Polbi

Odroczony podatek dochodowy w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym

ODROCZONY PODATEK – SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH


Zapraszamy na warsztaty księgowe o tworzenie odroczonego podatku dochodowego i jego wpływie na wynik finansowy. Podczas zajęć wyjaśnimy potrzebę ustalania odpisów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i konieczności tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

 

Szkolenie - Odroczony podatek dochodowy

 

Podatek odroczony – wartość księgowa a podatkowa aktywów i pasywów


Zapraszamy na wartościowe szkolenie omawiające kompleksowo zagadnienia odroczonego podatku dochodowego (OPD) podczas którego:

 • zrozumiesz ideę tworzenia odroczonego podatku dochodowego
 • zobaczysz jaki wpływ na generowany wynik finansowy ma podatek odroczony
 • uzyskasz możliwość rozpoznawania trwałych i przejściowych różnic
 • zrozumiesz różnicę między aktywami a rezerwami z tytułu OPD
 • zaobserwujesz funkcjonowanie OPD pomiędzy kolejnymi latami obrotowymi
 • nauczysz się prawidłowo sporządzać sprawozdania finansowe z uwzględnieniem odroczonego podatku dochodowego
 • wypełnisz notę informacji dodatkowej odnośnie OPD

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?


Wśród uczestników szkolenia z przyjemnością będziemy gościć:

 • pracowników działów księgowości,
 • samodzielnych i głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problematyki ewidencji odroczonego podatku dochodowego.

 

Co w agendzie szkolenia o odroczonym podatku dochodowym?


 1. Odroczony podatek dochodowy – pojęcia i definicje oraz różnice pomiędzy podatkiem bieżącym (rzeczywistym) a odroczonym a także wpływ odroczonego podatku dochodowego (OPD) na wynik finansowy.
 2. Zakres stosowania odroczonego podatku dochodowego – idea stosowania oraz jednostki zobligowane do ustalania podatku bieżącego i odroczonego.
 3. Przypadki powstania odroczonego podatku dochodowego – zdarzenia mające wpływ na powstanie odroczonego podatku dochodowego, różnice trwałe i przejściowe w zakresie kosztów oraz przychodów w aspekcie podatkowym i księgowym na przykładach.
 4. Tworzenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia rezerw.
 5. Ewidencja księgowa – liczne przykłady liczbowe m. in.:  amortyzacja bilansowa a podatkowa, wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy, rezerwy i RMK bierne, wynagrodzenia, odsetki oraz wycena składników majątku wyrażonych w walucie obcej.
 6. Podatek odroczony na przełomie lat obrotowych – ewidencja księgowa i metody rozliczania OPD z poprzedniego roku obrotowego, zdarzenia po dacie bilansu i korekty zdarzeń z lat poprzednich.
 7.  Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe – wpływ podatku dochodowego odroczonego na wynik finansowy i na sprawozdanie finansowe.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu – Co zyskujesz?


Biorąc udział w naszym szkoleniu zyskujesz:

 • gruntowną wiedzę niezbędną do zarządzania odroczonym podatkiem dochodowym (OPD) w ewidencji księgowej
 • wiedzę jak prawidłowo sporządzać SF z uwzględnieniem OPD
 • możliwość pracy w większych jednostkach, w których jest obowiązek tworzenia OPD
 • samodzielność w pracy na kluczowych stanowiskach w księgowości
 • szansę kolejnego awansu

 

Jak wyglądają zajęcia o podatku odroczonym?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie dla księgowych o odroczonym podatku dochodowym to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

 

Potrzebujesz więcej informacji?


498 zł598 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 1/10/2024r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
12 stycznia 2024
Piątek, w godz. 9:00-14:45
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.