Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Dokumentacja pracownicza 2022 od rekrutacji do zakończenia umowy

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dokumentacja pracownicza 2022 od rekrutacji do zakończenia umowy

Zasady prowadzenia akt osobowych. Dokumentacja pracownicza, tworzenie i prowadzenie, pozyskiwanie danych, wystawianie i wydawanie świadectw pracy, okresy przechowywania ewidencji kadrowej.

Dokumentacja pracownicza 2022. Szkolenie przedstawia kompleksowo zasady prowadzenia akt osobowych od procesu rekrutacji po ustanie stosunku pracy. Nauczysz się sporządzania najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników. Zajęcia dostarczą praktycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania danych osobowych od pracownika lub kandydata do pracy oraz zakładania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Jak prowadzić teczki pracownicze i gromadzić dokumentację zatrudnieniową?


✔️ Prawidłowe kompletowanie danych i dokumentów

Będziesz umiał gromadzić dokumentację pracowniczą wymaganą podczas rekrutacji kandydata do pracy i nawiązania stosunku pracy z pracownikiem

✔️ Dokumentacja pracownicza – Części akt osobowych

Dowiesz się, na jakie części dzielą się akta osobowe oraz  jakie oświadczenia i dokumenty powinny znaleźć się w teczce osobowej zatrudnionego pracownika

✔️ Warunki pracy i zasady wynagradzania

Poznasz zasady przygotowywania prawidłowej dokumentacji obowiązków zawodowych, stanowiska pracy, czasu pracy, kwestii płacowych i urlopów wypoczynkowych

✔️ Rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy, przechowywanie dokumentacji

Dowiesz się, jak dokumentować ustanie stosunku pracy i sporządzić prawidłowe świadectwo pracy i będziesz znał zasady i okresy archiwizowania akt osobowych pracowników

 


Szkolenie on-line: Dokumentacja pracownicza (dokumentacja kadrowa) i RODO w kadrach.

 

PROGRAM SZKOLENIA – DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2022


Akta osobowe pracownika i dokumentacja zatrudnieniowa od rekrutacji po rozwiązanie umowy

 

 I. Dane pozyskiwane od pracowników w procesie rekrutacji

 1. Jakie informacje i dane osobowe wolno pozyskiwać od kandydata do pracy, a jakie od pracownika?
 2. Dane pozyskiwane od cudzoziemców w procesie rekrutacji?
 3. Jakich pytań wystrzegać się w czasie prowadzenia procesu rekrutacyjnego potencjalnego pracownika?

 

II. Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników

 1. Podział akt osobowych na 4 części (A, B, C i D).
 2. Zasada układu chronologicznego akt osobowych i numeracji w ramach każdej części akt osobowych.
 3. Wymienialny i łatwy do korekty spis treści akt osobowych.
 4. Przyjmowanie tylko kopii dokumentacji pracowniczej.
 5. Czy wybrać postać papierową, czy postać elektroniczną akt osobowych?
 6. Dokumenty wykorzystywane w dokumentacji pracowniczej co do zasady w języku polskim.
 7. Poświadczanie zgodności przedstawianych dokumentów rekrutacyjnych pracowników.
 8. Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika).

 

III. Części B akt osobowych

 1. Umowa o pracę.
 2. Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 3. Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie.
 4. Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników.
 5. Dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego.
 6. Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.
 7. Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
 8. Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory B1, B2, B3 itd.

 

IV. Części C akt osobowych

 1. Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 2. Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 3. Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 4. Kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy.
 5. Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 6. Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły stosowną umowę o zakazie konkurencji.
 7. Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

 

V. Części D akt osobowych

 1. Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory D1, D2, D3 itd.
 2. Sposób postępowania i dokumentacja pracownicza w razie zatarcia kary porządkowej.

 

VI. Pozostała dokumentacja zatrudnieniowa

 1. Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 2. Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 3. Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (albo postać papierowa, albo elektroniczna akt osobowych).

 

VII. Elektronizacja akt osobowych i stanowisko resortu pracy

 1. Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 2. Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 3. Sporządzanie informacji o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

VIII. Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

 1. Pracownicy i zleceniobiorcy objęci 10-letnim okresem przechowywania dokumentacji.
 2. Pracownicy i zleceniobiorcy przejściowi a okresy przechowywania dokumentacji zatrudnieniowej.
 3. Pracownicy objęci 50-letnim okresem przechowywania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia.
 4. Informacja o długości okresu przechowywania – dla kogo i sposób sporządzania.

 

IX. Ponowne zatrudnienie pracownika

 1. Ponowne zatrudnienie pracownika podczas 10-letnim okresem przechowywania dokumentacji.
 2. Ponowne zatrudnienie pracownika „przejściowego”.
 3. Kontynuacja zatrudnienia (bez dnia przerwy).
 4. Ponowne zatrudnienie pracownika podczas 50-letniego okresem przechowywania dokumentacji.
 5. Zasady kontynuacji starej teczki personalnej przy ponownym zatrudnieniu.

