Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej

Odchylenia i działania naprawcze w farmaceutycznej dystrybucji hurtowej. Zasady, metodologia, analiza danych, dobre praktyki. Wymagania systemu jakości DPD.

Zarządzanie odchyleniami w farmaceutycznych, hurtowych procesach dystrybucyjnych. Wdrażanie działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej. Praktyczna realizacja wymagań DPD.

 

Poznasz zasady postępowania z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej:


✔ przykładowe procedury postępowania z odchyleniami

✔ klasyfikację odchyleń, rolę osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające

✔ elementy protokołu odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń

✔ procedury dotyczące działań naprawczych, korygujących i zapobiegawczych

 

Zapraszam na moje warsztaty

Anna Lignar

 


Szkolenie DPD: Zarządzanie odchyleniami i działania naprawcze (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Spotykamy się 23 czerwca 2022 roku – czwartek, w godz. 10-13


Warsztaty prowadzi ekspert DPD – Anna Lignar

 

Odchylenia i CAPA – Idea warsztatów. Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wymagań dotyczących systemu jakości Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w Hurtowni Farmaceutycznej w zakresie postępowania z odchyleniami i działaniami naprawczymi (CAPA) w dystrybucji hurtowej oraz zasady ich realizacji zgodnie z wymaganiami DPD.

 

Adresaci warsztatów DPD – Kogo zapraszamy na zajęcia? Szkolenie dotyczące przeglądu zarządzania systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej kierowane jest do:

 1. Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,
 2. Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,
 3. Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,
 4. Kierowników / Pracowników Działów Logistyki,
 5. Pracowników Operatorów Logistycznych.

 

Program szkolenia


ZARZĄDZANIE ODCHYLENIAMI I DZIAŁANIA NAPRAWCZE (CAPA)

 

1. DPD – Odchylenia i działania naprawcze CAPA

Wymagania systemu jakości DPD w zakresie odchyleń oraz działań naprawczych CAPA – omówienie elementów niezbędnych oraz zastosowania w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

2. Procedury postępowania z odchyleniami

Omówienie przykładowej procedury postępowania z odchyleniami – cel, klasyfikacja odchyleń, opis sposobu postępowania, rola osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające, okresowa analiza odchyleń, zasady dokumentowania.

 

3. Protokół odchylenia

Niezbędne elementy protokołu odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń, ocena wpływu na jakość produktu – stosowana metodologia, definiowanie działań następczych – omówienie przykładowych protokołów odchyleń.

 

4. Procedury korygujące i zapobiegawcze

Omówienie przykładowej procedury dotyczącej działań korygujących i zapobiegawczych – cel, etapy procesu zarządzania CAPA, opis sposobu postępowania – zastosowanie analizy ryzyka w procesie, ocena skuteczności działań CAPA, zasady dokumentowania.

 

5. Protokół CAPA

Niezbędne elementy protokołu CAPA, zasady definiowanie działań CAPA na przykładach odchyleń, harmonogramowanie działań CAPA – omówienie przykładowych protokołów CAPA, nadzór i analiza statusu CAPA.

 

6. Podsumowanie

Podsumowanie i wnioski praktyczne dotyczące zasad postępowania z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej.

 

Anna Lignar – Specjalistka DPD, farmaceutka, audytor, ekspert | Więcej o wykładowcy …


Anna Lignar - Wykładowca, trener i audytor. Szkolenia i warsztaty DPD.

 

Jak wyglądają zajęcia o zarządzaniu odchyleniami i działaniami CAPA?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online i warsztatach prowadzonych na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Anny Lignar

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Dzięki prezentacjom, wspólnym ćwiczeniom i analizie przykładów szybko przyswajasz wiedzę

 

Czego nauczysz się podczas zajęć? Podczas zajęcia zapoznasz się z zasadami prawidłowego postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD, ze sposobami identyfikowania przyczyn źródłowych odchyleń oraz praktycznego podejścia do definiowania i wdrażania działań naprawczych oraz niezbędnymi zapisami w powyższym zakresie.

 

Warsztaty DPD w godz. 10:00-13:00 – Rozpoczęcie zajęć dotyczących zarządzania odchyleniami i działań naprawczych następuje o 10-tej. Poszczególne części szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 13:00 zaplanowane jest zakończenie kursu.

 

Polbi – Uczymy tego, na czym się znamy

 

 

Kontakt z organizatorem kursu. Szkolenie: Zarządzanie odchyleniami i CAPA w hurtowni farmaceutycznej.Zarządzanie odchyleniami i CAPA

Opiekun warsztatów – Karolina Rutecka

Polbi Contact Center: 721 552 750

e-mail: karolina.rutecka@polbi.com.pl

 

 

Polbi - Warszawa. Kontakt w sprawie kursu: Zarządzanie odchyleniami i CAPA w hurtowni farmaceutycznej.   Polbi  |  Płatności i faktury  |  Regulamin szkoleńCertyfikaty i zaświadczenia  | Zwolnienie z VAT

 

 

KLUCZOWE INFORMACJE | Tematyka: Akademia DPD – Odchylenia i działania naprawcze w dystrybucji hurtowej. Zasady, metodologia, analiza danych, dobre praktyki. | Renomowany wykładowca i praktyk – Anna Lignar  | Zajęcia na żywo w formie online – live webinar | Profesjonalna platforma szkoleniowa GetResponse | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 3 godzin zajęć | Cena katalogowa: 598 PLN (VAT zw.)

Program

Postępowanie z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz wdrażanie działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej – postępowanie wyjaśniające, metody identyfikacji przyczyn, wymagane zapisy.

