Rachunek zysków i strat oraz wynik finansowy w różnych układach prowadzenia kosztów

Szkolenie – Rachunek zysków i strat, wynik finansowy


Szkolenie online  – Wariantowość rachunku zysków i strat oraz sposobów ustalania wyniku finansowego w różnych układach prowadzenia kosztów.

 

Rachunek zysków i strat, szkolenie

Omawiamy wycenę kosztu wytworzenia produktów


Podczas spotkania omówimy prawidłowe sposoby prowadzenia kosztów operacyjnych w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym przy sporządzaniu rachunku zysków i strat, przedstawiamy elementy wyceny kosztu wytworzenia produktów i ich wpływ na osiągany wynik finansowy.

Co znajdziesz na szkoleniu dotyczącym wariantowości rachunku zysków i strat oraz ustalaniu wyniku finansowego?


Zapraszamy na zajęcia dla księgowych omawiające kompleksowo zagadnienia prowadzenia rachunku zysków i strat oraz ustalenia wyniku finansowego w oparciu o różne układy ewidencji kosztów. Podczas naszego szkolenia:

 • nauczysz się ustalać wynik finansowy w różnych wariantach ewidencji kosztów operacyjnych
 • zrozumiesz wpływ wyboru wariantu rachunku zysków i strat (RZiS) na ewidencję kosztów w jednostce
 • poznasz zasady ewidencji w ramach tzw. Zamkniętego Kręgu Kosztów
 • uszczelnisz krąg kosztów zapobiegając jego przerwaniu
 • porównasz warianty wykazywania rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) w zależności od ewidencji kosztów

Do kogo skierowane jest szkolenie?


 • Pracownicy działów księgowości, rachuby i administracji biurowej,
 • Samodzielni i Główni Księgowi,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • księgowi sporządzający samodzielnie sprawozdanie finansowe,
 • księgowi uczestniczący pomocniczo w ramach procesu zamykania ksiąg rachunkowych,

Udział w zajęciach jest rekomendowany księgowym z minimalnym doświadczeniem.

Jakie są punkty szkolenia o rachunku zysków i strat oraz wyniku finansowym w różnych układach prowadzenia kosztów?


 1. Koszty operacyjne i ich podział, sposoby prowadzenia kosztów w różnych systemach ewidencji księgowej, różne sposoby ewidencji, warianty rachunku zysków i strat.
 2. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie prowadzenia kosztów operacyjnych w ramach wyłącznie kosztów rodzajowych, porównawczy wariant rachunku zysków i strat, ustalanie wyniku finansowego.
 3. Wariant kosztów kalkulacyjnych, sporządzanie rachunku zysków i strat przy wyborze wariantu prowadzenia kosztów operacyjnych w ramach wyłącznie kosztów kalkulacyjnych , aktywacja kosztów przy układach opartych na kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.
 4. Wycena kosztów wytworzenia produktu i ich wpływ na osiągany wynik finansowy, definicja, podział kosztów pośrednich na koszty stałe i zmienne, uzasadnione koszty produkcji i nieuzasadnione koszty pośrednie.
 5. Wariant w układzie mieszanym podczas sporządzania rachunku zysków i strat, koszty rodzajowe z równoległym księgowaniem kosztów kalkulacyjnych, ustalanie wyniku finansowego, zmiana stanu produktów, zamknięty kręg kosztów, koszty obrotów wewnętrznych.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Co zyskujesz, jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?


Biorąc udział w naszym szkoleniu zyskujesz:

 • gruntowną wiedzę niezbędną do różnego rodzaju ewidencji kosztów w jednostce,
 • możliwość prawidłowego sporządzania SF i ustalania WF,
 • rozszerzysz możliwość pracy w różnego rodzaju typach działalności gospodarczej,
 • samodzielność w pracy na kluczowych stanowiskach w księgowości,
 • szansę kolejnego awansu.

Jak wyglądają zajęcia?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie dla księgowych o kosztach operacyjnych w różnych systemach ewidencji księgowej to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji?


Zadzwoń – Telefon: 721 547 750

Napisz do nas: biuro@polbi.com.pl

Wypełnij – Formularz kontaktowy

Zobacz zakładkę – Informacje dodatkowe

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.