Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej

Dlaczego prowadząc hurtownię farmaceutyczną należy znać wymagania DPD? Jak nadzorować zgodność z prawem prowadzonej działalności?

Szkolenie odpowiadające na pytania: Dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD? Czego powinien wymagać od personelu? Jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa? Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

Tytuł: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

Wykładowca: Anna Lignar.


Lokalizacja szkolenia: Warszawa – ścisłe centrum.

Szkolenie otwarte: 1 dzień, 3 godziny, zajęcia – 10:00-13:00.

 

Szkolenie: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

 

Wstęp


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących nadzoru przedsiębiorcy prowadzącego hurtownie farmaceutyczną i odpowiedzialnego za przestrzeganie DPD z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zajęcia pozwalają na poznanie wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną – DPD.

 

Cel szkolenia


Szkolenie omawiające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) ma na celu zapoznanie przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, prezesów zarządu, członków zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością oraz dyrektorów i kierowników logistyki (łańcucha dostaw) z zasadami prawidłowego nadzoru nad procesami dystrybucji hurtowej i personelem realizującym wymagania prawne w tym zakresie oraz wymaganiami prawnymi i konsekwencjami ich niespełnienia, zasadami organizacji obszarów podlegających nadzorowi i raportowaniu oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dedykowane kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej zagadnienia DPD kierowane jest do:

 • Przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne,
 • Prezesów Zarządu,
 • Członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością,
 • Dyrektorów / Kierowników logistyki / łańcucha dostaw.

 

Metoda prowadzenia szkolenia: wykład, omawianie przykładów


Zajęcia prowadzone przez Annę Lignar na szkoleniu przybliżające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej prowadzone jest w formie wykład oraz obejmuje omawianie wybranych przykładów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z DPD oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie objętym tematyką szkolenia.

 

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej. Anna Lignar, Polbi - Warszawa.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Obowiązki prowadzących hurtownię farmaceutyczną

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

2. Systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

3. Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

4. Zasady monitorowania skuteczności realizacji DPD

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

5. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 

Prowadząca szkolenie z zakresu DPD

Anna Lignar – Wykładowca, trener, Audytor Wiodący IRCA

 

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia odpowiadającego m.in. na pytanie, dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD, otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkoleń szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z sprawie szkolenia: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

joanna@polbi.com.pl

Program

Szkolenie odpowiadające na pytania: dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD? czego powinien wymagać od personelu? jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa? Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

 

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

 

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

 

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

 

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 


DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Anna Lignar.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz on-line z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki, bogatą wiedzą praktyczną i doświadczeniem zdobytym w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Zapisy na szkolenia

Dokonanie zgłoszenia upoważnia do wzięcia udziału w zajęciach. Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Firmy – termin płatności

Termin płatności za szkolenie dla przedsiębiorców, firm, urzędów  i instytucji wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

 

Osoby fizyczne – termin płatności

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na rachunek bankowy firmy Polbi.

 

Zwolnienie z VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT –  cena netto jest równa cenie brutto.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – DPD dla kadry kierowniczej


Organizacja szkolenia: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content