Polbi

Prawa pracownika związane z rodzicielstwem i macierzyństwem

Uprawnienia rodzicielskie, macierzyńskie

Szkolenie – Uprawnienia rodzicielskie i macierzyńskie 2024

Szkolenie online – Prawa wynikające z rodzicielstwa i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu Pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podczas szkolenia wymienimy i opiszemy uprawnienia pracowników-rodziców. Poznasz prawa związane z rodzicielstwem i macierzyństwem widziane okiem pracodawcy i pracownika.

W trakcie szkolenia w sposób kompleksowy omawiamy wszystko, o czym każdy pracodawca wiedzieć powinien. Postaramy się także podkreślić, co pracujący rodzice powinni wiedzieć o swoich uprawnieniach co do ochrona trwałości stosunku pracy czy przysługujących urlopów oraz wymiaru i zasady korzystania z nich.

W trakcie szkolenia zwracamy uwagę na obowiązki pracodawcy związane z pracowniczymi uprawnieniami rodzicielskimi po zmianach w prawie pracy. Status rodzica nie pozostaje bez znaczenia ponieważ pracownikowi zaczynają przysługiwać szczególne prawa m.in. zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej. Zmiany prawne wpłynęły także na wydłużenie się czasu trwania urlopu rodzicielskiego, pojawiał się nowy urlop opiekuńczy i dodatkowe dni wolne od pracy.

Jakie są w 2024 roku prawa związane z rodzicielstwem?


 • Poznasz szczególne uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży
 • Sprawdzisz, komu i na jakich warunkach przysługują urlopy
 • Będziesz wiedział jak ustalić prawo do zasiłku macierzyńskiego
 • Dowiesz się wszystkiego o opiece nad dzieckiem i zwolnieniach lekarskich
 • Poznasz aspekty planowaniem i rozliczaniem czasu pracy rodziców
 • Nauczysz się rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 • Zapoznasz się z najtrudniejszymi kazusami uprawnień rodzicielskich

Uprawnienia związane z rodzicielstwem i macierzyństwem


Na szkoleniu kompleksowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące uprawnień pracowników związane z macierzyństwem i rodzicielstwem:

 • Ochrona pracownika – rodzica i opiekuna dziecka przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Szczególne uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży i karmiących piersią.
 • Urlopy dla pracowników – opiekunów i rodziców: a) urlop macierzyński, b) urlop rodzicielski, c) urlop ojcowski,d) urlop wychowawczy.
 • Łączenie korzystania z urlopów związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem z pracą na część etatu.
 • Łączenie korzystania urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu.
 • Praca w obniżonym wymiarze w okresie prawa do korzystania z urlopu wychowawczego.
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego za okres korzystania z urlopów związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem.
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia.
 • Zasiłek macierzyński, ustalenie podstawy wymiaru i wysokości zasiłku.
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń.

Co omawiamy na szkoleniu o uprawnieniach rodzicielskich?


Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej uprawnień przysługujących pracownikowi z tytułu rodzicielstwa.

 1. Ochrona pracownika w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem. Szczególna ochrona pracownicy w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego, uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem , dni wolne na opiekę nad dzieckiem i prawo do zasiłku opiekuńczego. Dyrektywa work-life balance.
 2. Urlop macierzyński. Prawo do urlopu i jego wymiar, możliwość rezygnacja z części urlopu, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 3. Urlop rodzicielski. Prawo do urlopu i jego wymiar, korzystanie z urlopu w częściach, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego.
 4. Urlop ojcowski. Prawo do urlopu i jego wymiar, prawo do wykorzystania urlopu w częściach, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego.
 5. Urlop wychowawczy. Prawo do urlopu i jego wymiar, dodatkowy urlop dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, korzystanie z urlopu w częściach, ubezpieczenia społeczne w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

Kogo zapraszamy na szkolenie o uprawnieniach rodziców?


Na warsztaty dotyczące przysługujących pracownikom uprawnień związane z rodzicielstwem i macierzyństwem zapraszamy:

 • osoby, przedsiębiorców i właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • pracowników działów kadrowych i działów płacowych,
 • pracowników działów personalnych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji,
 • personel i właścicieli biur rachunkowych.

Szkolenie dedykujemy osobom pracującym na stanowiskach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 

Jak wyglądają zajęcia o prawach związanych z macierzyństwem?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie dotyczące pracowniczych uprawnień macierzyńskich i rodzicielskich to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika,

Chcesz poznać wykładowców, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

 

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?


448 zł548 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 3/11/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
12 marca 2024
Wtorek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.