Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Kwoty wolne 2022.

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Kwoty wolne 2022.

Dokonywanie przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia pracowników, dobrowolne i obligatoryjne potrącenia z pensji, z umów cywilnoprawnych i zasiłków, egzekucja administracyjna i sądowa.

Potrącenia i egzekucja z wynagrodzeń za pracę i zasiłków oraz umów cywilnoprawnych. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne. Rola pracodawcy, egzekucja administracyjna i sądowa, zbieg egzekucji, maksymalne potrącenia i kwoty wolne 2022.

 

Prawo gwarantuje ochronę wynagrodzenia – ale czy w każdym przypadku?


✔ Poznasz zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków

✔ Będziesz wiedział ile wynoszą aktualne limity i kwoty wolne od potrąceń

✔ Przeprowadzimy analizę obliczania poszczególnych rodzajów potrąceń

✔ Omówimy procedury egzekucji administracyjnej i sądowej

 


Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów. Kwoty wolne. Szkolenie - Polbi.


 

Idea szkolenia – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Podczas szkolenia omawiamy dokonywanie w praktyce potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzeń za prac, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego czy umów cywilnoprawnych oraz informujemy o kwotach, które są  wolne od potrąceń. W programie kursu uczestnicy znajdą również zagadnienia związane z egzekucją administracyjną i sądową: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy. Zajęcia prowadzi ekspert i doświadczony wykładowca Katarzyna Gospodarowicz.

 

Adresaci szkolenia. Szkolenie dotyczące potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń oraz zasiłków kierowane jest do osób związanych z naliczaniem wynagrodzeń, specjalistów do spraw wynagrodzeń i płac, księgowych, właścicieli i personelu biur rachunkowych.

 

Program szkolenia


POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW I UMÓW 2022

 

1. Dokonywania potrąceń na gruncie aktualnych przepisów

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych wynikające z Kodeksu Pracy. Bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników, odliczenia a potrącenia. Potrącenia z wynagrodzeń – obowiązkowe i dobrowolne. Egzekucja z wynagrodzenia, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy, potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne.

 

2. Rodzaje świadczeń ulegających potrąceniu

Rodzajach świadczeń, które będą podlegały potrąceniu na podstawie zgody pracownika, ale również takie które będą podlegały potrąceniu bez dodatkowego oświadczenia pracownika. Warunki prawidłowo przygotowanego oświadczenia o potrąceniu. Czy zaliczki zawsze podlegają potrąceniu z wynagrodzenia.

 

3. Granice potrąceń z wynagrodzenia

Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia z wynagrodzenia.

 

4. Kwoty wolne od potrąceń

Kategorie potrąceń z wynagrodzeń, zasady dokonywania potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych.

 

5. Terminy dokonywania potrąceń

Terminy, których bezwzględnie trzeba przestrzegać, dokonując potrącenia świadczeń. Potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia.

 

6. Potrącenia z innych świadczeń na rzecz pracownika

Potrącenia innych należności, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy. Zasady potrącania m.in. takich świadczeń jak należności za karty sportowe, ubezpieczenie grupowe.

 

7. Potrącenia z ZFŚS

Zasady dokonywania potrąceń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczę Socjalnych. Jakie warunki powinno spełniać zajęcie, aby można było potrącić ze świadczeń z ZFŚS. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika niespłaconych rat z ZFŚŚ.

 

8. Potrącenia zaliczek na podróże służbowe

Prawidłowe rozliczanie zaliczek na podróże służbowe i zasady ich potrącania. Rozliczanie kart służbowych pracowników.

 

9. Potrącenia z benefitów udzielanych pracownikom

Zasady potrącania egzekwowanych świadczeń z benefitów udzielanych pracownikowi.

 

10. Potracenia opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zasady zwrotu przez pracownika kosztów i opłat poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Możliwość potrącania tych kosztów i opłat w przypadku braku dobrowolnej ich spłaty przez pracownika.

 

11. Potrącanie składek na PPK

Zasady i terminy potrąceń, najczęstsze problemy z dokonywaniem potrąceń składek na PPK finansowanych przez pracodawcę. Korekty składek na PPK, w tym omówienie sytuacji gdy korekta nie możne być dokonana z najbliższym wynagrodzeniem.

 

12. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Zasady dokonywania korekty.

 

13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych, jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia. Kwoty wolne od potrąceń. Zasady dokonywania potrąceń w modelu B2B. Zakres obowiązywania zasady swobody umów a potrącenia z umów cywilnoprawnych.

 

14. Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Zakres obowiązków pracodawcy wobec komornika w przypadku zajęcia wynagrodzenia. Obowiązku informacyjne pracodawcy wobec komornika. Terminy, które powinny być przestrzegane.

 

15. Zbieg zajęć komorniczych oraz administracyjnych

Rozstrzyganie zbiegów egzekucji z pensji. Zasady potrąceń w przypadku zbiegów zajęć komorniczych. Problemy związane ze zbiegiem zajęć. Wnioskowanie do sądu o rozstrzygnięcie pierwszeństwa zajęcia.

