Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w hurtowni farmaceutycznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w hurtowni farmaceutycznej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej. Praktyczna i skuteczna realizacja w hurtowni farmaceutycznej przepisów rozporządzenia w sprawie DPD.

 

Poznaj trudności w realizacji wymagań DPD w hurtowni farmaceutycznej


Szczegółowo omawiamy elementy rozporządzenia DPD mogące sprawiać trudności w ich realizacji w hurtowni farmaceutycznej:

 

✔ szczegółowe wymagane procedury i zakres zarządzanie systemem jakości DPD

✔ zarządzanie procesem szkoleń pracowników i oceną ich efektywności

✔ metodologia, kryteria i zasady przeprowadzania walidacji procesów

✔ nadzór i weryfikacja, dokumentowanie kwalifikacji dostawców i odbiorców

✔ planowanie i zarządzanie procesem audytu i działania następcze

 

DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Szkolenie online.

 

Idea warsztatów DPD. Szkolenie na celu zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w realizacji wymagań DPD, zapoznanie z zasadami nadzoru nad poszczególnymi procesami z uwzględnieniem elementów krytycznych oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na weryfikację wykonywania poszczególnych czynności.

 

Dla kogo? Adresaci zajęć. Udział w zajęciach dotyczące praktycznej realizacja wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie DPD rekomendujemy:

 • Kierownikom hurtowni farmaceutycznych,
 • Osobom Odpowiedzialnym w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Kierownikom Działu Jakości w hurtowni farmaceutycznej,
 • Kierownikom zapewnienia jakości,
 • Specjalistom ds. Jakości / Specjalistom ds. Farmacji,
 • Audytorom wewnętrznym w hurtowniach farmaceutycznych,
 • Pracownikom hurtowni farmaceutycznych uczestniczących w realizacji wymagań DPD.

 

Program warsztatów DPD


Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w hurtowni farmaceutycznej

 

Wymagane procedury i zakres zarządzanie systemem jakości DPD. Omówienie najczęstszych niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o przykłady.

 

Planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami dla personelu hurtowni farmaceutycznej. Zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zarządzaniu procesem szkoleń oraz prowadzenia oceny efektywności szkoleń.

 

Pomieszczenia i sprzęt wykorzystywany w funkcjonowaniu hurtowni farmaceutycznej. Prawidłowa kontrola temperatury i otoczenia hurtowni. Systemy skomputeryzowane – zasady nadzoru i wymagane procedury. Zakres i przykładowa metodologia kwalifikacji pomieszczeń hurtowni i urządzeń, dokumentowanie.

 

Walidacja procesów w hurtowni farmaceutycznej. Omówienie stosowanych metodologii, kryteriów oraz zasad przeprowadzania walidacji procesów.

 

Zasady zarządzania dokumentacją DPD w hurtowni farmaceutycznej. Dobre praktyki dokumentowania i ich zastosowanie w DPD.

 

Metody nadzoru i weryfikacji, omówienie znaczenia dokumentowania i jego zakresu w przypadku kwalifikacji dostawców i odbiorców hurtowni farmaceutycznej.

 

Magazyn hurtowni farmaceutycznej – Procedury operacyjne DPD. Przegląd wymaganych procedur jakościowych, omówienie najczęściej występujących niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.

 

Zwroty, reklamacje, produkty wycofane lub podejrzane o sfałszowanie w praktyce funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej. Zasady postępowania ze zwrotami i reklamacjami produktów oraz produktami wycofanymi lub podejrzanymi o sfałszowanie. Omówienie stosowanych zasad realizacji i nadzorowania wykonywanych czynności oraz najczęstszych niezgodności.

 

Omówienie zasad nadzoru i dokumentowania podejmowanych czynności w obszarze działań zlecanych podmiotom zewnętrznym. Zakresu umów jakościowych oraz najczęstszych niezgodności w zakresie działań zlecanych podmiotom zewnętrznym na gruncie funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej.

 

Praktyczne zasady planowania audytów, zarządzania procesem audytu w hurtowni farmaceutycznej, dokumentowania oraz realizacji działań następczych.

