Polbi

Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej

Najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD w praktyce funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej


Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej. Praktyczna i skuteczna realizacja w hurtowni farmaceutycznej przepisów rozporządzenia w sprawie DPD.

 

DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia, szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych

 

Poznaj trudności w realizacji wymagań DPD w hurtowni farmaceutycznej


Szczegółowo omawiamy elementy rozporządzenia DPD mogące sprawiać trudności w ich realizacji:

➤ szczegółowe, wymagane procedury i zakres zarządzanie systemem jakości DPD,

➤ zarządzanie procesem szkoleń pracowników i ocena ich efektywności,

➤ metodologia, kryteria i zasady przeprowadzania walidacji procesów,

➤ nadzór i weryfikacja, dokumentowanie kwalifikacji dostawców i odbiorców,

➤ planowanie i zarządzanie procesem audytu i działania następcze.

 

Idea warsztatów DPD


Szkolenie na celu zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w realizacji wymagań DPD w hurtowni farmaceutycznej, zapoznanie z zasadami nadzoru nad poszczególnymi procesami z uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na weryfikację wykonywania poszczególnych czynności.

 

Adresaci zajęć dotyczących trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w hurtowni farmaceutycznej


Udział w zajęciach dotyczące praktycznej realizacja wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie DPD rekomendujemy:

 • Kierownikom hurtowni farmaceutycznych,
 • Osobom Odpowiedzialnym w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Kierownikom Działu Jakości w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom zapewnienia jakości,
 • Specjalistom ds. Jakości / Specjalistom ds. Farmacji,
 • Audytorom wewnętrznym w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Pracownikom hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w realizacji wymagań DPD.

 

Główne punkty agendy szkolenia o stosowaniu rozporządzenia DPD


Zarządzanie systemem jakości DPD, wymagane procedury i zakres, najczęstsze niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w hurtowni farmaceutycznej.

Wymagania dla personelu, planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami dla pracowników HF.

Pomieszczenia i sprzęt wykorzystywany w funkcjonowaniu hurtowni farmaceutycznej.

Walidacja procesów, stosowana metodologia, kryteria oraz zasady przeprowadzania walidacji procesów.

Zasady zarządzania dokumentacją DPD i dobre praktyki dokumentowania.

Kwalifikacja dostawców i odbiorców hurtowni farmaceutycznej, metody nadzoru i weryfikacji, zakres i znaczenie dokumentowania.

Procedury operacyjne magazynu hurtowni farmaceutycznej, procedury jakościowe, niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.

Zwroty, reklamacje, produkty wycofane lub podejrzane o sfałszowanie.

Działania zlecane podmiotom zewnętrznym, zasad nadzoru i dokumentowania czynności w obszarze działań zlecanych podmiotom zewnętrznym, zakres umów jakościowych.

Audyty wewnętrzne w hurtowni farmaceutycznej, planowanie i zarządzanie procesem audytu, dokumentowanie oraz realizacja działań następczych.

Procedury i środki kontrolne dla procesu transportu prowadzonego przez hurtownie farmaceutyczne. Najtrudniejsze elementy realizacji wymagań DPD i najczęściej stwierdzane niezgodności.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.

Polbi – Warszawa. Anna Lignar

ANNA LIGNAR – EKSPERT DPD, AUDYTOR

Praktyk łączący ogromną wiedzę wyniesioną z pracy w firmach farmaceutycznych z doświadczeniem zdobytym w inspekcji farmaceutycznej (Dyrektor Departamentu Nadzoru w GIF). Była kierownikiem hurtowni farmaceutycznej, Składu Konsygnacyjnego, Działu Zarządzania Jakością i Działu Operacyjnego ds. Jakości. Jest audytorem Wiodącym IRCA i ISO 9001:2015. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

 

Czego się nauczysz?


W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zwracającego uwagę na najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD i prezentującego sposoby praktycznej ich realizacji w hurtowni farmaceutycznej zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad realizacji wymagań i stosowanych metod postępowania umożliwiających realizację i nadzór nad poszczególnymi procesami w hurtowni farmaceutycznej,
 • identyfikowania obszarów krytycznych pod względem spełniania wymagań DPD,
 • zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,
 • dobrych praktyk stosowanych w procesach dystrybucji w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Akademia DPD – Najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD


780 zł880 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 6/13/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
16 czerwca 2023
Piątek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Lignar
Uczymy tego, na czym się znamy.