Polbi

Profesjonalna rejestratorka medyczna

Rola, zadania i zasady prawidłowego postępowania oraz problemy występujące w pracy rejestratorki medycznej


 • Podczas zajęć poznasz zasady postępowania podczas rejestracji pacjentów w palcówce medycznej, obowiązki wynikające z prowadzenia dokumentacji medycznej i obiegu dokumentów.
 • Nauczysz się profesjonalnej obsługi pacjenta, zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania przepisów o RODO.
 • Dzięki zajęciom będziesz przygotowana do wykonywania pracy jako rejestratorka medyczna.

 

Rejestratorka Medyczna - Szkolenie

 

Cel szkolenia dla rejestratorek medycznych


Osobom pracującym na stanowisku rejestratorki medycznej wspólne zajęcia umożliwia rozwinięcie kompetencji oraz zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta i pracy z dokumentacją medyczną.

 

Dla kogo – adresaci szkolenia


Szkolenie przybliżające codzienne zadania rejestratorki medycznej przeznaczone jest w szczególności dla osób, które wykonują obowiązki związane z rejestracją pacjentów w recepcjach placówek zdrowia, w przychodniach, klinikach, prywatnych gabinetach lekarskich, szpitalach.

 

Główne punkty agendy zajęć dla rejestratorek medycznych


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych podczas kursu dostępny w zakładce – Program.

 • Rola rejestracji pacjentów w budowaniu wizerunku placówki medycznej.
 • Jakość w obsłudze pacjenta, zasady postępowania podczas rejestracji pacjenta.
 • Tworzenie dokumentacji, deklaracje oraz oświadczenia i zgody pacjenta.
 • Skierowania, listy oczekujących, eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), najczęstsze problemy występujące podczas rejestracji pacjenta.
 • Dokumentacja medyczna, znaczenie i rodzaje, prowadzenie dokumentacji medycznej, EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna.
 • Dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej, najczęstsze błędy popełniane w prowadzeniu dokumentacji medycznej.
 • Udostępnianie i przechowywanie, archiwizacja i niszczenie dokumentacji oraz prawa pacjenta  i ochrona danych osobowych w placówkach medycznych.

 

Natalia Wieczorkiewicz – Wykładowca i Ekspert Branży Healthcare


Natalia Wieczorkiewicz - Wykładowca

Polbi – Warszawa. Szkolenia dla służby zdrowia.

NATALIA WIECZORKIEWICZ

Natalia Wieczorkiewicz – Manager Administracji Ośrodka Rehabilitacji, Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz kilkuletni praktyk w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących dokumentacji medycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. jako sekretarka medyczna, statystyk medyczny, rejestratorka medyczna oraz koordynator ds. rejestracji oraz dokumentacji medycznej.

 

Korzyści z udziału w zajęciach dla rejestratorek medycznych


Udział w szkoleniu daje przede wszystkim możliwość zwiększenia świadomości na temat codziennej pracy rejestratorki medycznej dzięki wykorzystaniu wiedzy praktycznej przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących norm prawnych.

 

Szkolenie – Profesjonalna rejestratorka medyczna


 • Profesjonalna rejestratorka medyczna
 • Wykładowca – Natalia Wieczorkiewicz, od lat związana z ochroną zdrowia
 • Czas trwania – około 4 godziny (z przerwami), zajęcia online na żywo
 • W cenie materiały szkoleniowe w formacie PDF
 • Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie  – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Zbliżone tematy szkoleń i kursów można znaleźć w kategorii – Ochrona zdrowia
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.