 

Omówienie najczęściej stosowanych procedur i środków kontrolnych dla procesu transportu w przypadku działań prowadzonych przez hurtownie farmaceutyczne. Najtrudniejsze elementy realizacji wymagań dla procesu transportu i najczęściej stwierdzane niezgodności.

 

 

Anna Lignar – Specjalistka DPD, farmaceutka, audytor, ekspert | Więcej o wykładowcy …


Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Audyt zdalny w hurtowni farmaceutycznej

 

Jak wyglądają warsztaty dotyczące realizacji wymagań rozporządzenia DPD?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Lignar

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki przygotowanym prezentacjom szybciej się uczysz i przyswajasz praktyczną wiedzę

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień

 

Czego się nauczysz? W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zwracającego uwagę na najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD i prezentującego sposoby praktycznej ich realizacji w hurtowni farmaceutycznej zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad realizacji wymagań i stosowanych metod postępowania umożliwiających realizację i nadzór nad poszczególnymi procesami w hurtowni farmaceutycznej,
 • identyfikowania obszarów krytycznych pod względem spełniania wymagań DPD,
 • zakresu niezbędnych zapisów potwierdzających zgodność z DPD,
 • dobrych praktyk stosowanych w procesach dystrybucji w hurtowniach farmaceutycznych.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: Najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD.DPD – Najtrudniejsze elementy rozporządzenia

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

Program

DPD - Najtrudniejsze elementy rozporządzenia. Szkolenie online.


Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej. Jak praktycznie i skutecznie realizować przepisy rozporządzenia w sprawie DPD wyjaśnia Anna Lignar.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW DPD

 

Wymagane procedury i zakres zarządzanie systemem jakości DPD. Omówienie najczęstszych niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o przykłady.

 

Planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami dla personelu hurtowni farmaceutycznej. Zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zarządzaniu procesem szkoleń oraz prowadzenia oceny efektywności szkoleń.

 

Pomieszczenia i sprzęt wykorzystywany w funkcjonowaniu hurtowni farmaceutycznej. Prawidłowa kontrola temperatury i otoczenia hurtowni. Systemy skomputeryzowane – zasady nadzoru i wymagane procedury. Zakres i przykładowa metodologia kwalifikacji pomieszczeń hurtowni i urządzeń, dokumentowanie.

 

Walidacja procesów w hurtowni farmaceutycznej. Omówienie stosowanych metodologii, kryteriów oraz zasad przeprowadzania walidacji procesów.

 

Zasady zarządzania dokumentacją DPD w hurtowni farmaceutycznej. Dobre praktyki dokumentowania i ich zastosowanie w DPD.

 

Metody nadzoru i weryfikacji, omówienie znaczenia dokumentowania i jego zakresu w przypadku kwalifikacji dostawców i odbiorców hurtowni farmaceutycznej.

 

Magazyn hurtowni farmaceutycznej – Procedury operacyjne DPD. Przegląd wymaganych procedur jakościowych, omówienie najczęściej występujących niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.

 

Zwroty, reklamacje, produkty wycofane lub podejrzane o sfałszowanie w praktyce funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej. Zasady postępowania ze zwrotami i reklamacjami produktów oraz produktami wycofanymi lub podejrzanymi o sfałszowanie. Omówienie stosowanych zasad realizacji i nadzorowania wykonywanych czynności oraz najczęstszych niezgodności.

 

Omówienie zasad nadzoru i dokumentowania podejmowanych czynności w obszarze działań zlecanych podmiotom zewnętrznym. Zakresu umów jakościowych oraz najczęstszych niezgodności w zakresie działań zlecanych podmiotom zewnętrznym na gruncie funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej.

 

Praktyczne zasady planowania audytów, zarządzania procesem audytu w hurtowni farmaceutycznej, dokumentowania oraz realizacji działań następczych.

 

Omówienie najczęściej stosowanych procedur i środków kontrolnych dla procesu transportu w przypadku działań prowadzonych przez hurtownie farmaceutyczne. Najtrudniejsze elementy realizacji wymagań dla procesu transportu i najczęściej stwierdzane niezgodności.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenia DPD dla farmacji.

