Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Pomoc społeczna 2022 - Aktualne problemy

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Pomoc społeczna 2022 – Aktualne problemy

OPS, DPS - Aktualne problemy funkcjonowania pomocy społecznej i udzielania pomocy socjalnej, świadczenia, niebieska karta.

Pomoc społeczna – Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania systemu pomocy społecznej (OPS, DPS, MOPR, PCPR). Katalog i zasady udzielania świadczeń socjalnych. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta. Wykładowca – Kamil Miśtal.

 

Pomoc społeczna – Szkolenie. Problemy funkcjonowania OPS, DPS, PCPR.

 

Szkolenie w szerokim zakresie omawia zagadnienia dotyczące systemu pomocy społecznej. Zapraszamy pracowników OPS, DPS, MOPR i PCPR. Praktyczne warsztaty – nie tylko dla kierowników.

 

Pomoc społeczna – Wprowadzenie. Podczas zajęć dotyczących bieżących zagadnień funkcjonowania systemu pomocy społeczne, których częścią będzie praktyczne warsztaty:

  • omówimy aktualne problemy występujące w codziennej pracy kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej,
  • przedyskutujemy najczęściej występujące problemy i postaramy się rozwiać wątpliwości z nimi związane,
  • przećwiczymy trudne sytuacje m.in. takie jak prowadzenie procedury Niebieskiej Karty,
  • wskażemy i postaramy się nauczyć eliminować własne błędy w prowadzonej dokumentacji.

 

Program szkolenia


AKTUALNE PROBLEMY W POMOCY SPOŁECZNEJ

 

1.  Świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej

Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.

 

2.  Informatyzacja w OPS

Informatyzacja jako narzędzie jednostek pomocy społecznej.

 

3. KPA w pomocy społecznej

Podstawowe założenia stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.

 

4. Świadczenia przyznawane przez OPS

Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.

 

5. Właściwość organów świadczących pomoc społeczną

Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami pomocy społecznej.

 

6. Sytuacja dochodowa ubiegających się o świadczenia

Ustalanie sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

 

7. Świadczenia pieniężne – przyznawanie i realizacja

Zasady przyznawania i realizacji wybranych świadczeń pieniężnych udzielanych w ramach pomocy społecznej.

 

8. Wspieranie osób bezdomnych

Definicja osoby bezdomnej, pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; miejsce przeprowadzania wywiadu z osobą bezdomną, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.

 

9. DPS – Kierowanie, odpłatność i zwolnienia z opłaty

Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (DPS). Forma, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności, zasady zwalniania z odpłatności za pobyt w DPS.

 

10. Rodzinny wywiad środowiskowy

Zagadnienia praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego (odmowa przeprowadzenia wywiadu, aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze stałych form pomocy, odmowa przeprowadzenia wywiadu a weryfikacja prawa do świadczenia socjalnego.

 

11. Niebieska karta – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura Niebieskie karty, elementy procedury odebrania dziecka.

 

12. Weryfikacja prawa do świadczeń

Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego).

 

13. Nienależnie pobrane świadczenia

Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji).

 

14. Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

Egzekucja opłat i nienależnie pobranych świadczeń.

 

15. RODO – Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych (RODO) w świadczeniach pomocy społecznej.

 

16. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Proponowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Zakres i konsekwencje planowanych aktualizacji prawnych regulacji dotyczących udzielania świadczeń w ramach pomocy społecznej.

 

 

Jak wyglądają warsztaty  dotyczące aktualnych problemów w pomocy społecznej?

Kamil Miśtal – wykładowca, ekspert

✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Kamila Miśtala

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Dla kogo. Zajęcia omawiające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej dedykujemy kadrze kierowniczej i pracownikom ośrodków pomocy społecznej (OPS) oraz ośrodków miejskich i powiatowych centrów pomocy rodzinie (MOPR, PCPR).

 

Cel warsztatów. Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej ma na celu omówienie i praktyczne przećwiczenie sytuacji, które uczestnicy spotykają w bieżącej pracy. Pomoże to wyeliminować nieprawidłowości i uchybienia, które mogą powodować np. przedłużanie wydawania decyzji. Uczestnicy webinarium będą mieli okazję wypracować prawidłowe metody działania w sferze udzielania pomocy społecznej.

 

Metoda prowadzenia szkolenia – Zajęcia przeprowadzone zostaną metodą warsztatową z omówieniem konkretnych przypadków. Uczestnicy poznają konkretne procedury metodą „krok po kroku”. Omawiane kwestie zostaną zaprezentowane i wyjaśnione metodą case study. W ramach rozstrzyganych problemów jakie pojawiają w pracy ośrodków pomocy społecznej oraz w ramach wypracowania jednolitych sposobów ich rozwiązywania, na podstawie uwag uczestników szkolenia postaramy się wspólnie  przygotować gotowe rozwiązanie podejmowanych problemów.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z koordynatorem szkolenia: Aktualne problemy w pomocy społecznej.Aktualne problemy w pomocy społecznej

 

Polbi Contact Center: 22 629 13 88

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Program


Szkolenie poruszające aktualne problemy w praktyce funkcjonowania pomocy społecznej. Warsztatowa forma zajęć. Zasady udzielania świadczeń. Katalog świadczeń. Pomoc osobom bezdomnym. Kierowanie do DPS i ustalanie zasad odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Niebieska Karta. Szkolenie prowadzi Kamil Miśtal.

