Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie odpowiadające na pytania: Dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD? Czego powinien wymagać od personelu? Jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa? Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

Szkolenie: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

 

Dlaczego prowadząc hurtownię farmaceutyczną warto znać wymagania DPD?


✔️ Poznaj obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną.

✔️ Sprawdź, jak nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa?

✔️ Dowiedz się, czego powinno się wymagać od Osoby Odpowiedzialnej i personelu?

Zapraszam na moje warsztaty DPD

Anna Lignar

Wstęp


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących nadzoru przedsiębiorcy prowadzącego hurtownie farmaceutyczną i odpowiedzialnego za przestrzeganie DPD z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zajęcia pozwalają na poznanie wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną – DPD.

 

Cel szkolenia


Szkolenie omawiające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) ma na celu zapoznanie przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, prezesów zarządu, członków zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością oraz dyrektorów i kierowników logistyki (łańcucha dostaw) z zasadami prawidłowego nadzoru nad procesami dystrybucji hurtowej i personelem realizującym wymagania prawne w tym zakresie oraz wymaganiami prawnymi i konsekwencjami ich niespełnienia, zasadami organizacji obszarów podlegających nadzorowi i raportowaniu oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dedykowane kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej zagadnienia DPD kierowane jest do:

  • Przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne,
  • Prezesów Zarządu,
  • Członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością,
  • Dyrektorów / Kierowników logistyki / łańcucha dostaw.

 

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, omawianie przykładów


Zajęcia prowadzone przez Annę Lignar przybliżające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej prowadzone są w formie wykład oraz obejmują omawianie wybranych przykładów.

 

Program szkolenia


DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ DLA KADRY KIEROWNICZEJ

 

1. Obowiązki prowadzących hurtownię farmaceutyczną

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

 

2. Systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

 

3. Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

 

4. Zasady monitorowania skuteczności realizacji DPD

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

 

5. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 

Jak wyglądają warsztaty?


✔ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔ Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

✔ Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej


Anna Lignar – Doświadczony wykładowca, ekspert DPD  i audytor

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z DPD oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie objętym tematyką szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe)


Każdy uczestnik szkolenia odpowiadającego m.in. na pytanie, dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD, otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Zapraszamy na warsztaty DPD w godz. 10:00 – 13:00


Rozpoczęcie zajęć następuje o 10-tej. Poszczególne części szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:30 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.DPD dla kadry kierowniczej

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Szkolenie odpowiadające na pytania: dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD? czego powinien wymagać od personelu? jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa? Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

 

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

 

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

 

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

 

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 


DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Anna Lignar.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA – DPD W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ DLA KADRY KIEROWNICZEJ


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

  • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
  • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
  • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Dlaczego prowadząc hurtownię farmaceutyczną należy znać wymagania DPD? Jak nadzorować zgodność z prawem prowadzonej działalności? Szkolenie DPD dla kadry kierowniczej.

 

Organizacja szkolenia – DPD dla kadry kierowniczej


Organizacja szkolenia: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Opinie uczestników szkoleń


Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków. | Raporty – Oceny Szkolenia

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content