Polbi

Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej

Najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD w praktyce funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej. Praktyczna i skuteczna realizacja w hurtowni farmaceutycznej przepisów rozporządzenia w sprawie DPD.

 

Poznaj trudności w realizacji wymagań DPD w hurtowni farmaceutycznej


Szczegółowo omawiamy elementy rozporządzenia DPD mogące sprawiać trudności w ich realizacji w hurtowni farmaceutycznej:

 • szczegółowe, wymagane procedury i zakres zarządzanie systemem jakości DPD,
 • zarządzanie procesem szkoleń pracowników i ocena ich efektywności,
 • metodologia, kryteria i zasady przeprowadzania walidacji procesów,
 • nadzór i weryfikacja, dokumentowanie kwalifikacji dostawców i odbiorców,
 • planowanie i zarządzanie procesem audytu i działania następcze.

 

DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia, szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych

 

Idea warsztatów DPD


Szkolenie na celu zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w realizacji wymagań DPD, zapoznanie z zasadami nadzoru nad poszczególnymi procesami z uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na weryfikację wykonywania poszczególnych czynności.

 

Adresaci zajęć dotyczących trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w hurtowni farmaceutycznej


Udział w zajęciach dotyczące praktycznej realizacja wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie DPD rekomendujemy:

 • Kierownikom hurtowni farmaceutycznych,
 • Osobom Odpowiedzialnym w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Kierownikom Działu Jakości w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom zapewnienia jakości,
 • Specjalistom ds. Jakości / Specjalistom ds. Farmacji,
 • Audytorom wewnętrznym w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Pracownikom hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w realizacji wymagań DPD.

 

Główne punkty agendy szkolenia o stosowaniu rozporządzenia DPD


 • Zarządzanie systemem jakości DPD, wymagane procedury i zakres, najczęstsze niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w hurtowni farmaceutycznej.
 • Wymagania dla personelu, planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami dla pracowników HF.
 • Pomieszczenia i sprzęt wykorzystywany w funkcjonowaniu hurtowni farmaceutycznej.
 • Walidacja procesów, stosowana metodologia, kryteria oraz zasady przeprowadzania walidacji procesów.
 • Zasady zarządzania dokumentacją DPD i dobre praktyki dokumentowania.
 • Kwalifikacja dostawców i odbiorców hurtowni farmaceutycznej, metody nadzoru i weryfikacji, zakres i znaczenie dokumentowania.
 • Procedury operacyjne magazynu hurtowni farmaceutycznej, procedury jakościowe, niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.
 • Zwroty, reklamacje, produkty wycofane lub podejrzane o sfałszowanie.
 • Działania zlecane podmiotom zewnętrznym, zasad nadzoru i dokumentowania czynności w obszarze działań zlecanych podmiotom zewnętrznym, zakres umów jakościowych.
 • Audyty wewnętrzne w hurtowni farmaceutycznej, planowanie i zarządzanie procesem audytu, dokumentowanie oraz realizacja działań następczych.
 • Procedury i środki kontrolne dla procesu transportu prowadzonego przez hurtownie farmaceutyczne. Najtrudniejsze elementy realizacji wymagań DPD i najczęściej stwierdzane niezgodności.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.

Anna Lignar, POLBI – WARSZAWA.

 

ANNA LIGNAR

Wykładowca i doświadczony trener, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Ekspert DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna). Farmaceutka.

Doświadczenie zdobyła pracując w firmach farmaceutycznych. Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015. Nasz ekspert i wieloletni współpracownik firmy Polbi.

 

Czego się nauczysz?


W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zwracającego uwagę na najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD i prezentującego sposoby praktycznej ich realizacji w hurtowni farmaceutycznej zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad realizacji wymagań i stosowanych metod postępowania umożliwiających realizację i nadzór nad poszczególnymi procesami w hurtowni farmaceutycznej,
 • identyfikowania obszarów krytycznych pod względem spełniania wymagań DPD,
 • zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,
 • dobrych praktyk stosowanych w procesach dystrybucji w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Akademia DPD – Najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD


 • Akademia DPD – Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej
 • Czas trwania – 4 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar
 • Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.