 

Omówienie elementów niezbędnych systemu jakości w zakresie odchyleń oraz zastosowania w poszczególnych procesach dystrybucyjnych.

 

Omówienie przykładowej procedury postępowania z odchyleniami – cel, klasyfikacja odchyleń, opis sposobu postępowania, rola osób zaangażowanych w postępowanie wyjaśniające, okresowy przegląd odchyleń, zasady dokumentowania.

 

Niezbędne elementy protokołu odchylenia, zasady identyfikacji przyczyn odchyleń, ocena wpływu na jakość produktu – stosowana metodologia, definiowanie działań następczych- omówienie przykładowych protokołów odchyleń.

 

Omówienie przykładowej procedury dotyczącej działań korygujących i zapobiegawczych – cel, etapy procesu zarządzania CAPA, opis sposobu postępowania – zastosowanie analizy ryzyka w procesie, ocena skuteczności działań CAPA, zasady dokumentowania.

 

Protokół CAPA – niezbędne elementy protokołu CAPA, zasady definiowanie działań CAPA na przykładach odchyleń, harmonogramowanie działań CAPA  – omówienie przykładowych protokołów CAPA, nadzór i analiza statusu CAPA.

 

Czas zarezerwowany dla uczestników szkolenia dotyczącego zarządzania odchyleniami oraz zasadom wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowniach farmaceutycznych,  podsumowanie i wnioski praktyczne wynikające z omówionych zagadnień.

 


Uczymy tego na czym się znamy - Postępowanie z odchyleniami i CAPA


Postępowanie z odchyleniami i wdrażanie działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej.

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracowała Anna Lignar.

Szkolenie online na żywo

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Anna Lignar

Anna Lignar – Wykładowca, doświadczony trener, ekspert DPD, praktyk, audytor wewnętrzny w firmie farmaceutycznej. Farmaceutka. W zakresie szkoleń współpracuje z POLBI od wielu lat.

 

Wykładowca, trener, audytor, ekspert DPD, audytor wiodący


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

POLBI – Anna Lignar

Anna Lignar. Wykładowca i trener. Polbi - Warszawa.ANNA LIGNAR

 

Ekspert DPD, praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Anna Lignar | Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie w zakresie szkoleń. Anna Lignar przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Wykładowca i trener. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń. Anna Lignar jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego,  interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy.

ZARZĄDZANIE ODCHYLENIAMI I DZIAŁANIA NAPRAWCZE (CAPA) W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe – mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury – Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności – Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Co obejmuje opłata? Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Zwolnienie z VAT. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Cena netto jest równa cenie brutto | Więcej informacji …

 

Rezygnacja z udziału – Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z dokonania opłaty |️ Regulamin udziału w szkoleniach Polbi

Szkolenie dotyczące postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD. Poznaj zasady wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej (Akademia DPD)

 

Organizacja zajęć – Zarządzanie odchyleniami i CAPA


10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

Akademia DPD –  Odchylenia i działania naprawcze w dystrybucji hurtowej. Zasady, metodologia, analiza danych, dobre praktyki. Prawidłowe zasady postępowania z odchyleniami jakościowymi, sposoby identyfikowania źródłowych przyczyn odchyleń oraz prowadzenie działań naprawczych.

 

Cel szkolenia. Poznasz zasady postępowania z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej.

 

Akademia DPD. Akademia DPD to cykl spotkań dotyczący zarządzania systemem jakości w hurtowni farmaceutycznej dedykowanych osobom, które na co dzień monitorują zgodność procesów dystrybucyjnych z wymaganiami prawnymi. Zapraszamy do udziału w zajęciach dostarczający praktycznej wiedzy na temat zasad postępowania w poszczególnych obszarach opisanych w rozdziale 1 Rozporządzenia DPD, najczęściej stosowanej metodologii oraz dobrych praktyk, które pozwalają na efektywne zarządzanie odchyleniami, działaniami naprawczymi, zmianami oraz przeglądem zarządzania systemu jakości DPD. Jedną z części Akademii DPD stanowi szkolenie pt. „Zarządzanie  odchyleniami oraz zasady wdrażania działań naprawczych (CAPA) w Hurtowni Farmaceutycznej”.

 

Metoda prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone przez Annę Lignar na szkoleniu poruszających zagadnienia zarządzania odchyleniami dotyczącymi procesów dystrybucji objętych systemem jakości DPD oraz zasady wdrażania działań naprawczych (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej prowadzone jest w formie wykład oraz obejmuje omawianie wybranych przykładów.

 

Efekty, rezultaty szkolenia. W czasie zajęć zostanie przekazana uczestnikom praktyczna wiedza na temat sposobu zarządzania odchyleniami i działaniami naprawczymi w procesach dystrybucji hurtowej objętych systemem jakości DPD spotykanymi w funkcjonowaniu hurtowni farmaceutycznych oraz praktyczne zasady realizacji wymagań w zakresie objętym tematyką szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne – Każdy uczestnik warsztatów odpowiadających na pytanie, jak zgodnie z procedurami DPD postępować z odchyleniami w procesach dystrybucyjnych oraz jak wdrażać działania naprawcze (CAPA) w hurtowni farmaceutycznej otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Certyfikat, zaświadczenie – Osobom biorącym udział w warsztatach DPD wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 

Kontakt z organizatorem. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
598 zł 498 zł *

* - promocja obowiązuje do 20-06-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Termin: 23-06-2022

Wtorek, zajęcia w godz. 10:00-13:00

Szkolenie online, Anna Lignar

Warsztatay DPD | Czerwiec - 2022

Skip to content