Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

DPD – Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Realizacja wymagań w praktyce. Szkolenie on-line.

Webinarium dla hurtowni farmaceutycznych prowadzi Anna Lignar.

Szkolenie online obejmuje omówienie zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej. Tematyka i zakres szkolenia ma pozwolić uczestnikom na skuteczną realizację wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie DPD. Webinarium prowadzi Anna Lignar.

 

SZKOLENIE ON-LINE


DPD – Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Realizacja wymagań w praktyce.


Zajęcia prowadzi Anna Lignar


DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Szkolenie online.


Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo

Zajęcia w godzinach 10:00 – 15:00

Cena: 750 zł za osobę (VAT zw.)

 

 

PROGRAM SZKOLENIA – ROZPORZĄDZENIE DPD, REALIZACJA WYMAGAŃ


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

1. Zarządzanie systemem jakości DPD

Wymagane procedury i ich zakres. Omówienie najczęstszych niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o przykłady.

2. Wymagania dla personelu hurtowni farmaceutycznej

Planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami – zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zarządzaniu procesem szkoleń oraz prowadzenia oceny efektywności szkoleń.

3. Pomieszczenia i sprzęt

Pomieszczenia i sprzęt, kontrola temperatury i otoczenia hurtowni, systemy skomputeryzowane – zasady nadzoru i wymagane procedury. Zakres i przykładowa metodologia kwalifikacji pomieszczeń i urządzeń, dokumentowanie.

4. Walidacja procesów

Omówienie stosowanych metodologii, kryteriów oraz zasad przeprowadzania walidacji.

5. Dokumentacja DPD

Zasady zarządzania dokumentacją, dobre praktyki dokumentowania i ich zastosowanie w DPD

6. Kwalifikacja dostawców i odbiorców

Metody nadzoru i weryfikacji, omówienie znaczenia dokumentowania i jego zakresu w przypadku kwalifikacji dostawców i odbiorców.

7. Procedury operacyjne magazynu hurtowni farmaceutycznej

Przegląd wymaganych procedur jakościowych, omówienie najczęściej występujących niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.

8. Postępowanie ze zwrotami i reklamacjami

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami oraz produktami wycofanymi lub  podejrzanymi o sfałszowanie – omówienie stosowanych zasad realizacji i nadzorowania wykonywanych czynności oraz najczęstszych niezgodności.

9. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym

Omówienie zasad nadzoru i dokumentowania podejmowanych czynności, zakresu umów jakościowych oraz najczęstszych niezgodności w zakresie działań zlecanych.

10. Audyty wewnętrzne

Praktyczne zasady planowania audytów, zarządzania procesem audytu, dokumentowania oraz realizacji działań następczych.

11. Wymagania dla procesu transportu

Omówienie najczęściej stosowanych procedur i środków kontrolnych, najtrudniejsze elementy realizacji wymagań i najczęściej stwierdzane niezgodności.

12. Podsumowanie i dyskusja

 

Anna Lignar – Ekspert, wykładowca, szkoleniowiec


Anna Lignar - Wykłdowca na szkoleniu online.

Anna Lignar

Anna Lignar - Polbi, Warszawa. Szkolenia i warsztaty.ANNA LIGNAR

Ekspert systemu jakości, zarządzania ryzykiem w jakości i procedur DPD procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 9001:2015, rej. w IRCA oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Więcej o wykładowcy …

Cel szkolenia


Szkolenie na celu zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w realizacji wymagań DPD, zapoznanie z zasadami nadzoru nad poszczególnymi procesami z uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na weryfikację wykonywania poszczególnych czynności.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Zajęcia dotyczące realizacja wymagań wynikających z rozporządzenia w sprawie DPD kierowane jest do:

 • Kierowników hurtowni farmaceutycznych,
 • Osób Odpowiedzialnych w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Kierowników Działu Jakości,
 • Kierowników zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości/ ds. Farmacji,
 • Audytorów wewnętrznych hurtowni farmaceutycznych,
 • Pracowników hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w realizacji wymagań DPD.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Kontakt z opiekunem webinarium


Szkolenie online. DPD - elementy rozporządzenia. Kontakt z organizatorem webinarium.

Koordynator szkoleń dla branży

farmaceutycznej i hurtowni leków

JOANNA AJDYS

tel. 22 629 13 88

joanna@polbi.com.pl

 

Program

DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Szkolenie online.