 


Realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej

Warsztaty DPD, organizator – Polbi, Warszawa

Program warsztatów opracowała Anna Lignar

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

PRAKTYCZNA REALIZACJA NAJTRUDNIEJSZYCH ELEMENTÓW ROZPORZĄDZENIA DOBREJ PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNEJ (DPD) W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Na szkoleniu poznasz najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) i praktyczne sposoby ich wdrożenia i realizacja w hurtowni farmaceutycznej

 

Organizacja zajęć – Praktyczna realizacja rozporządzenia DPD


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Akademia DPD – Jak praktycznie i skutecznie realizować w hurtowni farmaceutycznej przepisy rozporządzenia w sprawie DPD wyjaśnia Anna Lignar.

 

Metoda prowadzenia zajęć. Szkolenie omawiające problematykę realizacji w praktyce wymagań poszczególnych elementów rozporządzenia w sprawie DPD w dystrybucji hurtowej prowadzone jest w formie wykładu, prezentacji przykładów, pracy w grupie oraz dyskusji na czacie.

 

Co szczegółowo omówimy podczas zajęć? Podczas warsztatów przybliżających sposoby praktycznej realizacji w hurtowni farmaceutycznej najtrudniejszych elementów rozporządzenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej szczegółowo omówimy:

 • procedury zarządzania systemem jakości DPD, niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA oraz zarządzanie ryzykiem,
 • realizację wymagań dla personelu hurtowni farmaceutycznej, w tym dobre praktyki w zarządzaniu procesem prowadzenia i oceny efektywności szkoleń,
 • metodologię kwalifikacji pomieszczeń i sprzętu (urządzeń) oraz praktyczne zagadnienia odnośnie systemów skomputeryzowanych,
 • prowadzenie walidacji procesów (stosowana metodologii i kryteria) oraz zasady zarządzania dokumentacją DPD,
 • metody nadzoru i weryfikacji oraz dokumentowanie kwalifikacji dostawców i odbiorców,
 • procedury operacyjne dla magazynu hurtowni farmaceutycznej ze zwrócenie uwagi na niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji, wydawania, utylizacji i dostarczania produktów,
 • stosowane zasady realizacji i nadzorowania postępowania ze zwrotami, reklamacjami oraz produktami wycofanymi lub podejrzanymi o sfałszowanie,
 • nadzór i dokumentowanie czynności w zakresie umów jakościowych a także działań zlecanych,
 • planowanie i zarządzanie procesem audytu wewnętrznego w hurtowni farmaceutycznej oraz realizacji działań następczych,
 • procedury i środki kontrolne w realizacji wymagań dla procesu transportu i najczęściej stwierdzane niezgodności.

 

Omawiane akty prawne. Podczas warsztatów omówimy i przeanalizujemy przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zwracając szczególną uwagę na te elementy, których stosowanie w praktyce działania hurtowni farmaceutycznej może budzić największe wątpliwości.

 

Materiały szkoleniowe. Uczestnik warsztatów DPD odpowiadających na pytanie jak skutecznie zrealizować wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i jakie zastosować rozwiązania wykorzystywane w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie. Uczestnikom zajęć  omawiających trudności w realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Wewnętrzne (zamknięte) szkolenia na zamówienie. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zajęć dotyczących zasad realizacji wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w oparciu o analizę rozwiązań stosowanych w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej, dostosowanych do Państwa potrzeb i wymogów to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Warsztaty DPD w godz. 10:00-15:00. Zajęcia o praktycznej realizacji najtrudniejszych elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: Najtrudniejsze elementy rozporządzenia DPD   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

Akademia DPD. Praktyczna realizacja najtrudniejszych elementów rozporządzenia DPD w hurtowni farmaceutycznej | Renomowany i doświadczony wykładowca – Anna Lignar | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Warszawa – szkolenie stacjonarne (tradycyjne) | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 16-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 18-11-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 21-09-2022

Środa, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Anna Lignar

21.09.2022 | DPD - Warsztaty online

Termin: 22-11-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online, Anna Lignar

23.11.2022 | DPD - Warsztaty online

Skip to content