Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza od przyjęcia do zwolnienia.

Szkolenie przedstawia kompleksowo zasady prowadzenia akt osobowych. Nauczysz się sporządzania najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników. Warsztaty dostarczą praktycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania danych osobowych od pracownika lub kandydata do pracy oraz zakładania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

 

Szkolenie on-line: Dokumentacja pracownicza (dokumentacja kadrowa) i RODO w kadrach.


Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza od przyjęcia do zwolnienia.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA (PDF)


Renomowany wykładowca – Renata Majewska

Webinarium, szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00 – 16:00

 

 

Idea szkolenia


Rekrutujesz pracowników i gubisz się w zawartości dokumentacji pracowniczej lub masz wątpliwości ile czasu i jak ją przechowywać? Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia akt osobowych ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

 

Zapraszamy na szkolenie


Jeśli pracujesz w kadrach lub płacach, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz sobie rady z przepisami prawa pracy dotyczącymi dokumentacji pracowniczej. Nasze szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane jest do pracowników wydziałów kadr (personalnych) i działów płac, pracowników działów socjalnych, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy.

 

Jak wyglądają warsztaty z zakresu dokumentacji pracowniczej?


✔️ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔️ Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

✔️ Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Zakres omawianych zagadnień


Podczas zajęć poruszymy zagadnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej (kadrowej) czyli akt osobowych od nawiązywania do rozwiązania stosunku pracy czyli przygotowania i wydania świadectwa pracy. Omówimy najnowsze zmiany przepisów z zakresu dokumentacji zatrudnieniowej oraz problematykę przechowywania dokumentacji kadrowej oraz okresy przechowywania dokumentów ich elektronizację jak również zasady ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia „Dokumentacja pracownicza” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z koordynatorem szkolenia: Dokumentacja pracownicza, akta osobowe.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Kluczowe informacje: Tematyka – Akta osobowe, dokumentacja pracownicza, teczka personalna, świadectwo pracy | Zajęcia na żywo w formie on-line | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Renomowany wykładowca – Renata Majewska | Czas trwania: 6 godzin (10:00 – 16:00).

 

Program

Dokumentacja pracownicza. Akta osobowe (podział, układ i zawartość oraz postać), świadectwo pracy. Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO w kadrach). Dokumentacja pracownicza od zatrudnienia po świadectwo pracy. Warsztaty prowadzi Renata Majewska.

 

Jakie dane osobowe wolno pozyskiwać od kandydata do pracy, a jakie od pracownika? 

 1. Czy można żądać zdjęcia i imion rodziców?
 2. Klauzule rekrutacyjne – jakie i gdzie zastosować?
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika.
 4. Ile czasu przechowujemy dane osobowe odrzuconych kandydatów, a ile przyjętych do pracy?
 5. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy i pracownika.
 6. Przetwarzanie nadobowiązkowych i wrażliwych danych osobowych.
 7. Obracanie danymi biometrycznymi.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku kwestionariuszy osobowych i klauzul informacyjnych dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników.

 

 1. Podział akt osobowych na 4 części (A, B, C i D).
 2. Zasada układu chronologicznego akt osobowych i numeracji w ramach każdej części.
 3. Wymienialny i łatwy do korekty spis treści akt osobowych.
 4. Przyjmowanie tylko kopii dokumentacji pracowniczej.
 5. Czy wybrać postać papierową, czy postać elektroniczną akt osobowych?
 6. Dokumenty co do zasady w języku polskim.
 7. Poświadczanie zgodności przedstawianych dokumentów rekrutacyjnych.
 8. Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika).

 

Omówienie zawartości części B akt osobowych – Dokumentacja pracownicza dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.

 1. Umowa o pracę.
 2. Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 3. Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie.
 4. Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników.
 5. Dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego.
 6. Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.
 7. Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
 8. Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory B1, B2, B3 itd.

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie krok po kroku umowy o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia oraz oświadczenia i wniosku na potrzeby zwolnienia opiekuńczego.

 

Omówienie zawartości części C akt osobowych – Oświadczenia i dokumenty dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 1. Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 2. Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 3. Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 4. Kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy.
 5. Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 6. Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę.
 7. Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

STUDIUM PRZYPADKU – Omówienie kwestii korekt świadectwa pracy oraz potwierdzeń realizacji zajęcia wynagrodzenia za pracę.

 

Omówienie zawartość części D akt osobowych – odpowiedzialność porządkowa pracowników.

 1. Możliwość podziału akt osobowych na podzbiory D1, D2, D3 itd.
 2. Sposób postępowania i dokumentacja pracownicza w razie zatarcia kary porządkowej.

 

 1. Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 2. Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 3. Wybór formy prowadzenia dokumentacji (albo postać papierowa, albo elektroniczna).

