Odroczony podatek dochodowy w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym

Szkolenie online dla księgowych – Podatek odroczony


Zapraszamy na warsztaty księgowe o tworzenie odroczonego podatku dochodowego i jego wpływie na wynik finansowy. Szkolenie pozwala zdobyć praktyczną wiedzę oraz umiejętności prawidłowego zarządzania podatkiem odroczonym.

 

Podatek odroczony - Szkolenie

Dlaczego powstają różnice w wycenie aktywów i pasywów?

Dowiesz się co jest przyczyną powstania różnic w wycenie bilansowej i wycenie podatkowej aktywów i pasywów podmiotu. Podczas szkolenia wyjaśnimy potrzebę ustalania odpisów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i konieczności tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jak wykazywać podatek w księgach rachunkowych?

Wyjaśnimy, jak ujmować podatek odroczony w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym? Dzięki licznym przykładom bez trudu zorientujesz się w tematyce poruszanej podczas szkolenia i łatwiej zrozumiesz prezentowane zagadnienia.

Jakie są zasady tworzenia podatku odroczonego?


Odroczony podatek dochodowy to pojęcie pojawiające się gdy mamy do czynienia z jednoczesnym stosowaniem przepisów prawa podatkowego i prawa bilansowego (przepisy o rachunkowości). Odmienne podejście regulacji podatkowych i przepisów o rachunkowości do kwestii bilansowych powoduje powstawanie przejściowych różnic, czego efektem jest odroczony podatek dochodowy.

Dlaczego wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów może być różna?


Weź udział w wartościowym szkoleniu omawiającym kompleksowo zagadnienia odroczonego podatku dochodowego (OPD) podczas którego:

 • zrozumiesz ideę tworzenia odroczonego podatku dochodowego,
 • zobaczysz jaki wpływ na generowany wynik finansowy ma podatek odroczony,
 • uzyskasz możliwość rozpoznawania trwałych i przejściowych różnic,
 • zrozumiesz różnicę między aktywami a rezerwami z tytułu OPD,
 • zaobserwujesz funkcjonowanie OPD pomiędzy kolejnymi latami obrotowymi,
 • nauczysz się prawidłowo sporządzać sprawozdania finansowe z uwzględnieniem odroczonego podatku dochodowego,
 • wypełnisz notę informacji dodatkowej odnośnie OPD.

Co znajdziesz w agendzie szkolenia o podatku odroczonym?


 1. Odroczony podatek dochodowy – pojęcia i definicje oraz różnice pomiędzy podatkiem bieżącym (rzeczywistym) a odroczonym a także wpływ odroczonego podatku dochodowego (OPD) na wynik finansowy.
 2. Zakres stosowania odroczonego podatku dochodowego – idea stosowania oraz jednostki zobligowane do ustalania podatku bieżącego i odroczonego.
 3. Przypadki powstania odroczonego podatku dochodowego – zdarzenia mające wpływ na powstanie odroczonego podatku dochodowego, różnice trwałe i przejściowe w zakresie kosztów oraz przychodów w aspekcie podatkowym i księgowym na przykładach.
 4. Tworzenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia rezerw.
 5. Ewidencja księgowa – liczne przykłady liczbowe m. in.:  amortyzacja bilansowa a podatkowa, wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy, rezerwy i RMK bierne, wynagrodzenia, odsetki oraz wycena składników majątku wyrażonych w walucie obcej.
 6. Podatek odroczony na przełomie lat obrotowych – ewidencja księgowa i metody rozliczania OPD z poprzedniego roku obrotowego, zdarzenia po dacie bilansu i korekty zdarzeń z lat poprzednich.
 7.  Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe – wpływ podatku dochodowego odroczonego na wynik finansowy i na sprawozdanie finansowe.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajdziesz w zakładce – Program szkolenia

Kogo zapraszamy, dla kogo jest szkolenie?


Wśród uczestników szkolenia z przyjemnością będziemy gościć:

 • pracowników działów księgowości,
 • samodzielnych i głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problematyki ewidencji odroczonego podatku dochodowego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu – Co zyskujesz?


Biorąc udział w naszym szkoleniu zyskujesz:

 • gruntowną wiedzę niezbędną do zarządzania odroczonym podatkiem dochodowym (OPD) w ewidencji księgowej,
 • wiedzę jak prawidłowo sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem OPD,
 • możliwość pracy w większych jednostkach, w których jest obowiązek tworzenia OPD,
 • samodzielność w pracy na kluczowych stanowiskach w księgowości,
 • szansę kolejnego awansu.

Jak wyglądają zajęcia o podatku odroczonym?


Powinieneś wiedzieć, że nasze szkolenie dla księgowych o odroczonym podatku dochodowym to:

 • zajęcia online na żywo w czasie rzeczywistym,
 • bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia,
 • możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Chcesz poznać wykładowcę, zobacz zakładkę – Osoba prowadząca

Potrzebujesz więcej informacji?


Zadzwoń – Telefon: 721 547 750

Napisz do nas: biuro@polbi.com.pl

Wypełnij – Formularz kontaktowy

Zobacz zakładkę – Informacje dodatkowe

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 5/8/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
9 maja 2024
Czwartek, w godz. 9:00-14:45
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Maciej Derwisz – Księgowość
Uczymy tego, na czym się znamy.