Urlop wypoczynkowy i pozostałe dni wolne od pracy

Szkolenie online – Urlop wypoczynkowy


Urlop wypoczynkowy – Kto może skorzystać? Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od dotychczasowego stażu pracy pracownika i jego wykształcenia.
Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego? Na szkoleniu dowiesz się komu przysługuje urlop wypoczynkowy, ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego, jak prawidłowo liczyć wymiar urlopu i wynagrodzenie urlopowe?
Kiedy trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy? Sprawy związane z urlopami mogą budzić wątpliwości. Czy wiesz np. do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop, kiedy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop i jak wyliczyć jego wysokość? Na te pytania uzyskasz odpowiedzi podczas naszego szkolenia – Urlopy pracownicze i inne dni wolne od pracy.

 

Urlop wypoczynkowy - Szkolenie

Czym jest urlop wypoczynkowy i jak ustalić jego wymiar


Szkolenie, do udziału w którym serdecznie zachęcamy, wskazuje regulacje prawne oraz kompleksowo wyjaśnia wszelkie wątpliwości i odpowiada na pytania związane z urlopami wypoczynkowymi pracowników. Dowiesz się jak ustalić wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, jak liczyć urlop cząstkowy i urlop proporcjonalny, kiedy przysługuje i jak ustalić dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej? Co zrobić gdy mamy zaległy urlop i czy można ubiegać się o ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Podczas szkolenia odpowiadamy na liczne pytania


Podczas szkolenia znajdziemy odpowiedzi na szereg istotnych pytań związanych z urlopami pracowniczymi. Dowiesz się:

 • Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego?
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu?
 • Jak liczyć urlop wypoczynkowy proporcjonalny i cząstkowy?
 • Jak liczyć wymiar urlopu w dniach i w godzinach przeliczeniowych?
 • Jak ustalić dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?
 • Jak ustalić urlop proporcjonalny i cząstkowy?
 • Jakie są przesłanki przesunięcia, przerwania i odwołania z urlopu?
 • Do kiedy należy wykorzystać urlop zaległy?
 • Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?
 • Kiedy pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
 • Jak wyliczyć kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Co w programie szkolenia o urlopach wypoczynkowych?


 1. Urlop wypoczynkowy – definicja
 2. Ogólne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 3. Nabycie prawa do pierwszego urlopu – pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu
 4.  Wymiar urlopu wypoczynkowego – kiedy 26 dni urlopu, kiedy 20 dni urlopu wypoczynkowego, pracownik zatrudniony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
 5. Urlop proporcjonalny – pracownik niepełnoetatowy, zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego, korzystanie z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego
 6. Ustalenie stażu urlopowego – okresy wliczane do stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
 7. Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego,
 8. Urlop zaległy – do kiedy należy wykorzystać urlop zaległy i zasady jego wykorzystania
 9. Urlop na żądanie – wymiar i zasady wykorzystania
 10. Wynagrodzenie urlopowe – ustalenie podstawy wymiaru i wysokości wynagrodzenia za okres korzystania z urlopu wypoczynkowego
 11. Ekwiwalent urlopowy – ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wysokość i zasady wypłaty
 12. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
 13. Plany urlopowe, wnioski urlopowe, dokumentacja pracownicza dotycząca urlopu wypoczynkowego
 14. Urlop pracownika niepełnosprawnego – dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym
 15. Dodatkowe dni wolne od pracy – urlop bezpłatny, urlopy okolicznościowe (ślub pracownika, narodziny dziecka, ślub dziecka, śmierć oraz pogrzeb członka rodziny lub krewnego), opieka nad dzieckiem, dni wolne na poszukiwanie nowej pracy, obchodzenie świąt przez pracowników innych wyznań, urlop opiekuńczy, dni wolne od pracy z powodu siły wyższej

Szczegółowy wykaz omawianych tematów znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Kogo zapraszamy na zajęcia o urlopach wypoczynkowych?


Na zajęcia dotyczące przysługujących pracownikom urlopów wypoczynkowych zapraszamy:

 • pracowników działów kadrowych i działów płacowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • pracowników działów personalnych firm, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji,
 • personel i właścicieli biur rachunkowych.

Warsztaty dedykujemy przede wszystkim pracownikom działów personalnych pracujących na stanowiskach związanych z udzieleniem urlopów wypoczynkowych, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz pracownikom działów płacowych i finansowych zajmujących się rozliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Najistotniejsze informacje o szkoleniu


Tematyka szkolenia: Szkolenie omawiające zasady udzielania i korzystania z urlopów wypoczynkowych. W programie m.in. zagadnienia dotyczące udzielania i korzystania z urlopów wypoczynkowych: staż i wymiar urlopu, plany i wnioski urlopowe, urlop zaległy i na żądanie, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Wykładowca: Ekspert, specjalistka ds pracowniczych – Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Czas szkolenia: 5 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 6/17/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
18 czerwca 2024
Wtorek, w godz. 10:00-15:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.