Prawa i obowiązki pacjenta w praktyce

Program szkolenia - Prawa i obowiązki pacjenta


  1. Prawa i obowiązki pacjenta. Wprowadzenie w środowisko prawne i omówienie przepisów regulujących prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej oraz obowiązki nakładane na osoby leczące się.
  2. Jak zadbać o przestrzeganie praw pacjenta?
  3. Naruszenia i łamanie praw pacjenta. Kwestie odpowiedzialności prawnej.
  4. Case study - Błędy świadczeniodawców I przepisy na zadowolenie pacjentów.
  5. Unikanie sytuacji konfliktowych i sposoby interakcji z różnymi typami pacjentów.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.