Polbi

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej – jak zorganizować i właściwie przeprowadzić?

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej na gruncie regulacji DPD, zasady organizacji, metodologia, dobre praktyki


Szkolenie omawiające aspekty przygotowania i przeprowadzenia audytu wewnętrznego stacjonarnego i zdalnego w hurtowni farmaceutycznej. Efektywna realizacja wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w praktyce.

 

Hurtownia farmaceutyczna. DPD - Audyt wewnętrzny, szkolenie.

 

Wewnętrzny audyt stacjonarny i zdalny w hurtowni farmaceutycznej


 • Dowiesz się, jakie są zasady i stosowane metody przeprowadzania audytu
 • Będziesz znał zakres zarządzania procesem audytu wewnętrznego
 • Będziesz wiedział, jak raportować wyniki audytów wewnętrznych
 • Poznasz różnice i specyfikę organizacji audytu stacjonarnego i audytu zdalnego

 

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej – wprowadzenie


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie zasad przygotowania i przeprowadzania audytu wewnętrznego w hurtowniach farmaceutycznych na podstawie Rozporządzenia w sprawie wymagań DPD, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych pozwalających na efektywną realizację wymagań prawnych.

 

Adresaci szkolenia – uczestnicy systemu jakości DPD


Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących w systemie jakości DPD. Zapraszamy menadżerów firm farmaceutycznych, audytorów wewnętrznych, kierowników hurtowni farmaceutycznych i osoby odpowiedzialne hurtowni farmaceutycznych, kierowników działu jakości i zapewnienia jakości, specjalistów ds. jakości i spraw farmacji, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji, pracowników działów zarządzania jakością i działów magazynowania oraz osoby planujących przeprowadzanie audytów wewnętrznych w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego audytów wewnętrznych


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program

 • Wymagania dotyczące kontroli wewnętrznych na gruncie rozporządzenia DPD.
 • Cele i zadania audytów wewnętrznych w systemie jakości w hurtowni farmaceutycznej z uwzględnieniem specyfiki audytu zdalnego i stacjonarnego oraz stosowanych wzorów dokumentów.
 • Zarządzanie procesem audytu wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej i wymagania dla audytorów.
 • Zasady i metody przeprowadzania audytu wewnętrznego, organizacja audytu stacjonarnego i audytu zdalnego.
 • Niezgodności w procesach dystrybucyjnych, identyfikacja i klasyfikacja niezgodności oraz zasady ich definiowania.
 • Raportowanie wyników audytu wewnętrznego – dobre praktyki dokumentowania.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

ANNA LIGNAR – EKSPERT DPD, AUDYTOR

Praktyk łączący ogromną wiedzę wyniesioną z pracy w firmach farmaceutycznych z doświadczeniem zdobytym w inspekcji farmaceutycznej (Dyrektor Departamentu Nadzoru w GIF). Była kierownikiem hurtowni farmaceutycznej, Składu Konsygnacyjnego, Działu Zarządzania Jakością i Działu Operacyjnego ds. Jakości. Jest audytorem Wiodącym IRCA i ISO 9001:2015. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

 

Cel szkolenia – Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej


Szkolenie ma na celu zapoznanie z metodologią stosowaną w procesie organizacji i realizacji audytu wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej niezbędnego do weryfikacji skuteczności systemu jakości DPD, zasadami identyfikowania i definiowania niezgodności w procesach dystrybucyjnych oraz dobrymi praktykami z zakresu raportowania i dokumentowania przeprowadzanych działań.

 

Efekty, rezultaty szkolenia dla hurtowni farmaceutycznych


W trakcie zajęć dotyczących audyty wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat:

 • wymagań dotyczących realizacji etapów audytu wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej,
 • różnic w zakresie audytu stacjonarnego i audytu zdalnego,
 • stosowanych narzędzi i metod weryfikacji w procesie audytu prowadzonego w hurtowni farmaceutycznej pozwalających na ocenę audytowanego obszaru,
 • zasad definiowania niezgodności i ich klasyfikowania,
 • zasad raportowania wyników audytu wewnętrznego,
 • dobrych praktyk dokumentowania procesu audytu  w hurtowni farmaceutycznej.

 

Akademia DPD – Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej


 • Kurs DPD dla audytorów w Hurtowni Farmaceutycznej
 • Jak zorganizować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej?
 • Zasady organizacji, metodologia, dobre praktyki przeprowadzania audytów wewnętrznych w hurtowniach farmaceutycznych,  różnice w zakresie audytu stacjonarnego i audytu zdalnego
 • Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar
 • Czas trwania: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Cena katalogowa za osobę: 680 zł netto/brutto(VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Zbliżone tematy szkoleń można znaleźć w kategorii – Farmacja
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.