Polbi

Kwalifikacja dostawców materiałów i usług w przemyśle farmaceutycznym

Wymagania dla dostawców branży farmaceutycznej, sposoby oceny dostawcy przez firmy farmaceutyczne

Kwalifikacja dostawców materiałów i usług w przemyśle farmaceutycznym to wymóg prawny, który ułatwia wybór i korzystanie z dostawców zapewniających dostarczanie materiałów i usług o wymaganej jakości.

Jak prawidłowo zarządzać obszarem kwalifikacji dostawców w przemyśle farmaceutycznym w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania omawia dr Jolanta Kowalska.

 

Klasyfikacja dostawców - Szkolenie dla przemysłu farmaceutycznego

 

Kwalifikacja dostawców w przemyśle farmaceutycznym – Idea szkolenia


Prawidłowe wykonanie procedury kwalifikacji to nie tylko spełnienie wymagań prawnych, ale także m. in. możliwość optymalnego wyboru dostawcy, możliwość ograniczenia wykonywanych badań materiałów, łatwiejsze rozpatrywanie reklamacji, a co za tym idzie oszczędność czasu i kosztów. Szkoleniu przyświeca idea przedstawienia zasad kwalifikacji dostawców w wymiarze praktycznym, przynoszących profity w różnych obszarach działalności firmy farmaceutycznej.

 

Cel szkolenia o wymaganiach dla dostawców branży farmaceutycznej


Szkolenie ma na celu przedstawienie obecnych wymagań dotyczących kwalifikacji dostawców materiałów i usług dla przemysłu farmaceutycznego oraz zasad procedury kwalifikacji, wykonywanej z wykorzystaniem analizy ryzyka. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie prowadzenia kwalifikacji dostawców w przypadku branży farmaceutycznej.

 

Główne punkty szkolenia o kwalifikacji dostawców w przemyśle farmaceutycznym


Kwalifikacja dostawców w przemyśle farmaceutycznym, wymagania dla dostawców materiałów i usług branży farmaceutycznej, sposoby oceny dostawcy w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 • Wymagania prawne i definicje wymagań prawnych związanych z kwalifikacją dostawców w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
 • Kryteria kwalifikacji, wskazówki praktyczne do wyboru lub zmiany obecnie obowiązujących kryteriów kwalifikacji w oparciu o analizę ryzyka.
 • Procedura kwalifikacji, przykładowe postępowanie kwalifikacyjne,  wykorzystywane dane, informacje, dokumenty, optymalizacja przebiegu procedury.
 • Rekwalifikacja i zmiana statusu dostawcy, planowanie częstotliwości i zakresu rekwalifikacji dostawców materiałów i usług dla branży farmaceutycznej.
 • Umowy kontraktowe a kwalifikacja, zawieranie umów kontraktowych z dostawcami materiałów i usług, różnice w kwalifikacji dostawców.
 • Ankieta i inne narzędzia kwalifikacji, ankiet jakościowych kierowanych do dostawców i inne narzędzia do przeprowadzenia kwalifikacji (np. audyt).
 • Korzyści i oszczędności wynikające z kwalifikacji, wykorzystanie danych w innych obszarach (analizy ryzyka), ograniczenie próbkowania i wykonywania badań dla materiałów pochodzących od dostawców z najwyższą kategorią w kwalifikacji.
 • Popełniane błędy, omówienie najczęstszych nieprawidłowości występujących podczas kwalifikacji dostawców oraz sposoby ich unikania.

 

Szczegółowy wykaz omawianych podczas kursu zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Wykładowca – Jolanta Kowalska, specjalista, ekspert i praktyk


Jolanta Kowalska - Wykładowca, ekspert branży farmaceutycznej

Polbi - Warszawa. dr Jolanta Kowalska

dr Jolanta Kowalska

Doktor nauk biologicznych z kilkunastoletnim stażem pracy w przemyśle farmaceutycznym. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny.

Doświadczenie zdobywała w działach: badań i rozwoju, kontroli jakości, zapewnieniu jakości, na stanowisku Osoby Wykwalifikowanej i Osoby upoważnionej do zwalniania substancji czynnych.

 

Kogo zapraszamy na zajęcia?


Udział w warsztatach dotyczących metod oceny i wyboru dostawców dla branży farmaceutycznej rekomendujemy pracownikom firm farmaceutycznych z działów: zaopatrzenia, kontroli i zapewnienia jakości i innych zaangażowanych w wybór oraz kwalifikację dostawców materiałów i usług, pracownikom firm współpracujących z firmami farmaceutycznymi, podlegającymi kwalifikacji oraz audytorom wewnętrznym  i zewnętrznym i Osobom Wykwalifikowanym.

 

Praktyczny charakter kursu o kwalifikacji dostawców w przemyśle farmaceutycznym


Wszystkie zagadnienia związane z kwalifikacją dostawców dla branży farmaceutycznej zostaną omówione na przykładach. Spotkanie będzie miało charakter wykładu i moderowanej dyskusji dotyczącej zagadnień przygotowanych przez prowadzącą oraz zgłoszonych podczas szkolenia. Szkolenie ma na celu maksymalną aktywizację uczestników spotkania.

 

Klasyfikacja dostawców materiałów i usług w branży farmaceutycznej


 • Kwalifikacja dostawców materiałów i usług w przemyśle farmaceutycznym
 • Wymagania dla dostawców branży farmaceutycznej, sposoby oceny dostawcy przez firmy farmaceutyczne
 • Czas trwania – 6 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi ekspert – Jolanta Kowalska
 • Cena katalogowa: 680 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.