Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej

Wymagania dotyczące kontroli wewnętrznych. Audyt wewnętrzny w systemie jakości – zasady, kryteria, procedury, programy, stosowane metody, dobre praktyki, raportowanie. Patronat polskiego towarzystwa farmaceutycznego.

Szkolenie:  Audyt wewnętrzny – hurtownia farmaceutyczna. Nowe wymagania wynikające ze zmienionych przepisów o DPD.

 

Temat szkolenia: Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej

Prowadząca szkolenie: Anna Lignar


Szkolenie: 1 dzień, zajęcia: 10:00-13:00.

▶️ KONTROLA WEWNĘTRZNA – Wymagania  w oparciu o przepisy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

▶️ AUDYT WEWNĘTRZNY – Cele i zadania  w systemie jakości, przykładowej procedury.

▶️ ZARZĄDZANIE PROCESEM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO – Program, kryteria i zakres, wymagania dla audytorów.

▶️ PRZEPROWADZANIE AUDYTU – Zasady i stosowane metody audytu wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej.

▶️ KLASYFIKACJA NIEZGODNOŚCI W PROCESACH DYSTRYBUCYJNYCH – Omówienie, raportowanie wyników audytów wewnętrznych, dobre praktyki dokumentowania.


Audyt wewnętrzny. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych. Kurs w Warszawie. Prowadzi Anna Lignar.


 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przegląd realizacji procedury audytu na podstawie zmienionego Rozporządzenia w sprawie wymagań DPD i omówienie obszarów, w których mogą występować trudności.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących w systemie jakości DPD. Zapraszamy menadżerów firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne hurtowni farmaceutycznych, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji, działów zarządzania jakością i działów magazynowania.

 

Anna Lignar – Wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia”Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Zakres szkolenia

Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Wymagania dotyczące kontroli wewnętrznych wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Procedury audytu wewnętrznego – cele i zadania audytów wewnętrznych w systemie jakości.  Zarządzanie procesem audytu wewnętrznego –  program, kryteria i zakresu audytu. Wymagania dotyczące dla audytorów. Metody stosowane w procesie audytu. Identyfikowania niezgodności w procesach dystrybucyjnych. Raportowanie wyników – dobre praktyki dokumentowania.

 

Patronat polskiego towarzystwa farmaceutycznego

Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie poświęcone problematyce przeprowadzania audytów wewnętrznych w hurtowni farmaceutycznej prowadzone jest w formie wykładu i prezentacji przykładów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia

W czasie zajęć na szkoleniu pt. „Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej” zostanie przekazane uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat podstaw prawnych dotyczące kontroli wewnętrznych prowadzonych w hurtowniach farmaceutycznych oraz zaprezentowane zostaną  zasady, kryteria, procedury, programy, stosowane metody, dobre praktyki, raportowanie związane z audytem wewnętrznym w systemie jakości.

 

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.

 


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia - Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Kurs w Warszawie.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie wymagań dla kontroli wewnętrznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Praktyczne omówienie przykładowej procedury audytu wewnętrznego.

Program audytów, ustalanie kryteriów i zakresu audytu. Wymagania dla audytorów.

Najczęściej stosowane metody w procesie audytu.

Omówienie przykładowych klasyfikacji niezgodności. Zasady raportowania wyników audytów wewnętrznych – dobre praktyki dokumentowania.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz on-line z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki, bogatą wiedzą praktyczną i doświadczeniem zdobytym w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie, Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

  1. udział w zajęciach,
  2. serwis kawowy, obiad,
  3. materiały dydaktyczne,
  4. konsultacje w trakcie szkolenia,
  5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
  2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
  3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Audyt wewnętrzny w hurtowni farmaceutycznej. Polbi – Warszawa.

9:30– Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe.

  • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
  • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 10 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content