Polbi

Wspólnoty mieszkaniowe – rachunkowość, zarządzanie finansami, prowadzenie ewidencji księgowej

Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, rozliczanie świadczeń medialnych

 

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej - Szkolenie

 

Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, księgowość i finanse


➤ Podstawy prawne funkcjonowania i obowiązki wspólnot mieszkaniowych, ustawa o własności lokali, rejestracja (urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS).

➤ Szkolenie o księgowości we wspólnotach mieszkaniowych, zasadach prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej a także sporządzania planu gospodarczego.

➤ Bieżące rozliczanie opłat, ustalanie wysokości zaliczek czynszowych, ewidencja przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną i wydatków na rzecz nieruchomości wspólnej.

➤ Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego i podatku VAT, orzecznictwo sądowe a także prezentacja sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej.

 

Idea szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych


Zapraszamy na zajęcia dotyczące wszystkich możliwych sposobów prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych. Na gruncie założeń ustawy o własności lokali oraz ustawy o rachunkowości zaprezentujemy wynikające z tych przepisów konsekwencje dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych.

 

Wspólnota mieszkaniowa a podatki


Wspólnota mieszkaniowa to także podatnik. Zajęcia dotyczą zagadnień opodatkowanie wspólnot mieszkaniowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Przywołamy i omówimy orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe mające kluczowe znaczenie dla finansów wspólnot mieszkaniowych.

 

Główne punkty agendy szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych


Obowiązki wspólnot mieszkaniowych, podstawy prawne funkcjonowania (ustawa o własności lokali), rejestracja (urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS), wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.

Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych, cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej, ewidencja przychodów i kosztów, zaliczki i rozliczenia wydatków na rzecz nieruchomości wspólnej.

Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, polityka rachunkowości, sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych, plany kont, najczęściej występujące operacje księgowe (dekretacja), ewidencja środków trwałych, fundusze specjalne i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych we wspólnocie mieszkaniowej i rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.

Rozliczenia w ramach wspólnot mieszkaniowych, koszty gazu, centralne ogrzewani i podgrzanie wody, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Plan gospodarczy, dane do opracowania, zakres rzeczowy planu, sporządzanie planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej.

Zebrania okresowe wspólnot mieszkaniowych na gruncie ustawy o własności lokali, tryb zwołania zebrań głosowanie uchwał, podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości, zebrania wspólnoty, uchwały i listy do głosowania.

Szczegółowy wykaz omawianych zagadnień znajduje się w zakładce – Program.

 

Cel szkolenia o rachunkowości i finansach wspólnoty mieszkaniowej


Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie praktycznej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu księgowości, finansów i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych a także omówienie pojawiających się trudności i problemów w praktyce codziennej działalności wspólnot oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie


Udział w zajęciach dotyczących rachunkowości i finansów wspólnot mieszkaniowych rekomendujemy:

  • księgowym i głównym księgowym,
  • osobom odpowiedzialnym za prowadzenie finansów wspólnot mieszkaniowych,
  • członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych,
  • administratorom wspólnot mieszkaniowych.

 

Certyfikat ze szkolenia, faktura, płatności


➤ Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty

➤ Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury

➤ Cena regularna za osobę: 598 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT

➤ W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej

➤ Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy w rejestrach

➤ Możemy dopasować kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

➤ Polecamy pozostałe propozycje kursów i szkoleń z kategorii: Księgowość

 

Szkolenie – Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej


➤ Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

➤ Jak prowadzić księgowość, ewidencja pozabilansowa, kalkulacja zaliczek czynszowych.

➤ Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, ekspert w zakresie rachunkowości i podatków

➤ Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online

➤ Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl

498 zł598 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 10/2/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
3 października 2023
Wtorek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Król-Błażejewska – Podatki i ZUS
Uczymy tego, na czym się znamy.