Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Akademia DPD – Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akademia DPD – Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej. Jak praktycznie i skutecznie realizować w hurtowni farmaceutycznej przepisy rozporządzenia w sprawie DPD wyjaśnia Anna Lignar.

 

DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Szkolenie online.


Ustawiczny rozwój zawodowy farmaceutów - punkty edukacyjne.2 Punkty edukacyjne – Uczestnicząc w szkoleniu, które jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego masz możliwość uzyskania 2 punktów edukacyjnych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceuty.


 

 

Idea warsztatów DPD


Szkolenie na celu zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w realizacji wymagań DPD, zapoznanie z zasadami nadzoru nad poszczególnymi procesami z uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na weryfikację wykonywania poszczególnych czynności.

 

Dla kogo? Adresaci zajęć


Zajęcia dotyczące praktycznej realizacja wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie DPD kierowane są do:

 • Kierowników hurtowni farmaceutycznych,
 • Osób Odpowiedzialnych w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Kierowników Działu Jakości w hurtownia farmaceutycznej,
 • Kierowników zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / Specjalistów ds. Farmacji,
 • Audytorów wewnętrznych hurtowni farmaceutycznych,
 • Pracowników hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w realizacji wymagań DPD.

 

Co szczegółowo omówimy podczas zajęć?


Podczas warsztatów przybliżających sposoby praktycznej realizacji w hurtowni farmaceutycznej najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  szczegółowo  omówimy:

 • procedury zarządzania systemem jakości DPD, niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA oraz zarządzanie ryzykiem,
 • realizację wymagań dla personelu hurtowni farmaceutycznej, w tym dobre praktyki w zarządzaniu procesem prowadzenia i oceny efektywności szkoleń,
 • metodologię kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu (urządzeń) oraz praktyczne zagadnienia odnośnie systemów skomputeryzowanych,
 • prowadzenie walidacji procesów (stosowana metodologii i kryteria) oraz zasady zarządzania dokumentacją DPD,
 • metody nadzoru i weryfikacji oraz dokumentowanie kwalifikacji dostawców i odbiorców,
 • procedury operacyjne dla magazynu hurtowni farmaceutycznej ze zwrócenie uwagi na niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji, wydawania, utylizacji i dostarczania produktów,
 • stosowane zasady realizacji i nadzorowania postępowania ze zwrotami, reklamacjami oraz produktami wycofanymi lub podejrzanymi o sfałszowanie,
 • nadzór i dokumentowanie czynności w zakresie umów jakościowych a także działań zlecanych,
 • planowanie i zarządzanie procesem audytu wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej oraz realizacji działań następczych,
 • procedury i środki kontrolne w realizacji wymagań dla procesu transportu i najczęściej stwierdzane niezgodności.

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące realizacji wymagań rozporządzenia DPD?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Lignar

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej


Ekspert Polbi: Anna Lignar – Farmaceutka, audytor i doświadczony wykładowca

 

 

Czego się nauczysz? Efekty, rezultaty szkolenia – W czasie zajęć uczestnicy szkolenia zwracającego uwagę na najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD i prezentującego sposoby praktycznej ich realizacji w hurtowni farmaceutycznej zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad realizacji wymagań i stosowanych metod postępowania umożliwiających realizację i nadzór nad poszczególnymi procesami w hurtowni farmaceutycznej,
 • identyfikowania obszarów krytycznych pod względem spełniania wymagań DPD,
 • zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,
 • dobrych praktyk stosowanych w procesach dystrybucji w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik warsztatów DPD odpowiadających na pytanie, jak zgodnie z procedurami DPD prawidłowo przeprowadzić audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Uczestnikom wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Konto bankowe – mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

 

Płatność – Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje do 7 dni po szkoleniu. Osoby fizyczne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Faktury i zwolnienie VAT – Faktury przesyłamy elektronicznie. Organizowane przez nas szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Warsztaty w godz. 10:00-15:00 – Zajęcia rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Do pobrania (PDF) –  Program szkolenia: Najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy


Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej.DPD – Najtrudniejsze elementy rozporządzenia

Opiekun warsztatów – Zenobia Krych

Polbi Contact Center: 607 083 246

e-mail: zenobia.krych@polbi.com.pl

 


Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia  Polbi  | ✔ Od 1994 w branży  ✔ Cenieni wykładowcy  ✔  Tysiące przeszkolonych osób

Program

DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Szkolenie online.

 

PROGRAM SZKOLENIA – ROZPORZĄDZENIE DPD , REALIZACJA WYMAGAŃ


 

Wymagane procedury i ich zakres. Omówienie najczęstszych niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o przykłady.

 

Planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami – zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zarządzaniu procesem szkoleń oraz prowadzenia oceny efektywności szkoleń.

