Praca zdalna i hybrydowa. Work-life balance i wellbeing w zatrudnieniu. Jak stosować nowe przepisy?

Program szkolenia online na żywo

PRACA ZDALNA I HYBRYDOWA


 1. Idea work-life balance i wellbeing
 2. Rodzaje organizacji pracy
 3. Podstawy prawne wykonywania pracy zdalnej
 4. Wprowadzenie pracy zdalnej w jednostce
 5. Miejsce wykonywania pracy zdalnej
 6. Pozyskiwanie onboarding pracownika zdalnego
 7. Zawarcie umowy o pracę zdalną
 8. Zmiana treści umowy o pracę przy wprowadzeniu pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia
 9. Zakres informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi pracującemu zdalnie
 10. Zasady wykonywania pracy zdalnej
 11. Porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej
 12. Regulamin pracy zdalnej
 13. Uzgodnienie z pracownikiem wykonywania pracy zdalnej
 14. Polecenie wykonywania pracy zdalnej
 15. Praca zdalna na wniosek pracownika
 16. Wiążący wniosek o pracę zdalną
 17. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej
 18. Szkolenia okresowe bhp pracownika pracującego zdalnie
 19. Ocena ryzyka zawodowego
 20. Ochrona danych, w tym danych osobowych przy pracy zdalnej
 21. Dodatkowe obowiązki informacyjne i oświadczenia pracownika
 22. Ewidencjonowanie czasu pracy i potwierdzanie obecności przez pracownika wykonującego pracę zdalną
 23. Planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika pracującego poza siedzibą pracodawcy
 24. Godziny nadliczbowe pracownika zdalnego
 25. Wezwanie pracownika pracującego zdalnie do siedziby pracodawcy
 26. Podróż służbowa pracownika pracującego zdalnie
 27. Monitoring pracy zdalnej, w tym monitoring poczty elektronicznej
 28. Praca hybrydowa – na czym polega
 29. Modele pracy hybrydowej
 30. Korzyści dla pracownika i pracodawcy pracy wykonywanej częściowo zdalnie a częściowo w siedzibie pracodawcy
 31. Zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika wykonującego pracę zdalną
 32. Ekwiwalenty i ryczałty na pokrycie wydatków pracy zdalnej
 33. Podatki i ubezpieczenia społeczne – które świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne
 34. Kontrola warunków wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę
 35. Wypadki przy pracy zdalnej – regulacje prawne, postępowanie, procedury
 36. Praca zdalna okazjonalna
 37. Stosowanie przepisów o pracy zdalnej do pracy zdalnej okazjonalnej
 38. Łączenie pracy zdalnej z pracą zdalną okazjonalną
 39. Elastyczna organizacja czasu pracy – na czym polega, kogo dotyczy
 40. Wiążący wniosek o elastyczną organizację pracy
 41. Dokumentacja pracownika pracującego zdalnie
 42. Pytania i odpowiedzi

780 zł580 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 9/19/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
20 września 2024
Piątek, w godz. 10:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Agnieszka Wałęka-Kaliszczak. Ekspert prawa pracy.
Uczymy tego, na czym się znamy.