Polbi

DPD – Przegląd zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej

Zapraszamy na szkolenie dotyczące oceny efektywności systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej. Poznasz jak wygląda przegląd zarządzania w praktyce (niezbędne dane, zakres, wskaźniki jakościowe – KPI) oraz jakie są wymagania w zakresie oceny efektywności wdrożonego systemu jakości w dystrybucji hurtowej. Szczegółowo omówimy zasady przygotowania do przeglądu i analizę danych.

 

Czy jesteś gotowy do przeglądu zarządzania systemu jakości?


 • Dowiesz się, jak dokonać oceny efektywności systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej?
 • Poznasz wymagania dotyczące systemu jakości DPD w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej
 • Sprawdzisz, jak przygotować się do przeglądu – zakres i wskaźniki jakościowe
 • Będziesz wiedział, jak prawidłowo powołać zespół dokonujący przeglądu systemu jakości?

 

Szkolenie DPD - Ocena efektywności, przegląd zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej

 

Idea szkolenia – Zakres omawianych zagadnień


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości DPD w zakresie oceny efektywności wdrożonego systemu jakości w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej oraz metod ich realizacji zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Cel szkolenia o przeglądzie zarządzania systemu jakości w HF


Warsztaty DPD mają na celu zapoznanie uczestników:

 • z zasadami prawidłowego postępowania w zakresie weryfikacji skuteczności wdrożonego systemu jakości DPD dla procesów dystrybucji,
 • ze sposobem identyfikowania obszarów wymagających zmian lub doskonalenia,
 • praktycznego podejścia do planowania i zarządzania przeglądem zarządzania DPD,
 • niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Program szkolenia


PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA SYSTEMU JAKOŚCI W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ NA GRUNCIE DPD

 

1. DPD – Zakres przeglądu zarządzania systemu jakości

Omówienie zakresu przeglądu zarządzania systemu jakości w oparciu o wymagania Rozporządzenia DPD w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

2. Przykładowa procedura przeglądu zarządzania systemu jakości

Omówienie przykładowej procedury przeglądu zarządzania – przygotowanie do przeglądu, analiza danych, osoby uczestniczące, zespół dokonujący przeglądu, ocena efektywności systemu jakości DPD, plany doskonalenia jakościowego.

3. Wskaźniki efektywności, monitorowanie poziomu ryzyka, dokumentowanie

Wskaźniki efektywności dla procesów DPD – omówienie najczęściej stosowanych wskaźników – KPI – pozwalających na ocenę skuteczności systemu jakości oraz monitorowanie poziomu ryzyka dla jakości – zasady projektowania KPI, dostosowanie do struktury i złożoności procesów, rola osób zaangażowanych,  zasady dokumentowania.

4. Przykładowy Raportu z przeglądu zarządzania systemem jakości

Omówienie przykładowego Raportu z przeglądu zarządzania systemem jakości DPD dla procesów dystrybucyjnych – analiza poszczególnych etapów z uwzględnieniem wyników KPI, zmian, w tym zmian otoczenia prawnego, ocena zapisów pod względem spełniania wymagań DPD.

5. Podsumowanie i wnioski praktyczne

Podsumowanie i wnioski po omówieniu wymagań dotyczących systemu jakości DPD w zakresie oceny efektywności wdrożonego systemu jakości w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

 

ANNA LIGNAR

Wykładowca i doświadczony trener, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Ekspert DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna). Farmaceutka. Doświadczenie zdobyła pracując w firmach farmaceutycznych. Audytor Wiodący IRCA, ISO 9001:2015. Nasz ekspert i wieloletni współpracownik firmy Polbi.

 

Kogo zapraszamy na szkolenie?


Szkolenie dotyczące zasad oceny efektywności systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej (przegląd zarządzania) kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć?


W trakcie zajęć dotyczących przeglądu zarządzania systemu jakości uczestnikom warsztatów DPD:

 • zostanie przekazana praktyczna wiedza na temat sposobu organizacji i przeprowadzenia oceny systemu jakości DPD w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej,
 • zostaną omówione i przeanalizowane praktyczne zasady realizacji oceny efektywności systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej,
 • oraz powiemy, jak w praktyce zrealizować przegląd zarządzania (niezbędne dane, zakres, wskaźniki jakościowe – KPI).

 

Akademia: DPD Przegląd zarządzania systemu jakości


 • Przegląd zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny (z przerwami), zajęcia na żywo online
 • Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar
 • Cena katalogowa: 680 PLN (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek – Płatności i faktury
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl
580 zł680 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 1/23/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
26 stycznia 2023
Czwartek, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Lignar
Uczymy tego, na czym się znamy.