Prawo pracy 2024 – Podsumowanie i analiza zmian w Kodeksie Pracy

PRAWO PRACY 2024 - NAJNOWSZE ZMIANY

Szczegółowy program szkolenia online na żywo


I. Umowa o pracę

 1. Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy - brak możliwości zakazu pozostawania w zatrudnieniu z innym pracodawcą
 2. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny: skrócenie okresu próby, możliwość i przesłanki wydłużenia okresu próbnego
 3. Nowe informacje w umowie o pracę: miejsca wykonywania pracy, data rozpoczęcia pracy, zapis o możliwości przedłużenia umowy na okres próbny
 4. Rozszerzony zakres informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej
 5. Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony: obowiązek uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i konsultacji z zakładową organizacją związkową
 6. Rozszerzona ochrona stosunku pracy w związku z rodzicielstwem: zakaz prowadzenia przygotowań w celu zwolnienia pracownicy w ciąży, pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, zmiany w terminach ochrony przed wypowiedzeniem wskutek złożenia wniosków.
 7. Wnioski pracownika o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę
 8. Wnioski pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy

 1. Polityka szkoleniowa pracodawcy
 2. Szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
 3. Szkolenie na koszt pracodawcy wliczane do czasu pracy pracownika
 4. Obowiązek informowania pracownika o dostępie do szkoleń

 1. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 2. Dodatkowe 2 dni albo 16 godzin wolne od pracy
 3. Warunki korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej
 4. Zachowanie prawa do połowy wynagrodzenia
 5. Nowy urlop opiekuńczy
 6. Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym
 7. Warunki udzielania i korzystania z urlopu opiekuńczego
 8. Brak prawa do wynagrodzenia

 1. Rozszerzenie ochrony stosunku pracy w związku z rodzicielstwem
 2. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 3. Zmiana zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego
 4. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego: 70%, 81,5%, 100% podstawy wymiaru, jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego
 5. Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu
 6. Zmiana zasad korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego
 7. Zmiana zasad korzystania z urlopu ojcowskiego
 8. Zmiana zasad korzystania z opieki nad dzieckiem do 14. roku życia
 9. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę zasad równego traktowania

 1. Wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
 2. Warunki niezbędne do złożenia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
 3. Definicja elastycznej organizacji pracy
 4. Wymogi formalne wniosku o elastyczną organizację pracy
 5. Zasady ustalania elastycznej organizacji pracy
 6. Wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy

 1. Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy
 2. Definicja pracy zdalnej
 3. Zasady wykonywania pracy zdalnej
 4. Porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej
 5. Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 6. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej
 7. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 8. Koszty pracy zdalnej
 9. Zasady bhp w pracy zdalnej

Zasady badania pracowników na obecność alkoholu i innych używek

 1. Uzupełnianie danych w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika
 2. Wypowiedzenie umowy o prace na okres próbny i czas określony
 3. Korzystanie z urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich pracowników przebywających na urlopach w dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
 4. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w okresie wejścia w życie przepisów zmieniających

548 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/16/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
17 września 2024
Wtorek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.