Polbi

Wspólnoty mieszkaniowe – rachunkowość, zarządzanie finansami, prowadzenie ewidencji księgowej

Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, rozliczanie świadczeń medialnych


Księgowość we wspólnotach mieszkaniowych, prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej, sporządzanie planu gospodarczego, bieżące rozliczanie opłat, ustalanie wysokości zaliczek czynszowych, ewidencja przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną i wydatków na rzecz nieruchomości wspólnej, wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego i VAT, prezentacja sprawozdania finansowego.

 

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej - Szkolenie

 

Idea szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych


Zapraszamy na zajęcia dotyczące wszystkich możliwych sposobów prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych. Na gruncie założeń ustawy o własności lokali oraz ustawy o rachunkowości zaprezentujemy wynikające z tych przepisów konsekwencje dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych.

 

Wspólnota mieszkaniowa a podatki


Wspólnota mieszkaniowa to także podatnik. Zajęcia dotyczą zagadnień opodatkowanie wspólnot mieszkaniowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Przywołamy i omówimy orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe mające kluczowe znaczenie dla finansów wspólnot mieszkaniowych.

  

Cel szkolenia o rachunkowości i finansach wspólnoty mieszkaniowej


Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie praktycznej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu księgowości, finansów i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych a także omówienie pojawiających się trudności i problemów w praktyce codziennej działalności wspólnot oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania.

 

Główne punkty agendy szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych


Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych w trakcie kursu znajduje się w zakładce – Program.

 • Obowiązki wspólnot mieszkaniowych, podstawy prawne funkcjonowania (ustawa o własności lokali), rejestracja (urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS), wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych, cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej, ewidencja przychodów i kosztów, zaliczki i rozliczenia wydatków na rzecz nieruchomości wspólnej.
 • Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, polityka rachunkowości, sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych, plany kont, najczęściej występujące operacje księgowe (dekretacja), ewidencja środków trwałych, fundusze specjalne i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych, przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych we wspólnocie mieszkaniowej i rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.
 • Rozliczenia w ramach wspólnot mieszkaniowych, koszty gazu, centralne ogrzewani i podgrzanie wody, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
 • Plan gospodarczy, dane do opracowania, zakres rzeczowy planu, sporządzanie planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zebrania okresowe wspólnot mieszkaniowych na gruncie ustawy o własności lokali, tryb zwołania zebrań głosowanie uchwał, podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości, zebrania wspólnoty, uchwały i listy do głosowania.

 

Wykładowca, osoba prowadząca warsztaty o wspólnot mieszkaniowych


Anna Król-Błażejewska - Wykładowca i ekspert Polbi Polbi - Warszawa. Anna Król-Błażejewska

 

ANNA KRÓL-BŁAŻEJEWSKA

Doświadczony księgowy, ekspert, właścicielka biura rachunkowego, autorka licznych publikacji branżowych.

Anna Król-Błażejewska to doświadczony wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rachunkowością, środkami trwałymi, podatkami i ubezpieczeniami społecznymi.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie


Udział w zajęciach dotyczących rachunkowości i finansów wspólnot mieszkaniowych rekomendujemy:

 • księgowym i głównym księgowym,
 • osobom odpowiedzialnym za prowadzenie finansów wspólnot mieszkaniowych,
 • członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorom wspólnot mieszkaniowych.

 

Szkolenie – Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej


 • Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej
 • Jak prowadzić księgowość, ewidencja pozabilansowa, kalkulacja zaliczek czynszowych.
 • Wykładowca – Anna Król-Błażejewska, ekspert w zakresie rachunkowości i podatków
 • Czas trwania: 5 godzin z przerwami – Webinar, zajęcia na żywo online
 • W cenie materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej
 • Cena katalogowa za osobę: 498 zł netto/brutto (VAT zw.) – Zwolnienie z VAT
 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności i faktury
 • Otrzymujesz imienne zaświadczenie o uczestnictwie w kursie – Certyfikaty
 • Działamy jako placówka oświatowa – Zaświadczenia i wpisy
 • Możemy dopasować kurs do swoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie
 • Kontakt – Polbi, Warszawa: tel. 22 629 13 88 lub 721 547 750, e-mail: biuro@polbi.com.pl
398 zł498 zł
Cena promocyjna obowiązuje do 3/24/2023r. pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się
Termin
27 marca 2023
Poniedziałek, w godz. 9:00-14:00
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Anna Król-Błażejewska – Podatki i ZUS
Uczymy tego, na czym się znamy.