Polbi

Rozliczanie inwentaryzacji i metody weryfikacji w pytaniach i odpowiedziach

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych i stosowanie metody inwentaryzacji porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi

 

Rozliczanie inwentaryzacji - Szkolenie

 

PROGRAM SZKOLENIA


 

I. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

 1. Dokumentowanie różnic inwentaryzacyjnych
 2. Wezwanie do wyjaśnienia powodów powstania różnic inwentaryzacyjnych
 3. Rozpatrywanie wyjaśnień dotyczących różnic inwentaryzacyjnych
 4. Klasyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych wynikające z ogólnego ryzyka prowadzenia działalności
 5. Klasyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych zawinione przez pracowników
 6. Klasyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych niezawinione przez pracowników
 7. Rozliczenie sklasyfikowanych różnic inwentaryzacyjnych: kompensaty, ubytki naturalne, różnice wartościowe z tytułu dokonanych kompensat i pozostałe różnice inwentaryzacyjne
 8. Ewidencja księgowa rozliczonych różnic inwentaryzacyjnych

 

II. Prezentacja rozliczenia i zaewidencjonowania różnic na przykładach

 

III. Inwentaryzacja metodą weryfikacji

 1. Aktywa i pasywa podlegające weryfikacji
 2. Termin rozpoczęcia weryfikacji
 3. Osoby wchodzące w skład Zespołu Weryfikacyjnego
 4. Wymagana procedura weryfikacji

 

IV. Panel odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Zachęcamy do przesłania do nas przed szkoleniem pytań, na które odpowiemy podczas zajęć. Szkolenie przewiduje czas na udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania dając gwarancję rozwiania wszelkich wątpliwości, z jakimi borykają się osoby przeprowadzające inwentaryzację środków trwałych.

 

V. Podsumowanie i bieżące pytania i odpowiedzi

Czas na bieżące pytania uczestników szkolenia dotyczące omawianych zasad dokonywania rozliczeń inwentaryzacji i stosowanych metod weryfikacji.

 

Szkolenie o rozliczaniu inwentaryzacji prowadzi Andrzej Kępa


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.Polbi – Warszawa. Wykładowca, Andrzej Kępa

 

ANDRZEJ KĘPA

Wykładowca i praktyk, doświadczony dydaktyk.

Specjalista z zakresu rachunkowości. Ekspert z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wycena, wartość początkowa, ewidencja, amortyzacja i umorzenia oraz inwentaryzacja – aspekty podatkowe i księgowe).

 

Adresaci szkolenia


Dotyczy każdego podmiotu zobowiązanego ustawą o rachunkowości do przeprowadzania inwentaryzacji.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie dedykujemy pracownikom zobowiązanym zakresem obowiązków do przeprowadzania inwentaryzacji.

 

Masz wątpliwości lub pytania – Zapytaj wykładowcę


Uczestnicy mogą na bieżąco zgłaszać wątpliwości i zadawać pytania. Mamy nadzieję, że otrzymają Państwo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi ze strony prowadzącego szkolenie o zasadach rozliczania inwentaryzacji.

 

Możesz zgłaszać pytania przed i po szkoleniu – biuro@polbi.com.pl


Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście rozliczania inwentaryzacji. Dlatego zachęcamy do przesyłania do nas pytań już przed szkoleniem. Pytania można również zadawać po szkoleniu, kierując je na podany przez prowadzącego adres mailowy.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu


Dzięki uczestnictwu  w szkolenie:

 • nabędziesz umiejętność prawidłowego rozpoznania, rozliczenia i ewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych,
 • poznasz prawidłowe inwentaryzowanie metodą weryfikacji.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.