Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie odpowiadające na pytania: Dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD? Czego powinien wymagać od personelu? Jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa? Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

Szkolenie: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

 

Dlaczego prowadząc hurtownię farmaceutyczną warto znać wymagania DPD?


✔️ Poznaj obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną.

✔️ Sprawdź, jak nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa?

✔️ Dowiedz się, czego powinno się wymagać od Osoby Odpowiedzialnej i personelu?

Zapraszam na moje warsztaty DPD

Anna Lignar

Wstęp


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących nadzoru przedsiębiorcy prowadzącego hurtownie farmaceutyczną i odpowiedzialnego za przestrzeganie DPD z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zajęcia pozwalają na poznanie wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną – DPD.

 

Cel szkolenia


Szkolenie omawiające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) ma na celu zapoznanie przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, prezesów zarządu, członków zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością oraz dyrektorów i kierowników logistyki (łańcucha dostaw) z zasadami prawidłowego nadzoru nad procesami dystrybucji hurtowej i personelem realizującym wymagania prawne w tym zakresie oraz wymaganiami prawnymi i konsekwencjami ich niespełnienia, zasadami organizacji obszarów podlegających nadzorowi i raportowaniu oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie dedykowane kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej zagadnienia DPD kierowane jest do:

  • Przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne,
  • Prezesów Zarządu,
  • Członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad jakością,
  • Dyrektorów / Kierowników logistyki / łańcucha dostaw.

 

Metoda prowadzenia zajęć: wykład, omawianie przykładów


Zajęcia prowadzone przez Annę Lignar przybliżające problematykę Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) kadrze kierowniczej hurtowni farmaceutycznej prowadzone są w formie wykład oraz obejmują omawianie wybranych przykładów.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM – DPD DLA KADRY KIEROWNICZEJ


1. Obowiązki prowadzących hurtownię farmaceutyczną

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

2. Systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

3. Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

4. Zasady monitorowania skuteczności realizacji DPD

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

5. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 

Jak wyglądają warsztaty?


✔ Zajęcia i praktyczne warsztaty online na żywo

✔ Bezpośredni kontakt z wykładowcą i pytania na czacie

✔ Prezentacje, przykłady i wspólne rozwiązywanie zadań

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej


Anna Lignar – Doświadczony wykładowca, ekspert DPD  i audytor

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostanie przekazana uczestnikom szkolenia praktyczna wiedza na temat wymagań prawnych obrotu lekami i zasad nadzoru nad prawidłowością postępowania w zakresie dostarczania produktów zgodnie z DPD oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie objętym tematyką szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne (szkoleniowe)


Każdy uczestnik szkolenia odpowiadającego m.in. na pytanie, dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD, otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie


Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy zgodne z przepisami MEN imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. | Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Konto bankowe , faktury, zwolnienie z VAT


Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT. | Płatności

 

Zapraszamy na warsztaty DPD w godz. 10:00 – 13:00


Rozpoczęcie zajęć następuje o 10-tej. Poszczególne części szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:30 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

DPD dla kadry kierowniczej

Koordynator szkolenia – Małgorzata Steczek

Polbi Contact Center – telefon: 607 083 246

e-mail: malgorzata@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  ✔ Od 1994 w branży   ✔ Cenieni wykładowcy   ✔ Tysiące przeszkolonych osób

Program

Szkolenie odpowiadające na pytania: dlaczego przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną powinien znać wymagania DPD? czego powinien wymagać od personelu? jak powinien nadzorować zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa? Warsztaty przybliżają zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi przedsiębiorcy (kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej).

 

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną w oparciu o wymagania ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie wymagań i raportowania, konsekwencje prawne niespełniania wymagań, inspekcje DPD i uprawnienia GIF.

 

Zakres systemu jakości DPD podlegającemu nadzorowi Przedsiębiorcy– omówienie obszarów i zasad realizacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia DPD.

 

Wymagania Przedsiębiorcy wobec Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Miejsce Osoby Odpowiedzialnej – kierownika hurtowni w strukturze organizacyjnej, rola i zakres obowiązków, wymagania ustawowe, zasady organizacja zadań personelu kluczowego.

 

Rola przedsiębiorcy w monitorowaniu skuteczności realizacji DPD. Zasady raportowania wyników oraz potencjalnych zagrożeń, przegląd zarządzania jako narzędzie nadzoru, KPI i ich analiza, zasady wdrażania działań następczych, zasady dokumentowania.

 

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia adresowanego do kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej a dotyczącego realizacji wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 


DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Anna Lignar.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz on-line z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki, bogatą wiedzą praktyczną i doświadczeniem zdobytym w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

Zasady i formy dokonywania płatności, numer rachunku bankowego oraz faktury za szkolenia. Oferujemy odroczone terminy płatności! Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

  1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
  2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
  3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Dlaczego prowadząc hurtownię farmaceutyczną należy znać wymagania DPD? Jak nadzorować zgodność z prawem prowadzonej działalności? Szkolenie DPD dla kadry kierowniczej.

 

Organizacja szkolenia – DPD dla kadry kierowniczej


Organizacja szkolenia: DPD dla kadry kierowniczej hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 3 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Opinie uczestników szkoleń


Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków. | Raporty – Oceny Szkolenia

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content