Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Środki trwałe - Ewidencja, wycena, klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Środki trwałe – Ewidencja, wycena, klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce

Zagadnienia dotyczące ujęcia, wyceny, amortyzacji i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. Ewidencja bilansowa i pozabilansowa środków trwałych.

Ewidencja, wycena, klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych. Ewidencja bilansowa i pozabilansowa rzeczowych aktywów trwałych.

 


Środki trwałe - Ewidencja, Szkolenie

 

Cel szkolenia. Zajęcia mają za zadanie omówienie form prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej środków trwałych oraz dokonanie szczegółowej analizy procesu nadawania aktywom jednostki statusu środka trwałego, który spełnia kryteria definicyjne oraz zasady wewnętrzne podmiotu.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia? Zajęcia omawiające praktyczne aspekty ewidencjonowania, wyceny i amortyzacji środków trwałych adresowane są do:

 • pracowników działów finansowych i działów księgowości,
 • pracowników związanych z gospodarką środkami trwałymi i wyposażeniem,
 • pracowników działów inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych i administracyjnych odpowiedzialnych za gospodarowania środkami trwałymi w jednostce,
 • właścicieli i personelu biur rachunkowych,
 • analityków i kontrolerów finansowych.

 

Program szkolenia


ŚRODKI TRWAŁE – EWIDENCJA, WYCENA, KLASYFIKACJA I AMORTYZACJA

 

CZĘŚĆ I

DEFINICJE, POJĘCIA, REGULACJE PRAWNE

 1. Definicja środków trwałych
 • w świetle ustawy o rachunkowości
 • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
 • w świetle rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
 • w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych
 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych związanych ze środkami trwałymi
 2. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
 3. Środki trwałe własne i obce

 

CZĘŚĆ II

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA, WYCENA, ULEPSZENIA I REMONTY ORAZ LIKWIDACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 1.  Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – próg 10 000 zł
 2. Środki trwałe w budowie – rozliczenie inwestycji
 3. Części składowe, peryferyjne oraz część dodatkowa wg Krajowego Standardu Rachunkowości KSR nr 11 – „Środki trwałe”
 4. Trwałe odłączenie elementu środka trwałego – korekta wartości początkowej
 5. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – skutki właściwego ujęcia
 6. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – dokumentacja
 7. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

 

CZĘŚĆ III

AMORTYZACJA I UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 1. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych
 2. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym
 • ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji
 • obowiązkowa weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych
 • wartość rezydualna środków trwałych
 1. Amortyzacja podatkowa
 • ustalanie podatkowej stawki amortyzacyjnej wg Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
 • zasady podwyższania i obniżania stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
 • amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej
 • amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej
 • indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych
 • 100 % amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 10 000 zł
 • amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność
 • amortyzacja środków trwałych nabytych jako nowe fabrycznie
 • amortyzacja firmowych samochodów osobowych

 

CZĘŚĆ IV

KŚT – KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT 2016 – ogólne zasady klasyfikowania środków trwałych
 2. KŚT – Struktura symboli Klasyfikacji Środków Trwałych
 3. Charakterystyka grup KŚT
 • Grunty
 • Budynki i lokale
 • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • Kotły i maszyny energetyczne
 • Maszyny, urządzenia i aparaty
 • Urządzenia techniczne
 • Środki transportu
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 • Inwentarz żywy

 

Wykładowca, osoba prowadząca warsztaty


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert PolbiPolbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska, wykładowca.   Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy, ekspert i praktyk. Specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji.

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Praktyk i właścicielka biura rachunkowego.

 

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące ewidencji środków trwałych?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Król-Błażejewskiej

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Orzecznictwo, interpretacje, przykłady


Tematyka ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych prezentowana jest z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych oraz uzupełniona przykładami rzeczywistych rozwiązań i działań, które można spotkać w praktyce.

 

 

Środki trwałe – Ewidencja, wycena, amortyzacjaKontakt (szkolenie). Środki trwałe - Ewidencja i wycena.

