Polbi

Rozwiązanie umowy o pracę – Case study

Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikiem, warunki formalne rozwiązania stosunku pracy, właściwa treść i okresy wypowiedzenia, najczęściej popełniane błędy


Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę. Omawiamy sposoby rozwiązywania umów z pracownikami, w tym zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę w trybie bez wypowiedzenia oraz najczęściej popełniane przez pracodawców błędy. Poruszamy bieżące problemy, trudne przypadki, kontrowersje, wątpliwości i niejasności dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy.

 

Szkolenie o rozwiązywaniu umowy o pracę.

 

Cel szkolenia o wypowiedzeniach umów o pracę


Szkolenie ma na celu przekazanie wyczerpujących informacji związanych z procedurą rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Wskażemy jak prawidłowo rozróżniać poszczególne formy rozwiązywania umów o pracę, jak przygotowywać dokumenty konieczne do rozwiązywania stosunku pracy i jak prowadzić spotkanie dotyczące rozwiązania umowy o pracę.

 

Główne punkty agendy szkolenia o rozwiązaniu umowy o pracę


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajdziesz w zakładce – Program

 • Definicje i pojęcia, podstawy prawne rozwiązania umowy o pracę, przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy.
 • Warunki formalne i formy wypowiedzeń umów pracę i właściwe formułowanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem i treści wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Rozwiązywanie umów o pracę na podstawie porozumienia stron i na podstawie wypowiedzenia.
 • Rozwiązywanie umów bez zachowanie okresu wypowiedzenia z winy pracownika.
 • Ochrona przed wypowiedzeniem, współpraca ze związkami zawodowymi przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę.

 

Osoba prowadząca szkolenie – Katarzyna Gospodarowicz


Katarzyna Gospodarowicz - Wykładowca. SzkoleniaPolbi, Warszawa. Wykładowca - Katarzyna Gospodarowicz

 

KATARZYNA GOSPODAROWICZ

Wykładowca, prawnik, radca prawny. Ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk doradzający i prowadzący sprawy dotyczące relacji pomiędzy pracodawcami, pracownikami i urzędami nadzorującymi przestrzeganie prawa pracy. Wykładowca prowadząca liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych.

 

Adresaci szkolenia o rozwiązywaniu stosunku pracy


Na szkolenie zapraszamy pracodawców i pracowników działów personalnych, w szczególności osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową, jak również osoby, które chcą zaktualizować lub poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu zasad rozwiązywania umów o pracę, spełniania warunków formalnych dla wypowiedzeń, redagowania treści wypowiedzenia i zachowywania okresów rozwiązania stosunku pracy.

 

Szkolenie – Rozwiązywanie umów o pracę, wypowiedzenia


 • Rozwiązanie umowy o pracę – Case study
 • ABC kadrowca, pracodawcy i przedsiębiorcy
 • Kurs dla osób prowadzących dokumentację pracowniczą
 • Wykładowca – Katarzyna Gospodarowicz, prawniki i ekspert spraw pracowniczych
 • Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena regularna za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 398 zł (VAT zw.)
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Zbliżone tematy szkoleń można znaleźć w kategorii – Prawo pracy, ZUS
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.