 

PROGRAM SZKOLENIA – ROZPORZĄDZENIE DPD , REALIZACJA WYMAGAŃ


Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

 1. Zarządzanie systemem jakości DPD

Wymagane procedury i ich zakres. Omówienie najczęstszych niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o przykłady.

 1. Wymagania dla personelu hurtowni farmaceutycznej

Planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami – zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zarządzaniu procesem szkoleń oraz prowadzenia oceny efektywności szkoleń.

 1. Pomieszczenia i sprzęt

Pomieszczenia i sprzęt, kontrola temperatury i otoczenia hurtowni, systemy skomputeryzowane – zasady nadzoru i wymagane procedury. Zakres i przykładowa metodologia kwalifikacji pomieszczeń i urządzeń, dokumentowanie.

 1. Walidacja procesów

Omówienie stosowanych metodologii, kryteriów oraz zasad przeprowadzania walidacji.

 1. Dokumentacja DPD

Zasady zarządzania dokumentacją, dobre praktyki dokumentowania i ich zastosowanie w DPD

 1. Kwalifikacja dostawców i odbiorców

Metody nadzoru i weryfikacji, omówienie znaczenia dokumentowania i jego zakresu w przypadku kwalifikacji dostawców i odbiorców.

 1. Procedury operacyjne magazynu hurtowni farmaceutycznej

Przegląd wymaganych procedur jakościowych, omówienie najczęściej występujących niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.

 1. Postępowanie ze zwrotami i reklamacjami

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami oraz produktami wycofanymi lub  podejrzanymi o sfałszowanie – omówienie stosowanych zasad realizacji i nadzorowania wykonywanych czynności oraz najczęstszych niezgodności.

 1. Działania zlecane podmiotom zewnętrznym

Omówienie zasad nadzoru i dokumentowania podejmowanych czynności, zakresu umów jakościowych oraz najczęstszych niezgodności w zakresie działań zlecanych.

 1. Audyty wewnętrzne

Praktyczne zasady planowania audytów, zarządzania procesem audytu, dokumentowania oraz realizacji działań następczych.

 1. Wymagania dla procesu transportu

Omówienie najczęściej stosowanych procedur i środków kontrolnych, najtrudniejsze elementy realizacji wymagań i najczęściej stwierdzane niezgodności.

 1. Podsumowanie i dyskusja

 

Szkolenie on-line


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon.

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu.

⚙️ Przeglądarka internetowa – najnowsze wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Jak zapisać się na szkolenie on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • udostępnimy materiały szkoleniowe,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz on-line z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki, bogatą wiedzą praktyczną i doświadczeniem zdobytym w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

Numer rachunku bankowego


Polbi – mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Numer konta - rachunek bankowy, Polbi - Warszawa.

 

Co obejmuje opłata za szkolenie on-line?


Cena zawiera: udział w zajęciach (webinarium), materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi.

Organizacja szkolenia on-line.


Organizacja szkolenia online: Błędy w DPD – Procedury systemu jakości.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia online


Szkolenie on-line omawiające problematykę realizacji w praktyce wymagań poszczególnych elementów rozporządzenia w sprawie DPD w dystrybucji hurtowej prowadzone jest w formie wykładu, prezentacji przykładów, pracy w grupie oraz dyskusji na czacie.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć uczestnicy szkolenia poświęconego najtrudniejszym elementom rozporządzenia DPD i sposobom i praktycznej realizacji zdobędą wiedzę na temat:

 • zasada realizacji wymagań i stosowanych metod postępowania umożliwiających realizację i nadzór nad poszczególnymi procesami w hurtowni farmaceutycznej,
 • identyfikowania obszarów krytycznych pod względem spełniania wymagań DPD,
 • zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,
 • dobrych praktyk stosowanych w procesach dystrybucji w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

Zaświadczenie – Wzór.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Wewnętrzne/zamknięte szkolenia on-line


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia zdalnego on-line w formie webinarium to prosimy o kontakt. | Zapytanie ofertowe

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

Szkolenie on-line

Termin: 2021-05-19

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 750 zł 600 zł *

Cena dla wielu osób: 690 zł / os. 600 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-04-23 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Skip to content