywa o ochronie sygnalistów podobnie jak np. przepisy o RODO mogą być stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że te regulacje nie wymagają implementacji w drodze przepisów krajowych.

 


Sygnaliści - Whistleblowing - Compliance - Szkolenie, Polbi.

 

Metoda prowadzenia szkolenia – Metoda warsztatowa szkolenia pozwoli na właściwe podanie gotowych rozwiązań w omawianej materii. Całość szkolenia będzie wzbogacona o przykłady dobrych praktyk w tworzeniu dokumentacji wymaganej przez dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – (sygnalista / whistleblower).

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z koordynatorem szkolenia: Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy.Sygnaliści – Whistleblowing w organizacji

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

Poznaj wymagania Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jak i do kiedy wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów. Narzędzia umożliwiające sygnalizowanie wewnętrznych nieprawidłowości.

 

Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sygnaliści - szkolenie online.

 

 

Szczegółowy program szkolenia


 1. Zakres obowiązywania dyrektywy
 2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy
 3. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy
 4. Etapy wdrożeniowe dyrektywy
 5. Terminy wdrożeniowe
 6. Typologia i definicje sygnalisty
 7. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę
 8. Zgłoszenia fałszywe i pieniacze
 9. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości – aspekty wdrożeniowe
 10. Kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do normy prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO – aspekty formalne
 11. Środki ochrony sygnalistów (z uwzględnieniem zagadnień kultury organizacyjnej)
 12. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń
 13. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą
 14. Kontakt z sygnalistą – aspekty formalne
 15. Ochrona danych osobowych sygnalistów
 16. RODO a dyrektywa o sygnalistach – czy będą nakładane kary?
 17. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione
 18. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty
 19. Konsekwencje wykrycia naruszenia
 20. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe
 21. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach
 22. Jak napisać procedurę dotyczącą obszaru zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów?
 23. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji
 24. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach
 25. Zabezpieczenie kanałów zgłoszeń naruszeń
 26. Eliminacja działań odwetowych a przepisy prawa pracy
 27. Audyt systemu ochrony sygnalistów

 


Sygnaliści - Uczymy tego na czym się znamy. Polbi - Szkolenie: Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwie.

 


Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracował Kamil Miśtal.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto.

Zwolnienie z VAT | Więcej informacji …

Szkolenie – Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Sygnalista i jego rola. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwie. Compliance w organizacji. EU Whistleblowing Directive.

 

Organizacja szkolenia – Sygnaliści, ochrona i wdrożenie dyrektywy


Organizacja szkolenia online: Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Cel szkolenia o sygnalistach


Celem internetowego szkolenia jest zapoznanie z nową regulacją prawną, jaką są przepisy dyrektywy o sygnalistach. Ze względu na konieczność zapewnienia jej bezpośredniego stosowania określone podmioty winny dokonać terminowego i prawidłowego jej wdrożenia. Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe założenia przepisów dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przedstawiony zostanie przykładowy plan wdrożenia omawianej dyrektywy o sygnalistach w organizacji.

 

Zakres szkolenia o sygnalistach ( z ang. whistleblower)


 1. Skuteczna ochrona sygnalistów. Omówimy zakaz działań odwetowych w stosunku do sygnalistów, wskażemy środki ochrony przed działaniami odwetowymi wobec zgłaszających naruszenia prawa Unii, przeanalizujemy sposoby i środki wsparcia dla sygnalistów.
 2. Pokażemy jak wdrożyć nowe przepisy o ochronie sygnalistów. Szczegółowo przybliżymy tematykę whistleblowingu w administracji i w przedsiębiorstwach. Powiemy jak rozumieć compliance w organizacji.
 3. Zaprezentujemy prawidłową organizację wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłaszania przez sygnalistów informacji o potencjalnych nieprawidłowościach. Powiemy jak prowadzić dialog lub kontakt zwrotny z sygnalistą. Przeanalizujemy procedury formalne wynikające z dyrektywy o sygnalistach oraz  sposoby archiwizacja zgłoszeń i dokumentacji.

 

Zapewnij bezpieczny i anonimowy System Ochrony Sygnalistów zgodny z Dyrektywą 2019/1937


Przekonaj się, jak praktycznie wdrożyć w organizacji (publicznej lub prywatnej) skuteczny systemu dla „sygnalistów”, jak zapewnić sobie wsparcie ze strony firm szkoleniowych i oferujących specjalistyczne oprogramowanie. Chroń swoją firmę lub instytucję dzięki anonimowym, dwustronnym, bezpiecznym i prostym w obsłudze systemom do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

 

Co zyskujesz?


Sygnaliści – Compliance. Poznasz obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów oraz procedury związane z wdrożeniem regulacji dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Będziesz wiedział kim jest sygnalista i kto nim może zostać, jak w praktyce realizować kwestie poufności i anonimowości gwarantowanej sygnalistom oraz jaką dokumentację związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości należy opracować wdrożyć i posiadać.

 

Podstawowe akty prawne omawiane podczas szkolenia


 1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne (2016/2224(INI)), Dz.U.UE.C.2018.346.143.
 2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.U.UE.L.2019.305.17.
 3. Zarządzenie nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (M.P. z 2020 r. poz. 1112)

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zasadom prawidłowego wdrażania dyrektywy o sygnalistach oraz  omawiającego rolę sygnalisty w organizacji otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu z obszaru whistleblowingu i compliance wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Warsztaty w godz. 10:00 – 15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z organizatorem szkolenia


Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM. Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00. Telefon: 22 629 13 88,  e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Sygnaliści - Whistleblowing.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Sygnaliści. Wdrożenie dyrektywy o ochronie. Whistleblowing w administracji i w przedsiębiorstwach. Compliance w organizacji. | Renomowany wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo online – profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

 

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 04-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 07-11-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 10.00-15:00

Szkolenie online, Kamil Miśtal

Szkolenie online | Listopad 2022

Skip to content