Polbi

Prawo pracy 2023 – Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od stycznia 2023 roku, nowości w Kodeksie Pracy, wdrożenie dyrektyw UE

Bądź gotowy na zmiany w Kodeksie pracy, m.in. terminowe umowy o pracę, nowe uprawnienia rodziców i opiekunów oraz zmiany w zasiłkach macierzyńskich. Sprawdź jakie znaczenie dla praw i obowiązków pracowników i pracodawców mają regulacje wynikające z dyrektyw UE: work-life balance i work-life integration.

 

Prawo pracy po zmianach – co nas jeszcze czeka w 2023 roku?


Co nowego w prawie pracy od stycznia 2023? Sprawdź zmiany i nowości. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza istotne zmiany, w szczególności w zakresie:

 • Umów o pracę na okres próbny i czas określony
 • Elastycznych form zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Informacji o warunkach zatrudnienia
 • Nowych uprawnień rodziców i opiekunów
 • Wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • Dodatkowych dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Dodatkowego urlopu opiekuńczego
 • Zmian w zakresie szkoleń pracowników
 • Pracy zdalna i kontroli trzeźwości pracowników

 

Prawo pracy - Najnowsze zmiany – Szkolenie

 

Cel szkolenia o rewolucyjnych zmianach w prawie pracy


Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy, oraz uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej do pracy w kadrach i płacach. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku.

 

Implementacja dyrektyw UE a  zmiany w Kodeksie Pracy


Od 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie Pracy związane z koniecznością implementowania dwóch dyrektyw:

 • Dyrektywy 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105) oraz
 • Dyrektywy 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

 

Główne punkty szkolenia o najnowszych zmianach w prawie pracy


(Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program)

 

 • Umowa o pracę, brak zakazu zatrudnienia u innego pracodawcy, zmiany w przypadku umów o prace na okres próbny, dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia, wypowiadanie umów na czas określony, ochrona stosunku pracy i wnioski o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę lub wymiaru czasu pracy.
 • Szkolenia pracowników, polityka szkoleniowa pracodawcy, szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku, szkolenie na koszt pracodawcy wliczane do czasu pracy pracownika, obowiązki informacyjne.
 • Dodatkowe dni wolne od pracy, zwolnienie z powodu działania siły wyższej, dodatkowe 2 dni albo 16 godzin wolne od pracy, prawo do połowy wynagrodzenia, nowy urlop opiekuńczy, dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego, warunki udzielania i korzystania z urlopu opiekuńczego.
 • Uprawnienia rodzicielskie, rozszerzenie ochrony stosunku pracy, wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego, zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego, łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego, urlop ojcowski i opieka nad dzieckiem do 14. roku życia.
 • Elastyczne formy zatrudnienia, definicje, wnioski pracownika i warunki niezbędne do zastosowania elastycznej organizacji pracy, zasady ustalania elastycznej organizacji pracy, powrót do poprzedniej organizacji pracy.
 • Praca zdalna po zmianach w Kodeksie pracy, definicja, porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej, wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej, koszty świadczenia pracy zdalnej oraz zasady bhp w pracy zdalnej.

 

Nowości w prawie pracy prezentuje Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert Polbi

Polbi – Warszawa. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Przeprowadziła już setki kursów, szkoleń i warsztatów dzieląc się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą i doświadczeniem przybliżając zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

 

Regulaminy pracy, wynagradzania i pracy zdalnej po nowemu


Nowelizacja Kodeksu pracy wymusza dostosowanie lub zredagowanie od podstaw regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania czy regulaminu pracy zdalnej a przy okazji daje możliwość optymalizacji stosowanych rozwiązań, likwidacji rozbieżności w dokumentacji i sprawdzenia, czy zapisy w nich zawarte są zgodne z najnowszymi przepisami prawa pracy.

 

Kluczowe informacje o szkoleniu – Zmiany w prawie pracy


 • Co nowego w prawie pracy? Omawiamy zmiany w Kodeksie Pracy 2022/2023
 • Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, ekspert w zakresie spraw pracowniczych
 • Czas trwania – 4 godziny, zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Cena katalogowa: 498 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 12/12/2022r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
13 grudnia 2022
Wtorek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.