Polbi

Pomoc społeczna 2022/2023 – Aktualne problemy

Pomoc społeczna – Bieżące zmiany, aktualne problemy w praktyce funkcjonowania systemu pomocy społecznej (OPS, DPS, MOPR, PCPR)

Katalog i zasady udzielania świadczeń socjalnych. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta.

 

Pomoc społeczna – Szkolenie. Problemy funkcjonowania OPS, DPS, PCPR.

 

Funkcjonowanie pomocy społecznej – Wprowadzenie


Szkolenie w szerokim zakresie omawia zagadnienia dotyczące systemu pomocy społecznej. Zapraszamy pracowników OPS, DPS, MOPR i PCPR. Praktyczne warsztaty – nie tylko dla kierowników.

 

Cel warsztatów o systemie pomocy społecznej


Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej ma na celu omówienie i praktyczne przećwiczenie sytuacji, które uczestnicy spotykają w bieżącej pracy. Pomoże to wyeliminować nieprawidłowości i uchybienia, które mogą powodować np. przedłużanie wydawania decyzji. Uczestnicy będą mieli okazję wypracować prawidłowe metody działania w sferze udzielania pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna – zakres szkolenia


Podczas zajęć dotyczących bieżących zagadnień funkcjonowania systemu pomocy społeczne, których częścią będzie praktyczne warsztaty:

 • omówimy aktualne problemy występujące w codziennej pracy kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej,
 • przedyskutujemy najczęściej występujące problemy i postaramy się rozwiać wątpliwości z nimi związane,
 • przećwiczymy trudne sytuacje m.in. takie jak prowadzenie procedury Niebieskiej Karty,
 • wskażemy i postaramy się nauczyć eliminować własne błędy w prowadzonej dokumentacji.

 

Główne punkty agendy szkolenia z zakresu pomocy społecznej


 • Świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej, zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.
 • KPA w pomocy społecznej, podstawowe założenia stosowania kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Właściwość organów świadczących pomoc społeczną, zasady ustalania, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną oraz spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami pomocy społecznej.
 • Sytuacja dochodowa ubiegających się o świadczenia, ustalanie sytuacji osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne – przyznawanie i realizacja.
 • Wspieranie osób bezdomnych, pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; miejsce przeprowadzania wywiadu, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.
 • DPS – Kierowanie, odpłatność, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności i zwolnienia z opłaty.
 • Rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzanie i dokumentowanie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Niebieska karta – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, aspekty prawne, elementy procedury odebrania dziecka.
 • Weryfikacja prawa do świadczeń, uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego.
 • Nienależnie pobrane świadczenia, procedura orzekania o uznaniu świadczenia za nienależne, wydanie decyzji, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji, egzekucja opłat i nienależnie pobranych świadczeń.

 

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Kamil Miśtal – Wykładowca, prawnik, ekspert prawa administracyjnego


Kamil Miśtal - Wykładowca Polbi

Polbi - Kamil Miśtal, wykładowca

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym a także postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Adresaci szkolenia – Dla kogo?


Zajęcia omawiające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej dedykujemy kadrze kierowniczej i pracownikom ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz ośrodków miejskich i powiatowych centrów pomocy rodzinie (MOPR, PCPR).

 

Szkolenie – Aktualne problemy w pomocy społecznej


 • Pomoc społeczna – Aktualne problemy w pracy OPS, DPS, MOPR i PCPR
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.