Polbi

Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem

Uprawnienia pracowników 2023 – rodziców, prawa związane z rodzicielstwem okiem pracodawcy i pracownika


Wszystko, co pracujący rodzice powinni wiedzieć o swoich uprawnieniach. Obowiązki pracodawcy związane z pracowniczymi uprawnieniami rodzicielskimi 2023 po zmianach w prawie pracy.

 

Macierzyństwo i rodzicielstwo - Uprawnienia pracowników - Szkolenie

 

Uprawnienia rodzicielskie – co powinien wiedzieć pracownik i pracodawca?


➤ Poznasz szczególne uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży

➤ Sprawdzisz, komu i na jakich warunkach przysługują urlopy

➤ Będziesz wiedział jak ustalić prawo do zasiłku macierzyńskiego

➤ Dowiesz się wszystkiego o opiece nad dzieckiem i zwolnieniach lekarskich

➤ Poznasz aspekty planowaniem i rozliczaniem czasu pracy rodziców

➤ Nauczysz się rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

➤ Zapoznasz się z najtrudniejszymi kazusami uprawnień rodzicielskich

 

Cel szkolenia o uprawnieniach rodzicielskich


Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej uprawnień przysługujących pracownikowi z tytułu rodzicielstwa.

 

Nowości w Kodeksie Pracy 2023


Wydłuża się czasu trwania urlopu rodzicielskiego, pojawia się nowy urlop opiekuńczy i dodatkowe dni wolne od pracy. O tym wszystkim podczas szkolenia.

 

Główne punkty szkolenia o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem


Ochrona pracownika w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem. Szczególna ochrona pracownicy w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego, uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem , dni wolne na opiekę nad dzieckiem i prawo do zasiłku opiekuńczego. Dyrektywa work-life balance.

Urlop macierzyński. Prawo do urlopu i jego wymiar, możliwość rezygnacja z części urlopu, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski. Prawo do urlopu i jego wymiar, korzystanie z urlopu w częściach, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu rodzicielskiego.

Urlop ojcowski. Prawo do urlopu i jego wymiar, prawo do wykorzystania urlopu w częściach, ustalanie i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego.

Urlop wychowawczy. Prawo do urlopu i jego wymiar, dodatkowy urlop dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, korzystanie z urlopu w częściach, ubezpieczenia społeczne w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

 

Zajęcia o prawach rodzicielskich poprowadzi Agnieszka Wałęka-Kaliszczak


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Polbi – Warszawa. Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.

 

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK

Prawnik, wykładowca, trener i szkoleniowiec. Specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Przeprowadziła już setki kursów, szkoleń i warsztatów dzieląc się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą i doświadczeniem przybliżając zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Na warsztaty dotyczące przysługujących pracownikom uprawnień związane z rodzicielstwem zapraszamy:

  • osoby, przedsiębiorców i właścicieli firm zatrudniających pracowników,
  • pracowników działów kadrowych i działów płacowych,
  • pracowników działów personalnych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji,
  • personel i właścicieli biur rachunkowych.

Szkolenie dedykujemy osobom pracującym na stanowiskach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem


  • Uprawnienia pracowników 2023 – rodziców, prawa związane z rodzicielstwem
  • Kurs dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw pracowniczych
  • Omawiamy najnowsze zmiany Kodeksu Pracy – nowe urlopy i dni wolne od pracy
  • Wykładowca – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak, ekspert prawa pracy
  • Czas trwania: 4 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
  • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.