Prawa pracownika związane z rodzicielstwem i macierzyństwem

UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE PRACOWNIKÓW
I. Ochrona pracownika w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem
II. Urlop macierzyński 
III. Urlop rodzicielski
IV. Urlop ojcowski 
V. Urlop wychowawczy

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.