Polbi

Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej

Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznych, hurtowych procesach dystrybucyjnych. Wdrażanie działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej. Praktyczna realizacja wymagań DPD.

 

Poznasz zasady postępowania z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej:


 • przykładowe procedury postępowania z odchyleniami

 • klasyfikację odchyleń, rolę osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające

 • elementy protokołu odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń

 • procedury dotyczące działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych

 

Szkolenie DPD: Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Odchylenia i CAPA – Idea warsztatów dla hurtowni farmaceutycznych


Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w Hurtowni Farmaceutycznej w zakresie postępowania z odchyleniami i działaniami naprawczymi (CAPA) w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Adresaci warsztatów DPD – Kogo zapraszamy na zajęcia?


Szkolenie dotyczące przeglądu zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

 • Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 • Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 • Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 • Pracowników Operatorów Logistycznych.

 

Główne punkty agendy szkolenia dotyczącego zarządzania odchyleniami i działaniami naprawczymi (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej


 • Wymagania systemu jakości DPD w zakresie odchyleń oraz działań naprawczych CAPA w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.
 • Procedury postępowania z odchyleniami – cel, klasyfikacja odchyleń, opis sposobu postępowania, rola osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające, okresowa analiza odchyleń i zasady dokumentowania.
 • Protokół odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń, ocena wpływu na jakość produktu.
 • Procedury korygujące i zapobiegawcze, cel, etapy procesu zarządzania CAPA, opis sposobu postępowania.
 • Niezbędne elementy protokołu CAPA, zasady definiowanie działań CAPA.

 

Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Szkolenia i warsztaty DPD.

Anna Lignar – Specjalistka DPD, farmaceutka, audytor, ekspert | Więcej o wykładowcy …

 

Czego nauczysz się podczas zajęć?


Podczas zajęcia zapoznasz się z zasadami prawidłowego postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD, ze sposobami identyfikowania przyczyn źródłowych odchyleń oraz praktycznego podejścia do definiowania i wdrażania działań naprawczych oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Szkolenie – Zarządzanie odchyleniami i CAPA w hurtowni farmaceutycznej


Kontakt z organizatorem: Polbi – Warszawa, tel. 22 629 13 88, mail: biuro@polbi.com.pl

To szkolenie może być zorganizowane na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 22 629 13 88
E-mail: biuro@polbi.com.pl.