Polbi

Ustawa o pomocy społecznej w praktyce

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej omawiające najnowsze regulacje prawne


Świadczenia, dla których nie wymaga się decyzji administracyjnej, procedury pomocowe, obliczanie terminów, wydawanie decyzji, przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Centrum usług społecznych – zmiany organizacyjne.

 

Szkolenie: Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

 

Opis szkolenia


Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją ustawy – Prawo pomocy społecznej ze wskazaniem opisu zmian. W praktyczny sposób zostanie przedłożona procedura pomocowa z uwzględnieniem obliczania terminu, wydawania decyzji czy też przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie poświęcone najnowszym zmianom przepisów z zakresu pomocy społecznej kierujemy do pracowników:

 • Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • Ośrodków Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Zachęcamy do udziału w zajęciach nie tylko personel placówek pomocy społecznej ale również dyrektorów i kierowników tych jednostek.

 

Cel szkolenia


Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione założenia nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę dotyczącą stosowania nowych przepisów w pomocy społecznej.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


 1. Wprowadzenie – omówienie zmian wprowadzanych w przepisach o pomocy społecznej.
 2.  Omówienie regulacji zawartych w przepisach o pomocy społecznej.
 3. Informatyzacja jako narzędzie w pomocy społecznej.
 4. Kwestia wydania decyzji administracyjnej o odpłatności za DPS – najnowsze zmiany.
 5. Przymus państwowy względem osób zobowiązanych do odpłatności za DPS.
 6. Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.
 7. Egzekucja opłat ponoszonych zastępczo przez gminę z tytułu finansowania świadczeń z pomocy społecznej.
 8. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej.
 9. Proponowane zmiany w pomocy społecznej.
 10. Wpływ zmian organizacyjnych na świadczenie pomocy społecznej w związku z utworzeniem centrum usług społecznych.

 

Kamil Miśtal – Wykładowca, prawnik, ekspert prawa administracyjnego


Kamil Miśtal - Wykładowca Polbi

Polbi - Kamil Miśtal, wykładowca

Kamil Miśtal

Kamil Miśtal specjalizuje się w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym a także postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami dla pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

 

Omawiana tematyka, zakres szkolenia


Podczas zajęć na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące zasad udzielania pomocy społecznej – prezentowana tematyka obejmie m.in.:

 • Ustalanie prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia.
 • Centrum usług społecznych.
 • Rodzinne domy pomocy społecznej.
 • Kontrakt socjalny.
 • Udzielenie pomocy w formie posiłku.
 • Udzielanie pomocy w formie schronienia.
 • Zasady zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
 • Katalog świadczeń, w przypadku których nie wymaga się wydania decyzji administracyjnej.
 • Wywiad środowiskowy w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna.

 

Szkolenie – Ustawa o pomocy społecznej w praktyce


 • Ustawa o pomocy społecznej | Kompleksowe omówienie najnowszych przepisów
 • Czas trwania – 5 godzin (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi renomowany wykładowca – Kamil Miśtal
 • Cena katalogowa za osobę: 448 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Lista proponowanych tematów szkoleń i kursów z kategorii – Administracja i samorząd
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.