Polbi

Rozwiązanie umowy o pracę – Case study

SZKOLENIE O ROZWIĄZYWANIU UMÓW PRACY


Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikiem, warunki formalne rozwiązania stosunku pracy, właściwa treść i okresy wypowiedzenia, najczęściej popełniane błędy

 

Szkolenie o rozwiązywaniu umowy o pracę.

 

Szkolenie – Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę


Omawiamy sposoby rozwiązywania umów z pracownikami, w tym zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę w trybie bez wypowiedzenia oraz najczęściej popełniane przez pracodawców błędy.

Poruszamy bieżące problemy, trudne przypadki, kontrowersje, wątpliwości i niejasności dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy.

 

Cel szkolenia o wypowiedzeniach umów o pracę


Szkolenie ma na celu przekazanie wyczerpujących informacji związanych z procedurą rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Wskażemy jak prawidłowo rozróżniać poszczególne formy rozwiązywania umów o pracę, jak przygotowywać dokumenty konieczne do rozwiązywania stosunku pracy i jak prowadzić spotkanie dotyczące rozwiązania umowy o pracę.

 

Główne punkty agendy szkolenia o rozwiązaniu umowy o pracę


  • Definicje i pojęcia, podstawy prawne rozwiązania umowy o pracę, przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy.
  • Warunki formalne i formy wypowiedzeń umów pracę i właściwe formułowanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem i treści wypowiedzenia umowy o pracę.
  • Rozwiązywanie umów o pracę na podstawie porozumienia stron i na podstawie wypowiedzenia.
  • Rozwiązywanie umów bez zachowanie okresu wypowiedzenia z winy pracownika.
  • Ochrona przed wypowiedzeniem, współpraca ze związkami zawodowymi przy rozwiązywaniu umów o pracę.
  • Roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Adresaci szkolenia o rozwiązywaniu stosunku pracy


Na szkolenie zapraszamy pracodawców i pracowników działów personalnych, w szczególności osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową, jak również osoby, które chcą zaktualizować lub poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu zasad rozwiązywania umów o pracę, spełniania warunków formalnych dla wypowiedzeń, redagowania treści wypowiedzenia i zachowywania okresów rozwiązania stosunku pracy.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

 

 

Szkolenie – Rozwiązywanie umów o pracę, wypowiedzenia


Rozwiązanie umowy o pracę – Case study

ABC kadrowca, pracodawcy i przedsiębiorcy

Kurs dla osób prowadzących dokumentację pracowniczą

Czas trwania: 5 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

Wykładowca: prawniki i ekspert spraw pracowniczych – Katarzyna Gospodarowicz

Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.