Wypowiedzenie umowy o pracę, case study. Jak rozwiązać umowę z pracownikiem?

Szkolenie online – Wypowiedzenie umowy o pracę


Szkolenie online – Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę? W jakiej formie i jak składa się wypowiedzenie umowy o pracę? Jak przebiega wypowiedzenie za porozumieniem stron? Podczas szklenia omawiamy zasady rozwiązywania umów o pracę, warunki formalne, właściwe treści i okresy wypowiedzenia.

 

Szkolenie o rozwiązywaniu umowy o pracę.

Poznasz prawne aspekty rozwiązywania umowy o pracę

Jeżeli chcesz poznać dogłębnie prawne i praktyczne aspekty związane z zakończeniem zatrudnienia pracownika w wyniku rozwiązywania lub wypowiedzenia umowy o pracę oraz zdobyć rzetelną i kompleksową wiedzę o wygaśnięciu stosunku pracy to polecamy udział w naszym szkoleniu prowadzonym

Tryb, warunki i okresy wypowiedzenia umowy o pracę

W trakcie szkolenia poznasz zasady i tryby oraz warunki formalne rozwiązania stosunku pracy, właściwą treść i okresy wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron czy przypadki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Unikniesz błędów związanych ze zwolnieniami

Dajemy wskazówki jak unikać najczęściej popełnianych błędów towarzyszących ustaniu zatrudnienia. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zwolnień, omówimy trudne przypadki pojawiające się w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę.

Poznasz interpretacje i orzecznictwo

Posiłkując się urzędowymi interpretacjami zasygnalizujemy bieżące problemy i liczne kontrowersje przy rozwiązywaniu umowy z pracownikiem. Dzięki przywołaniu stosownych wyroków sądowych z łatwością rozstrzygniemy jak postępować, by wypowiedzenie umowy o pracę było zgodne z przepisami prawa pracy.

Jak przebiega wypowiedzenie umowy o pracę?


Na szkoleniu omawiamy sposoby rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, w tym zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę w trybie bez wypowiedzenia oraz najczęściej popełniane przez pracodawców błędy. Poruszamy bieżące problemy, trudne przypadki, kontrowersje, wątpliwości i niejasności dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy.

Wypowiadanie umowy o pracę, jak rozstać się z pracownikiem?


Szkolenie ma na celu przekazanie wyczerpujących informacji związanych z procedurą rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Wskażemy jak prawidłowo rozróżniać poszczególne formy rozwiązywania umów o pracę, jak przygotowywać dokumenty konieczne do rozwiązywania stosunku pracy i jak prowadzić spotkanie dotyczące rozwiązania umowy o pracę. Zadbaj o aktualną wiedzę, wyeliminuj błędy i nie narażaj się na ryzyko rozstrzygania przed sądem kwestii spornych i spraw dotyczących roszczeń zwalnianych pracowników.

Co w programie szkolenia o rozwiązaniu umowy o pracę?


  • Definicje i pojęcia, podstawy prawne rozwiązania umowy o pracę, przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy.
  • Warunki formalne i formy wypowiedzeń umów pracę i właściwe formułowanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem i treści wypowiedzenia umowy o pracę.
  • Rozwiązywanie umów na podstawie porozumienia stron i na podstawie wypowiedzenia.
  • Rozwiązywanie umowy bez zachowanie okresu wypowiedzenia z winy pracownika.
  • Ochrona przed wypowiedzeniem, współpraca ze związkami zawodowymi przy rozwiązywaniu umów o pracę.
  • Roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na zajęcia o rozwiązywaniu stosunku pracy?


Na szkolenie zapraszamy pracodawców i pracowników działów personalnych, w szczególności osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową, jak również osoby, które chcą zaktualizować lub poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu zasad rozwiązywania umów o pracę, spełniania warunków formalnych dla wypowiedzeń, redagowania treści wypowiedzenia i zachowywania okresów rozwiązania stosunku pracy.

Jak wyglądają zajęcia?


  • Zapraszamy na wartościowe zajęcia prowadzone online na żywo w czasie rzeczywistym.
  • Masz bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia i możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.
  • Otrzymujesz bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.