Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Polski Ład - Zmiany na liście płac

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Polski Ład – Zmiany na liście płac

Lista płac a Nowy Polski Ład 2022. Zmiana przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych to nowa kwota wolna od podatku, skala podatkowa z nowym progiem podatkowym, nowa ulga dla klasy średniej, nowe zasady ustalania i odliczania składki zdrowotnej w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz oskładkowanie osób niebędących pracownikami.

 

Szkolenie - Lista płac, najnowsze zmiany

 

Idea szkolenia


Nowy Polski Ład wprowadza kompleks zmian, które wpływają na system naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PDOF/PIT i składki zdrowotnej na listach płac. Większość zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany mają bezpośredni wpływ na sposób sporządzania listy płac już za styczeń 2022 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami, które zaprezentujemy i omówimy podczas warsztatów prowadzonych przez Renatę Majewską

 

Kogo zapraszamy na zajęcia


Szkolenie poruszające zagadnienia ujmowania wynagrodzeń i ich obciążeń podatkowo składkowych na liście płac adresujemy do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników::

 1. pracowników działów kadrowych i płacowych,
 2. specjalistów działów kadr i płac,
 3. pracowników działów księgowości,
 4. właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 5. pracowników działów finansowych.

 

POLSKI ŁAD NA LIŚCIE PŁAC – PROGRAM SZKOLENIA


 

I. Sporządzanie listy płac za pracowników

Sporządzanie listy płac za pracowników – zmiany od 1 stycznia 2022 roku.

 1. Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 2. Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej.
 3. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i jej stosowanie w trakcie roku do pracownika w formie tzw. ulgi miesięcznej (425 zł miesięcznie).
 4. Zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł.
 5. Sposób poboru zaliczki na PIT w 2022 roku.
 6. Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych (ulga z tytułu wielodzietności, ulga na powrót i ulga dla dorabiających seniorów).
 7. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 8. Obniżanie składki zdrowotnej w nowej wersji, tj. do wysokości zaliczki obliczonej na stan 31.12.2021.
 9. Korekta metody limitowania kosztów twórczych (50% przychodu).

 

II. Rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców

Rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców po zmianach wynikających z przepisów tzw. Polskiego Ładu.

 1. Złożenie wniosku o stosowanie kwoty wolnej w trakcie roku.
 2. Brak możliwości korzystania z ulgi dla klasy średniej.
 3. Stosowanie do zleceniobiorców ulgi z racji wielodzietności, ulgi na powrót i ulgi dla dorabiających seniorów.
 4. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie.

 

III. Składka zdrowotna przedsiębiorców

Składka zdrowotna za indywidualnych przedsiębiorców w 2022 roku.

 1. Dwie wysokości składki zdrowotnej: 9% i 4,9%.
 2. Obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających podatek wg skali i podatek liniowy (przesunięty rok składkowy).
 3. Obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających ryczałt ewidencjonowany.
 4. Obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
 5. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej (nadpłata i niedopłata).
 6. Korekty w rozwiązywaniu zbiegów tytułów ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jak wyglądają warsztaty z zakresu listy płac?


✔️ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔️ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Renaty Majewskiej

✔️ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔️ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Praktyczny charakter warsztatów płacowych


Szkolenie adresowane jest dla praktyków. Wykładowca omawia zagadnienia na przykładach, przedstawia wzory nowych wniosków i oświadczeń przewidzianych przez Polski ład oraz dokonuje przykładowych rozliczenia wynagrodzeń na listach płac. Przeprowadzimy analizę i praktyczne wyliczenia wynagrodzenia za pracę od kwoty brutto do wartości netto.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt (szkolenie). Polski Ład - Zmiany na liście płac.Zmiany na liście płac (Polski Ład)

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

Program

 

I. Sporządzanie listy płac za pracowników

Sporządzanie listy płac za pracowników – zmiany od 1 stycznia 2022 roku.

 1. Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 2. Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej.
 3. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i jej stosowanie w trakcie roku do pracownika w formie tzw. ulgi miesięcznej (425 zł miesięcznie).
 4. Zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł.
 5. Sposób poboru zaliczki na PIT w 2022 roku.
 6. Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych (ulga z tytułu wielodzietności, ulga na powrót i ulga dla dorabiających seniorów).
 7. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 8. Obniżanie składki zdrowotnej w nowej wersji, tj. do wysokości zaliczki obliczonej na stan 31.12.2021.
 9. Korekta metody limitowania kosztów twórczych (50% przychodu).

 

II. Rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców

Rozliczanie wynagrodzeń zleceniobiorców po zmianach wynikających z przepisów tzw. Polskiego Ładu.

 1. Złożenie wniosku o stosowanie kwoty wolnej w trakcie roku.
 2. Brak możliwości korzystania z ulgi dla klasy średniej.
 3. Stosowanie do zleceniobiorców ulgi z racji wielodzietności, ulgi na powrót i ulgi dla dorabiających seniorów.
 4. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie.

 

III. Składka zdrowotna przedsiębiorców

Składka zdrowotna za indywidualnych przedsiębiorców w 2022 roku.

 1. Dwie wysokości składki zdrowotnej: 9% i 4,9%.
 2. Obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających podatek wg skali i podatek liniowy (przesunięty rok składkowy).
 3. Obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających ryczałt ewidencjonowany.
 4. Obliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
 5. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej (nadpłata i niedopłata).
 6. Korekty w rozwiązywaniu zbiegów tytułów ubezpieczenia zdrowotnego.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

🔊 Głośniki lub słuchawki

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

⚙️ Darmowy test szybkości łącza internetowego dostępny na –  https://www.speedtest.pl/

 

 


Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej? Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


Renata Majewska

Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca i ekspert Polbi, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.RENATA MAJEWSKA

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń, akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz świadectw pracy, spraw socjalnych, egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

Więcej o wykładowcy…

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Renata Majewska przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, FAKTURY ZA SZKOLENIA.

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktura za szkolenie online


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy zapłacić za szkolenie?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Lista płac po zmianach.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Zmiany składkowo-podatkowe wpływające na sporządzanie i rozliczanie listy płac pracowników i zleceniobiorców.

 

Organizacja szkolenia. Polski Ład – Zmiany na liście płac


Organizacja szkolenia: Zmiany na liście płac.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik warsztatów dotyczących nowych zasad dokonywania wyliczeń na liście płac otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w szkoleniu wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu.  Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-13:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Szkolenie zamknięte – Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zamkniętego szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów związanych

z dokonywaniem rozliczeń na liście płac, to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 

Kontakt z działem szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


KLUCZOWE INFORMACJE |  Tematyka: Polski Ład – Zmiany na liście płac | Wykładowca – Renata Majewska | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 3 godziny | Cena katalogowa: 398 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
398 zł 298 zł *

* - promocja obowiązuje do 31-12-2021 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 05-01-2022

Środa, zajęcia w godz. 10:00-13:00

Szkolenie online na żywo, Renata Majewska

Warsztaty online | Styczeń - 2022

Skip to content