Polbi

Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej

Zasady postępowania z odchyleniami jakościowymi w procesach dystrybucyjnych, wymagania DPD oraz CAPA w hurtowni farmaceutycznej


Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznych, hurtowych procesach dystrybucyjnych. Wdrażanie działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej. Praktyczna realizacja wymagań przepisów o Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej – DPD.

 

Szkolenie DPD: Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze CAPA w Hurtowni Farmaceutycznej

 

Wymagania systemu jakości odnośnie odchyleń i działań naprawczych CAPA


Podczas szkolenia skupimy naszą uwagę na:

 • przykładowych procedurach postępowania z odchyleniami,
 • klasyfikacji odchyleń, roli osób zaangażowanych w postępowania wyjaśniające,
 • elementach protokołu odchylenia, zasadach identyfikacji przyczyn odchyleń,
 • procedurach dotyczących działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych.

 

Odchylenia i CAPA – Idea warsztatów dla hurtowni farmaceutycznych


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w Hurtowni Farmaceutycznej w zakresie postępowania z odchyleniami i działaniami naprawczymi (CAPA) w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Adresaci warsztatów DPD – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie dotyczące przeglądu zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 • Pracowników Operatorów Logistycznych.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego zarządzania odchyleniami i działaniami naprawczymi (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej


 • Wymagania systemu jakości DPD w zakresie odchyleń oraz działań naprawczych CAPA w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.
 • Procedury postępowania z odchyleniami – cel, klasyfikacja odchyleń, opis sposobu postępowania, rola osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające, okresowa analiza odchyleń i zasady dokumentowania.
 • Protokół odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń, ocena wpływu na jakość produktu.
 • Procedury korygujące i zapobiegawcze, cel, etapy procesu zarządzania CAPA, opis sposobu postępowania.
 • Niezbędne elementy protokołu CAPA, zasady definiowania działań CAPA.

 

Osoba prowadząca warsztaty DPD – Anna Lignar


Wykładowca - Anna Lignar. Ekspert DPD, Polbi - Warszawa.Polbi – Warszawa. Anna Lignar, wykładowca

ANNA LIGNAR – EKSPERT DPD, AUDYTOR

Praktyk łączący ogromną wiedzę wyniesioną z pracy w firmach farmaceutycznych z doświadczeniem zdobytym w inspekcji farmaceutycznej (Dyrektor Departamentu Nadzoru w GIF). Była kierownikiem hurtowni farmaceutycznej, Składu Konsygnacyjnego, Działu Zarządzania Jakością i Działu Operacyjnego ds. Jakości. Jest audytorem Wiodącym IRCA i ISO 9001:2015. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

 

Czego nauczysz się podczas zajęć?


Podczas zajęcia zapoznasz się z zasadami prawidłowego postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD, ze sposobami identyfikowania przyczyn źródłowych odchyleń oraz praktycznego podejścia do definiowania i wdrażania działań naprawczych oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


 

Szkolenie – Odchylenia jakościowe i CAPA w hurtowni farmaceutycznej


 • Akademia DPD – Odchylenia jakościowe i działania naprawcze w dystrybucji hurtowej
 • Zasady, metodologia, analiza danych, dobre praktyki, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Zarządzanie odchyleniami jakościowymi i CAPA w farmaceutycznym systemie jakości
 • Warsztaty prowadzi praktyk i doświadczony ekspert DPD – Anna Lignar
 • Czas trwania: 3 godziny z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.