Polbi

DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej

Sprawdź, dlaczego prowadząc hurtownię farmaceutyczną warto znać wymagania DPD?


 • Szkolenie odpowiadające na pytania: Dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD?
 • Czego powinien wymagać od personelu? Jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa?
 • Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

Szkolenie: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

 

Wymagania DPD w hurtowni farmaceutycznej


 • Poznaj obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną.
 • Sprawdź, jak nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa?
 • Dowiedz się, czego powinno się wymagać od Osoby Odpowiedzialnej i personelu?

 

Wstęp


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących nadzoru przedsiębiorcy prowadzącego hurtownie farmaceutyczną i odpowiedzialnego za przestrzeganie DPD z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zajęcia pozwalają na poznanie wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną – DPD.

 

Cel szkolenia


Szkolenie omawiające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) ma na celu zapoznanie przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, prezesów zarządu, członków zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością oraz dyrektorów i kierowników logistyki (łańcucha dostaw) z zasadami prawidłowego nadzoru nad procesami dystrybucji hurtowej i personelem realizującym wymagania prawne w tym zakresie oraz wymaganiami prawnymi i konsekwencjami ich niespełnienia, zasadami organizacji obszarów podlegających nadzorowi i raportowaniu oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dedykowane kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej zagadnienia DPD kierowane jest do:

 • Przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne,
 • Prezesów Zarządu,
 • Członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością,
 • Dyrektorów / Kierowników logistyki / łańcucha dostaw.

 

Program szkolenia


DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ DLA KADRY KIEROWNICZEJ

 

1. Obowiązki prowadzących hurtownię farmaceutyczną

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

 

2. Systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

 

3. Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

 

4. Zasady monitorowania skuteczności realizacji DPD

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

 

5. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 

Jak wyglądają warsztaty?


 • Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie
 • Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor.

Anna Lignar – Doświadczony wykładowca, ekspert DPD  i audytor

 

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, omawianie przykładów


Zajęcia prowadzone przez Annę Lignar przybliżające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej prowadzone są w formie wykład oraz obejmują omawianie wybranych przykładów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z DPD oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie objętym tematyką szkolenia.

 

Szkolenie – DPD dla kadry kierowniczej


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.