 

Pomieszczenia i sprzęt, kontrola temperatury i otoczenia hurtowni, systemy skomputeryzowane – zasady nadzoru i wymagane procedury. Zakres i przykładowa metodologia kwalifikacji pomieszczeń i urządzeń, dokumentowanie.

 

Omówienie stosowanych metodologii, kryteriów oraz zasad przeprowadzania walidacji.

 

Zasady zarządzania dokumentacją, dobre praktyki dokumentowania i ich zastosowanie w DPD.

 

Metody nadzoru i weryfikacji, omówienie znaczenia dokumentowania i jego zakresu w przypadku kwalifikacji dostawców i odbiorców.

 

Przegląd wymaganych procedur jakościowych, omówienie najczęściej występujących niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.

 

Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami oraz produktami wycofanymi lub podejrzanymi o sfałszowanie – omówienie stosowanych zasad realizacji i nadzorowania wykonywanych czynności oraz najczęstszych niezgodności.

 

Omówienie zasad nadzoru i dokumentowania podejmowanych czynności, zakresu umów jakościowych oraz najczęstszych niezgodności w zakresie działań zlecanych.

 

Praktyczne zasady planowania audytów, zarządzania procesem audytu, dokumentowania oraz realizacji działań następczych.

 

Omówienie najczęściej stosowanych procedur i środków kontrolnych, najtrudniejsze elementy realizacji wymagań i najczęściej stwierdzane niezgodności.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia DPD dla farmacji.

 


Akademia DPD – Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program warsztatów opracowała Anna Lignar.

Szkolenie online na żywo


Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

🔊 Głośniki lub słuchawki

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

 

Uczestnictwo w szkoleniu – logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

⚙️ Darmowy test szybkości łącza internetowego dostępny na –  https://www.speedtest.pl/

 

 


Zgłoszenie na szkolenie online i co dalej? Zapisz się na szkolenie on-line korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego a my zajmiemy się już całą resztą. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia na webinarium,
 • udostępnimy niezdędne materiały szkoleniowe,
 • prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe,
 • wystawimy i prześlemy fakturę za szkolenie,
 • wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. Anna Lignar współpracuje w zakresie szkoleń stacjonarnych oraz on-line z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Więcej o wykładowcy …

Anna Lignar – Doświadczenie w zakresie szkoleń


Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń


Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki, bogatą wiedzą praktyczną i doświadczeniem zdobytym w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

PŁATNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I FAKTURY

 

Konto bankowe


mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem. Faktury przesyłamy elektronicznie w formacie PDF.

 

Do kiedy należy dokonać płatności?


Przedsiębiorcy, firmy, urzędy i instytucje wnoszą opłaty do 7 dni po szkoleniu. W przypadku podmiotów z sektora finansów publicznych termin płatności może być ustalony indywidualnie. Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

 

Co obejmuje opłata?


Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena netto jest równa cenie brutto. | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

 

 

Możesz zapłacić po szkoleniu!


Polbi - Szkolenia. Realizacja elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  ✔ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek  ✔ Oferujemy odroczony termin płatności

Na szkoleniu poznasz najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) i praktyczne sposoby ich wdrożenia i realizacja w hurtowni farmaceutycznej.

 

Organizacja zajęć o realizacji rozporządzenia DPD


Organizacja szkolenia online: Błędy w DPD – Procedury systemu jakości.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie omawiające problematykę realizacji w praktyce wymagań poszczególnych elementów rozporządzenia w sprawie DPD w dystrybucji hurtowej prowadzone jest w formie wykładu, prezentacji przykładów, pracy w grupie oraz dyskusji na czacie.

 

Omawiane akty prawne


Podczas warsztatów omówimy i przeanalizujemy przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zwracając szczególną uwagę na te elementy, których stosowanie w praktyce działania hurtowni farmaceutycznej może budzić największe wątpliwości.

 

Oceny i opinie uczestników szkoleń dla hurtowni farmaceutycznych


Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje cyklu spotkań DPD dla hurtowni farmaceutycznych. Oceny –  Ankiety uczestników

 

Wewnętrzne (zamknięte) szkolenia na zamówienie


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zajęć dotyczących zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej, dostosowanych do Państwa potrzeb i wymogów to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Kontakt z organizatorem – dział szkoleń


Polbi - Kontakt z organizatorem. Kursy, szkolenia stacjonarne i online.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – budynek hotelu Marriott, III piętro (03.190)

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15

e-mail: biuro@polbi.com.pl

 


Kluczowe informacje: Tematyka – Akademia DPD. Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej | Renomowany i doświadczony wykładowca – Anna Lignar | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10:00 – 15:00 | Cena katalogowa: 699 PLN (VAT zw.).

Zapisz się

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content