 

Katarzyna Gospodarowicz, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Katarzyna Gospodarowicz – Wykładowca. Szkolenie: Akta osobowe.


Katarzyna Gospodarowicz. Ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych. Katarzyna Gospodarowicz jest autorką wielu specjalistycznych publikacji branżowych. | Poznaj lepiej wykładowcę …

 

Jak wyglądają warsztaty z zakresu dokumentacji pracowniczej?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Katarzyny Gospodarowicz

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki przygotowanym prezentacjom szybko przyswajasz praktyczną wiedzę

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów przyczyniają się do lepszego utrwalenia wiedzy

 

Akta osobowe – Idea szkolenia. Prowadzisz rekrutację pracowników i dbasz o zawartości dokumentacji pracowniczej ale czasami masz wątpliwości czy wszystko zrobione jest poprawnie? Na te i inne wątpliwości odpowiemy podczas szkolenia dotyczącego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie? Jeśli pracujesz w kadrach lub płacach, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego,to zapraszamy na nasze szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane do pracowników wydziałów kadr (personalnych) i działów płac, pracowników działów socjalnych, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy i nie martw się więcej, że nie dasz sobie rady z przepisami prawa pracy dotyczącymi dokumentacji pracowniczej.

 

Zakres omawianych zagadnień – Teczka osobowa pracownika bez tajemnic. Podczas zajęć poruszymy zagadnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej (kadrowej) czyli akt osobowych od nawiązywania do rozwiązania stosunku pracy czyli przygotowania i wydania świadectwa pracy. Omówimy najnowsze zmiany przepisów z zakresu dokumentacji zatrudnieniowej oraz problematykę przechowywania dokumentacji kadrowej oraz okresy przechowywania dokumentów ich elektronizację jak również zasady ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

 

Szkolenie – Akta osobowe, dokumentacja pracownicza


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

 1. Jakie informacje i dane osobowe wolno pozyskiwać od kandydata do pracy, a jakie od pracownika?
 1. Dane pozyskiwane od cudzoziemców?
 2. Jakich pytań wystrzegać się w czasie procesu rekrutacyjnego?

 

 1. Podział akt osobowych na 4 części (A, B, C i D).
 2. Zasada układu chronologicznego akt osobowych i numeracji w ramach każdej części.
 3. Wymienialny i łatwy do korekty spis treści akt osobowych.
 4. Przyjmowanie tylko kopii dokumentacji pracowniczej.
 5. Czy wybrać postać papierową, czy postać elektroniczną akt osobowych?
 6. Dokumenty wykorzystywane w dokumentacji pracowniczej co do zasady w języku polskim.
 7. Poświadczanie zgodności przedstawianych dokumentów rekrutacyjnych.
 8. Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika).

 

 1. Umowa o pracę.
 2. Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 3. Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie.
 4. Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników.
 5. Dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego.
 6. Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.
 7. Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
 8. Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory B1, B2, B3 itd.

 

 1. Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 2. Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 3. Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 4. Kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy.
 5. Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 6. Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę.
 7. Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

 

 1. Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory D1, D2, D3 itd.
 2. Sposób postępowania i dokumentacja pracownicza w razie zatarcia kary porządkowej.

 

 1. Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 2. Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 3. Wybór formy prowadzenia dokumentacji (albo postać papierowa, albo elektroniczna).

 

 1. Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 2. Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 3. Sporządzanie informacji o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

 1. Pracownicy i zleceniobiorcy objęci 10-letnim okresem przechowywania.
 2. Pracownicy i zleceniobiorcy przejściowi.
 3. Pracownicy objęci 50-letnim okresem przechowywania.
 4. Informacja o długości okresu przechowywania – dla kogo i sposób sporządzania.

 

 1. Ponowne zatrudnienie pracownika podczas 10-letnim okresem przechowywania dokumentacji.
 2. Ponowne zatrudnienie pracownika „przejściowego”.
 3. Kontynuacja zatrudnienia (bez dnia przerwy).
 4. Ponowne zatrudnienie pracownika podczas 50-letniego okresem przechowywania dokumentacji.
 5. Zasady kontynuacji starej teczki personalnej przy ponownym zatrudnieniu.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Katarzyna Gospodarowicz

Katarzyna Gospodarowicz – Prawnik, Radca prawny / Partner – Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. (SDZLEGAL Schindhelm), ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowca prowadząca liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych i autorka licznych specjalistycznych publikacji branżowych.

 

Radca prawny i wykładowca – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Katarzyna Gospodarowicz - Radca prawny. Szkolenia - wykładowca i prelegent.

