Polbi

Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej

Poznasz zasady postępowania z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej


Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznych, hurtowych procesach dystrybucyjnych. Wdrażanie działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej. Praktyczna realizacja wymagań przepisów o Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej – DPD.

 

Szkolenie DPD: Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze CAPA w Hurtowni Farmaceutycznej

 

Wymagania systemu jakości odnośnie odchyleń i działań naprawczych CAPA


Podczas szkolenia skupimy naszą uwagę na:

 • przykładowych procedurach postępowania z odchyleniami,
 • klasyfikacji odchyleń, roli osób zaangażowanych w postępowania wyjaśniające,
 • elementach protokołu odchylenia, zasadach identyfikacji przyczyn odchyleń,
 • procedurach dotyczących działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych.

 

Odchylenia i CAPA – Idea warsztatów dla hurtowni farmaceutycznych


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w Hurtowni Farmaceutycznej w zakresie postępowania z odchyleniami i działaniami naprawczymi (CAPA) w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Adresaci warsztatów DPD – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie dotyczące przeglądu zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 • Pracowników Operatorów Logistycznych.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego zarządzania odchyleniami i działaniami naprawczymi (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej


 • Wymagania systemu jakości DPD w zakresie odchyleń oraz działań naprawczych CAPA w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.
 • Procedury postępowania z odchyleniami – cel, klasyfikacja odchyleń, opis sposobu postępowania, rola osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające, okresowa analiza odchyleń i zasady dokumentowania.
 • Protokół odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń, ocena wpływu na jakość produktu.
 • Procedury korygujące i zapobiegawcze, cel, etapy procesu zarządzania CAPA, opis sposobu postępowania.
 • Niezbędne elementy protokołu CAPA, zasady definiowanie działań CAPA.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

ANNA LIGNAR – EKSPERT DPD, AUDYTOR

Praktyk łączący ogromną wiedzę wyniesioną z pracy w firmach farmaceutycznych z doświadczeniem zdobytym w inspekcji farmaceutycznej (Dyrektor Departamentu Nadzoru w GIF). Była kierownikiem hurtowni farmaceutycznej, Składu Konsygnacyjnego, Działu Zarządzania Jakością i Działu Operacyjnego ds. Jakości. Jest audytorem Wiodącym IRCA i ISO 9001:2015. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć?


Podczas zajęcia zapoznasz się z zasadami prawidłowego postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD, ze sposobami identyfikowania przyczyn źródłowych odchyleń oraz praktycznego podejścia do definiowania i wdrażania działań naprawczych oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Szkolenie – Zarządzanie odchyleniami i CAPA w hurtowni farmaceutycznej


580 zł680 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 4/14/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
18 kwietnia 2023
Wtorek, w godz. 10:00-13:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Lignar
Uczymy tego, na czym się znamy.