 

 

1. Świadczenia udzielane w ramach pomocy społecznej

Zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej.

 

2. Informatyzacja w OPS

Informatyzacja jako narzędzie jednostek pomocy społecznej.

 

3. KPA w pomocy społecznej

Podstawowe założenia stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.

 

4. Świadczenia przyznawane przez OPS

Katalog świadczeń przyznawanych w drodze uznania administracyjnego.

 

5. Właściwość organów świadczących pomoc społeczną

Ustalanie właściwości organów, w tym: dla osób pozostających pod opieką prawną (całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami pomocy społecznej.

 

6. Sytuacja dochodowa ubiegających się o świadczenia

Ustalanie sytuacji dochodowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

 

7. Świadczenia pieniężne – Przyznawanie i realizacja

Zasady przyznawania i realizacji wybranych świadczeń pieniężnych udzielanych w ramach pomocy społecznej.

 

8. Wspieranie osób bezdomnych

Definicja osoby bezdomnej, pomoc w formie schronienia dla osób bezdomnych; miejsce przeprowadzania wywiadu z osobą bezdomną, wymóg zawarcia kontraktu socjalnego.

 

9. DPS – Kierowanie, odpłatność i zwolnienia z opłaty

Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (DPS). Forma, konstruowanie umów, ustalanie odpłatności, zasady zwalniania z odpłatności za pobyt w DPS.

 

10. Rodzinny wywiad środowiskowy

Zagadnienia praktyczne przeprowadzania i dokumentowania rodzinnego wywiadu środowiskowego (odmowa przeprowadzenia wywiadu, aktualizacja wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze stałych form pomocy, odmowa przeprowadzenia wywiadu a weryfikacja prawa do świadczenia socjalnego.

 

11. Niebieska karta – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura Niebieskie karty, elementy procedury odebrania dziecka.

 

12. Weryfikacja prawa do świadczeń

Prawne aspekty weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń (uchylenie lub zmiana decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego).

 

13. Nienależnie pobrane świadczenia

Procedura orzekania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej (uznanie świadczenia za nienależne, wydanie stosownej decyzji administracyjnej, zobowiązanie do zwrotu, skierowanie do egzekucji).

 

14. Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

Egzekucja opłat i nienależnie pobranych świadczeń.

 

15. RODO – Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych (RODO) w świadczeniach pomocy społecznej.

 

16. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Proponowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Zakres i konsekwencje planowanych aktualizacji prawnych regulacji dotyczących udzielania świadczeń w ramach pomocy społecznej.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy. Pomoc społeczna - Szkolenia


Pomoc społeczna 2022 –  Aktualne problemy w praktyce funkcjonowania

Organizator szkolenia: Polbi, Warszawa

Program opracował Kamil Miśtal

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal to wykładowca akademicki, trener, prawnik w kancelarii prawnej. Jest dyrektorem zarządzającym ds. ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim.

 


Kalmil Miśtal

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Kamil Miśtal jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych.

Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Kamil Miśtal | ➡️ Więcej o wykładowcy …


Kamil Miśtal jest autorem licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Pomoc społeczna 2022 – Aktualne problemy w funkcjonowaniu opieki społecznej


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

  • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
  • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
  • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

Organizacja szkolenia – Aktualne problemy w pomocy społecznej


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Warsztatowa forma szkolenia. Zajęcia będą przeprowadzone metodą warsztatową tzn. uczestnicy nauczą się samodzielnie obliczać terminy i wskazywać istotne błędy w protokole wywiadu środowiskowego. Ich uwaga skupi się również na metodyce ustalania zasad odpłatności za pobyt w DPS. Uczestnicy zajęć on-line będą zobowiązani do przeprowadzenia „krok po kroku” symulacji przeprowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” oraz prawnej procedury odebrania dziecka. Metodą warsztatową objęte zostanie także studium przypadku nad weryfikacją prawa do świadczeń (procedura orzekania, procedura zwrotu).

 

Korzyści dla uczestników. Szkolenie ma charakter praktycznych warsztatów. Omówione są konkretne przypadki co zaowocuje wypracowaniem określonych metod działania i postępowania w pracy podmiotów związanych z udzielaniem świadczeń w ramach pomocy społecznej. Ponadto zajęcia obejmują analizę orzeczeń sądów administracyjnych.

 

Szkolenia zamknięte. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego zakresów problematyki pomocy społecznej to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego.

 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu aktualnych problemów występujących w codziennej pracy kadry kierowniczej i pracowników systemu pomocy społecznej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu „Pomoc społeczna 2022 – Aktualne problemy” wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Warsztaty w godz. 10:00 – 15:00 – Zajęcia dotyczące aktualnych problemów w pomocy społecznej rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88,  e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Pomoc społeczna.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Pomoc społeczna 2022 | Aktualne problemy w pracy OPS, DPS, MOPR i PCPR | Renomowany wykładowca – Kamil Miśtal | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego| Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.).

 

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content