Rozliczanie inwentaryzacji

Program szkolenia o rozliczaniu inwentaryzacji


I. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

 1. Dokumentowanie różnic inwentaryzacyjnych
 2. Wezwanie do wyjaśnienia powodów powstania różnic inwentaryzacyjnych
 3. Rozpatrywanie wyjaśnień dotyczących różnic inwentaryzacyjnych
 4. Klasyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych wynikające z ogólnego ryzyka prowadzenia działalności
 5. Klasyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych zawinione przez pracowników
 6. Klasyfikowanie różnic inwentaryzacyjnych niezawinione przez pracowników
 7. Rozliczenie sklasyfikowanych różnic inwentaryzacyjnych: kompensaty, ubytki naturalne, różnice wartościowe z tytułu dokonanych kompensat i pozostałe różnice inwentaryzacyjne
 8. Ewidencja księgowa rozliczonych różnic inwentaryzacyjnych

II. Prezentacja rozliczenia i zaewidencjonowania różnic na przykładach

III. Inwentaryzacja metodą weryfikacji

 1. Aktywa i pasywa podlegające weryfikacji
 2. Termin rozpoczęcia weryfikacji
 3. Osoby wchodzące w skład Zespołu Weryfikacyjnego
 4. Wymagana procedura weryfikacji

IV. Panel odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Zachęcamy do przesłania do nas przed szkoleniem pytań, na które odpowiemy podczas zajęć. Szkolenie przewiduje czas na udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania dając gwarancję rozwiania wszelkich wątpliwości, z jakimi borykają się osoby przeprowadzające inwentaryzację.

V. Podsumowanie i bieżące pytania i odpowiedzi

Czas na bieżące pytania uczestników szkolenia dotyczące omawianych zasad dokonywania rozliczeń inwentaryzacji i stosowanych metod weryfikacji.

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.