 

16. Konsekwencje nieprawidłowego dokonywania potrąceń

Omówienie możliwych skutków niewłaściwego dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

 

Katarzyna Gospodarowicz, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Katarzyna Gospodarowicz – Szkolenia, wykładowca Polbi, Warszawa.


Katarzyna Gospodarowicz. Ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych. Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych specjalistycznych publikacji branżowych. Poznaj lepiej wykładowcę …

 

Jak wyglądają warsztaty – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków oraz  kwoty wolne?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Katarzyny Gospodarowicz

✔ Poruszamy praktyczne aspekty dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

 

Szkolenie – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2022


Polbi – Kontakt z organizatorem. Telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków oraz innych wierzytelności pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Rola pracodawcy, egzekucja administracyjna i sądowa, zbieg egzekucji, maksymalne potrącenia i kwoty wolne, stosowane dokumenty.

 

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych wynikające z Kodeksu Pracy. Bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników, odliczenia a potrącenia. Potrącenia z wynagrodzeń – obowiązkowe i dobrowolne. Egzekucja z wynagrodzenia, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy, potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne.

 

Rodzajach świadczeń, które będą podlegały potrąceniu na podstawie zgody pracownika, ale również takie które będą podlegały potrąceniu bez dodatkowego oświadczenia pracownika. Warunki prawidłowo przygotowanego oświadczenia o potrąceniu. Czy zaliczki zawsze podlegają potrąceniu z wynagrodzenia.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia z wynagrodzenia.

 

Kategorie potrąceń z wynagrodzeń, zasady dokonywania potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych.

 

Terminy, których bezwzględnie trzeba przestrzegać, dokonując potrącenia świadczeń. Potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia.

 

Potrącenia innych należności, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy. Zasady potrącania m.in. takich świadczeń jak należności za karty sportowe, ubezpieczenie grupowe.

 

Zasady dokonywania potrąceń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczę Socjalnych. Jakie warunki powinno spełniać zajęcie, aby można było potrącić ze świadczeń z ZFŚS. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika niespłaconych rat z ZFŚŚ.

 

Prawidłowe rozliczanie zaliczek na podróże służbowe i zasady ich potrącania. Rozliczanie kart służbowych pracowników.

 

Zasady potrącania egzekwowanych świadczeń z benefitów udzielanych pracownikowi.

 

Zasady zwrotu przez pracownika kosztów i opłat poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Możliwość potrącania tych kosztów i opłat w przypadku braku dobrowolnej ich spłaty przez pracownika.

 

Zasady i terminy potrąceń, najczęstsze problemy z dokonywaniem potrąceń składek na PPK finansowanych przez pracodawcę. Korekty składek na PPK, w tym omówienie sytuacji gdy korekta nie możne być dokonana z najbliższym wynagrodzeniem.

 

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Zasady dokonywania korekty.

 

Zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych, jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia. Kwoty wolne od potrąceń. Zasady dokonywania potrąceń w modelu B2B. Zakres obowiązywania zasady swobody umów a potrącenia z umów cywilnoprawnych.

 

Zakres obowiązków pracodawcy wobec komornika w przypadku zajęcia wynagrodzenia. Obowiązku informacyjne pracodawcy wobec komornika. Terminy, które powinny być przestrzegane.

 

Rozstrzyganie zbiegów egzekucji z pensji. Zasady potrąceń w przypadku zbiegów zajęć komorniczych. Problemy związane ze zbiegiem zajęć. Wnioskowanie do sądu o rozstrzygnięcie pierwszeństwa zajęcia.

 

Omówienie możliwych skutków niewłaściwego dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

 

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Katarzyna Gospodarowicz

Katarzyna Gospodarowicz – Prawnik, Radca prawny / Partner – Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. (SDZLEGAL Schindhelm), ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowca prowadząca liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych i autorka licznych specjalistycznych publikacji branżowych.

 

Radca prawny i wykładowca – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Katarzyna Gospodarowicz - Radca prawny. Szkolenia - wykładowca i prelegent.

Katarzyna Gospodarowicz

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz - Radca prawny, Polbi - Warszawa.  KATARZYNA GOSPODAROWICZ

 

Katarzyna Gospodarowicz – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Radca prawny, LL.M. German and Polish Law,  Partner Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. (SDZLEGAL Schindhelm)

Katarzyna Gospodarowicz – Ekspert, praktyk, wykładowca i prelegent | Poznaj lepiej wykładowcę

Radca prawny. Katarzyna Gospodarowicz jest radcą prawnym w 2012 roku wpisaną na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (Numer wpisu: WR-2402). Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

 

Ekspert i praktyk prawa pracy ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Gospodarowicz doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

 

Autorka liczny publikacji. Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Pracownika Samorządowego, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Personelu Plus, Serwisu Prawno-Pracowniczego czy Portalu Centrum Rekrutacyjne | Zobacz publikacje

 

Wykładowca i prelegent. Katarzyna Gospodarowicz prowadzi liczne szkolenia i uczestniczy jako prelegent w konferencjach podczas których prezentując zagadnienia i wyjaśniając wątpliwości pracowników firm różnego szczebla oraz pracodawcom. Specjalizuje się w problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ, UMÓW I ZASIŁKÓW. KWOTY WOLNE 2022.


