Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Szkolenie – ZFŚS. Fundusz socjalny krok po kroku – zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia, regulaminy socjalne, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w praktyce.

 

Szkolenie - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 

ZFŚS w praktyce – Fundusz socjalny krok po kroku


✔️ Poznasz zasady tworzenia i gospodarowanie środkami funduszu socjalnego

✔️ Dowiesz się, jak ustalać wysokość odpisów na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych

✔️ Sprawdzisz, kto i na jakie świadczenia socjalne może liczyć

✔️ Nauczysz się redagowania zakładowych regulaminów socjalnych

Zapraszam na szkolenie

Renata Majewska

 

ZFŚS – Idea szkolenia


Podczas szkolenia chcemy wyjaśnić, co to jest zakładowy fundusz socjalny, jak obliczać odpisy na ZFŚS i jak jest ich wysokość oraz kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego? Omówimy najnowsze zmiany w opodatkowaniu świadczeń socjalnych wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS oraz  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych).

 

Adresaci, grupa docelowa, profil uczestnika


Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, do reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych i członków komisji socjalnych.

Zapraszamy do udziału przede wszystkim osoby zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS.

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć


Zapraszamy na kurs o charakterze wykładowo-warsztatowym. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem najnowszych przepisów i ich interpretacji oraz planowanych zmian regulacji prawnych. Poznasz wszystkie zagadnienia związane z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS.

 

Jak wyglądają warsztaty – Fundusz socjalny krok po kroku?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Renaty Majewskiej

✔ Poruszamy praktyczne aspekty tworzenia i gospodarowanie środkami funduszu socjalnego

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Co szczegółowo omawiamy podczas szkolenia?


Podczas zajęć dotyczący ZFŚS zwrócimy szczególną uwagę na:

 

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia poświęconego praktycznym aspektom funkcjonowania funduszu socjalnego (ZFŚS) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-16:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Program szkolenia do pobrania – ZFŚS – Fundusz socjalny (PDF)

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt (szkolenie). ZFŚS - Fundusz socjalny.Koordynator szkolenia – Fundusz socjalny (ZFŚS)

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Szkolenia - ZFŚS (fundusz socjalny).   Polbi   |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Fundusz socjalny (ZFŚS) krok po kroku – zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia, regulaminy socjalne, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego. Aktualny stan prawny, warsztatowa forma prowadzenia szkolenia.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


 

Omówienie zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Możliwość wyboru między prowadzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 3. Coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia.

 

 1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 3. ZFŚS – dofinansowanie obiektów socjalnych.
 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

 

 1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 4 maja 2019 roku zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO) i wedle planowanych zmian.
 2. ZFŚS – katalog ustawowy osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin
 3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu do korzystania ze świadczeń socjalnych.
 4. Czy można różnicować świadczenia socjalne między pracownikami i emerytami?

 

 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2020 roku i nowa podstawa ich wymiaru.
 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia na potrzeby ZFŚS w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

 

 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 2. Analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 3. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń).
 4. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 5. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 6. Zasady dokumentowania przyznawanej pomocy udzielanej z ZFŚS.
 7. Czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO).

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

 

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 1. Paczki dla dzieci.
 2. Karnety do klubu fitness.
 3. Zapomogi.
 4. „Wczasy pod gruszą” oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu.
 5. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 6. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 7. Dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.

 

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.
 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.
 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 5. Ustalanie, zgodnie z przepisami o ZFŚS, średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.
 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS.

 

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 1. Zwiększenie limitów zwolnień PIT na mocy tarczy antykryzysowej.
 2. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 3. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 4. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Zwolnienia świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.
 6. Ulgi z tytułu zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

 

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 1. Sposoby na szybką minimalizację obowiązków socjalnych z powodu pandemii.
 2. Zmiana układu zbiorowego pracy.
 3. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez ZOZ.
 4. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.
 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia stacjonarne i online


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Renata Majewska.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

 

Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej?


Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

Więcej o wykładowcy…

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia. Oferujemy odroczone terminy płatności! Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Zakładowy fundusz socjalny – zasady tworzenia, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń. Działalność socjalna, wysokości odpisów, dokumentacja i regulaminy.

