Polbi

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie czyli zaliczane do aktywów trwałych obiekty w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia


Szkolenia pozwalające poznać zasady klasyfikacji kosztów wytworzenia środków trwałych i ustalenia wartość początkowej wybudowanego składnika majątku trwałego.

 

Środki trwałe w budowie - Szkolenie, Polbi

 

Środki trwałe w budowie – Cel szkolenia


Zadaniem szkolenia jest przedstawienie całokształtu zagadnień składających się na proces wytworzenia środka trwałego, wskazanie schematów kwalifikujących różnorodne wydatki do kosztów budowy środków trwałych, co w rezultacie ma dać skuteczną możliwość ustalenia wartość początkowej wybudowanego środka trwałego.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie kierujemy do służb finansowych, kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostce.

 

Główne punkty agendy szkolenia


ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

 1. Definicja środków trwałych – w tym środków trwałych w budowie
 2. Elementy środków trwałych
 3. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
 4. Wycena wartości początkowej wytworzonych ŚT
 5. Koszty związane z budową środków trwałych
 6. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania
 7. Środki trwałe ujawnione – sposoby ustalania ich wartości początkowej
 8. Co dzieje się w przypadkach kradzieży ŚT
 9. Inwestycja długoterminowa
 10. Środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji
 11. Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie

 

Wykładowca, osoba prowadząca warsztaty o środkach trwałych


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi Polbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA

Doświadczony księgowy, ekspert i praktyk. Anna Król-Błażejewska specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji.

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Środki trwałe w budowie – Pytania, na które odpowiadamy podczas zajęć


Dlaczego nie zawsze od razu można wprowadzić środek trwały do ewidencji? Co oznacza, że spełniony warunek kompletności i zdatności do użytku środka trwałego? Czym się kierować kwalifikując wydatek do kosztów budowy środka trwałego? Od jakiego momentu należy uwzględniać poniesione wydatki i do jakiej daty można uznawać wydatki jako koszt wytworzenia środków trwałych? Dlaczego niektóre koszty, chociaż poniesione w okresie budowy, nie wpływają na wysokości wartości początkowej inwestycji? Dlaczego w przypadku środka trwałego w budowie stosuje się tylko odpisy aktualizujące? No ale wątpliwości jest oczywiście więcej – pozostałe omówimy podczas warsztatów.

 

Szkolenie – Środki trwałe w budowie


 • Środki trwałe w budowie, zasady klasyfikacji kosztów wytworzenia środków trwałych i ustalenia wartość początkowej wybudowanego składnika majątku trwałego
 • Kurs dla osób odpowiedzialnych za środki trwałe w jednostce, w szczególności tych w budowie
 • Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, księgowa, ekspert i praktyk
 • Czas trwania – 5 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Cena katalogowa za osobę: 498 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.