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

  • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
  • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
  • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Szkolenie dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłków oraz umów cywilnoprawnych. Postępowania egzekucyjne, rozstrzyganie zbiegów egzekucji.

 

Organizacja szkolenia – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków


  • 9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.
  • 15:00 –  Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Potrącenia z pensji. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz potrąceń ustawowych i dobrowolnych. Wyłączenia, granice i kwoty wolne 2022.

 

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – Zapraszamy na kompleksowe szkolenie dotyczące dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę i zasiłków pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

 

Cel szkolenia „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków” – Szkolenie ma przygotować uczestników zajęć do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków pracowników oraz wykonawców umów cywilnych. Uczestnicy webinarium poznają zasady wszczęcia i prowadzenia egzekucji sądowej i administracyjnej oraz zasad współpracy pracodawców z organami egzekucyjnymi i prawidłowego formułowania pism dotyczących dokonywania potrącenia z wynagrodzeń.

 

Kwoty wolne od potrąceń i limity – Podczas zajęć omówimy kwoty wynagrodzeń dopuszczalne i wolne od potrąceń, wskażemy zasiłki i świadczenia nie podlegające egzekucji oraz zasady postępowania w przypadku potrąceń lub egzekucji ze środków Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

 

Ochrona wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenia pracowników z mocy prawa podlegają ochronie. Prawną ochroną objęta jest płaca zasadnicza, dodatkowe wypłacane świadczenia, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia chorobowe jak również dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i należne odprawy. Przepisy prawa pracy zezwalają w uzasadnionych przypadkach na dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje zmianą kwot wolnych od potrąceń.

 

Egzekucja sądowa i administracyjna z wynagrodzenia. W przypadku egzekucji sądowej lub administracyjnej z wynagrodzenia po otrzymaniu wezwania do zajęcia wynagrodzenia pracodawca jest obowiązany dokonać pomniejszenia pensji nawet bez zgody pracownika.  Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków może odpowiadać finansowo za powstałe szkody. Ze względu na charakter potrąceń dzielonych na obowiązkowe i dobrowolne istnieją limity i ograniczenia w wysokości dokonywanych potrąceń oraz zasady i kolejność ich egzekwowania.

 

Egzekucja administracyjna i sądowa – Tytuł egzekucyjny i wykonawczy, zbieg egzekucji, zajęcie komornicze zasiłków. Egzekucja sądowa i administracyjna w przypadku umów o dzieło i zlecenia. Zasady współpracy z organami egzekucyjnymi i redagowania pism.

 

Case study czyli analiza trudniejszych przypadków – Konkretne, „życiowe” przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za zgodą i bez zgody pracownika.

 

Warsztatowa forma zajęć – Szkolenie omawiające zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzeń ma formę warsztatów. Na zajęciach przedstawione zostaną stosowne  interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i resortu pracy jak również najnowsze orzecznictwo dotyczące potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę. Prowadząca szkolenie „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, kwoty wolne.” Katarzyna Gospodarowicz jest praktykiem, ekspertem z zakresu wynagrodzeń i  wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jej szerokiej wiedzy dotyczącej obliczania wynagrodzeń i kalkulacji płac.  Wykładowca poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście dokonywania potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków.

 

Korzyści ze spotkania z ekspertem. Warsztaty dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków uwzględniające najnowsze zmiany przepisów oraz prezentujące nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków i z wynagrodzenia za pracę prowadzi Katarzyna Gospodarowicz.

  • Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę o zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, poznają przepisy regulujące tę dziedzinę, poznają system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę, maksymalne wartości potrąceń i kwoty wolne oraz będą umieli wskazać potrącenia obowiązkowe i  dobrowolne.
  • Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną zapoznane z rolą i obowiązkami pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zasadami postępowania w przypadku zbiegów egzekucji z wynagrodzeń, sposobami dokonywania potrąceń i egzekucji z umów zlecenia, umów o dzieło i kontraktów menedżerskich oraz z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
  • Podczas warsztatów przećwiczone zostanie formułowanie pism, które występują podczas współpracy z organami egzekucyjnymi.

 

Materiały szkoleniowe – Uczestnik szkolenia dotyczącego zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków oraz procedur egzekucji administracyjnej i sądowej otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Kluczowe informacje. Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów, kwoty wolne 2022,  zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz potrąceń ustawowych i dobrowolnych | Doświadczony wykładowca i ekspert – Katarzyna Gospodarowicz | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 6 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

 

Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88,  e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 23-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
498 zł 398 zł *

* - promocja obowiązuje do 02-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 23-09-2022

Piątek, zajęcia w godz. 9:00-15:00

Szkolenie online, Katarzyna Gospodarowicz

23.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 05-12-2022

Poniedziałek, zajęcia w godz. 9.00-15:00

Szkolenie online, Katarzyna Gospodarowicz

05.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content