 

Organizacja zajęć – ZFŚS, działalność socjalna


Organizacja szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Cel edukacyjny


Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS ” ma na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu tworzenia i dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej w zakładzie pracy. Zajęcia przybliżą również problematykę odprowadzania składek na ZUS i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz stosowania ulg i zwolnień podatkowych wiążących się z dysponowaniem środkami funduszu.

 

ZFŚS – Zakładowa działalność socjalna


Kurs gospodarowania środkami funduszu socjalnego prezentujący najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych. Prezentujemy aktualny stan prawny i sygnalizujemy najbliższe zmiany przepisów.

 

COVID-19 – najnowsze zmiany w przepisach ZFŚS


Omawiamy sposoby zmniejszenia obowiązków socjalnych z powodu pandemii, tymczasowe zwiększenie zwolnień PIT na świadczenia z funduszu.

 

Regulamin socjalny


Zasady tworzenia regulaminu zakładowego funduszu socjalnego krok po kroku. Pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, komisje socjalne.

 

Fundusz Socjalny – warsztatowa forma zajęć


Tworzenie, rozliczanie i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego w praktyce (wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, umowa pożyczki mieszkaniowej).

 

RODO i egzekucja ze świadczeń socjalnych


Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności. Pełne czy ograniczone potrącenia. Współpraca z organem egzekucyjnym. RODO – przetwarzanie danych osobowych w działalności socjalnej. Zasady gromadzenia dokumentów w świetle regulacji RODO.

 

Analiza trudniejszych przypadków (case study)


Omówienie konkretnych przykładów związanych z przyznawaniem pomocy socjalnej oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

 

Praktyczny charakter szkolenia


Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy zawiązane z działalnością socjalną konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. Szkolenie.

ZFŚS – Szkolenie może też obejmować tradycyjne zajęcia przy tablicy.

 

Metoda realizacji kursu ZFŚS


Szkolenie ma charakter praktyczny a zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Prowadząca zwraca w szczególności uwagę na zmiany przepisów, które weszły w życie w ostatnim okresie. Podczas zajęć zostanie zaprezentowany sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ze zwróceniem uwagi na trudniejsze aspekty. Budzące wątpliwości i kontrowersje zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

 

Case study czyli konkretne przykłady


Podczas szkolenia dotyczącego ZFŚS wykładowca dokona analizy konkretnych sytuacji, które mają miejsce lub z którymi można się spotkać podczas tworzenia, rozliczania i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego.

Studium przypadku obejmie:

 1. analizę wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego,
 2. regulamin działania komisji socjalnej,
 3. analizę umowy pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. analizę krok po kroku przykładowego regulaminu zakładowego funduszu socjalnego.

 

Pytania, na które udzielimy odpowiedzi


W jaki sposób można zrezygnować z tworzenia ZFŚS w przypadku działającej w firmie czy przedsiębiorstwie zakładowej organizacji związkowej? Czy w przypadku pracodawcy, u którego nie funkcjonuje organizacja związkowa lub małego pracodawcy istnieje możliwość zrezygnowania z tworzenia funduszu oraz wypłaty świadczeń urlopowych? Co stanowi podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS – kwota przeciętnego wynagrodzenia. Sposób ustalania przez pracodawcę przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik nie złoży dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów czy może to być podstawą do wstrzymania wypłaty środków z Funduszu Socjalnego? Czy przy braku zgody związków zawodowych pracodawca może wprowadzać zmiany do regulaminu ZFŚS? Wydatkowanie i rozliczanie świadczeń socjalnych przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z takiej pomocy. Najczęściej popełniane błędy związane z ZFŚS, stanowisko organów kontrolujących fundusz socjalny.

 

Opinie uczestników


Prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. | Raporty – Oceny Szkolenia

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas |  Zapytania ofertowego

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) | Renomowany wykładowca – Renata Majewska | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 16:00 | Cena katalogowa: 499 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
480 zł 248 zł *

Termin: 19-11-2021

Piątek, zajęcia w godz. 10:00-16:00

Szkolenie online na żywo, Renata Majewska

Online - Listopad 2021

Skip to content