Katarzyna Gospodarowicz

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz - Radca prawny, Polbi - Warszawa.  KATARZYNA GOSPODAROWICZ

 

Katarzyna Gospodarowicz – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Radca prawny, LL.M. German and Polish Law,  Partner Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. (SDZLEGAL Schindhelm)

Katarzyna Gospodarowicz – Ekspert, praktyk, wykładowca i prelegent | Poznaj lepiej wykładowcę

Radca prawny. Katarzyna Gospodarowicz jest radcą prawnym w 2012 roku wpisaną na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (Numer wpisu: WR-2402). Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

 

Ekspert i praktyk prawa pracy ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Gospodarowicz doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

 

Autorka liczny publikacji. Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Pracownika Samorządowego, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Personelu Plus, Serwisu Prawno-Pracowniczego czy Portalu Centrum Rekrutacyjne | Zobacz publikacje

 

Wykładowca i prelegent. Katarzyna Gospodarowicz prowadzi liczne szkolenia i uczestniczy jako prelegent w konferencjach podczas których prezentując zagadnienia i wyjaśniając wątpliwości pracowników firm różnego szczebla oraz pracodawcom. Specjalizuje się w problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Dokumentacja pracownicza 2022. Akta osobowe od A do Z


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem:

 • przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu,
 • jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu,
 • osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach – Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT – Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie? Cena zawiera: udział w zajęciach, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie (certyfikat) o ukończenia szkolenia.

Akta osobowe, dokumentacja pracownicza. Tworzenie i prowadzenie, pozyskiwanie i ochrona danych, wystawianie i wydawanie i świadectw pracy, przechowywanie i archiwizacja ewidencji kadrowej.

 

Organizacja szkolenia – Dokumentacja pracownicza (akta osobowe)


 • 10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
 • 15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

 

Dokumentacja pracownicza 2022

Akta osobowe od przyjęcia do zwolnienia lub ustania stosunku pracy – jak tworzyć i prowadzić?

 

Cel edukacyjny – Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników zajęć z aktualnymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej i ochroną danych osobowych ze stosunku pracy oraz najnowszymi przepisami kodeksu pracy oraz rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Uczestnictwo w warsztatach pozwoli  usystematyzować i pogłębić wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych.

 

Konkretne przykłady, analiza trudniejszych przypadków – Szczegółowo omówimy problemy powstające na tle stosowania obowiązujących regulacji dotyczących spraw pracowniczych i sposoby ich rozwiązywania. Postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wspólnie przeanalizujemy najczęstsze nieprawidłowości towarzyszące prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz wskażemy sposoby unikania błędów przy prowadzeniu akt osobowych.

 

Metoda prowadzenia zajęć – Szkolenie „Dokumentacja pracownicza (akta osobowe) od przyjęcia do zwolnienia” jest poprowadzone w sposób praktyczny i koncentruje się na najnowszych zmianach w prawie pracy oraz ich konsekwencjach w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej i ewidencji czasu pracy. Trudniejsze zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

 

Praktyczny charakter warsztatów – Wykładowca przeanalizuje ze słuchaczami sposób redagowania i formułowania treści dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy. Udział w zajęciach to również okazja do podzielenia się i wymiany doświadczeń z praktycznego stosowania przepisów przy prowadzeniu dokumentacji zatrudnieniowej.

 

Rezultaty, efekty  szkolenia – W trakcie szkolenia dotyczącego dokumentacji kadrowej i katalogu danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia zostaną przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (akta osobowe, świadectwa pracy i pozostała dokumentacja kadrowa). Prowadząca zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy.

 

Korzyści dla uczestników – Po ukończeniu szkolenia z zakresu dokumentacji pracowniczej uczestnik zajęć:

 • ma uporządkowaną i zaktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż po ustanie stosunku pracy,
 • umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą, zna zasady prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej oraz posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą działów kadrowych,
 • pozna najnowsze interpretacje i stanowiska resortu pracy z zakresu prowadzenia dokumentacji zatrudnieniowej,
 • ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się podczas wykonywania obowiązków pracowniczych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej.

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe) – Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznym zagadnieniom prowadzenia dokumentacji pracowniczej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu dotyczącym akt osobowych wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

Kluczowe informacje. Dokumentacja pracownicza 2022 od A do Z | Akta osobowe, teczka personalna, części A, B, C i D akt osobowych, postać prowadzenia i okresy przechowywania dokumentacji zatrudnieniowej, umowa o pracę, świadectwo pracy | Wykładowca – Katarzyna Gospodarowicz | Zajęcia na żywo w online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 03-10-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 05-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 06-10-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Katarzyna Gospodarowicz

06.10.2022 | Warsztaty online

Termin: 08-12-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Katarzyna Gospodarowicz

08.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content