logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Wykładowcy

Nasi wykładowcy, trenerzy, konsultanci i prelegenci współpracują z nami od wielu lat przy prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów, szkoleń wewnętrznych i wyjazdowych. Nasza kadra dydaktyczna to specjaliści i eksperci w swojej dziedzinie.

 

Nasz kadra dydaktyczna to doświadczeni wykładowcy, szkoleniowcy, trenerzy, prelegenci i uznani eksperci!

Czy zapisując się na szkolenie wiesz, kto będzie wykładowcą?

Czy wystarczy informacja, że zajęcia poprowadzi:

  • Wieloletni wykładowca, ekspert i konsultant,
  • Główny specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych z Centrali ZUS,
  • Prawnik, z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym,
  • Ekspert w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz  doświadczony trener?

 

W Polbi zawsze szczegółowo informujemy o osobach, które prowadzą konkretne szkolenie.

 

✔️  Zawsze znasz imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego szkolenie, na które się zapisujesz.

✔️  Nie zmieniamy osoby prowadzącej warsztaty czy szkolenie bez poinformowania o tym uczestników.

✔️  Masz czas przed szkoleniem i możliwość zapoznania się z informacjami o wykładowcy.

✔️  Zanim zapiszesz się na szkolenie warto też poszukać w internecie opinii o prowadzącym zajęcia.

 

Kursy dla księgowych i samodzielnych księgowych, majątek trwały – ewidencja i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.


Wykładowcy Polbi - Szkolenia z zakresu podatków, środków trwałych.

Nasi wykładowcy prowadzą szkolenia z prawa podatkowego (podatek dochodowy osób fizycznych – PIT/PDOF), (podatek dochodowy osób prawnych – CIT/PDOP), (podatek od towarów i usług – VAT i VAT UE, faktura VAT), z zakresu krajowych i zagranicznych podróży służbowych – diety i ryczałty, samochód w działalności firmy, reprezentacja i reklama, koszty uzyskania przychodu.

 

MARCIN PERLIKOWSKI


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo). Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych. Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek dochodowy osób fizycznych i osób prawnych,  podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe, podróże służbowe, reprezentacja i reklama. ➡️  Więcej o wykładowcy …

 

TOMASZ WOJEWODA


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach. Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy osób prawnych CIT), podatek od towarów i usług (VAT), finanse firm, środki trwałe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, reprezentacja i reklama. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

GRZEGORZ TOMALA


Wykładowca/trener/szkoleniowiec. Doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej, prawnik i konsultant podatkowy Specjalizacja: Prawo podatkowe – podatek od towarów i usług (VAT). ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANDRZEJ KĘPA


Wykładowca/trener. Ekspert ds. środków trwałych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie. Specjalizacja: Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

MACIEJ DERWISZ


Wykładowca/trener. Ekspert z bogatym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Szkolenia zawodowe dla pracowników związanych z rozliczaniem wynagrodzeń i czasu pracy, prowadzeniem spraw kadrowych i odpowiedzialnych za rozliczenia z ZUS.


Wykładowcy Polbi – Tematyka prawa pracy, rozliczeń ZUS.

 Kursy dla pracowników działów kadr i płac, szkolenia z zakresu prawa pracy, umów o pracę i na czas określony, dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeń społecznych, czasu pracy, urlopów, składek na ZUS, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych. Szkolenia z obsługi programu Płatnik, arkusza kalkulacyjnego EXCEL programu „Symfonia Finanse i Księgowość Premium”.

 

RENATA MAJEWSKA

Wykładowca/trener. Właścicielka firmy szkoleniowej i niezależny ekspertem prawa pracy, a zwłaszcza z zakresu z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym. Przeprowadziła dotychczas kilka tysięcy wykładów. Ekspert w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA

Wykładowca/trener. Ekspert w zakresie znajomości prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Doświadczenie zdobyła tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach  outsourcingowych oraz oferując usługi administracji kadrowo-płacowej.➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANDRZEJ RADZISŁAW

Wykładowca/trener. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych. Publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WIP oraz C.H. BECK. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PIOTR WĄŻ

Doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Wykładowca/trener. Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. Prowadzi praktykę w Kancelarii Raczkowski Paruch. Pracował  w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w charakterze specjalisty. Pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

 

Uczymy zainteresowanych prawem administracyjnym, przepisami kancelaryjnymi, zasadami archiwizacji dokumentów, zamówieniami publicznymi, działalnością pożytku publicznego oraz dyscypliną finansów publicznych.


