Polbi

Rachunek zysków i strat oraz wynik finansowy w różnych układach prowadzenia kosztów

SZKOLENIE O KOSZTACH OPERACYJNYCH W RÓŻNYCH SYSTEMACH EWIDENCJI KSIĘGOWEJ


Prawidłowe sporządzanie rachunku zysków i strat oraz ustalanie wyniku finansowego w różnych układach prowadzenia kosztów w jednostce

 

Rachunek zysków i strat - Szkolenie

 

Wariantowość rachunku zysków i strat oraz ustalanie wyniku finansowego


Zapraszamy na zajęcia dla księgowych omawiające kompleksowo zagadnienia prowadzenia rachunku zysków i strat oraz ustalenia wyniku finansowego w oparciu o różne układy ewidencji kosztów. Podczas naszego szkolenia:

 • nauczysz się ustalać wynik finansowy w różnych wariantach ewidencji kosztów operacyjnych
 • zrozumiesz wpływ wyboru wariantu rachunku zysków i strat (RZiS) na ewidencję kosztów w jednostce
 • poznasz zasady ewidencji w ramach tzw. Zamkniętego Kręgu Kosztów
 • uszczelnisz krąg kosztów zapobiegając jego przerwaniu
 • porównasz warianty wykazywania rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK) w zależności od ewidencji kosztów

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?


 • Pracownicy działów księgowości, rachuby i administracji biurowej,
 • Samodzielni i Główni Księgowi,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • księgowi sporządzający samodzielnie sprawozdanie finansowe,
 • księgowi uczestniczący pomocniczo w ramach procesu zamykania ksiąg rachunkowych,

Udział w zajęciach jest rekomendowany księgowym z minimalnym doświadczeniem.

 

Główne punkty agendy szkolenia o prowadzeniu rachunku zysków i strat oraz ustalaniu wyniku finansowego w różnych układach prowadzenia kosztów


 1. Koszty operacyjne i ich podział, sposoby prowadzenia kosztów w różnych systemach ewidencji księgowej, różne sposoby ewidencji, warianty rachunku zysków i strat.
 2. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie prowadzenia kosztów operacyjnych w ramach wyłącznie kosztów rodzajowych, porównawczy wariant rachunku zysków i strat, ustalanie wyniku finansowego.
 3. Wariant kosztów kalkulacyjnych, sporządzanie rachunku zysków i strat przy wyborze wariantu prowadzenia kosztów operacyjnych w ramach wyłącznie kosztów kalkulacyjnych , aktywacja kosztów przy układach opartych na kalkulacyjnym rachunku zysków i strat.
 4. Wycena kosztów wytworzenia produktu i ich wpływ na osiągany wynik finansowy, definicja, podział kosztów pośrednich na koszty stałe i zmienne, uzasadnione koszty produkcji i nieuzasadnione koszty pośrednie.
 5. Wariant w układzie mieszanym podczas sporządzania rachunku zysków i strat, koszty rodzajowe z równoległym księgowaniem kosztów kalkulacyjnych, ustalanie wyniku finansowego, zmiana stanu produktów, zamknięty kręg kosztów, koszty obrotów wewnętrznych.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Co zyskujesz, korzyści z uczestnictwa w szkoleniu


Biorąc udział w naszym szkoleniu zyskujesz:

 • gruntowną wiedzę niezbędną do różnego rodzaju ewidencji kosztów w jednostce
 • możliwość prawidłowego sporządzania SF i ustalania WF
 • rozszerzysz możliwość pracy w różnego rodzaju typach działalności gospodarczej
 • samodzielność w pracy na kluczowych stanowiskach w księgowości
 • szansę kolejnego awansu

 

Jak wyglądają zajęcia?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie dla księgowych o kosztach operacyjnych w różnych systemach ewidencji księgowej to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

 

Potrzebujesz więcej informacji?


498 zł598 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 1/19/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
22 stycznia 2024
Poniedziałek, w godz. 9:00-15:45
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.