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

 1. Definicja środków trwałych
 • w świetle ustawy o rachunkowości
 • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
 • w świetle rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
 • w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych
 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych związanych ze środkami trwałymi
 2. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
 3. Środki trwałe własne i obce

 

 1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – próg 10 000 zł
 2. Środki trwałe w budowie – rozliczenie inwestycji
 3. Części składowe, peryferyjne oraz część dodatkowa wg Krajowego Standardu Rachunkowości KSR nr 11 – „Środki trwałe”
 4. Trwałe odłączenie elementu środka trwałego – korekta wartości początkowej
 5. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – skutki właściwego ujęcia
 6. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – dokumentacja
 7. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

 

 1. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych
 2. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym
 • ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji
 • obowiązkowa weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych
 • wartość rezydualna środków trwałych
 1. Amortyzacja podatkowa
 • ustalanie podatkowej stawki amortyzacyjnej wg Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
 • zasady podwyższania i obniżania stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
 • amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej
 • amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej
 • indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych
 • 100 % amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 10 000 zł
 • amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność
 • amortyzacja środków trwałych nabytych jako nowe fabrycznie
 • amortyzacja firmowych samochodów osobowych

 

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT 2016 – ogólne zasady klasyfikowania środków trwałych
 2. KŚT – Struktura symboli Klasyfikacji Środków Trwałych
 3. Charakterystyka grup KŚT
 • Grunty
 • Budynki i lokale
 • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • Kotły i maszyny energetyczne
 • Maszyny, urządzenia i aparaty
 • Urządzenia techniczne
 • Środki transportu
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 • Inwentarz żywy

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Król-Błażejewska - Rachunkowość, podatki, środki trwałe

Anna Król-Błażejewska – Księgowa, ekspert i specjalista z zakresu rachunkowości i podatków, doradca finansowy oraz  doświadczony wykładowca. Praktyk i właścicielka biura rachunkowego

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA – RACHUNKOWOŚĆ I ŚRODKI TRWAŁE


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi

Anna Król-Błażejewska

Polbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska   Anna Król-Błażejewska

Doświadczony wykładowca specjalizujący się  w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi (ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji).

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

ŚRODKI TRWAŁE – EWIDENCJA, WYCENA, KLASYFIKACJA I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W TEORII I PRAKTYCE


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT, Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Środki trwałe – Definicje i pojęcia, dokumentowanie i ewidencja, wartość początkowa, wycena, ulepszenia i remonty, KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych, amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz likwidacja ŚT.

 

Organizacja szkolenia – Środki trwałe: ewidencja, wycena, amortyzacja


 • 9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 14:00 – Planowane zakończenie zajęć.
 • Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Idea szkolenia – Środki trwałe: ewidencja, wycena, amortyzacja.


Prowadząc ewidencje księgową należy wykazywać w niej m.in. składniki aktywów rzeczowych. Wspólnie zastanowimy się:

 • kiedy składnik majątkowy można uznać za środek trwały?
 • kiedy środek trwały należy wprowadzić do ewidencji?
 • w jak sposób ustalać wartość początkową środków trwałych?
 • czy można przyjąć cenę nabycia, koszty wytworzenia czy wartość szacowaną?
 • czy jest możliwość dokonania zmian wartości początkowej środków trwałych w trakcie ich użytkowania?
 • jak rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania?
 • kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej?

 

Efekty, rezultaty uczestnictwa w zajęciach.


 • Informacje i przekazana praktyczna wiedza pozwolą na sprawne poruszanie się w problematyce ewidencji środków trwałych.
 • Zdobyte umiejętności przyczynią się do właściwego wykonywania obowiązków związanych z ewidencją i rozliczaniem środków trwałych.
 • Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze nabędą umiejętność samodzielnego uświadamiania sobie i rozwiązywania pojawiających się problemów dotyczących ewidencji środków trwałych.
 • Szkolenie pozwoli zweryfikować i dostrzec ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania ze środkami trwałymi na etapie ewidencjonowania, wyceny i ich amortyzowania w jednostce na gruncie księgowym i podatkowym.

 

Omawiane regulacje prawne. Podczas warsztatów przywołamy, omówimy i przeanalizujemy przepisy związane z ewidencją środków trwałych na które składają się:

 • ustawa o rachunkowości,
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • rozporządzenie. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”,
 • oraz szczególne uregulowania dla jednostek sektora finansów publicznych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu, którego tematyka jest ewidencja, wycena i amortyzacja środków trwałych jednostki wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom ewidencjonowania środków trwałych otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kontakt z organizatorem – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Środki trwałe - Ewidencja.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Środki trwałe – Ewidencja, wycena, klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce | Wykładowca – Anna Król-Błażejewska | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 20-06-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 18-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 24-06-2022

Piątek, zajęcia w godz. 9:00-14:00

Szkolenie online na żywo

24.06.2022 | Warsztaty online

Termin: 23-11-2022

Środa, zajęcia w godz. 9:00 - 14:00

Szkolenie online na żywo

23.11.2022 | Warsztaty online

Skip to content