Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Wykładowcy

Nasi wykładowcy, trenerzy, konsultanci i prelegenci współpracują z nami od wielu lat przy prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów, szkoleń wewnętrznych i wyjazdowych. Nasza kadra dydaktyczna to specjaliści i eksperci w swojej dziedzinie.

 

Nasz kadra dydaktyczna to doświadczeni wykładowcy, szkoleniowcy, trenerzy, prelegenci i uznani eksperci!

 

Rachunkowość, środki trwałe, podatki


 
Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa

Maciej Derwisz

Maciej Derwisz

Prawo pracy, Podatki (PIT, CIT, VAT),  ZUS


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Szkolenia dla farmacji, DPD


Anna Krawczak – wykładowca. Szkolenia i kursy. Ekspert GMP, GDP, audytor.

Anna Krawczak

Anna Lignar - Wykładowca i trener, ekspert Polbi.

Anna Lignar

Excel, Symfonia, Płatnik


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz

 

 

 

ANNA LIGNAR – Farmacja, DPD


Anna Lignar - Wykładowca i trener, ekspert Polbi.

Anna Lignar

Anna Lignar

Praktyk, wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Doświadczenie zdobyła pracując w firmach farmaceutycznych. Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015. Ekspert DPD.

Nasze logo - Polbi, Warszawa.

Więcej o wykładowcy …

ANNA KRAWCZAK – Farmacja, DPD


Anna Krawczak – wykładowca. Szkolenia i kursy. Ekspert GMP, GDP, audytor.

Anna Krawczak

Anna Krawczak

Wykładowca, szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu DPP/ GMP i DPD/GDP. Bogate doświadczenie zawodowe, związana z przemysłem farmaceutyczny, ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Praktyk obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Nasze logo - Polbi, Warszawa.Więcej o wykładowcy …

MACIEJ DERWISZ – Księgowość, wynagrodzenia, ZUS i Płatnik,


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz

Maciej Derwisz

image.png      image.png      image.png

 

Wykładowca/trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

Nasze logo - Polbi, Warszawa.Więcej o wykładowcy …

AGNIESZKA WAŁĘKA-KALISZCZAK – Podatki, prawo pracy i ZUS


Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Wykładowca, ekspert

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

Agnieszka Wałęka-Kaliszczak

image.png      image.png      image.png
 

Wykładowca, trener i ekspert. Specjalista z zakresu podatków (PIT, CIT i VAT), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.

Nasze logo - Polbi, Warszawa.Więcej o wykładowcy …

ANDRZEJ KĘPA – Środki trwałe, rachunkowość


Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent. Szkolenia POLBI.

Andrzej Kępa

Andrzej Kępa

Wykładowca/trener. Ekspert ds. środków trwałych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie. Specjalizacja: rachunkowość, sprawozdania finansowe, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje, prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Nasze logo - Polbi, Warszawa.Więcej o wykładowcy …

RENATA MAJEWSKA – Prawo pracy, płace i ZUS


Renata Majewska - Wykładowca, trener, ekspert, Polbi - Warszawa.

Renata Majewska

Renata Majewska

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu: wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników, spraw socjalnych w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń, pracowniczych programów emerytalnych.

Nasze logo - Polbi, Warszawa.Więcej o wykładowcy …

 

 

Czy zapisując się na szkolenie wiesz, kto będzie wykładowcą?

Czy wystarczy informacja, że zajęcia poprowadzi:

  • Wieloletni wykładowca, ekspert i konsultant,
  • Główny specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych z Centrali ZUS,
  • Prawnik, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym,
  • Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz  doświadczony trener?

 

 

MARCIN PERLIKOWSKI


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo). Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych. Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek dochodowy osób fizycznych i osób prawnych,  podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe, podróże służbowe, reprezentacja i reklama. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

TOMASZ WOJEWODA


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy osób prawnych CIT), podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, reprezentacja i reklama. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

GRZEGORZ TOMALA


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej, prawnik i konsultant podatkowy Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek od towarów i usług (VAT). ➡️Więcej o wykładowcy …

 

RENATA MAJEWSKA


Wykładowca/trener. Właścicielka firmy szkoleniowej i niezależny ekspertem prawa pracy, a zwłaszcza z zakresu z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym. Przeprowadziła dotychczas kilka tysięcy wykładów. Ekspert w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA


Wykładowca/trener. Ekspert w zakresie znajomości prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Doświadczenie zdobyła tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych oraz oferując usługi administracji kadrowo-płacowej.➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANDRZEJ RADZISŁAW


Wykładowca/trener. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WIP oraz C.H. BECK. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PIOTR WĄŻ


Doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PIOTR WOJCIECHOWSKI


Wykładowca/trener. Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. Prowadzi praktykę w Kancelarii Raczkowski Paruch. Pracował  w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w charakterze specjalisty. Pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

 

PAWEŁ JAŚKIEWICZ


Prawnik. Ceniony wykładowca, doświadczony trener. Wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO. Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Specjalizacja – szeroko pojęta dziedzina finansów publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących działalności pożytku publicznego, zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

 

ROBERT SIWIK


Prawnik, ekspert zamówień publicznych. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca prawa zamówień publicznych na renomowanych uczelniach. Doradca prawny w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wszystkich etapach postępowań, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

KAMIL MIŚTAL


Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

JAKUB RZYMOWSKI


Prawnik, informatyk, wykładowca. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak. Szkoleniowiec z dziedziny danych osobowych, w tym osobowych danych medycznych, dokumentacji medycznej i prawa medycznego. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ELŻBIETA MORAWSKA


Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

 

BEATA WALEWSKA


Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

 

MAŁGORZATA SZELACHOWSKA


Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w administracji związanej z farmacją, w tym jako mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny oraz zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Prowadząca kursy, szkolenia i seminaria poświęconych m.in zagadnieniom prawa farmaceutycznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kontroli czy inspekcji. Współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 


 

W Polbi zawsze szczegółowo informujemy o osobach, które prowadzą konkretne szkolenie.

 

✔️  Zawsze znasz imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego szkolenie, na które się zapisujesz.

✔️  Nie zmieniamy osoby prowadzącej warsztaty czy szkolenie bez poinformowania o tym uczestników.

✔️  Masz czas przed szkoleniem i możliwość zapoznania się z informacjami o wykładowcy.

✔️  Zanim zapiszesz się na szkolenie warto też poszukać w internecie opinii o prowadzącym zajęcia.

 


 

Wykładowcy Polbi - Eksperci i specjaliści prowadzący zajęcia na naszych szkoleniach, kursach i warsztatach.

Nasi wykładowcy zawsze dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniami, nie tylko wiadomościami teoretycznymi ale przede wszystkim cenną dla uczestników szkoleń wiedzą praktyczną.

 

Zostań naszym wykładowcą – Oferta współpracy


Praca dla wykładowców - Zostań ekspertem Polbi!Dołącz do grona naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy trenerów i wykładowców. Nawiążemy współpracę z wykładowcami realizującymi szkolenia, wykłady i warsztaty dla firm, jednostek, urzędów i instytucji  o tematyce wchodzącej w zakres naszej specjalizacji.


Jesteśmy otwarci na nowości. Jeżeli uważasz, że swoją wiedzą możesz się podzielić z innymi, zaproponuj dziedzinę, w której jesteś specjalistą – czekamy na Państwa propozycje współpracy.

➡️ Oferty prosimy kierować na: biuro@polbi.com.pl

Skip to content