Wykładowcy Polbi – Tematyka: KPA, dokumentacja w urzędzie, ochrona danych osobowych.Nasi wykładowcy prowadzą kursy dla administracji, samorządów, urzędów gmin, starostw powiatowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Wykładowcy realizują też szkolenia dla pracowników inspekcji weterynaryjnej. Organizujemy warsztaty z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), zarządzania dokumentacją, przepisów kancelaryjno-archiwalnych, skarg, wniosków, petycji, obowiązków i zadań kierowników jednostki, ochrony informacji niejawnych oraz  ochrony danych osobowych (RODO).

 

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Pracownik administracji rządowej. Wieloletni praktyk i specjalista. Doradca i wykładowca, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.➡️ Więcej o wykładowcy …

 

PAWEŁ JAŚKIEWICZ

Prawnik. Ceniony wykładowca, doświadczony trener. Wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO. Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Specjalizacja – szeroko pojęta dziedzina finansów publicznych. Autor licznych publikacji dotyczących działalności pożytku publicznego, zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

 

ROBERT SIWIK

Prawnik, ekspert zamówień publicznych. Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca prawa zamówień publicznych na renomowanych uczelniach. Doradca prawny w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wszystkich etapach postępowań, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

KAMIL MIŚTAL

Kamil Miśtal – wykładowca akademicki i trener oraz prawnik w kancelarii prawnej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego i prawa ochrony danych osobowych. Kamil Miśtal specjalizuje się także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Uczymy zasad obrotu produktami leczniczymi, zarządzania jakością. Kursy dla branży farmaceutycznej, szkolenia dla kierowników i pracowników hurtowni farmaceutycznych.


Wykładowcy Polbi – Szkolenia i kursy dla branży farmaceutycznej i służby zdrowia.

Transport, dystrybucja i magazynowanie leków. Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze, Dobra Praktyka Dystrybucyjna DPD/GDP. Szkolenia dla branży medycznej: dokumentacja medyczna, ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów, obsługa pacjenta, specjalistyczna opieka ambulatoryjna, zamówienia publiczne w służbie zdrowia.

 

JAKUB RZYMOWSKI

Prawnik, informatyk, wykładowca. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak. Szkoleniowiec z dziedziny danych osobowych, w tym osobowych danych medycznych, dokumentacji medycznej i prawa medycznego. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, do 2011 – Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

ANNA KRAWCZAK

Wykładowca, szkoleniowiec, audytor, ekspert z zakresu DPP/ GMP i DPD/GDP. Bogate doświadczenie zawodowe, związana z przemysłem farmaceutyczny, ekspert GMP (DPP) i GDP (DPD). Praktyk obrotu hurtowego produktami leczniczymi. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

MATEUSZ KAMIŃSKI

Wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych i informatyzacji. Doświadczony trener w szczególności w zakresie problematyki informatyzacji administracji i służby zdrowia oraz ochrony danych osobowych.

 

ELŻBIETA MORAWSKA

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

 

BEATA WALEWSKA

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

 

EDYTA PIETRUSIŃSKA-MARCHEL

Ceniony wykładowca, audytor. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany pełnomocnik jakości i menadżer jakości.

 

MAŁGORZATA SZELACHOWSKA

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w administracji związanej z farmacją, w tym jako mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny oraz zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Prowadząca kursy, szkolenia i seminaria poświęconych m.in zagadnieniom prawa farmaceutycznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kontroli czy inspekcji. Współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

ANNA GÓRCZYŃSKA

Prawnik, Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i PPP na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak. Specjalista w dziedzinie polskich i europejskich zamówień publicznych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dotyczących różnych aspektów udzielania zamówień publicznych, autorka publikacji, opinii i ekspertyz.

 


Zapraszamy na kursy, warsztaty, szkolenia i seminaria!


Nasi wykładowcy zawsze dzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniami, nie tylko wiadomościami teoretycznymi ale przede wszystkim cenną dla uczestników szkoleń wiedzą praktyczną.

 

Wykładowcy Polbi - Eksperci i specjaliści prowadzący zajęcia na naszych szkoleniach, kursach i warsztatach.

 

 

Zostań naszym wykładowcą – Oferta współpracy


Praca dla wykładowców - Zostań ekspertem Polbi!Dołącz do grona naszych ekspertów. Zapraszamy do współpracy trenerów i wykładowców. Nawiążemy współpracę z wykładowcami realizującymi szkolenia, wykłady i warsztaty dla firm, jednostek, urzędów i instytucji  o tematyce wchodzącej w zakres naszej specjalizacji.


Jesteśmy otwarci na nowości. Jeżeli uważasz, że swoją wiedzą możesz się podzielić z innymi, zaproponuj dziedzinę, w której jesteś specjalistą – czekamy na Państwa propozycje współpracy.

➡️ Oferty prosimy kierować na: biuro@polbi.com.pl

 

Skip to content