 

Możliwość elektronizacji akt osobowych pracownika począwszy od stycznia 2019 roku z uwzględnieniem stanowiska resortu pracy z 14 czerwca 2019 roku.

 1. Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 2. Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 3. Sporządzanie informacji o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

 1. Pracownicy i zleceniobiorcy objęci 10-letnim okresem przechowywania.
 2. Pracownicy i zleceniobiorcy przejściowi.
 3. Pracownicy objęci 50-letnim okresem przechowywania.
 4. Informacja o długości okresu przechowywania – dla kogo i sposób sporządzania.

 

Ponowne zatrudnienie pracownika podczas okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – interpretacja resortu pracy z 10 maja 2019 roku.

 1. Ponowne zatrudnienie pracownika podczas 10-letnim okresem przechowywania dokumentacji.
 2. Ponowne zatrudnienie pracownika „przejściowego”.
 3. Kontynuacja zatrudnienia (bez dnia przerwy).
 4. Ponowne zatrudnienie pracownika podczas 50-letniego okresem przechowywania dokumentacji.
 5. Zasady kontynuacji starej teczki personalnej przy ponownym zatrudnieniu.

 

Prowadzenie dokumentacji na potrzeby działalności socjalnej. ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 1. Jakie dane musi podać osoba ubiegająca się o pomoc z ZFŚS?
 2. Przykładowe oświadczenie (wniosek) o świadczenie z ZFŚS.
 3. Potwierdzanie oświadczanych danych socjalnych.
 4. Okres przechowywania dokumentacji prowadzonej dla potrzeb działalności socjalnej.
 5. Obowiązek corocznej weryfikacji danych socjalnych.
 6. Upoważnienie dla członka komisji socjalnej do przetwarzania danych socjalnych osób uprawnionych.

 

Przegląd urzędowych interpretacji dotyczących akt osobowych, prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia akt pracowniczych i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenie: Dokumentacja pracownicza.


Dokumentacja pracownicza od przyjęcia do zwolnienia. Akta osobowe.

Szkolenie, 1 dzień , zajęcia w godzinach 10:00 – 16:00.

Organizator: Polbi – Warszawa, program opracowała Renata Majewska.

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

Więcej o wykładowcy…

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

Numer rachunku bankowego


Polbi – mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie – Zasady prowadzenia akt osobowych, dokumentacja pracownicza, pozyskiwanie danych, świadectwo pracy (wystawianie i wydawanie), przechowywanie ewidencji kadrowej (okresy).

 

Organizacja szkolenia – Dokumentacja pracownicza


Organizacja szkolenia: Dokumentacja pracownicza i akta osobowe.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Cel edukacyjny


Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z aktualnymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej i ochroną danych osobowych ze stosunku pracy po wejściu w życie przepisów RODO z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji kodeksu pracy oraz obowiązującego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Zajęcia mają na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych.

 

Analiza trudniejszych przypadków, konkretne przykłady


Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Problemy powstające na tle obowiązujących regulacji dotyczących spraw pracowniczych i sposoby ich rozwiązywania. Najczęstsze nieprawidłowości – jak ich unikać?

 

Metoda prowadzenia zajęć


Szkolenie „Dokumentacja pracownicza (akta osobowe) od przyjęcia do zwolnienia” jest poprowadzone w sposób praktyczny i koncentruje się na najnowszych zmianach w prawie pracy oraz ich konsekwencjach w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej i ewidencji czasu pracy. Trudniejsze zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

 

Praktyczny charakter warsztatów


Wykładowca przeanalizuje ze słuchaczami sposób redagowania i formułowania treści dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy. Udział w zajęciach to również okazja do podzielenia się i wymiany z innymi uczestnikami doświadczeniami z praktycznego stosowania przepisów przy prowadzeniu dokumentacji zatrudnieniowej.

 

Rezultaty, efekty  szkolenia


Podczas szkolenia dotyczącego dokumentacji kadrowej zostaną przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (akta osobowe, świadectwa pracy i pozostała dokumentacja kadrowa). Prowadząca zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy.

 

Korzyści dla uczestników


Po ukończeniu szkolenia z zakresu dokumentacji pracowniczej i przepisów RODO w kadrach uczestnik zajęć:

 1. ma uporządkowaną i zaktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż po ustanie stosunku pracy,
 2. umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą, zna zasady prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej oraz posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą działów kadrowych,
 3. pozna najnowsze interpretacje i stanowiska resortu pracy z zakresu prowadzenia dokumentacji zatrudnieniowej,
 4. ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się podczas wykonywania obowiązków pracowniczych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Oceny i opinie uczestników szkolenia


Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Dokumentacja pracownicza (akta osobowe) i RODO w kadrach. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-06-23

Webinarium w godz. 10:00 - 16:00

Cena dla osoby: 350 zł

Cena dla wielu osób: 320 zł / os.

Skip to content