Ustawa o pomocy społecznej w praktyce – Nowości

Poznaj najnowsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej


Pomoc społeczna 2024 – Szkolenie online dla pracowników pomocy społecznej omawiające najnowsze regulacje prawne.

Celem szkolenia jest analiza zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej wraz z informacją o metodach, dzięki którym nowe przepisy będą stosowane w OPS i DPS. Wprowadzona nowelizacja przepisów zostanie omówiona w oparciu o dotychczasową praktykę oraz linię orzeczniczą sądów administracyjnych.

 

Szkolenie - nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Pomoc społeczna – Co nowego w przepisach?


Najnowsze zmiany przepisów wprowadzane do ustawy o pomocy społecznej odnoszą się do nowych regulacje w zakresie:

 1. mieszkań chronionych – projektowanych mieszkań treningowych i wspomaganych;
 2. usług opiekuńczych – świadczonych w formie usług sąsiedzkich;
 3. usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – usług wsparcia krótkoterminowego;
 4. wprowadzenia regulacji obligujących kierowników lub dyrektorów domów pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców lub osób przebywających w placówce związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia tych osób, podejmowania działań następczych oraz przekazywania informacji właściwym organom;
 5. udzielania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej i placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku, w przypadku gdy wcześniejsza decyzja została uchylona w wyniku zaprzestania spełniania przesłanek do jej prowadzenia.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

Dla kogo jest szkolenie o zmianach w pomocy społecznej?


Szkolenie poświęcone najnowszym zmianom przepisów z zakresu pomocy społecznej kierujemy do pracowników socjalnych, kierowników i pracowników:

 • Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
 • Domów Pomocy Społecznej,

a także kuratorów sądowych, organizacji tworzących mieszkania treningowe i wspomagane.

Zachęcamy do udziału w zajęciach nie tylko personel placówek pomocy społecznej ale również dyrektorów i kierowników tych jednostek.

Jakie są korzyści dla uczestników zajęć?


Każdy z uczestników zajęć omawiających najnowszą nowelizację przepisów o pomocy społecznej zostanie zapoznany z formalnymi aspektami funkcjonowania wprowadzonych zmian i będzie potrafił bez problemu zastosować znowelizowane przepisy prawne w codziennej praktyce. Niebywałą korzyścią uczestnictwa w szkoleniu będzie możliwość analizy przypadków, jakie mogę się pojawić na gruncie nowego stanu prawnego w obszarze pomocy społecznej wraz z propozycją ich rozwiązania.

Jak wyglądają zajęcia prezentujące nowości w pomocy społecznej?


Warto wiedzieć, że nasze szkolenie o nowościach wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii,
 • bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca.

Potrzebujesz więcej informacji?


To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 721 547 750
E-mail: biuro@polbi.com.pl.